TÝmarit.is   | TÝmarit.is |
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Einar ŮverŠingur

and  
M T W T F S S
. 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 . . . .
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | HQ_PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Einar ŮverŠingur

						Einar Þveræingur.

----------{§) Blað frjálslyndra  manna. (§)-------—

1926

Akureyri, miðvikudaginn 16. júní.

1. tbl.

Úr stefnuskrá frjálslynda flokksins.

a) Að halda stjórnmálunum í horfi frjálslyndis á grundvelli þjóðstjórnar og þingræðis og Ieitast við að eyða stjettaríg og

vinna að sem bestu samkomulagi milli sveita og bæja og láta yfir höfuð hag alþjóðar jafnan sitja í fyrirrúmi fyrir hagsmunum

stjetta og einstaklinga. — b) Að gæta sjálfstæðis þjóðarinnar, sæmdár og rjettar hennar útávið og undirbúa hana til þess að verða

fær um að taka öll mál í sínar hendar. — c) Að efla mentun og menning i landinu, og jafnframt barnafræðslunni stuðla að því,

að hver unglingur eigi kost á því að fá þá mentun er honum hæfir best, án tillits til efnahags, einkum með því að koma upp

góðum lýðskólum og heimavistum við mentaskóla og háskóla og styrkja efnilegustu menn til háskólanáms innanlands og utan, að

efla íslensk vísindi, bókmentir og listir og sjálfmentun alþýðu með styrk til bókasafna, fræðirita og fyrirlestra. — d) Að efla

atvinnuvegi landsmanna, til sjávar og sveita, að stuðla sjerstaklega að því, að landbúnaðurinn komist í betra horf en. nú er með'

aukinni jarðrækt, bættum samgöngum og með því að styðja að hollri nýbreytni í búnaðarháttum, svo sem notkun rafmagnso. fl.»

að efla innlendan iðnað, sjerstaklega með því fyrir augum, að vinna úr afurðum landsins, að vernda og styðja frjálsa verslun og

vinna á móti öllu misrjetti í löggjöf um þau efni. — f) Tekna handa ríkissjóði vill fjelagið láta afla, aðallega með tollum á ónauð-

synlegum vörum og með stighækkandi tekjuskatti. Toll á nauðsynjavörum og útflutningsgjald af útfluttum vörum vill fjelagið láta

afnema sem fyrst. Alögunum sje svo sem unt er hagað eftir. afkomu atvinnuveganna á hverjum tíma, og stund lögð á það, að

áætla sem nákvæmast tekjur og gjöld ríkissjóðs, svo að forðast megi bæði mikinn tekjuhalla og óeðlilegan tekjuafgang. — j) Fjelagið

vill vinna að útrýming áfengisnautnar í landinu, meðal annars með því að styðja að ríflegum fjárframlögum til bindisstarfsemi og

með því að lögleiða bindindisfræðslu í barnaskólum landsins.

Frjáislyndur

flokkur.

¦Sfnum augum Utur hver i siiídð",

legir gamall íslenskur mðlshittur,

og þvl er ætíð svo farið, að hver

Iftur sinum augum á fyrirbrigði

sinnar liðandi stundar, en ailir hafa

fyr eða siðar myndað sjer ákveðna

lífsskoðun. Þeir, sem hafa skyldastar

skoðanir standa vitanlega saman og

þreyta kapp hver við annars hlið,

vlð þá, sem hafa fjærskyldari skoð

anir. — Á iviði stjórnmálanna ræður

Iffsskoðun einstaklinganna pvf, hvern

flokk þeir fylla og hafa flokkarnir

borið nafn eftir þeirrl meginstefnu,

sem mótast innan hvers flokks fyrir

sig. En f þessari grein skai pó aðeins

vikið að einni aðalstefnunni, hinni

svokðlluðu trjálslynda stcfna —

Fjöldi manns er i orðsins rjettu

merkingu frjálslyndur og 4 þvi

flokkur slikra manna með öllum

þjóðum fylsta rjett i sjer, einnig á

velli stjórnmálanna. Þar kostar hann

kapps um að stjórnskipun síns lands

beinist i frjíislynda' átt, þannig, að

ríklsvaldið leggiekkl hðmlar á athafna-

frelsi elnstaklingsins, að, framtak hans

og startslðngun fát að nfóta sin meðan

að hann meinar ekki ððrum að ni

rjetil og aðgangl að samskonar frelsi.

