Tímarit.is   | Tímarit.is |
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

1. maí - Vestmannaeyjum

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
1. maí - Vestmannaeyjum

						•

206

1

M A

VESTMANNAEYJUM 1. MAl 1938

Dagur  einingarinnar

1. maí er dagur einingarinnar.

— Þennan dag fyrir ári síðan

gengu verkamenn, sjómenn og

verkakonur Eyjanna í hundraða-

tali fylktu liði um götur bæjarins

undir fánum sínum og kröfu-

spjöldum. Voldugasti og hljóm-

sterkasti tónn þessa dags var

krafa alþýðunnar um faglega ein-

ingu, um sameiningu hinna sundr-

uðu og ósamstæðu verklýðsfélaga

innan vébanda Alþýðusambands

íslands. Það er engum vafa bund-

ið, að þessar meginkröfur alþýð

unnar 1. maí í fyrra voru born-

ar fram af slíkum krafti fjöldans,

að einmitt þessi dagur mun frek-

ar en nokkur annar dagur, hafa

átt sinn þátt í þvi, að í dag getum

við glaðst yfir því, að þessu glæsi-

lega marki faglegrar einingar er

þegar náð.

í dag getur því alþýðan og vel-

unnarar hennar fagnað því, að

hin sundruðu verklýðsfélög, sem

áður voru, eru nú sameinuð und-

ir eitt húsþak og orðinn einn

styrkur þáttur á landssamtökum

íslenskrar alþýðu, Alþjýðusam-

bandi Islands.

Út frá hinum volduga hátiðis-

og kröfudegi alþýðunnar hér, fyr-

ir ári siðan, getum við rakið svo

gíæsilega atburði sem samvinnu

verklýðsfélaganna innan bæjar-

stjórnarinnar og kosningabanda-

lag þeirra við siðustu bæjarstjórn-

arkosningar. Og út frá þeim degi,

ekki sízt, hefir hin almenna ósk

og krafa alþýðunnar hcr í bæ, um

fullkonma sameiningu Alþýðu-

ilokksins og Kommúnistaflokks-

ins í einn sósíalistikan lýðræðis-

flokk, breiðzt út og orðið að ó-

mótstæðilegu afli.

Um leið og alþýða Eyjanna

minnist með gleði sigra sinna á

vegi einingarinnar og treystir rað-

ir sínar í hinni faglegu baráttu

íyrir kaupgjaldi sínu — fyrir

vinnu og brauði — verður henni

litið yfir ógenginn veg, að næsta

áfanga, en það er hin pólitíska og

flokkslega eining, sameining verk-

lýðsflokkanna.

Alþýða Eyjanna, sem fylgst hef-

ir af athygli með hinni örlagariku

Ijaráttu út um heiminn milli lýð-

ræðis og fasisma, hefir öðlast ör-

ugga vissu um það, að hin faglega

eining verkalýðsins og samstarf

verklýðsfolkkanna er það afl, sem

megnar að hrinda sókn fasismans

— en lærdómar heimsviðburða

þessara bera jafnframt ótvirætt

vitni þess, að svo bezt eru alþýð-

unni tryggð skilyrði til gagnsókn-

ar, til brautargengis meðal milli-

stétta, að geta tekið ákvarðanir og

framkvæmt þær tafarlaust í hin-

um margvíslegu viðhorfum bar-

áttunnar og unnið fullnaðarsigur,

— að hún hafi á að skipa sam-

stilltum, pólitískum forustukröft-

um.

í dag verður því ein kröftug-

asta og almennasta krafa alþýð-

unnar og takmark fyrir 1. maí

1939:

Sameining verklýðsflokkanna í

einn sósíalistiskan lýðræðisflokk!

Jón Rafnsson.

Rússneskur ættjarðarsöngur

Viðlag:    Um þig leika vorsins þýðu vindar, —

vinnur lífið gildi sérhvern dag.

Ekkert land svo trútt, í víðri veröld.

vakir yfir barna sinna hag.

Vítt um þínar viltu hrjósturlendur,

vegir lagðir, brotin jarðargöng.

Lífið auðga ótal vinnuhendur —

ymur steppan glöðum Volgusöng.

Allt frá Kiew til Kyrrahafsins stranda,

kallar moldin bljúg og undrafrjó.

