Tímarit.is
Leita | Titlar | Greinar | Um vefinn | Algengar spurningar |
skrá inn | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Norğlısi

Smelltu hér til ağ fá meiri upplısingar um 1. Tölublağ 
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Skoğa í nıjum glugga:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Ağlaga hæğ


Vafrinn şinn styğur ekki PDF skjöl
Smelltu hér til ağ skoğa blağsíğuna sem JPG
Norğlısi

						
D
VóRSHAVN

NORDLYSI
, .;-...'.   ,  .    |
.¦mligiSw «idb
Klaksvig.  Fredag  Aen  16.  April  1915.
Til Læserne.
Det har Iw.nge været folt som ef Raiw, at vi ikke nden
for Thorshavn havde ef Blad, sówt kunde være Talsmand
for vore særlige Bggdein^eresscr.
Der er selvfolyelig mange '^som vil fremkomme med dm
Tndvending, at vore smaa Forhoíd slaar hindrinde ovcr for
en saadan Plans Udforelse. Mcn mider smaa ¦ Forhold .«•
man ogsaa nødt at arbejde med.smaa Midlcr, hvilket ogssaa
her er' TilfwldeK                      ."    ¦      •
Vi har til at begynde nied anset det for nødvendigt ,at
llladet knn udkomnur hrer Jjortende Dag, mcn' saasnart For-
holdcne tillader det, vil det udkomme em Gang om Ugen. Det
tr Hensigten, at Bladet skal udkomme dels paa Farøsk og
dcls paa Dansk, men foreløbig vil det knn udkomme paa
Danski da vi eiPlnn mángler færoske Bogstaver.
Det er ikk' Hensigtcn at Bladet skál rære et partipoUtisk
(hgan; men vi vil germ give Flads for Artikhr ( nanset fra
hvilkm Lejr dj kommer ), som kin have Beiydning saavel
fór vor aandeiige som materielle Udviklhg.              77
Yi vil ligeledcs liringe (fc sidste Xyhedcr saavel fra Omverd-
nien som fra vor snævre Økreds og yive Skildringer af den
iijeblikkelige  Verdmssituation.
Bladet vil udkomme hver anden Fredag og koster 1,80 Kr.
a'irlig ell'r 4o Øre Kvarlaht.
Vi hauber at alle, der interesserer sig fur Foirtagendet, vil
støtte det ved tecpie siy som, Holder af Bladet.
Krig ¦
Aldrig i' Historien Itar man hørt Tale cm et saa gru-
somt og infernalt Menneskeslagteri, eom-flen nuværc-r.de Ver-
denskri, har ført med sig. Milioner af unge Mand og
Familiefædre bliver kcmmanderct ud i Fe'tfn under Mask-
en at »forsvare Fædrelandet«, kun med Foimaalet: ødelægge.
Hvilken Ødslen med Energi, Pengemidler og men
rieskeliv en saadan. Karnp,, fører med sig, har vi udenforstaa-
cnde kun et overfladisk Begreb om. Rkent vi Færinger lev-
fr et afsondret Liv fjernt fra den store Verdensarena, og
det er yderst faa, der skænker Færøenie en eneste Tanke,
bar vi nu og da set Krig-sskihe ved Færeerne, men ikke
med Hensigten at angribe eller beskytte vore uskyldige ver-
geløse Øer. .
For et godt Aarhundrede siden, da England fwrte Krig
med Danmark,'«beRofíte í^nglanderne Fæiverne med deres ef-
ter Datidens Bctrastning, ¦ moderne Kiig-skibe, men denno
Gang vai' Hensigten: Indtagelse af Mogens Heinesens Skanse,
der i sin Tid kunde maale sig med Fsestninger nde i
Europa.
Kogen  Krigadaad kan  vi Fa'ringtr ikke vise tilhage
paa;  vi  har  kun faaet  den  saare  sergelige  Overleverihg,
at  Kapt. Løbner, da han saa de driibelig-e Brittere' marshore
mod Skansen, udstedte de skr*kdirrende Kommandoraab:^ Kast
-jer ned Børn:!« Hvad mon Mogens Heifiesen vilde sige, omhan.x
vidste, at et saa knjonagtigt lndivid  sknlde  lede  Forsvaivt
af hans berttmmelige Skanse og at de'fuldt u'd moderne Kit-''
noner skulde  blive  odelagt  af  brittiske  Hennænd?  Mogens
Heinesens færøske Bønders Arbejde var  spildt;  den  dansk«
Stats  Anskaffelse af Kanoner til  Færøernes eneste Fæstning
havde været.^t fuldstajhdigt • Brkesløst Pengeudlæg.
Bainte Kí igsnh•kke.n Danmark, saa kcm ogsaa Færøerue
"a^ føle Svøben. Tilførselen til Færøeiiie bliver standsct,
Hungersneden griber om. sig, Poul Nolsøe ofi'í'r sit Liv i
Bestræbelsen for at skaffe Fødemidler til Færøerne.'
Under den nuvæi-ende.Krig er'det helt andre Forhold,
der gør sig gældende. Hidtil hai*> Danmark, «om vi jo skul
de staa sammen med baade i onde og gode Dage, ikke víe.ret
indblandet i Krigen, hvilket kan have Betydning ft|r o« riáí-
er Parolen »Frit Skib siver fri Ladning.»men desverre. luir
i disse Dage set at Folkeretten ikke -har været i-espekterct
i aile Tilfelder .'
AHgevel nma vi ande.cde nuværende FCrhold have dct*
Tillid.til »Moderlandet« Dantnark, at,,dct ikke ien.saa kri-
tisk Tid giemmer os Stakler ude i Atlantetivavít.-: .•
Saalænge de nordiske Rigers Neutralitet . bliver heycet,
er der ingen Gruud til at nærr Bekyntting for Øemes Fpr
syning med Levnedsmidler. Det, der gælder .om for os er . at
vise SiJarsonintelighed, for at vi kan komnie ovet den ekonq-
miske Krise, der hersker rundt om i Eurojia.
Det tr ogsaa .en økonmniskFordel for F'*1'í,erne at vi end-
nu beho.'der vort gamle Privilegium at være fri for VæinC-
])ligt. I modsat Fald vilde mange af vore Øhoere i. í-tíu*/
ogsaa for Danmark kritiske 7id blive indkald. Men ví har des-
værre set at Færiugernes Krig med Havet.egsaa i denne Viu-
ter, som snart er forbi, saavel som ;foregaa&nde Aar, har kræ,-
vet mange Ofre. Denne Krig vii -vedbliveat rase i Aarhun-
drede og har ofte ramt vot Samfund smærtende dybt. Skandt
denne Krig føres mod Havet, saa elsker vi dee dogsom det-
Hav, der gav og tog: »Havet gav, Havet tog Hayets Navn
være lovet«! Sværdkrigens Veraab vil lyde:.» Krigen tog Kri-
gen tcg, Kiigens Navn  være forbandet< !   ..
Postfart  med  Motorliitad:
' Klaksvig, Haraldsund, Skard, Videmjde, Mule, Kvanne-
sund, Svinø til Kirke; og tilbage: Kvannesund Viderejde,
til Klaksvig foregaar i Sommerhalvaaret fra 1 April til 30
September hver Tirsdag og Fredag og i Vinterhalvaaret fra
1 Oktober tll 31 Marts hver Fredag.
					
Fela smámyndir
Blağsíğa 1
Blağsíğa 1
Blağsíğa 2
Blağsíğa 2
Blağsíğa 3
Blağsíğa 3
Blağsíğa 4
Blağsíğa 4