Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

F-listinn

PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
F-listinn

						

lANQSBÓKASAFN

M 13 46 20

-'.s:t,A>;r,n

inn

Kosningablað óháðra kjósenda,

— sem bera heill allra bæjarbúa jafnt fyrír brjósti. —

1, tölublað.

Miðvikudaginn 10. fanúar.

1934.

Lisfi iðnaðarmanna,

og óháðra kjósenda.

Félög iðnaðarmanna á Akureyri hafa sinn eigin

lista við næstu bæjarstjórnarkosningu með stuðn-

ingi annara ópólitískra áhugamanna í bænum.

Snemma I vetur hófu nokkrir iðn-

aðarmenn innan Iðnaðarmannafé-

lagsins máls i þvf, að settur yrði

upp sérstakur ópólitfskur listi við

næstu bæjarstjórnarkosningu. Var

málið tekið fyrir á fundi f félaginu

og nokkuð ræth Nefnd var kosin f

málið til að athuga það, og eftir

að hún hafði lokið störfum lagði

hún einróma til, að listi iðnaðar-

manna yrðí settur upp. Hðíðu þá

félög trésmiða og múrara iýst sig

málinu fylgjandi og sent sfna eigin

futltrúa f nefndina. Samþykkti sam-

eiginl. fundur Iðnaðarmannafélags-

ins og félaga irésmiða og múrara,

að koma fram með sérstakan lista.

En þar var sett sem skilyrði, að

minnst 150 kjósendur lýstu sig

skriflega þvi fylgjandi, að listinn

væri settur upp, og hétu honum

fylgi við kjörborö. Síðan voru, með

prófkosningu, ákveðnir efstu menn

listans, og nefnd kosin tii að spyrj-

ast fyrir um fylgi listanum til handa,

og setja hann upp, er settu skil-

yrði væri fullnægt.

Oerðist þetta allra síðustu dag-

ana fyrir jól.

Á gamlársdag lágði nefndin fram

sannanir fyrir þvf, að skilyrði fé-

lagsins um að listinn kæmi fram,

væri fullnægt — og vel það.

Setti nefnd félaganna sfðan list-

ann upp á nýjársdag, og er hann

þannig skipaður:

Jóhann Frfmann, skólastjóri.

Steftfn Árnason, kaupmaður.

Steindór Jóbannesson, jánrnsmiður.

Jóhann Steinsson, smiðun

Friðjón Axfjðrð, roúrari.

Ólafur Ágústsson, húsgagnasmiður.

Jón Ouðmundsson, bygg.meistari.

Porst.  Porsteinsson, bygg.meistari.

Ounnar Pálsson, húsateiknari.

Ounnl. Sigurjónsson, bygg.meistarí.

Otfðm. Ftímann, húsgagnasmiður.

Alit eru þetta þekkttr iðnaðar- og

iðjumenn. Hafa þeir allir' sýnt áhuga

og dugnað við iðnmál bæjirins og

við margvísleg etörf f þágu iðnað-

arins og iðnaðarmanna sem heildsr.

Pað er ðllum Ijóst, að vðxtur og

gengi þessa bæjar og afkoma mik-

ils hluta bæjarmanna byggist i

iðnaði. Akureyri er þannig f sve't

sett, að iðnaður er nú þegar orðinn

og mun verða einn aðalatvinnuveg-

ur bæjarmanna. En gehgi iðnaðar-

ins er þvf háð, að stjórn bæjarins

Ifti jafnan með skilningi og samúð

til þarfa hans.

Sem eðlilegt er, þá trúa iðnaðar-

menn bezt íuilirúum úr sinum eig-

in hóp, tii að fara með . mál þeirra

innan bæjarstjórnarinar, og að hafa

þau áhrif i stj. bæjarins, að iðnaður

og iðja fái notið sfn og allt sé gert,

sem f valdi bæjarstjórnar er, til að

efla þann iðnað og iðju, sem þeg-

ar er kominn á stofn og lyfta und-

ir, að ný fyrirtæki megi rísa upp.

Vegna þessa fyrst og fremst er

listi iðnaðarmanna fram kominn.

Bœjarsfjórnarkosninoarnar.

Eg nenni ekki að skattyrðast

við »íslending« eða »Verkamann-

imi« út af sjálfum mér, né hin-

um óháða kosningaíista iðnaðar-

manna, þótt bæði blöðin þykist

sjálfsagt hafa gefið tilefni til

þess.

»Verkamaðurinn« fullvissar

kjósendurum það, að ég og Ste-

fán Árnason munum þegar — ef

v(ið annars náum kosningu —

fylla flokk auðvaldssinna, og ger-

ast leiguþý þefrra í bæjarstjórn

og yei*kalýðsböðlar. »íslendingur«

kallar okkur hinsvegar »soviet-

vini« og dulbúna kommúnista,

sem  ausa  miini úr kjötkötlum

Iðnaðarmannalistinn er algerlega

óháður landsmálaflokkum bæjarins.

