Tķmarit.is
Leita | Titlar | Greinar | Um vefinn | Algengar spurningar |
skrį inn | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Vestfiršir

PDF  | JPG  | TXT  |
Skoša ķ nżjum glugga:
PDF  | JPG  | TXT  |


Ašlaga hęš


Vafrinn žinn styšur ekki PDF skjöl
Smelltu hér til aš skoša blašsķšuna sem JPG
Vestfiršir

						 Hraðvirkt bólgueyðandi verkjalyf
ibuxin rapid
fæst án lyfseðils í apótekum
ibuprofen
Notkunarsvið: ibuxin rapid inniheldur ibuprofen sem er lyf sem dregur úr verkjum og hita (flokkur: 
bólgueyðandi gigtarlyf sem ekki er steri). ibuxin rapid er notað við vægum til miðlungi miklum verkjum, 
svo sem höfuðverk, tannverk, tíðaverk, bráðum mígrenihöfuðverk, hita og verkjum vegna kvefs. Ekki má 
nota ibuxin rapid: Ef þú ert með ofnæmi fyrir ibuprofeni eða einhverju öðru innihaldsefni ibuxin rapid. Ef 
þú hefur fundið fyrir mæði, astma, nefrennsli, þrota eða ofsakláða eftir notkun acetylsalicylsýru eða  
annarra bólgueyðandi gigtarlya sem ekki eru sterar (NSAID). Ef þú ert með óútskýrða blóðmyndunar-
truflun. Ef þú ert með eða hefur haft endurtekin sár (ætisár) eða blæðingu í maga/skeifugörn. Ef þú hefur 
fengið blæðingu eða rof í meltingarvegi við fyrri meðferð með bólgueyðandi gigtarlyum (NSAID). Ef þú 
ert með blæðingu í heilaæðum eða aðra virka blæðingu. Ef þú ert með alvarlega skerðingu á lifrar- eða 
nýrnastarfsemi. Á síðustu 3 mánuðum meðgöngu. Ef þú ert með kransæðasjúkdóm eða alvarlega 
hjartabilun. Ef þú þjáist af verulegri ofþornun. Gæta skal sérstakrar varúðar við notkun ibuxin rapid: 
Ef þú ert með arfgengan blóðmyndunarsjúkdóm (bráða porfýríu með hléum). Ef þú ert með ákveðna 
sjálfsnæmissjúkdóma (rauða úlfa og blandaðan bandvefssjúkdóm). Ef þú ert með sjúkdóma í 
meltingarfærum eða langvinna bólgusjúkdóma í þörmum (sáraristilbólgu, Crohn´s sjúkdóm). Ef þú ert 
með skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi. Ef þú þjáist af ofþornun. Ef þú ert með eða hefur haft háþrýsting eða 
hjartabilun. Ef þú ert með ofnæmi (t.d. húðviðbrögð við öðrum lyum, astma, ofnæmiskvef ), langvarandi 
þrota í slímhúðum eða langvarandi teppusjúkdóm í öndunarfærum. Ef þú ert með storkutruflun í blóði. 
Strax eftir stórar skurðaðgerðir. Meðganga og brjóstagjöf: Þú mátt aðeins nota ibuxin rapid á fyrstu 6 
mánuðum meðgöngu eftir að hafa ráðfært þig við lækninn. Ekki má nota ibuxin rapid síðustu 3 mánuði 
