Tķmarit.is
Leita | Titlar | Greinar | Um vefinn | Algengar spurningar |
skrį inn | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Dansk-islandsk Handelstidende

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Skoša ķ nżjum glugga:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Ašlaga hęš


Vafrinn žinn styšur ekki PDF skjöl
Smelltu hér til aš skoša blašsķšuna sem JPG
Dansk-islandsk Handelstidende

						Abonnementsprisen er
I København	Kr.	3,00
Øvrige Danmark 1
Island og Færøerne	Kr.	4,00
Norge og Svelige )
Øvrige Europa	Kr.	5,00Avertissemenisprisen er
2 Kr. pr. Spaltetomme 25
pCt. for flere Indrykkeiser.
Større Rabat for Kvartals- eller
Aarsindrykkelser.

Redigeret af Sig. Johansen.
%
Adresse: Nørrebrogade 174 og Frankrigsgade 2.
Telefon Taga 173x. fra Kl. 10—4, ellers foreløbig Amager 65y.


Som vi fremtog i forrige Nummer, maa
Bladets Skæbne afhænge af den Modtagelse,
det faar paa Island og for en stor Del og-
saa paa Færøerne. Vi har desværre endnu
ikke set eller hørt noget fra Island, om
hvad de synes om Foretagendet deroppe,
og dertil har vel Tiden ogsaa hidtil været
for knap, idet Dampskibet „Vesta“, der
bragte Bladpakkerne rundt i Landet,
ikke stoppede mange Timer paa de fleste
Steder, og Folk først kan give sig til at
læse Blade, naar Skibet er gaaet; og fra
disse mange mindre Stationer er andre
Dampere heller ikke senere komne, me-
dens Forhandlerne af Bladet t Byerne
sandsynligvis helst venter med at give Be-
retning om Modtagelsen, indtil de stedlige
Blade deroppe har udtalt sig om denne ny
opdukkende Kollega. Saaledes gik det nem-
lig paa Færøerne, hvor vor Forhandler i
Thorshavn straks har faaet næsten alle
Købmænd til at tegne sig som Abonnenter,
og ligeledes straks henvendte sig til de 2
der udgivne Blade med Anmodning om at
anmelde dette nye Handelsblad i deres Spal-
ter. Det ene af disse Blade var just ud-
kommet, som sidste Postdampskib skulde
forlade Øerne paa Rejse herned, og Bladets
velvillige Anmeldelse lyder saaledes:
Et Handelsblad.
Det maa hilses med Glæde, at der er
startet et Blad med det Formaal at fremme
den merkantile Forbindelse mellem Danske,
Islændere og Færinger. Det første Num-
mer af Bladet, som hedder „Dansk—islandsk
Handelstidende", er udkommet, og vi ser
heri, at Redaktionen ogsaa henvender sig
til den færøske Købmandsstand. Et saadant
Blad vil afhjælpe et stort Savn og sikkert
kunne bidrage til at dygtiggøre Købmands-
standen, saa. denne kan løse, sin vigtige
Opgave bedre end hidtil. Vi vil derfor paa
det varmeste anbefale den færøske Køb-
mand at være med til at støtte dette Blad-
foretagende, der bl. a. anbefales af Mænd
som Grossererne Tulinius og Jacob Gunnløgs-
son. Bladet udkommer i København, i
Sommertiden 1 Gang ugentlig og i Vinter-
tiden hver fjortende Dag; det vil her paa
Øerne koste 4 Kr. om Aaret.
Bladets Redaktør er Hr. Sig. Johansen,
der har et grundigt Kendskab til den is-
landske Handel og de Forretninger, som
køber islandske Produkter og leverer Varer
derop. Redaktionen gør opmærksom paa
en Udtalelse af Professor Knud Berlin, der
under en Diskussion udtalte: „Alle andre
Lande, hvis Købmandsstand kommunicerer
med Island, har enten en Konsul eller Kon-
sularagent eller en anden officiel Repræsen-
tant, hvor il dette Lands Handlende kan
søge hen for at faa forønskede og nødven-
dige Oplysninger om de Mænd, med hvem
de agter at træde i Forbindelse. DanmBrk
— det Land med hvilket Island staar i
Statsforbindelse — vi, har ingen!
— Som sagt, et saadant Blad har en
vigtig og betydningsfuld Mission. Gennem
det vil Køber og Sælger lettere kunde finde
hinanden, og man vil faa Oplysning om
de forskelligt Varesorters Forhold til en-
hver Tid.
Abonnement maa ske inden April Maa-
neds Udgang ved Henvendelse til Sig. Jo-
hansen, Nørrebrogade 174.
Vor Forhandler paa Thorshavn, der har
fordelt Bladet for os til Handelsstanden
over hele Øgruppen, beder om et betyde-
lig større Oplag til Fordeling, da han tror,
at Stemningen bliver stor for Bladet.