Hinsvegsr verður þvf ekki neitað,

að viss stjórnmálaflokkur fór eitt

sinn nokkurskonar bónorðsför til

iðnaðarmanna um stuðning við

lista hans þó ekkert yrði að sam-

komulagi. En aðstandendur þessa

lista meta fylgi iðnaðarmanna rétti-

lega, enda skreyta þeir lista sinn

með cðfnum 8 mætra iðnaðarmanna.

Pessi listi, sem og allir aðrir listar

þeir, sem fram eru komnir, hafa

fulla ástæðu til að skipa sér I and-

stöðu við lista iðnaðarmanna —

enda hafa blðð sumra þeirra veitt

iðnaðarmðnnum þá ánægju, að

senda þeim smávégis hnútur. Listi

iðnaðarmanna tekur fylgi sitt frá

þeim öllum.

Og iðnaðarmenn hafa það

i hendi sinni að set/'q þrfd iðn-

fulltrúa inn t bœfarstfórn, ef

þeir standa einhuga saman.

Að þvi marki ber öllum iðn-

aðarmönnum aö siefna.

bæjarsjóðs á báðar hendur til

verkalýðs og kommúnista í ráð-

leysi og heimsku.

. Eg ætla engán kjósanda svo

skyni skroppinn, að hann sjái

ekki við svo barnalegum vopna-.

burði. Hér eru sömu öfl að verki,"

eins og þegar ritstjðri »Islend-

ings« sezt niður; til þess að leiða

kjósendur í allan sannleika um

málefni Akureyrarkaupstaðar,

sem ætti líka vissulega að vera

okkar litla og pésalega blaðakosti

nægilegt verkefni, a. m. k. núna

fyrir kosningarnar, en finnur þá

ekkert nærtækara né markverð-

ara að fræða lesendur um í því

sambandi, en að prenta langan

»kosninga-leiðara« upp úr hafn-

firsku  smáblaði  um  bsejarmál

„Síálfstœðið"

og

„herbragðið."

Síðasti »íslendingur« er mjög

kampakátur yfir því að »her-

bragð« iðnaðarmanna með bæj-

arstjórnarlista sinn hafi mistek-

ist. En sannleikurinn er sá, að

»herbragðið« heppnaðist ágæt-

lega þótt á annan veg væri en bú-

izt var við í fyrstu.

Vegna »herbragðs« þessa er nú

öllum kjóseiidum í bænum Ijóst

eftirfarandi:

1.  »Sjálfstæðið« kúgar »Fram-

sókn« til þess að færa niður iðn-

aðarmann á lista sínum, svo að

hann komist ekki í bæjarstjórn-

ina með sameiginlegum atkvæð-

um listanna.

2. Jón bæjarstjóri*) er svo óvit-

ur við lístamyndun si'na, að hann

setur iðnaðarmann sem »punt« á

sinn lista, sem einnig er »punt«

á lista »Sjálfstæðisms«, og sem

þannig fær þaðan svo mörg at-

,kvæði að hann hefði farið upp

fyrir Jon sjálfan á hans eigin

lista.

3. Að ráðandi menn »Sjálfstæð-

isins« eru opinberlega samherjar

Jóns bæjarstjóra við þessar kosn-

ingar, og vilja fá hann í bæjar-

stjórnina, þótt þeir að nafninu til

neituöu honum um sæti á lista

sínum.

4.  Að »Sjálfstæðið« bjóst við

að  »Framsókn«  mundi  svíkja

*) sjálfur  fox-maöur  kjörstjórnar.

gerðan samning um breytingu á

lista sínum.

5. Að »Sjálfstæðið« í tilefni af

Öllu þessu útbýr tvo cmkalista 30.

desember. A'nnan þar sem iðnað-

armaður er strikaður út vegna

Jóns Sveinssonar og hinn þar

sem sami iðnaðarmaður er strik-

aður út og annar færður niður

um 11 sæti.

6.   Að »herbragð« iðnaðar-

manna kom ekki til orða fyrr en

seint á Nýársdag, eftir að kosn-

inganefnd hafði komizt á snoðir

um aukalista »Sjálfstæðisins«,

þar sem iðnaðarmennirnir voru

færðir níður. Sjálfstæðismenn

hljóta því að skrökva því, að þeir

hafi útbúið lista sína 30. desem-

ber fyrir grun um »herbragð«

iðnaðarmanna, sem engum hafði

þá dottið í hug.

7. Að einn af foringjum »Sjálf-

stæðisins<< er sendur á skrifstofu

Jóns bæjarstjóra — formanns

kjörstjórnar — með þessa tvo

varalista og látinn voka þar yfir

afhendingu þeirra lista sem inn

koma síðasta daginn, til þess á

síðustu stundu — eða kannske

eftir síðustu stundu — að skjóta

inn þeim þeirra, sem bezt hent-

aði.

8. Að »herbragð« iðnaðarmanna

hefir þannig leitt í ljós, að iðnað-

armenn eru aðallega hafðir sem

»punt« á »pólitískum« kosninga-

listum og að mjög náin samvinna

ér milli Jóns bæjarstjora og

þeirra - sjálfstæðismanna sem

'standa, að E-listanum.  XXX.

					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4