Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Reykjavíkurpósturinn

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Reykjavíkurpósturinn

						$tcntia*itntpöftnvinn

9tr. I.       £>?tóbev.       1846.

<tKeððr SRe^fÍööihtrjjcfhtríim ín;rjar ferb fttta t fyrfla jinnt,

jjtjfír tyonum »cl eíga víb ab (rnun, etnðog abrtr ferbamcnn,

fcgí fró £»i fcm titt n orbtb og tíbitthttn ffípttr, og I)anu

gjorta »eít betli ó, cínfum far fcm íjann cr tjcímtltéfaftur,

tyann íjugáar Itfa ab fér »erbí bctttr tíl um gtftíngtt,

cf t;ann gétí tátíb noffra ffémtun í té, ))»i fyfltw fcffír lanba

fína ab í>»i, ab íeím, ehtfitm á »ctrarbagtttn, þegar littb er

um mannfunbi og fcrbalog, ertt ftcír mcnn »elfomnir, fem

l;afa eittfyöab ttm I;onb, fcnt fróbtctfur er í og ffemtun má

»erba at. ^ófturtnn cetlabí J>»i onböerbtega ab tafa ÍJnr tít

máté fem frcenbí (;ans, ©umtanþófturínn l;cettí fogunut, ctt

^atttt treijftí fét efft tií ^cfá, af f>sí ferbtn fom f»o fljótt uj»j)á

l;amt. &ann cettar í;»í cffí ab frgja frá. obru enn ]>»i fcm

gforft l;cftr ct' fcefðtt ctrt og ttbínbum fn;ftr ffi|>ta, |>»i }>á

f»t;fíft |ftna mttnt geta fagt noffitrn»egttt fatt og gretnílega

frá »íbburbumtm, en íjonum cr, cíttéog öon er tit, ctnntum

iþab ab effí fomíft óorb á fíg ft;rtr ffrettnt eba anttab

í fart finu. ^pó ^oitttm ab obruteitt ftjnní ab síífa J>ab tít

rtb fegja frá eint)»orút fem tjamt fiefbí í»et>rt eba féb, cn fem í

ftrottngum ffílníngt £ó mcettt í;etmfcera unbir l;íb fovní»ebnfl:

ab o))t ntcigt fatt f»rrt tíggjfl, »onflr tmnn f»o góbá ttí tanba

fínna ab fceir efft taft (;art á |>»i; feab cr lifa »attbratab

mebfllljófib t :6»i fem obrtt, cn !>ófhtrtnn cetíar ab táta rr»nfl-

1

					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16