Tķmarit.is   | Tķmarit.is |
Leita | Titlar | Greinar | Um vefinn | Algengar spurningar |
skrį inn | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Vestfiršir

PDF  | JPG  | TXT  |
Skoša ķ nżjum glugga:
PDF  | JPG  | TXT  |


Ašlaga hęš


Vafrinn žinn styšur ekki PDF skjöl
Smelltu hér til aš skoša blašsķšuna sem JPG
Vestfiršir

						 Hraðvirkt bólgueyðandi verkjalyf

ibuxin rapid

fæst án lyfseðils í apótekum

ibuprofen

Notkunarsvið: ibuxin rapid inniheldur ibuprofen sem er lyf sem dregur úr verkjum og hita (flokkur: 

bólgueyðandi gigtarlyf sem ekki er steri). ibuxin rapid er notað við vægum til miðlungi miklum verkjum, 

svo sem höfuðverk, tannverk, tíðaverk, bráðum mígrenihöfuðverk, hita og verkjum vegna kvefs. Ekki má 

nota ibuxin rapid: Ef þú ert með ofnæmi fyrir ibuprofeni eða einhverju öðru innihaldsefni ibuxin rapid. Ef 

þú hefur fundið fyrir mæði, astma, nefrennsli, þrota eða ofsakláða eftir notkun acetylsalicylsýru eða  

annarra bólgueyðandi gigtarlya sem ekki eru sterar (NSAID). Ef þú ert með óútskýrða blóðmyndunar-

truflun. Ef þú ert með eða hefur haft endurtekin sár (ætisár) eða blæðingu í maga/skeifugörn. Ef þú hefur 

fengið blæðingu eða rof í meltingarvegi við fyrri meðferð með bólgueyðandi gigtarlyum (NSAID). Ef þú 

ert með blæðingu í heilaæðum eða aðra virka blæðingu. Ef þú ert með alvarlega skerðingu á lifrar- eða 

nýrnastarfsemi. Á síðustu 3 mánuðum meðgöngu. Ef þú ert með kransæðasjúkdóm eða alvarlega 

hjartabilun. Ef þú þjáist af verulegri ofþornun. Gæta skal sérstakrar varúðar við notkun ibuxin rapid: 

Ef þú ert með arfgengan blóðmyndunarsjúkdóm (bráða porfýríu með hléum). Ef þú ert með ákveðna 

sjálfsnæmissjúkdóma (rauða úlfa og blandaðan bandvefssjúkdóm). Ef þú ert með sjúkdóma í 

meltingarfærum eða langvinna bólgusjúkdóma í þörmum (sáraristilbólgu, Crohn´s sjúkdóm). Ef þú ert 

með skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi. Ef þú þjáist af ofþornun. Ef þú ert með eða hefur haft háþrýsting eða 

hjartabilun. Ef þú ert með ofnæmi (t.d. húðviðbrögð við öðrum lyum, astma, ofnæmiskvef ), langvarandi 

þrota í slímhúðum eða langvarandi teppusjúkdóm í öndunarfærum. Ef þú ert með storkutruflun í blóði. 

Strax eftir stórar skurðaðgerðir. Meðganga og brjóstagjöf: Þú mátt aðeins nota ibuxin rapid á fyrstu 6 

mánuðum meðgöngu eftir að hafa ráðfært þig við lækninn. Ekki má nota ibuxin rapid síðustu 3 mánuði 

meðgöngu. Yfirleitt er ekki nauðsynlegt að gera hlé á brjóstagjöf við skammtíma notkun í ráðlögðum 

skömmtum. Algengustu aukaverkanir: Sár, rof eða blæðing í meltingarvegi, stundum lífshættuleg, 

einkum hjá öldruðum, geta komið fram. Ógleði, uppköst, niðurgangur, vindgangur, hægðatregða, 

meltingartruflanir, kviðverkur, sortusaur, blóðuppköst, sáramunnbólga, versnun ristilbólgu og Crohn´s 

