TÝmarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Einar ŮverŠingur

and  
M T W T F S S
. 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 . . . .
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Einar ŮverŠingur

						Einar Þveræingur.
----------{§) Blað frjálslyndra  manna. (§)-------—
1926
Akureyri, miðvikudaginn 16. júní.
1. tbl.
Úr stefnuskrá frjálslynda flokksins.
a) Að halda stjórnmálunum í horfi frjálslyndis á grundvelli þjóðstjórnar og þingræðis og Ieitast við að eyða stjettaríg og
vinna að sem bestu samkomulagi milli sveita og bæja og láta yfir höfuð hag alþjóðar jafnan sitja í fyrirrúmi fyrir hagsmunum
stjetta og einstaklinga. — b) Að gæta sjálfstæðis þjóðarinnar, sæmdár og rjettar hennar útávið og undirbúa hana til þess að verða
fær um að taka öll mál í sínar hendar. — c) Að efla mentun og menning i landinu, og jafnframt barnafræðslunni stuðla að því,
að hver unglingur eigi kost á því að fá þá mentun er honum hæfir best, án tillits til efnahags, einkum með því að koma upp
góðum lýðskólum og heimavistum við mentaskóla og háskóla og styrkja efnilegustu menn til háskólanáms innanlands og utan, að
efla íslensk vísindi, bókmentir og listir og sjálfmentun alþýðu með styrk til bókasafna, fræðirita og fyrirlestra. — d) Að efla
atvinnuvegi landsmanna, til sjávar og sveita, að stuðla sjerstaklega að því, að landbúnaðurinn komist í betra horf en. nú er með'
aukinni jarðrækt, bættum samgöngum og með því að styðja að hollri nýbreytni í búnaðarháttum, svo sem notkun rafmagnso. fl.»
að efla innlendan iðnað, sjerstaklega með því fyrir augum, að vinna úr afurðum landsins, að vernda og styðja frjálsa verslun og
vinna á móti öllu misrjetti í löggjöf um þau efni. — f) Tekna handa ríkissjóði vill fjelagið láta afla, aðallega með tollum á ónauð-
synlegum vörum og með stighækkandi tekjuskatti. Toll á nauðsynjavörum og útflutningsgjald af útfluttum vörum vill fjelagið láta
afnema sem fyrst. Alögunum sje svo sem unt er hagað eftir. afkomu atvinnuveganna á hverjum tíma, og stund lögð á það, að
áætla sem nákvæmast tekjur og gjöld ríkissjóðs, svo að forðast megi bæði mikinn tekjuhalla og óeðlilegan tekjuafgang. — j) Fjelagið
vill vinna að útrýming áfengisnautnar í landinu, meðal annars með því að styðja að ríflegum fjárframlögum til bindisstarfsemi og
með því að lögleiða bindindisfræðslu í barnaskólum landsins.
Frjáislyndur
flokkur.
¦Sfnum augum Utur hver i siiídð",
legir gamall íslenskur mðlshittur,
og þvl er ætíð svo farið, að hver
Iftur sinum augum á fyrirbrigði
sinnar liðandi stundar, en ailir hafa
fyr eða siðar myndað sjer ákveðna
lífsskoðun. Þeir, sem hafa skyldastar
skoðanir standa vitanlega saman og
þreyta kapp hver við annars hlið,
vlð þá, sem hafa fjærskyldari skoð
anir. — Á iviði stjórnmálanna ræður
Iffsskoðun einstaklinganna pvf, hvern
flokk þeir fylla og hafa flokkarnir
borið nafn eftir þeirrl meginstefnu,
sem mótast innan hvers flokks fyrir
sig. En f þessari grein skai pó aðeins
vikið að einni aðalstefnunni, hinni
svokðlluðu trjálslynda stcfna —
Fjöldi manns er i orðsins rjettu
merkingu frjálslyndur og 4 þvi
flokkur slikra manna með öllum
þjóðum fylsta rjett i sjer, einnig á
velli stjórnmálanna. Þar kostar hann
kapps um að stjórnskipun síns lands
beinist i frjíislynda' átt, þannig, að
ríklsvaldið leggiekkl hðmlar á athafna-
frelsi elnstaklingsins, að, framtak hans
og startslðngun fát að nfóta sin meðan
að hann meinar ekki ððrum að ni
rjetil og aðgangl að samskonar frelsi.