meðgöngu. Yfirleitt er ekki nauðsynlegt að gera hlé á brjóstagjöf við skammtíma notkun í ráðlögðum 
skömmtum. Algengustu aukaverkanir: Sár, rof eða blæðing í meltingarvegi, stundum lífshættuleg, 
einkum hjá öldruðum, geta komið fram. Ógleði, uppköst, niðurgangur, vindgangur, hægðatregða, 
meltingartruflanir, kviðverkur, sortusaur, blóðuppköst, sáramunnbólga, versnun ristilbólgu og Crohn´s 
sjúkdóms hafa komið fram. Skammtastærðir: Fullorðnir og unglingar yfir 40 kg: 200 mg ? 400 mg 
skammtar, að hámarki 1.200 mg á sólarhring. Börn og unglingar: Hámarksskammtur af ibuprofeni á dag 
er 30 mg á hvert kg líkamsþyngdar, skipt niður í 3 til 4 staka skammta. 20-29 kg: 200 mg skammtar, að 
hámarki 600 mg á sólarhring. 30-39 kg: 200 mg skammtar, að hámarki 800 mg á sólarhring. Ekki skulu líða 
minna en 6 klst. á milli skammta. ibuxin rapid skal aðeins nota hjá börnum sem eru a.m.k. 20 kg að 
þyngd. Lesið vandlega leiðbeiningar í fylgiseðli sem fylgir lynu. Júlí 2012.
HÖFUÐVERKUR - TANNVERKUR - TÍÐAVERKUR - MÍGRENI - HITI
9. nóvember 2012
2. tölublað 1. árgangur
Mikið úrval af hand- 
og loftverkfærum 
fyrir verkstæði.
-- sjá netverslun --
FIMMTUDAGUR 19. maí 2011 7
Sími 512 5407
gunny@365.is arnarut@365.is sigurlaug@365.is
HAMRABORG 20A ? KÓPAVOGI 544-4088 ? YNJA.IS
&R¹B¾RU MINIMIZER HALDARARNIR 
SEM /PRAH M¾LIR MEÈ KOMNIR 
6ERÈ KR  ,ITIR SVART OG HVÅTT 
3T #
 $$$
6EGNA MIKILLAR SÎLU 
ËSKUM VIÈ EFTIR ÎLLUM 
GERÈUM VINNUVÁLA ¹ SKR¹
'ÅSLI 'UÈNASON 
3   
WWWEMKANIS
Málun bílastæða 
Vélsópun
Malbiksviðgerðir
Bílastæðaskilti
Hellulagnir              
   5514000-www.verktak.is        
Trjáklippingar
Trjáfellingar
Sláttur
Heimapúttvellir
           Fáið tilboð ykkur
að kostnaðarlausu!
577 4444
(LEÈSLUGRJËT OG GARÈAMOLD
4IL SÎLU
 o (OLTAGRJËT OG SPRENGIGRJËT Å HLEÈSLUR 
 TIL Å ÕMSUM   ST¾RÈARÚOKKUM
 o 3ÁRUNNIN GARÈAMOLD Å BEÈ OG UNDIR TORF 
3  
3  
'LERN¹MSKEIÈ LEIRMËTUNARN¹MSKEIÈ 
OG ÕMIS SKARTGRIPAN¹MSKEIÈ
-IKIÈ ÒRVAL AF SKARTGRIPAEFNI 
GOTT VERÈ
!LLT TIL GLERVINNSLU OG LEIRVINNSLU
OSEA Öryggiskerfi
Vertu þinn eigin öryggisvörður
og áttu þitt eigið öryggiskerfi.
1 stk. hreyfiskynjari
1 stk. hurðaskynjari
2 stk. fjarstýringar
Tilboðsverð kr. 36.136
Dalvegi 16b s:554-2727
WWWTOMSTUNDAHUSIDIS
&JARSTÕRÈIR BÅLAR Å 
MIKLU ÒRVALI 
4ËMSTUNDAHÒSIÈ .ETHYL  
SÅMI 

