Tímarit.is
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Reykjanes

PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Reykjanes

						Sofðu vel um jólin
Gerið gæða- og 
verðsamanburð
Listhúsinu Laugardal, 581 2233 ? Baldursnesi 6, Akureyri, 461 1150
Opið virka daga kl. 10.00 - 18.00 ? laugardaga 12.00 - 16.00
12 má
naða 
vaxtal
ausar 
greiðs
lur
Safnsending á Reykjanes
Háls- og 
herðanudd ? fjölnota
Öflugt hamrandi nudd sem 
dregur úr vöðvabólgu.
Hentar einnig á bak, 
mjaðmir og læri.
Margskonar 
stillimöguleikar.
16.980 kr.
Gefðu góða gjöf
Opið virka daga kl. 9 -18 og á laugardögum kl. 11 - 16
Eirberg ? Stórhöfða 25 ? Sími 569 3100 ? eirberg.is
Heilsa ? Slökun ? Vellíðan
LANDA KAUP FARA ILLA 
Í MARGA GARÐ MENN
Mik il átök fara nú fram hjá bæj­ar yf ir völdu hvort kaupa eigi land í Garð in um fyr ir 232 
millj ón ir. Starf andi er sér stök landa­
kaupa nefnd í sveit ar fé lag inu sem hef­
ur það hlut verk að meta hvort rétt sé 
að kaupa og þá á hvaða verði. Full trú ar 
meiri hlut ans í nefnd inni klofn uðu í af­
stöðu sinni, þann ig að meiri hluti nefnd­
ar inn ar leggst gegn kaup um. 
Ólafur Kjartansson segir 
verðið alltof hátt.
Ól af ur Kjart anss om, fv.bæj ar full trúi,hef ur 
sér hæft sig vel í landa mál um Garðs og lét 
bóka að hann tel ur verð ið allt of hátt sem 
 greiða á fyr ir land ið.
Bæj ar ráð hef ur fjall að um mál ið og var 
þar sam þykkt af full trú um meiri hlut ans að 
vísa því til af greiðslu bæj ar stjórn ar fund ar 
sem fram fer í byrj un des emb er.
 Verði af kaup un um mun það vænt an lega 
 skapa for dæmi gagn vart öðr um land eig­
end um í sveit ar fé lag inu.Ég hef orð ið var við 
að marg ir Garð menn hafa mikl ar efa semd ir 
um þessi kaup og spyrja hvers vegna sum ir 
 leggja svona gíf ur lega áherslu á að kaupa. 
Sér stak lega ættu menn að staldra við þeg ar 
 helsti landaa kaupa sér fræð ing ur sveit ar fé­
lags ins gegn um ár in tel ur að 232 millj ón ir 
 króna sé allt of hátt verð fyr ir land ið.
1. desember 2011
1. tölublað 1. árgangur

					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16