Tímarit.is   | Tímarit.is |
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

1. maí - Akureyri

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
1. maí - Akureyri

						,tii)iniiit iiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiMiiiiiniiimnii 11»

I Engan

í   I

| landinu! I

7nfiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiii*

. MAI

Utgefandi: Fulltrúaráð verklýðsfélaganna  Í-Mój

•iiiiiiiiiiimiimiimiititiiiiiHiiimiiiiiimiiii

)  Reisum

1 veglegt

| Alþýðu-

hús

• lllllllllllllllllllllllltllllllllMllltllllllHII lllll

Avarp

Enn einu sinni er 1. maí, hátíöis- og baráttudagur verkálýðsins,

runninn upp. Enn einu sinni ber íslenzki verkalýðurinn iram kröfur

sínar um bættan hag og betri aðstóðu i þjófélaginu, og jainíramt lítur

hann til baka og minnist þeirra sigra, sem urmizt hafa á liðnum árum.

Sú barátta, sem launþegasamtökin í landinu haia háð íyrir iúllu

jafnrétti við aðrar stéttir þjóðíélagsins er þegar orðin lóng og hörð. í

þessarri réttindabaráttu sinni heíir verkalýðurinn jaínan áttvJð ramm-

an reip að draga og mætt harðvítugri mótspyrnu. En hann heíir aldrei

látið undan. Hann heíir ætíð sótt á brattann, hversu tortær sem leiðin

heiir virzt, og hversu mjög sem á móti heíir blásið. Og hægt og hægt

heiir miðað í áttina. Alþýða landsins heíir unnið hvern sigurinn á iætur

öðrum. Yfirráðastéttirnar hata stöðugt orðið að láta, undan og viður-

kenna rétitindi hennar. Kröíunni um átta stunda vinnudag heíir þegar

íengizt framgengt, og íjölmörgum öðrum réttarbótum heíir samtókum

alþýðunnar tekizt að koma í kring. Á þessum hátíðisdegi verkalýðsins,

1. maí 1946, getum við því, þrátt íyrir allt, litið íagnandi yiir tarinn

veg.

En engu að siður verðum við að horíast í augu við þá staðreynd, að

ennþá er margt óunnið. Verkalýður Islands á ennþá harða baráttu fyr-

ir höndum. Baráttu, sem ekki verður lokið fyrr en hann hefir öðlast

fullkomið jafnrétti við aðrar stéttir þjóðfélagsins, tryggingu fyrir ör-

uggri atvinnu og mannsæmandi Iífskjörum. Að þessu marki verðum

við að keppa á næstu árum, og ei við verðum nógu ákveðin og samtaka,

mu nokkur reynast það auðvelt.

Samtók verkalýðsins mega ekki láta neina innbyrðis sundrung tor-

velda leiðina að settu marki. Og minnugur þess, að „sameinaðir stönd-

um vér, en sundraðir föllum vér", lyítir íslenzkur verkalýður merkjum

sínum í dag og leggur ótrauður út í lokábaráttuna.

FULLTRÚARÁÐ VERKLÝÐSFÉLAGANNA.

Nýtt Alþýðuhús

Eitt af þeim áhugamálum, sem

eru ofarlega á dagskrá hjá verklýðs-

félögunum í bænum, er bygging al-

þýðuhúss. Sennilega hefir aldrei

verið meiri þörf en nú, að leysa

þetta mál, því að húsnæðisvand-

ræði þau, er félögin eiga við að

stríða, _er og hefir verið hemill á

á eðlilegri þróun verklýðssamtak-

anna.

Úr þessu þarf að bæta hið bráð-

asta, því að starfsemi verklýðssam-

takanna hér er orðin svo víðtæk og

margþætt, að stóraukinn húsakost-

ur er henni hin mesta nauðsyn. —

Undanfarin ár hefir Fulltrúaráð

verklýðsfélaganna haft forgöngu

um málið, og fjársöfnun í því

augnamiði, bæði haust og vor, þetta

fjáröflunarstarf hefir gengið vel til

þessa, en betur má ef duga skal, öll-

um verkamönnum er löngu Ijóst

orðið, hve aðkallandi það er fyrir

verklýðsfélögin, að koma upp nægi-

lega stóru og hentugu húsi, sem

fullnægt gæti þörfum félaganna á

komandi árum. Enda hafa margir

af hinum framsýnustu og fórnfús-

ustu meðlimum félaganna, lagt

mikið af mörkum, og greitt fyrir

málinu á marga lund. Að koma upp

stóru og vönduðu húsi, er mikið

átak, og miklum erfiðleikum bund-

ið vegna fjárskorts o. fl. En slíkt

yrði tiltölulega auðvelt að yfirstíga

ef allir væru samtaka um að láta þá

hugmynd      verklýðssamtakanna

veTða  að  veruleika, og sjá þeirra

eigið hús rísa af grunni stórt og fag-

urt.