sjúkdóms hafa komið fram. Skammtastærðir: Fullorðnir og unglingar yfir 40 kg: 200 mg ? 400 mg 

skammtar, að hámarki 1.200 mg á sólarhring. Börn og unglingar: Hámarksskammtur af ibuprofeni á dag 

er 30 mg á hvert kg líkamsþyngdar, skipt niður í 3 til 4 staka skammta. 20-29 kg: 200 mg skammtar, að 

hámarki 600 mg á sólarhring. 30-39 kg: 200 mg skammtar, að hámarki 800 mg á sólarhring. Ekki skulu líða 

minna en 6 klst. á milli skammta. ibuxin rapid skal aðeins nota hjá börnum sem eru a.m.k. 20 kg að 

þyngd. Lesið vandlega leiðbeiningar í fylgiseðli sem fylgir lynu. Júlí 2012.

HÖFUÐVERKUR - TANNVERKUR - TÍÐAVERKUR - MÍGRENI - HITI

9. nóvember 2012

2. tölublað 1. árgangur

Mikið úrval af hand- 

og loftverkfærum 

fyrir verkstæði.

-- sjá netverslun --

FIMMTUDAGUR 19. maí 2011 7

Sími 512 5407

gunny@365.is arnarut@365.is sigurlaug@365.is

HAMRABORG 20A ? KÓPAVOGI 544-4088 ? YNJA.IS

&R¹B¾RU MINIMIZER HALDARARNIR 

SEM /PRAH M¾LIR MEÈ KOMNIR 

6ERÈ KR  ,ITIR SVART OG HVÅTT 

3T #

 $$$

6EGNA MIKILLAR SÎLU 

ËSKUM VIÈ EFTIR ÎLLUM 

GERÈUM VINNUVÁLA ¹ SKR¹

'ÅSLI 'UÈNASON 

3   

WWWEMKANIS

Málun bílastæða 

Vélsópun

Malbiksviðgerðir

Bílastæðaskilti

Hellulagnir              

   5514000-www.verktak.is        

Trjáklippingar

Trjáfellingar

Sláttur

Heimapúttvellir

           Fáið tilboð ykkur

að kostnaðarlausu!

577 4444

(LEÈSLUGRJËT OG GARÈAMOLD

4IL SÎLU

 o (OLTAGRJËT OG SPRENGIGRJËT Å HLEÈSLUR 

 TIL Å ÕMSUM   ST¾RÈARÚOKKUM

 o 3ÁRUNNIN GARÈAMOLD Å BEÈ OG UNDIR TORF 

3  

3  

'LERN¹MSKEIÈ LEIRMËTUNARN¹MSKEIÈ 

OG ÕMIS SKARTGRIPAN¹MSKEIÈ

-IKIÈ ÒRVAL AF SKARTGRIPAEFNI 

GOTT VERÈ

!LLT TIL GLERVINNSLU OG LEIRVINNSLU

OSEA Öryggiskerfi

Vertu þinn eigin öryggisvörður

og áttu þitt eigið öryggiskerfi.

1 stk. hreyfiskynjari

1 stk. hurðaskynjari

2 stk. fjarstýringar

Tilboðsverð kr. 36.136

Dalvegi 16b s:554-2727

WWWTOMSTUNDAHUSIDIS

&JARSTÕRÈIR BÅLAR Å 

MIKLU ÒRVALI 

4ËMSTUNDAHÒSIÈ .ETHYL  

SÅMI  

 

Vefhýsing og heimasíðugerð 

Vefhýsing: 500MB þitt c-panel stjórnborð ótakmörkuð 

e-mail og margt fleirra aðeins 1.000kr á mánuði. 

Heimasíða: fullgerð og birt 48.000kr. (ATH verð án vsk.) 

