Tímarit.is   | Tímarit.is |
Leita | Titlar | Greinar | Um vefinn | Algengar spurningar |
skrá inn | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Fróği

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Skoğa í nıjum glugga:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Ağlaga hæğ


Vafrinn şinn styğur ekki PDF skjöl
Smelltu hér til ağ skoğa blağsíğuna sem JPG
Fróği

						FRODI

I. AR.

1. Mað.

Akureyri, langardaginn 10. janúar

1880.

Iláttvirtu Iesendur „Fióða".

J>egar við sendum yður fyrir nokkru

boðsbrjef til blaðs okkar, tókum við

fram í því hin helztu málefni, sem við

viljum gera að umlalsefni í blaðinu.

en það er í stuttu mf»li sem flest af

því, er Iítur að menntun, atvinnuveg-

um, verzlun, samgöngum og stjórn í

landi voru, auk almcnnra tíðinda, er

gerast innan lands og utan. Við vit-

um vel, að eptir er að efna þegar búið

er að lofa; en við höfum einlægan

vilja og ásetning, að diepa sem optast

á öll þau efni, sem við höfum talið

upp, og pretta eigi lesendur vora með

eintómum loforðum, Þjóð vorri, eins

og hverri þjóð og hverjum einnökum

manni, er þórf á að þekkja sjálfa sig

sem bezt — sína hagi og sína krapta,

sína kosti og ókosti. Vjer Islendingar

þurfum sífeldlega að spyrja sjál/a oss

að: Hvað vantar oss? Hvernig getum

vjer bætt úr því? Þessar spurningar

viljum við stöðugt hafa fyrir augum.

En þd þær sjeu stuttar, þarf eigi svo

lítið til þess að geta svarað þeim til

hh'tar, og það getum við svo bezt í

blaðinu, að sem flestir góðir menn

víðs vegar um landið vilji styrkja okkur

til þess með góðum bendingum. Þetta

vonum við að margir muni gera, og

þá er meiri von, að blaðið geti komið

einhverju góðu til vegar, sem er einka

tilgangur þess.

Gefi Guð að þetta nýbyrjaða íír

veiði oss öllum farsælt og ættjörðu

vorri til vegs og viðreisnar.

Einar Áamundaaon. Björn Jónssun.

inn sent amtsráðinu til  álita frumvarp til  verið þá yfirskoðaði það og syslusjóðsreikn

Amtsi'á&sftiiHliir.

Siðustu daga í næstliðnum nóvember-

mánuðí og fyrstu daga í desember stóð

fundur amtsráðsins í Norður- og Anstur-

amtiiiu á Akureyri. A futidinum voru

eins og liig gera ráð fyrir 3 menn: for-

setinn, amtmaður Christjánsson og amts-

ráðsmennirnir síra Arnljótur Ólafsson og

Einar Asmundsson. Skul hjer i stuttu

máli skýra írá hinu helzta, er gert var á

l'undi þessum:

Eins og mælt er fyrir í sveitarstjórn-

arlögunum 4. maí 1872, hafði laudshöiöing-

regliK'jörðar eða erindisbrjefs fyrir hrepp-

stjóra; hefir hann samið frunmrpið Cyrir

nokkrum árum og sent það þá amtmönn-

uin og sýslnmönnum landsins, lil þess

þeir segðu alit sitt um það, sem þeir og

höfðu gert. Nú hefir landshöl'ðingi geymt

frumvarpið um hríð fyrir þá sök, að

allmargar lagabreytingar voru á prjónun-

um, er hlutii að hal'a mikil áhrif á þetta mái,

svo sem breyting á skattalögum, tíundarlög-

um, búhaðarlögum, o. s. frv. En með því

landshöfðingja eýndist sem eigi mætti leng-

nr fresta þvi, að gefa út erindisbrjef hrepp-

stjóra, þótt allar hinar fyrirhuguðu laga-

breytingar væru eigi komnar í kring, þá

hafði hanu á næstliðnu siunri sent amts-

raðuniim frumvarpið lil alita. eins og

sveitarstjórnalögin mæla fyrir, með þeim

breytingum, er hann hafði l'undið ástuedii

til að gera við það, l'rá þvi sem þaö var

uppbafJega. þetta frumvarp landshöfð-

ingjans yíir fór nú amtsráðið og ræddi vand-

lega, og samdi um málið álitsskjal.