Síðastliðinn vetur var stofnað fje
lag frjilslyndra manna i Reykjavík
og hafa þeir birt stefnuskri sina, og
hljóðar þannig:
a) Að balda stjórnmálunum f
horfi frjilslyndis á grundvelli þjóð-
stjórnar og þingræðis og leitast við
að eyða stjettarig og vlnna að sem
bestu samkomulagi railli sveita og
bæja og lita yfirhöfuð bag alþjóðar
jafnan sltja f fyrirrúmi fyrir hags-
munum stjetta og einstaklinga- —
b) Að gæta sjilfstæðis þjóðarinnar,
sæmdar og rjettar hennar útivið og
undirbúa hana til þess að verða
fær um að taka öll mil i sinar
hendur. —
c)  Að efla mentun og menning
f landinu, og jafnframt barnafræðsl-
unni stuðla að þvi, að hver ung-
lingur eigi kost i þvf að fi þi
mentun er honum hæfir best, án
tillits til efnahags, einkum með þvf
að koma upp góðum lýðskólura og
beimavistum við mentaskóla og hi-
skóla og styrkja efnilegustu menn
tii biskólanims innanlands og utan,
að efla fslensk vfsindi, bókmentir
og listir og sjálfmentun alþýðu með
styrk til bókasafna, fræðirita og
fyrirlestra.
d)    Að efla atvinnuvegi lands-
manna, til sjivar og sveita, að
stuðla sjerstaklega að þvf, að land
búnaðurinn komist f betra borf en
nú er með aukinni jarðrækt, bættum
samgöngum og með þvi að styðja
að bollri nýbreytni i búnaðarhittum,
svo sem notkun rafmagns o. fí, aö
efla innlendan iðnað, sjerstaklega
með þvf fyrir augum, að vinna úr
afurðum landsins, aö vernda og
styðja frjilsa verslun og vinna i
móti öllu misrjetti f löggjöf um
þau efnl. —
e)   Að vanda lagasetning, gæta
stranglega settra laga og tryggja
rjettarðryggið, meðal annars með
þvi tð vinna að þvi að jafnan verði
sem ðruggast búið um æðsta dóm-
stól landsins. —
f) Tekna handa ríkissjóði vill fje-
lagið lita afia, aðaliega með tollum
i ónauðsynlegum vðrum og með
stighækkandi tekjuskatti. Toll á nauð-
synjtvörum og útflutningsgjald af
útfluttum vörum vill fjelagið Hta
afnema sem fyrst. Alögunum sje
svo sém unt er hagað eftir afkomu
atvinnuveganna i hverjum tíma, og
stund lögð i það, að iætla sem
nikvæmast tekjur og gjöld rikis-
sjóðs, svo að fprðast megi bæði
mikinn tekjuhalla og óeðlilegan
tekjusfgang. —
. g) Fjelagið vill stuðla að aukn-
um tryggingum almennings.
h) Fjelagið vill styðja að sem
bestu fasteignalinafyrirkomulagi. —
i) Fjelagið vill efla landhelgis-
gæsluna og vinna að þvi að land-
helgin verði rýmkuð. —
j) Fjelagið vill vinna að útrýming
ifengisnautnar f landinu, meðal
annars með þvi að styðja að rffleg-
um fjárframlðgum til bindindisstarf-
semi og með þvi að lögleiða bind-
indisfræðslu f barnaskólum landsins.
A samtðkum þessara manna og
i þeim grundvelli, sem birtist hjer
að framan, hvilir si listi, E-listinn,
sem fram er kominn til Iandkjörs
1, júli n. k. og i eru þessir fram-
bjóðendur:
Sigurður Eggerz, bankastjóri.
Sig. Ein. Hiíðar, dýralæknir.
Magnús Ofslason, sýslumaður.
Magnús Friðriksson, i Staðafelli.
Einar Einarsson, útvegsbóndi.
lakob Mðller, alþm.
Að Usta  þessum standa margir
igætustu menn þióðatinnar og má
með sanni segja, að bestu horfur
sjeu nú i að hann nii glæsilegum
sigri við næstu kosningar.
Fylgi E-listans.
Þegar þessi listi varð til áttu menn
alment ekki von á því, að hann hefði
neitt' verulegt fylgi, enginn þorði að
vfsu að mótmæla þvf, að einhvern
strjálning atkvæða fengi hann, einkutn
í bæjum landsins og sjávarþorpum,
en í sv«itum ekkert. Utlitið var því í
byrjun alt annað en glæsilegt. Bak
við listann stóð að vísu »FjeIag frjáls-
lyndra manna í Reykjavík«, sem telur
nú talsvert á annað hundrað fjelags-
manna, en að öðru leyti var þar ekki
til að dreifa föstum, skipulagsbundn-
um samtðkum út um landið. Dag-
blaðið »Vísir« í Reykjavík var allur
blaðkostur flokksins og í tilbót berst
alf of lítið af því blaði út um landið.
En þrátt fyrir þetta hefir Iistanum á
þessum skamma tfma aukist svo stór-
feldlega fylgi, að andstæðingum hans
stendur ml hinn mesti stuggur af, því
allir flokkar vita sem er, að hann er
að verða stórhðggur á fylkingar þeirra,
sem þeir hjeldu að stæðu órjúfandi.
Undramáttur hugsjónarinnar, sem
frjálslynd flokksmyndun hvflir á og
að þessura lista stendur, hefir snert
dýpstu taugar fjöldans, en auk þess
er efsta sæti listans skipað þjóðkunn-
ura stjórnmálaraanni, öruggum forystu-
manni, drengilegum og glæsilegum,
er sakir sinna vinsælda innan þings
og annara yfirburða hafa verið falin,
hvað eftir  annað,   æðstu  stjórnarvöld
\
					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4