Síðastliðinn vetur var stofnað fje

lag frjilslyndra manna i Reykjavík

og hafa þeir birt stefnuskri sina, og

hljóðar þannig:

a) Að balda stjórnmálunum f

horfi frjilslyndis á grundvelli þjóð-

stjórnar og þingræðis og leitast við

að eyða stjettarig og vlnna að sem

bestu samkomulagi railli sveita og

bæja og lita yfirhöfuð bag alþjóðar

jafnan sltja f fyrirrúmi fyrir hags-

munum stjetta og einstaklinga- —

b) Að gæta sjilfstæðis þjóðarinnar,

sæmdar og rjettar hennar útivið og

undirbúa hana til þess að verða

fær um að taka öll mil i sinar

hendur. —

c)  Að efla mentun og menning

f landinu, og jafnframt barnafræðsl-

unni stuðla að þvi, að hver ung-

lingur eigi kost i þvf að fi þi

mentun er honum hæfir best, án

tillits til efnahags, einkum með þvf

að koma upp góðum lýðskólura og

beimavistum við mentaskóla og hi-

skóla og styrkja efnilegustu menn

tii biskólanims innanlands og utan,

að efla fslensk vfsindi, bókmentir

og listir og sjálfmentun alþýðu með

styrk til bókasafna, fræðirita og

fyrirlestra.

d)    Að efla atvinnuvegi lands-

manna, til sjivar og sveita, að

stuðla sjerstaklega að þvf, að land

búnaðurinn komist f betra borf en

nú er með aukinni jarðrækt, bættum

samgöngum og með þvi að styðja

að bollri nýbreytni i búnaðarhittum,

svo sem notkun rafmagns o. fí, aö

efla innlendan iðnað, sjerstaklega

með þvf fyrir augum, að vinna úr

afurðum landsins, aö vernda og

styðja frjilsa verslun og vinna i

móti öllu misrjetti f löggjöf um

þau efnl. —

e)   Að vanda lagasetning, gæta

stranglega settra laga og tryggja

rjettarðryggið, meðal annars með

þvi tð vinna að þvi að jafnan verði

sem ðruggast búið um æðsta dóm-

stól landsins. —

f) Tekna handa ríkissjóði vill fje-

lagið lita afia, aðaliega með tollum

i ónauðsynlegum vðrum og með

stighækkandi tekjuskatti. Toll á nauð-

synjtvörum og útflutningsgjald af

útfluttum vörum vill fjelagið Hta

afnema sem fyrst. Alögunum sje

svo sém unt er hagað eftir afkomu

atvinnuveganna i hverjum tíma, og

stund lögð i það, að iætla sem

nikvæmast tekjur og gjöld rikis-

sjóðs, svo að fprðast megi bæði

mikinn tekjuhalla og óeðlilegan

tekjusfgang. —

. g) Fjelagið vill stuðla að aukn-

um tryggingum almennings.

h) Fjelagið vill styðja að sem

bestu fasteignalinafyrirkomulagi. —

i) Fjelagið vill efla landhelgis-

gæsluna og vinna að þvi að land-

helgin verði rýmkuð. —

j) Fjelagið vill vinna að útrýming

ifengisnautnar f landinu, meðal

annars með þvi að styðja að rffleg-

um fjárframlðgum til bindindisstarf-

semi og með þvi að lögleiða bind-

indisfræðslu f barnaskólum landsins.

A samtðkum þessara manna og

i þeim grundvelli, sem birtist hjer

að framan, hvilir si listi, E-listinn,

sem fram er kominn til Iandkjörs

1, júli n. k. og i eru þessir fram-

bjóðendur:

Sigurður Eggerz, bankastjóri.

Sig. Ein. Hiíðar, dýralæknir.

Magnús Ofslason, sýslumaður.

Magnús Friðriksson, i Staðafelli.

Einar Einarsson, útvegsbóndi.

lakob Mðller, alþm.

Að Usta  þessum standa margir

igætustu menn þióðatinnar og má

með sanni segja, að bestu horfur

sjeu nú i að hann nii glæsilegum

sigri við næstu kosningar.

Fylgi E-listans.

Þegar þessi listi varð til áttu menn

alment ekki von á því, að hann hefði

neitt' verulegt fylgi, enginn þorði að

vfsu að mótmæla þvf, að einhvern

strjálning atkvæða fengi hann, einkutn

í bæjum landsins og sjávarþorpum,

en í sv«itum ekkert. Utlitið var því í

byrjun alt annað en glæsilegt. Bak

við listann stóð að vísu »FjeIag frjáls-

lyndra manna í Reykjavík«, sem telur

nú talsvert á annað hundrað fjelags-

manna, en að öðru leyti var þar ekki

til að dreifa föstum, skipulagsbundn-

um samtðkum út um landið. Dag-

blaðið »Vísir« í Reykjavík var allur

blaðkostur flokksins og í tilbót berst

alf of lítið af því blaði út um landið.

En þrátt fyrir þetta hefir Iistanum á

þessum skamma tfma aukist svo stór-

feldlega fylgi, að andstæðingum hans

stendur ml hinn mesti stuggur af, því

allir flokkar vita sem er, að hann er

að verða stórhðggur á fylkingar þeirra,

sem þeir hjeldu að stæðu órjúfandi.

Undramáttur hugsjónarinnar, sem

frjálslynd flokksmyndun hvflir á og

að þessura lista stendur, hefir snert

dýpstu taugar fjöldans, en auk þess

er efsta sæti listans skipað þjóðkunn-

ura stjórnmálaraanni, öruggum forystu-

manni, drengilegum og glæsilegum,

er sakir sinna vinsælda innan þings

og annara yfirburða hafa verið falin,

hvað eftir  annað,   æðstu  stjórnarvöld

\

					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4