TÝmarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Undirb˙ningsbla­ undir ■jˇ­fundinn a­ sumri 1851

Click here for more information on 1. t÷lubla­ 
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Undirb˙ningsbla­ undir ■jˇ­fundinn a­ sumri 1851

						Undirbúningsblað

nndir fgóðfnnrtinn að snmri 1851.

1. blað, 23. <fag ágiiMtmánatW lSðO.

f>ingv<tllafnn<lnrinn.

Eiaugardaginn,  10.  dag ágústm. 1850, nttu  ,

nokkrii' íslendingar fiínd á ^in«-velli við Öx-

ará,  og var það  eptir ávarpi  prófasts  sjera

U. Stepliensens á Ytrahólmi,  og tóku menn

sjer fundarstað á flötinni  f'yrir noiðan ána.

Var j>á fyíst kjöriun fuudarstjóri prófast-

ur H. Stephensen, en liaiin kaus sjer aptur

fyrir aðstoðarmenn prófessor P. Pjetursson

og próí'ast J. Biiem. Skrifarar voru valdir

prestarnir sjera Jónas Jónasson í Reykholti

ogsjera Árni Böðvarsson í Ólafsvík.

$egar fuuduritin byrjaði, voru fundar-

menn taldir eptir kjördæmuni, og var tala

þeirra þessi:

úr Skaptafellssýslu . .,.........  4

-  Rangárvallasýslu...........11

-  Árness-sýslu..............70

-  Vestmaiiiiaeyjasýslu.........  2

-  Gullbriiigu- og Kjósar-sýslu .... 21

-  Borgarfjarðarsýslu..........40

-  Mvrasýslu...............  1

-  Snæfellsness-sýslu.........  1

-  Dafásýslu...............  1

-  Barftastrandarsýslu..........  2

-  Slrandasýshi.............  1

-  Reykjavíkurbæ............27

I fyrstu varo nokkur ágreiningur um það,

hvernig bezt væri að kjósa menn i nefndir;

entil pess, ao alltgengi sem fljótast, var það

afráðiðmeð atkvæðafjölda, að sjerhvert kjör-

dæmi, seninokkurn inann hefði á fundi, veldi

sjer kjörmenn |iannig, að 1 skyldi kjósa

inenn í nefndir fyrir hverja 10 til 14 og það-

an af færri, en 2 fyrir 15 til 24 og 3 fyrir 25

til 34, o. s. frv.; eptir þessari reglu varð þá

einn kjörmaður fyrir hvert af kjördæmum þeim,

sem áður eru nefnd, nema 7 fyrir Ámess-

sýslu, 2 fyrir Gullbr. og Kjósarsýslu, 4 fyrir

Borgarfjarðarsyslu  og 3 fyrir Reykjavíkurbæ.

1 tölu þeirri, er fundarstjóri setti með fund-

inn, benti hann fiiiidaniiöiinum sjer í lagi á, að

ræða það málefni, er verða niuudi verkefni

þjóðfundariiis að ári.

Einu af ftindarmonnum kvað það nauðsyn-

legt, að eittlivað væri á kveðið uin það, hvað

fundurinn stæði lengi; þá ágreindi fundar-

menn uin þetta efni á þann liátt'. að þao voru

einkiim 3 uppástuiigur, er gjörðar voru; 1.

að fuiidaitíniinn væri óákveðinn, og ekki bund-

irin við neitt nema það eitt, að hann stæði

svo lengi, sem nokkrir væru á fundi, sem

hefðu það nialefni órætt, sem þeim þætti

brýn nauðsyn um að ræfta; 2. að funduriiiD

væri bundinn við vissan tíma, t. a. m. 3 daga,

en allir fundarmenii skyldir til að vera, þang-

að til fundi væri slitið ; 3. að fundi skyldi

slitið, þá $ fundarmaiina væri fariiiu af fundi;

og var hin síðasta uppástungan tekin af fund-

armonnum með flestum atkvæðum.

Var þá getið unt, að til fundarins væru

komin 2 nefndarálit, sem tækju fram liin helztu

atriði í sanibandi íslands og Danmerkur ept-

irleiðis og hinni nýju stjórnarskipun Islands.

Öunur þeirra var frá ;þorskafjarðarfundiiium,

sem haldinn var í vor, en hin frá Borgar-

fjarðarsýslu; lika hafði fundurinn í höndum

fáeinar uppástungur um sama efni frá ein-

stökum inanni. Fundarmöniuim kom nú á-

samt um, að bezt væri að tefja ekki fyrir

fundinum með því, að lesa upp langar bæn-

arkrár eða nefndarálit, heldur velja undir eins

ömanna nefnd, til að íliuga og senija álit sitt

um hin helztu atriði í stjórnarskipun Islands

eptirleiðis, og fá siðan þeirri nefnd í hendur

öll þau álit og uppástungur, sem fundarmenn

hefðu í höndum um það efni. Líka var gjörð

sú uppástunga, að velja n..-fnd, til að semja

bænarskrá til konungs, um að fá að sjá sem

fyrst frumvarp stjórnarinnar  til  grundvallar-

					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8