Tímarit.is   | Tímarit.is |
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Faxi

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Faxi

						**+**********4*****\y

Blaðstjórn:         %

Guðni Magnússon      ?

Ingim. Jónsson         ?

Kr. Pétursson, (gjaldk.) >

Ragnar Guðleifsson     2

Valtýr Guðjónsson      *

(ábyrgðarraaður). 2

t  * ^ ^ ¦*. A. -*. a J. j. A A A A A A *. A. A * a * i.'L

í H Al

Afgreiðsla FAXA er í

verzlun  ()l.  E.  Einars-

* sonar í  Keflavík,  sími

|   37.  Verð 35 aurar.

i

I. ár.  1. tölubl.

Útgefandi: Málfundafél. Faxi Keflavík

21. des. 1940

Avarp.

Á þeim erfiðleika cg ófriðar-

timum, sem wm þessar mundir

ganga yfvr menningarþióðirnar,

verður mörgum mawii það á að

segj-a, að fátt sé óþarfara cn

skriffinskan, og margt þarfara

œtti aíð mega taka sér fyrir

hendwr en að hefja blaðaútgáfu,

bæta einu bladinui enu við þann

sæg, sem fyrir er af því tagi.

Þegar islenska pjóðin verður í

ýmsvmv 'rnálum að lút<% vaídboði

erlends herveldis, og ógnareld-

ar styrjaldar'innar brenna svo að

segja á nœst>u grösum við hana,

þa sé það ekki beinasti bjarg-

ræðisvegurinn fyrir okkur, ab

setjast niður til að skrifa, eyða

Vap'pir og prentsvertu til að

ræða ýms mál, sem bundin eru.

viðjum erfiðieika þeirra, er af

styrjöídinni leiðir.

Á Ixssu múli, eins og flestwm

öðrwm, eru þó' fleiri hliðar en

ein. Þetta kann að vera rétt að

nokkru leyt% en ekki ad öUu.

Um leið og Keflvíkingar og

aðrir Suðwrnesjamenn sækja

sjóinn af slíku kappi, sem al-

kimna er, um leið og þeir vinna

•aö framleiðslu lífsnawðsynjanna

jafnvel enn otraWðar en nokkru

sinni fyrr, þrátt fyrir þau óveð-

ursský, sem gera loft allt lævi

blandið, þá virðist eklci óviðeig-

andi, að eiwmitt nú komi íit

blað, sem fyrst og fremst ræði

mál\ þessara manna, og héraðs

þess er þeir byggja. Þar sem

eins hagar til %vm störf nianna

og hér, afköst þeirra og afrek,

hefur fyrir löngu verið ko<mið af

stað biaðkosti. Slík blöð hafa

mörgu  góðu til  leiðar  kom$ð,

hvert á sínum vettvangi, bœði

með því aö rjúfa þögnmi, og

vera þannig tengiliður milli við-

burðanna og Jjess fólks, sem

gjarnan vill leggja eyrun við, og

eins með því, að taka wpp mark-

vissa baráttw fyrir sönnum

framfaramálwm.

Varla getuir það kallast að

bera í bakkafullan lækinn að

gefa hér út blað, þvi að hvort

tveggja er, að ekki hefwr verið

wm neitt þessháttar að ræða i

héraðinu til þessa (að undan-

teknmnv fjölrituðwmi félags- og

skólablöðum), og að í btöðwm

þeim sem. menn lesa hér almennt

og gefin eru úi í höfuðstaðnum,

fer frábœrVega litið fyrir öllu

þvi, er einkwm snertir málefni

Suðurnesja. Við þessu væri ekk-

ert að segja, ef hér væri hög-

wm þann veg komið, að æskiieg-

ast þætti að almennt sinnuleysi

ríkti um öll þeirra mál. Um það,

að svo sé ekki, muwa allir hér-

aðsmenn sammala.

Það, sem vaJtir fyrir »Mál-

fundafél. Faxi« í Keflavik, er

það rœðst i þessa blaðaídgáfu,

er nveðal annars þetta: Sii þbgn,

sem ríkir um menningar- og

framfaramál þessa héraðs bæði

¦utan þess og innan, er óréttmœt

og óholl. Héraðsbúum sjálfwm

þarf að gefast kostur á að

»fyigj\is!b með« því, hvað er að

gerast í þeirra fjölmenna og at-

hafnasama héraði. Þeir þwrfa

að skilja og nieta það, sem þeg-

ar hefur áunnist fyrir átök

margra og merkr<a manna. Þeir

þurfa að koma auga á hina

margháttuðu   möguleika   til

stærri átaka í framtíö á

sviðwm menningar og framfxra.

— Og það þarf að verða öllwm

Ijóst, að sú hlutur, sem Suður-

nesin draga í þjóða,rbúið, er ekki

ýkja rýr. Bæði Suðwrnesjamenn

og aðrir munw sanvmála um, að

sá skerfur sé það værm, að hann

verðskuldi annað og meira en

þóignina eina.

Ekkert stárt verdetr unnið með

crðwm einwm. Án þeirra verðmr

það ekki heldur. TU þess að

mönmum. takist giíman, tíl þess

<zð þeim fatist ekki tökin á hin-

v.m höfgari verkefnwm, þarf

hver og einn þeirra að vita vilja

sinrn. »Frá hugsun stafa starfa-

frœin«, kveður skáidið'. Umræð-

ur wm nvikil og iieiUavænteg mál

knýja til meiri hugsunar wm

þaw, leiða rökin fram í dagsijós-

ið. Þeinv. sem berst himni göf-

wgu baráttu fyrir þeim, verður

þá m&ira úr afU sínw, ef hann

nýtur að þvi augljósra raka, og

skilnings almennings.

»Málfundafél. Faxi« ætlast

tii, að þetta biað verði % fram-

tíðinni vettvangur fyrir umræð-

ur wm málefni Suðwrnesja-

manna. Þa-r á þeim að gefast

kostwr á að rœða:

1. Framfararnál: Otgerð, hafn-

armál, iðnaðarmál, ræktwnar-

mál, heilbrigðismal, rafmagns-

mái o. fl.

2. Menningarmál: Almenn fé-

lagsmál, skemmtanir, skólamál,

lestrarfélagsmál.kvikmyndasýn-

ingar, bindindismál o. 'fl.

Það er eindregin ósk útgefend-

anna, að sem- flestir ieggi þarna

orð í beig, og rœði málin af sann-

gtrni og hiispursleysi.

Stjórn  þessa  blaðs  hafa  á

Jœndi 5 menn. 3 þeirra eru vald-

Frh. á 3. siðu.

Ja 150.&O7

MÍ3S

					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8