Bemar.is      

4IL SÎLU VEGNA FLUTNINGA 

4D FLOTT Å BÒSTAÈINN

 GËÈ VERÈ OG ALLT NÕLEGT &ULLKOMIN 

ÖVOTTAVÁL KG ÖURRKARI SKËSK¹PUR BORÈSTOFUBORÈ ST¾KKANL 

OG STËR KRINGL SPEGILL ALLT ÒR LJËSUM VIÈI SJËNVARPSSËFI JA 

S¾TA SKENKUR 4ÎLVUBORÈ TVÎFALT RÒM INNÒTDRAGANLEGT 

AÈEINS  ÖÒS GOTT SEM GESTARÒM +ING

SIZE DÕNA MRÒMI 

0ANASONIC 7 3URROUND (EIMABÅË M$6$ ,ÅTIL 46 ¹ KR  /G MARGT FLEIRA 5PPL UM VERÈ OG MYNDIR 

S 

  NETF NORTHCANAM GMAILCOM

Álhella 4

Til leigu Glæsileg 107 fm. 3ja herb. íbúð 

í Grafarholti. 4. hæð, lyfta. Leigutími 1 

ár eða lengur. Ásett leiguverð 150.000 

Uppl. í s. 893 3985.

3j.herb 90fm við Teigasel 140þ og 

40-80fm iðnaðarhús Smiðjuv.4a 100þ. 

Mail:se1@internet.is

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4-5 herb íbúð

Óska eftir 4-5 herb. íbúð, helst á 108 

svæðinu. Ef þig vantar leigendur sem 

hugsa um eign þín sem sína eigin þá 

erum við fjölskyldan. Toppmeðmæli. 

Uppl. í s. 868 4904.

 Sumarbústaðir

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 

sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-

2500.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com

Geymslur frá 3990.- kr á mán. 

Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 

(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 

öryggismyndavélar. S. 555 3464.

www.geymslaeitt.is

Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 

Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 

iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 

564-6500

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR OG 

OPNARAR

UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR 

30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285

 Gisting

Gisting í 2-3 manna stúdíóíbúð í 

gistiheimili við Dugguvog. Verð frá 

8.000 per nótt. S. 824 6692.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óska eftir stýrimanni.

Vantar stýrimann á Valgerði BA45 

skráningarnr. 2340. Í byrjun júní. Uppl. 

í 893 1687 Óskar Gísla.

Vantar fólk í símasölu 2-5 kvöld 

virka daga frá kl.17.30- 21.30. Góðir 

tekjumöguleikar. Lágmarksaldur 20 ára. 

Uppl. í síma 868 4551 eftir hádegi 

virka daga.

Heildverslun

Öflugt heildsölufyrirtæki óskar

eftir að ráða sumarstarfsmann

í fullt starf við afgreiðslu,

pökkun og nótútskrift.

Lágmarksaldur 18 ár

Áhugasamir sendi

umsóknir / fyrirspurnir á 

netfangið:

vinnukraftar@gmail.com

Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun. 

Uppl. Einar 7732100 http://lrisland.

is/einar

Óska eftir vönum manni á hjólavél 

sem getur séð um lóðafrágang og 

hellulagnir og unnið sjálfstætt uppl: 

896 1018 / byggben@simnet.is

Getum tekið nema á samning 

í húsasmíði einnig ósakð eftir 

verkamönnum í allskyns sumarstörf 

896 1018 / byggben@simnet.is

Þríund óskar eftir að ráða 

starfsmann til bar og umsjónastarfa. 

Framtíðarstarf. Lágmarksaldur er 20 

ár. Íslenskukunnátta skilyrði, Icelandic 

skills required. Áhugasamir sendi 

umsókn á thriund@simnet.is

 Atvinna óskast

Rafvirkjanemi á fjórða ári óskar eftir 

sumarstarfi. Vanur raflagnavinnu og 

vinnu við þjónustu og sölustörf. Uppl. 

s: 662 3616 eða fsrafmagn@visir.is

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Kisi minn Prinz týndist af heimili sínu í 

Eskilhlíð aðfararnótt mánud. og er sárt 

saknað. Grá/svart bröndóttur högni 

með hvítar loppur, er gæfur og kelin 

en var um sig gagnvart fólki í fyrstu. 