Ágóði af I. maí-hátíðahöldunum

að þessu sinni, sem áður, rennur

óskiptur í hinn sameiginlega hús-

byggingarsjóð félaganna, merki

verða seld á götunum allan daginn

og samkomur verða um kvöldið, og

vænti eg þess að allir velunnarar

verklýðssamtakanna taki virkan

þátt í fagnaði dagsins, með því að

sækja samkomur þær er Fulltrúaráð

verklýðsfélaganna stendur að, og

stuðli þannig að því, að árangur há-

tíðahaldanna verði sem allra glæsi-

legastur. Félagar! Gerum nú allt

sem í okkar valdi stendur til þess að

efla hússjóð félaganna þennan dag,

því fyrr verður takmarkinu náð.

Jón Ingimarsson.   S

íslendingar! Sföndum vel á verði um

frelsi og sjálfstæði þjóðarinnar

Á landsfundi sambandsstjórnar AÍþýðusambands íslands, sem haldinn

var í Reykjavík um mánaðamótin október og nóvember síðastliðið haust,

var einróma samþykkt eftirfarandi ályktun í sjálfstæðismálum íslenzku

þjóðarinnar:

„Fundurinn ályktar að lýsa því yfir í nafni íslenzkrar alþýðu, að hann

telur fullkomið sjálfstæði íslands höfuðskilyrði fyrir efnahagslegu og

menningarlegu sjálfstæði vinnandi Ifólks í landinu, og nauðsynlegra nú

en nokkurn tíma fyrr að alþýðan skilji hve atviinnulegt öryggi og hag-

sæld í framtíðinni eru órjúfanlega tengd sjálfstæði landsins.

Vegna þessa lýsum við öruggum stuðningi samtaka vorra við hvert það

spor, sem stigið er til þess að tryggja sjálfstæði landsins og teljum það

bezt gert með eftirfarandi aðgerðum:

1.  Að sameina öll þjóðleg öf 1 til að vinna að þeirri nýsköpun atvinnu-

veganna, sem núverandi ríkisstjórn hefiir á stefnuskrá sinni, svo að ís-

land megi verða efnahagslega sjálfstætt gagnvart öðrum þjóðum.

2.  Að einskis sé látið ófreistað til þess að fsland geti sem fyrst gerzt frjáls

aðili að bandalagi hinna sameinuðu þjóða.

3.  Að staðið sé trúlega á verði gegn hvers konar tilburðum erlendra

ríkja og innlendra erindreka þeirra til íhlutunar, áhrifa eða sérstöðu

hér á landi.

Vér munum líta á hverja slíka málaleitun, hvaðan sem hún kann að

koma og í hvaða mynd sem hún birtist, sem ógnun við sjálfstæði vort og

tröðkun á yfirlýstum vilja hinna sameinuðu þjóða um að virða sjálfstæði

og ákvörðunarrétt smárikjanna, og telja það ótvíræða skyldu valdhaifa

landsins, þings og stjórnar að svara hverri slíkri móðgandi áleitni með

hiklausri neitun.

Vér teljum það fyrstu skyldu alþýðusamtakanna að styðja að fram-

gangi ofangreindra ráða til að tryggja sjálfstæði landsins, og beita öllu

því afli og valcbi, sem þau 'búa yfir til varnar hverri hættu, sem steðja

kann að sjálfstæði íslands og frelsi þjóðarinnar."

Þannig markaði Alþýðusambandið stefnuna á síðastliðnu hausti, og

þessi orð eiga vissulega erindi til þjóðarinnar enn í dag.

Því verður ekki með rökum neitað, að sjálfstæði þjóðarinnar er nú í

hættu statt, og því ríður á, að vér séum vel á verði og vísum á bug öllum

þeim, sem vilja ganga á rétt vorn. — 17. júní 1944 er oss enn í fersku

minni. Þann dag rætcist hjartfólgnasti draumur allra frelsisunnandi ís-

lendinga. íslenzka þjóðin lýsti yfir fullu sjálfstæði á sínum helgasta stað>

i Þingvöllum við Öxará. En vér fengum ekki frelsi vort fyrirhafnarlaust.

I SjáMstæðisbarátta þjóðarinnar var Iöng og hörð. Hún kostaði ævistarf

margra hinna beztu og dugmestu manna, sem ísland hefir alið.

! En þó að sjálfstæði vort sé enn ungt að árum, er erlent stórveldi þegar

tekið að séilast til yfirráða hér. Bandaríki Norður-Ameríku hafa hér hér-

stöðvar og hafa farið fram, á að fá að hafa þær áfram. Við slíkum mála-

leitunum eigum vér aðeins eitt svar: NEI og aftur NEI.

I Og hvenær sem erlend ríki kunna að fara þess á leit, að vér afsölum

oss fullum yfirráðarétti yfir fósturjörð vorri, Islandi, skulum vér minn-

ast Jóns Sigurðssonar og þingfulltrúanna á Kópavogsfundinum 1851 og

taka undir með þeim: VÉR. MÓTMÆLUM ALLIR.

|

SkófatnaÖur:

B ez tu

fækifærisgjafirnar

eru handsmíðaðir gull- og

silfurmunir.

Gullsmíðavinnustofa

Sgtryggs Helgasonar og

Eyjólfs Árnasonar,

Skipagötu 8.

LANDSBOKASAFN

«A"5 165172

ISJÖANUS

Kvenna

Barna

Unglinga

Karlmanna

Skófatnaður í miklu úrvali

KAUPFELAG EYFIRÐINGA

Skódeild

WWHWWHMHWBWH«HWH>ttl>iKH>W^

					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4