i sambandi við þetta máleftii gerði

amtsráðið tillugu um það, að skýrslu

þeirri er hreppstjórar semja á hverju árí

um búnaðarhag hreppsins eða um fjáreign,

skipaeign og jarðabættir, yrði eptirleiðis

bre>tt. Laut tillaga amtsráðsins að þvf,

að i staðin fyrir hina eiiiu bnnaðarskýrslu

sem að uridanföruu hefir verið gefin, kæmi

tvær að skildar skýrslur. Skyldi önnur

þeirra heita lausafjárskýrsla og í

hana að eins rituð fjáreign og skipaeign

hvers eíns, líkt því sem verið heíir í bún-

aðarskýrslunum hingað til, nema hvað

nokkuð-öðruvísi skyldi sundur greina Ijár-

eignina samkvæmt því, sem hún er nu

lögð í tíiind eptir hinum nýju tíundarlög-

iim. [>á skyldi og bæta við dálkum um

jarðarktigildi, leigufje, vanhöld, og að síð-

ustu um lausafjártíund hvers. Hin skýrsl-

an skyldi vera um landeign, ábúð

og landsnytjar. Skyldi þar fyrst rita

nöfn jarða og ábúenda og svo landeigenda,

þar sem þeir eíga heima; síðan í dálkum

þar utar frá tölu ábúðarhundraða og

eignarhundraða hvers, í heimalandi sjer,

og í öðrum jörðum sjer, þá stærð túna

og llæðiengja, tölu og stærð sáðgarða,

þá jarðabætur gerðar á árinu, skurði,

sljettun og garða, nokkru nákvæmar stind-

ur liðað  en verið  hefir,  þá jarðagrðða,

inga og svsluvegareikninga árið 1878 út

öllum sýslunum og voru öll skjöl þessi álitin

vera í góðu lagi, en þó einna beit að

öllum frágang) tir Skagal'jarðarsýsln. Yfir-

lit yíir l'járhag þessara 12 sjóða var samift,

og verður það prentað, eins og venja vr

til í stjórnartíðinduniim. En fjárhagur

þessara sjóða samanlagðra í arntinu var

árið 1878 í stuttu máli á þessa leið :

1. sýslusjóðir:

	LUOI,	OU

	3137,	•>,-,

		

—	l i -J- >	05

	2S 1 ,	32

	1907, 47 25	73 05

2. Sýsluvegasjóðir:		

	805,	08

	5951, 6756,	34

		42

	(3147,	11

eign lil næsta árs......—	609,	31

—	675G,	12

Sýsliunaðiir Rylirðinga hafði farið þes.8

á leit, að amtsráðið rnæiti fram með því

við landsliölöingju, að bann veitti á næst-

komandi siimri l'je úr landssjóði til vega-

gjurðar á ÖXQadalsheiðl austanverðri, eða

þeim megin sem til Eyjafjarðar veit. A

vestanverðri heiðinni, eða Skagafjarðar-

megin, hefir þegar verið gerður vegur á

kostnað landssjóðsins, og áleit amtsráðið

nauðsynlegt, að eigi væri hætt við vega-

gjurðina á miðri heiðinni , og vildi því

mæla fram með, að 1000 kr. yrði veitlar

til þessarar vegagjörðar.

þá kom til umræðu hinn svo kullaði

þingmannavegur, sem er aðal þjóðvegur

og póstvegtir ylir Vaðlaheiði milli liyja-

Ijar&arsýslu og þingeyjarsýslu. Haustið

1876 hafði arntsráðið lagt það til, að þing-

mannavegtir yrði talinn íjallvegur, en

þessi tillaga haf'ði þá eigi fengið staðl'est-

ing landshöfðingja, þótt allar aðrar tillug-

ur ráðsins um fjallvegi væri staðfeslar.

Nú hagar svo til, að þessi vegtir er ein-

mitt fjölfarnari, enmokkur annar fjallvegur

í amtinu, bæði vegua þess, að hann er í

nánd við Akureyri, rjg af því liann liggur

upp frá botni Eyjafjarðar, er skerst 7 míl-

ur inn í landið og hindrar allar laudl'erðir

til austurs og vesturs milli hinnn ytri

bæði rótarávexti oghey, og að síðustu j sveita í Eyjafjarðar og þingeyjarsýslum;

svörð eða mó til eldsneytis.             i en á hinn bóginn að skilur  himinhátt og

Amtsráðið yfir fór eptirrit þau af j ófært fjall hinar innri sveitir þessara sýslna.

gjörðabókum sýslunefudanna, er því höfðu | Amtsráðið áleit því enn sem fyrri, að veg-

verið send á árinti úr ullum sýslum amtsins j ur þessi ætti sjáll'sagt að teljast meö fjall-

af 10  sýslunefndafundum er haldnir höf'ðu j vegum landsius, en eigí með byggðaveg-

					
Fela smámyndir
1-3
1-3
4-6
4-6
7-9
7-9
10-12
10-12