Þorvaldur í s: 862-1184 Takk :)

Rauðri kerru með svörtum Polan Pro 

Slátturtraktor og Partner sláttuvél var 

stolið frá Dekkverk Garðabæ í nótt. 

Fundarlaun. S 7779848

 Tilkynningar

Við viljum hjálpa öðrum

Ef þú átt reiðhjól og notar það ekki og 

vilt hjálpa öðrum þá getum við sótt 

það til þín. Við munum gera við það og 

nota til að styrkja þá sem þurfa á hjálp 

að halda. Frekari upplýsingar hjá Birgi í 

s. 849 9872.

 Einkamál

Vertu vinur

Góð þjónusta - fagleg ráðgjöf.

www.mistyskor.is

Nú er farið að kólna og allra veðra von

Sími 551 2070

Opið mán.-fös. 10-18.

Laugardag 10-14.

Uppháu herrakuldaskórnir komnir aftur. 

Þeir eru úr leðri og fóðraðir með lambsgæru.

Litir: svart og brúnt, stærðir: 40 - 48

Verð kr. 29.950.-

Glæsilegur undirfatnaður frá

Vanity Fai og Lauma. 

HAMRABORG 20A ? KÓPAVOGI 544-4088 ? YNJA.IS

Útsalan ER HaFIn Nýjar vörur frá Vanity Fair 

og nýir litir 

Erum á Facebook 

Lín Design  Laugavegi 176 www.lindesign.is Sími 533 2220

AFMÆLISHÁTIÐ

15-50% afsláttur af öllum vör m

sendum frítt úr vefverslun

www.lindesign.is

Vestfirskir verktakar fyrstir vestfirska 

fyrirtækja til að hljóta D ? vottun

Vestfirskir verktakar ehf. hafa staðist úttekt á fyrsta þrepi áfangaskiptrar gæðavottunar Samtaka iðnaðarins 

og hlotið D-vottun. Fyrirtækið er það fyrsta 

á Vestfjörðum sem sem fær vottun SI. D-

vottun er fyrsti hluti gæðavottunarkerfis SI 

sem tekið er upp í fjórum áföngum. Í því 

felst að rekstur fyrirtækis er gerður skilvirk-

ari. Fyrirtækið fer í gegnum stefnumótun 

þar sem afkoma hvers verks eða vöru er 

skilgreind. Við þetta eykst framleiðni og 

fyrirtækin skila meiri hagnaði.

Vestfirskir verktakar voru stofnaðir þann 

8. október árið 2003 þegar starfsemi þriggja 

fyrirtækja; Eiríkur og Einar Valur hf., GS 

trésmíði og Múrkraftur, sameinaðist. Mark-

mið Vestfirskra verktaka er að veita alhliða 

fyrsta flokks þjónustu á sviði nýbygginga, al-

menns viðhalds og endurbóta. Hjá fyrirtæk-

inu starfa í dag 25 manns en höfuðstöðvar 

Vestfirskra verktaka eru á Skeiði 3 á Ísafirði.

við afhendingu gæðavottunar Samtaka iðnaðarins.

					
Fela smįmyndir
Blašsķša 1
Blašsķša 1
Blašsķša 2
Blašsķša 2
Blašsķša 3
Blašsķša 3
Blašsķša 4
Blašsķša 4
Blašsķša 5
Blašsķša 5
Blašsķša 6
Blašsķša 6
Blašsķša 7
Blašsķša 7
Blašsķša 8
Blašsķša 8
Blašsķša 9
Blašsķša 9
Blašsķša 10
Blašsķša 10
Blašsķša 11
Blašsķša 11
Blašsķša 12
Blašsķša 12
Blašsķša 13
Blašsķša 13
Blašsķša 14
Blašsķša 14
Blašsķša 15
Blašsķša 15
Blašsķša 16
Blašsķša 16