 
 
Vefhýsing og heimasíðugerð 
Vefhýsing: 500MB þitt c-panel stjórnborð ótakmörkuð 
e-mail og margt fleirra aðeins 1.000kr á mánuði. 
Heimasíða: fullgerð og birt 48.000kr. (ATH verð án vsk.) 
Bemar.is      
4IL SÎLU VEGNA FLUTNINGA 
4D FLOTT Å BÒSTAÈINN
 GËÈ VERÈ OG ALLT NÕLEGT &ULLKOMIN 
ÖVOTTAVÁL KG ÖURRKARI SKËSK¹PUR BORÈSTOFUBORÈ ST¾KKANL 
OG STËR KRINGL SPEGILL ALLT ÒR LJËSUM VIÈI SJËNVARPSSËFI JA 
S¾TA SKENKUR 4ÎLVUBORÈ TVÎFALT RÒM INNÒTDRAGANLEGT 
AÈEINS  ÖÒS GOTT SEM GESTARÒM +ING
SIZE DÕNA MRÒMI 
0ANASONIC 7 3URROUND (EIMABÅË M$6$ ,ÅTIL 46 ¹ KR 

 /G MARGT FLEIRA 5PPL UM VERÈ OG MYNDIR 
S 
  NETF NORTHCANAM GMAILCOM
Álhella 4
Til leigu Glæsileg 107 fm. 3ja herb. íbúð 
í Grafarholti. 4. hæð, lyfta. Leigutími 1 
ár eða lengur. Ásett leiguverð 150.000 
Uppl. í s. 893 3985.
3j.herb 90fm við Teigasel 140þ og 
40-80fm iðnaðarhús Smiðjuv.4a 100þ. 
Mail:se1@internet.is
 Húsnæði óskast
Óska eftir 4-5 herb íbúð
Óska eftir 4-5 herb. íbúð, helst á 108 
svæðinu. Ef þig vantar leigendur sem 
hugsa um eign þín sem sína eigin þá 
erum við fjölskyldan. Toppmeðmæli. 
Uppl. í s. 868 4904.
 Sumarbústaðir
Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-
2500.
 Geymsluhúsnæði
geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.
www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500
 Bílskúr
BÍLSKÚRSHURÐIR OG 
OPNARAR
UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR 
30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285
 Gisting
Gisting í 2-3 manna stúdíóíbúð í 
gistiheimili við Dugguvog. Verð frá 
8.000 per nótt. S. 824 6692.
ATVINNA
 Atvinna í boði
Óska eftir stýrimanni.
Vantar stýrimann á Valgerði BA45 
skráningarnr. 2340. Í byrjun júní. Uppl. 
í 893 1687 Óskar Gísla.
Vantar fólk í símasölu 2-5 kvöld 
virka daga frá kl.17.30- 21.30. Góðir 
tekjumöguleikar. Lágmarksaldur 20 ára. 
Uppl. í síma 868 4551 eftir hádegi 
virka daga.
Heildverslun
Öflugt heildsölufyrirtæki óskar
eftir að ráða sumarstarfsmann
í fullt starf við afgreiðslu,
pökkun og nótútskrift.
Lágmarksaldur 18 ár
Áhugasamir sendi
umsóknir / fyrirspurnir á 
netfangið:
vinnukraftar@gmail.com
Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun. 
Uppl. Einar 7732100 http://lrisland.
is/einar
Óska eftir vönum manni á hjólavél 
sem getur séð um lóðafrágang og 
hellulagnir og unnið sjálfstætt uppl: 
896 1018 / byggben@simnet.is
Getum tekið nema á samning 
í húsasmíði einnig ósakð eftir 
verkamönnum í allskyns sumarstörf 
896 1018 / byggben@simnet.is
Þríund óskar eftir að ráða 
starfsmann til bar og umsjónastarfa. 
Framtíðarstarf. Lágmarksaldur er 20 
ár. Íslenskukunnátta skilyrði, Icelandic 
skills required. Áhugasamir sendi 
umsókn á thriund@simnet.is
 Atvinna óskast
Rafvirkjanemi á fjórða ári óskar eftir 
sumarstarfi. Vanur raflagnavinnu og 