Syðst frá Krím að svæðum pólarlanda,

svarar gjörvöll þjóðin, hönd á plóg.

Um þig leika vorsins o. s. frv.

Hvergi fyr svo voldug vinakynni,

vinnugleði og traust, á jörðu sást, —

heitar elskað hvergi í veröldinni,

hvergi meira af sannri bróðurást.

Þannig æ, við önnur lönd og þjóðir,

óskum við að lifa í friði og sátt.

Sérhver góður gestur er vor bróðir,

gildir einu um trú og litarhátt.

Um þig leika vorsins o. s. frv.

Hlær við æsku árdagssól þess nýja,

auðug framtíð, dáðrík bræðralag, —

sem við elli, aftanskinið hlýja,

eftir langan heiðurs-vinnudag.

Hvergi fyrr svo tengdust orka og andi,

akurmoldin, fólksins hjarlablóð, —

engin þjóð svo öruggt, sínu landi,

— ekkert land svo náið, sinni þjóð.

Um þig leika vorsins o. s. frv.

Móðurjörð, sem fórnir feðra minna,

frelsi galzt, — og bjóst mér trygga höfn.

Engin sér um víddir akra þinna, —

engin telur borga þinna nöfn.

Kæra móðir, kallir þú í vanda,

kem ég eins og nýtum syni ber.

Sonarást mín, orka minna handa, —

allt mitt líf, — og dauðinn, helgað þér.

Um þig leika vorsins þýðu vindar, —

vinnur lífið gildi sérhvern dag.

Ekkert land svo trútt, í víðri veröld,

vakir yfir barna sinna hag.

(Lauslega þýtt).

Alþýðan

krefst vinnu og brauís í

stað vinnuleysis og sultar

Eins og kunnugt er, varði hin

fráfarandi ílialds-bæjarstjórn ár-

lega 130—140 þús. króna til fá-

tækraframfæris. Út af fyrir sig er

ekki svo mikið við þessar tölur að

athuga, þegar þess er gætt, að hér

er um að ræða f jölmennan bæ, eft-

ir íslenskum mælikvarða og að

tímarnir hafa verið mjög erfiðir

hvað atvinnu snertir, enda vitan-

legt, að hjálparþurfar bæjarstjón-

aríhaldsins hér hafa ekki baðað í

rósum. En þessar tölur verða ekki

alveg þýðingarlausar, ef það er

jafnframt upplýst, að á sama tima

hefir þetta sama íhald varið ein-

um 30—40 þúsundum króna árlega

til verklegra framkvæmda og at-

vinnubóta — eða laklega það. —

Það er og vitanlegt, að á siðasta

ári eyddi ihaldsbæjarstjórnin milli

20—30 þúsundum króna til full-

friskra manna, til þess að verja þá

fyrir bordauða, en neitaði þeim

um að vinna fyrir brauði sinu i

þágu bæjarins. Þessa frámunalegu

„ihaldshagsýni" hefir engin lifandi

manneskja getað útskýrt, nema frá

sjónarmiði Ólafs Auðunnssonar,

Gunnars gamla, Helga Ben. og ann-

ara, sem mest hafa hagnast á vöru-

skii'taversluninni við bæinn. Þessi

pólitik íhaldsins hefir verið höfuð-

orsök þess, að enginn bær á land-

inu hefir verið eins afskiftur at-

vinnubótafé frá ríkinu, jafnvel þó

ríkið hafi iðulega lagt fram til

þessa bæjar langt fram yfir það,

sem því bar lagaleg skylda tiL í

hlutfalli við atvinnubótaframlag

bæjarins. Á þennan hátt hefir bæj-

arstjórnaríbaldið haft af bæjarfé-

laginu fleiri tugi þúsunda fná rík-

inu, á sama tíma sem það hefir

hrundið vinnuf ærum bæjarþegnum

i tugatali á hungurskamt fram-

færsluvaldsins.

Með takmarkalausum blekking-

um, þ. á. m. ákveðnum loforðum

um að gerbreyta þessu búskapar-

lagi, að sjá öllum vinnufærum og

starfsfúsum mönnum fyrir at-

vinnu, í stað hungurskamtsins, um

verklegar framkvæmdir, i stað at-

vinnuleysisins o.s.frv. — komst í-

haldið aftur til valda við siðustu

bæjarstjórnarkosningar, með nýja

menn á oddinum.


»

					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2