Vi vil haabe, at Stemningen giver sig
tilkende baade i Form af Abonnement og
Artikler til os om de Emner, som Køb-
mandsstanden deroppe finder betydnings-
fulde og banebrydende til lysere og bedre
Forhold inden Handelssamkvemmet mellem
den danske og den færøiske Købmandsstand.
Saaledes vil vi helst i sin Helhed betragte os
som et Talerør, gennem hvilket saavel Nord-
boerne som Danskerne og andre Skandina-
ver kan tale og paakalde hinanden, og i
Bevidstheden om, at Tillidsforholdet mellem
de handlende Parter ikke er, som det bør
og skal være for at et sundt Samarbejde
kan udfolde sig, vil vi bestræbe os for at
rydde enhver Mislyd og Anstødssten af
Vejen, og søge at bringe Handelsforbindelsen
mellem Danmark, Island med Færøerne ind
i et bedre Spor. Men dermed pligter vi ogsaa
straks at henlede den danske Købmands-
stands Opmærksomhed paa den stadig vok-
sende Handelsforbindelse, som i alle Fald
Island udvikler med andre Nabolande, som
Norge, Sverige, England og Tyskland, og
Grunden til at disse Landes Handelsstand
stadig faar et større Indpas og Fodfæste paa
Island, tror vi, skyldes for en væsentlig Del
den Omstændighed, at den danske Handels-
stand ikke følger med i Udviklingens Gang
deroppe og mangen Gang stiller sig kø-
lig og afvisende ligeoverfor islandsk Initiativ
og Forretningsforetagsomhed.
Sker her ikke indgribende Forandringer
paa dette Omraade, vil udenlandske Stor-
foretagender paa Island efterhaanden fra-
vriste Danmark mer og mer den domine-
rende Position paa Handelsomraadet, som
det baade har haft og burde bestræbe sig
for at beholde. Jo mere Handelsbaandet
løsnes, jo lettere vil Kølighed og Misstem-
ning gøre sig gældende paa andre Omraa-
der, og det er til Forebyggelse heraf, at der
fra dansk Side paa en eller flere Maader
burde tages et større Løft.
Nu opretter et tysk Konsortorium en
Fiskeguanofabrik paa Seydisfjord iaar, og
det er saavist ikke af Filantropi, at saa sker.
Mange Steder paa de større Fiskestationer
deroppe maatte der være de gunstigste Vil-
kaar for lignende Fabrikanlæg. Hvorfor
endelig give Udlændinge Præferance hertil.
Skulde dette ikke anspore dansk Kapital
til at tage et lille Løft i lignende Retning?
Blot eksempelvis vil vi antyde, at Eng-
lænderne i de senere Aar har kastet sig
over Indkøb af danske Myre- og Mosestræk-
ninger for at underlægge sig disse i indu-
strielt Øjemed; kunde ikke denne Omstæn-
dighed anspore Kapital hernede til at gøre
et lille Forretningsgreb i de store, udbredte
Myrer og Moser, som Island raader over.
Vi er ikke Fagmænd paa dette Omraade,
vi strør blot Tanken ud til videre Overvej-
else; paa mange Steder paa Island skyller
Havet op store Mængder af tyk og frodig
Havtang, som efter Stormen kan opsamles
i hundredevis af Læs. I Norge er Tangin-
dustrien bleven en stor Indtægtskilde paa
Vestlandet; kunde her ikke dansk Kapital
og islandsk Foretagsomhed finde et Sam-
arbejde. For nylig læste vi i norske Blade,
at der fra Pukstensbrud paa Stavangerkan-
ten sendtes Skibslaster af Gadesten, Skær-
ver, til Amerika. Vi studsede uvilkaarligt
ved Tanken paa, at norske Fjelde førtes
over til Amerika for at benyttes som Gade-
sten derover. Vi overførte Tanken paa
Forholdet mellem det stenfattige Danmark
og det stenrige Island. — Hvad mon om
Skibene i den døde Vintertid, hvor ingen
Retourlast haves deroppe, bragte dejlig, fin
Puksten ned til danske Kommuner til kan-,
ske billigere Priser, end den leveres dem
hidtil fra Leverandører, vi ikke kender.
Naar Norge saaledes gaar paa Gade-
tourné til Amerika, maa Island kunne præ-
sentere sig rentabelt i Danmark, synes
det os, og saaledes skal vi succestivt, om
Bladet faar Lov til at eksistere, kunne se os
i Stand til at drage flere nye, uberørte
Bindeled frem, der hidindtil har ligget brak
og upaaagtet deroppe, ventende paa uden-
landsk Kapital. Lad ikke andre Nationer
gaa foran paa alle Omraaader men send
Fagmænd op til Undersøgelse. —
					
Fela smįmyndir
Blašsķša 1
Blašsķša 1
Blašsķša 2
Blašsķša 2
Blašsķša 3
Blašsķša 3
Blašsķša 4
Blašsķša 4