vinnu við þjónustu og sölustörf. Uppl. 
s: 662 3616 eða fsrafmagn@visir.is
TILKYNNINGAR
 Tapað - Fundið
Kisi minn Prinz týndist af heimili sínu í 
Eskilhlíð aðfararnótt mánud. og er sárt 
saknað. Grá/svart bröndóttur högni 
með hvítar loppur, er gæfur og kelin 
en var um sig gagnvart fólki í fyrstu. 
Þorvaldur í s: 862-1184 Takk :)
Rauðri kerru með svörtum Polan Pro 
Slátturtraktor og Partner sláttuvél var 
stolið frá Dekkverk Garðabæ í nótt. 
Fundarlaun. S 7779848
 Tilkynningar
Við viljum hjálpa öðrum
Ef þú átt reiðhjól og notar það ekki og 
vilt hjálpa öðrum þá getum við sótt 
það til þín. Við munum gera við það og 
nota til að styrkja þá sem þurfa á hjálp 
að halda. Frekari upplýsingar hjá Birgi í 
s. 849 9872.
 Einkamál
Vertu vinur
Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.
www.mistyskor.is
Nú er farið að kólna og allra veðra von
Sími 551 2070
Opið mán.-fös. 10-18.
Laugardag 10-14.
Uppháu herrakuldaskórnir komnir aftur. 
Þeir eru úr leðri og fóðraðir með lambsgæru.
Litir: svart og brúnt, stærðir: 40 - 48
Verð kr. 29.950.-
Glæsilegur undirfatnaður frá
Vanity Fai og Lauma. 
HAMRABORG 20A ? KÓPAVOGI 544-4088 ? YNJA.IS
Útsalan ER HaFIn Nýjar vörur frá Vanity Fair 
og nýir litir 
Erum á Facebook 
Lín Design  Laugavegi 176 www.lindesign.is Sími 533 2220
AFMÆLISHÁTIÐ
15-50% afsláttur af öllum vör m
sendum frítt úr vefverslun
www.lindesign.is
Vestfirskir verktakar fyrstir vestfirska 
fyrirtækja til að hljóta D ? vottun
Vestfirskir verktakar ehf. hafa staðist úttekt á fyrsta þrepi áfangaskiptrar gæðavottunar Samtaka iðnaðarins 
og hlotið D-vottun. Fyrirtækið er það fyrsta 
á Vestfjörðum sem sem fær vottun SI. D-
vottun er fyrsti hluti gæðavottunarkerfis SI 
sem tekið er upp í fjórum áföngum. Í því 
felst að rekstur fyrirtækis er gerður skilvirk-
ari. Fyrirtækið fer í gegnum stefnumótun 
þar sem afkoma hvers verks eða vöru er 
skilgreind. Við þetta eykst framleiðni og 
fyrirtækin skila meiri hagnaði.
Vestfirskir verktakar voru stofnaðir þann 
8. október árið 2003 þegar starfsemi þriggja 
fyrirtækja; Eiríkur og Einar Valur hf., GS 
trésmíði og Múrkraftur, sameinaðist. Mark-
mið Vestfirskra verktaka er að veita alhliða 
fyrsta flokks þjónustu á sviði nýbygginga, al-
menns viðhalds og endurbóta. Hjá fyrirtæk-
inu starfa í dag 25 manns en höfuðstöðvar 
Vestfirskra verktaka eru á Skeiði 3 á Ísafirði.
við afhendingu gæðavottunar Samtaka iðnaðarins.

					
Fela smįmyndir
Blašsķša 1
Blašsķša 1
Blašsķša 2
Blašsķša 2
Blašsķša 3
Blašsķša 3
Blašsķša 4
Blašsķša 4
Blašsķša 5
Blašsķša 5
Blašsķša 6
Blašsķša 6
Blašsķša 7
Blašsķša 7
Blašsķša 8
Blašsķša 8
Blašsķša 9
Blašsķša 9
Blašsķša 10
Blašsķša 10
Blašsķša 11
Blašsķša 11
Blašsķša 12
Blašsķša 12
Blašsķša 13
Blašsķša 13
Blašsķša 14
Blašsķša 14
Blašsķša 15
Blašsķša 15
Blašsķša 16
Blašsķša 16