Tímarit.is   | Tímarit.is |
Search | Titles | Articles | About | FAQ |
login | Íslenska | Føroyskt | Kalaallisut | Dansk | English |

Reykjanes

PDF  | JPG  | TXT  |
Open in new window:
PDF  | JPG  | TXT  |


Vertical fit


Your browser does not support PDF files
Click here to view the page as JPG
Reykjanes

						Sofðu vel um jólin

Gerið gæða- og 

verðsamanburð

Listhúsinu Laugardal, 581 2233 ? Baldursnesi 6, Akureyri, 461 1150

Opið virka daga kl. 10.00 - 18.00 ? laugardaga 12.00 - 16.00

12 má

naða 

vaxtal

ausar 

greiðs

lur

Safnsending á Reykjanes

Háls- og 

herðanudd ? fjölnota

Öflugt hamrandi nudd sem 

dregur úr vöðvabólgu.

Hentar einnig á bak, 

mjaðmir og læri.

Margskonar 

stillimöguleikar.

16.980 kr.

Gefðu góða gjöf

Opið virka daga kl. 9 -18 og á laugardögum kl. 11 - 16

Eirberg ? Stórhöfða 25 ? Sími 569 3100 ? eirberg.is

Heilsa ? Slökun ? Vellíðan

LANDA KAUP FARA ILLA 

Í MARGA GARÐ MENN

Mik il átök fara nú fram hjá bæj­ar yf ir völdu hvort kaupa eigi land í Garð in um fyr ir 232 

millj ón ir. Starf andi er sér stök landa­

kaupa nefnd í sveit ar fé lag inu sem hef­

ur það hlut verk að meta hvort rétt sé 

að kaupa og þá á hvaða verði. Full trú ar 

meiri hlut ans í nefnd inni klofn uðu í af­

stöðu sinni, þann ig að meiri hluti nefnd­

ar inn ar leggst gegn kaup um. 

Ólafur Kjartansson segir 

verðið alltof hátt.

Ól af ur Kjart anss om, fv.bæj ar full trúi,hef ur 

sér hæft sig vel í landa mál um Garðs og lét 

bóka að hann tel ur verð ið allt of hátt sem 

 greiða á fyr ir land ið.

Bæj ar ráð hef ur fjall að um mál ið og var 

þar sam þykkt af full trú um meiri hlut ans að 

vísa því til af greiðslu bæj ar stjórn ar fund ar 

sem fram fer í byrj un des emb er.

 Verði af kaup un um mun það vænt an lega 

 skapa for dæmi gagn vart öðr um land eig­

end um í sveit ar fé lag inu.Ég hef orð ið var við 

að marg ir Garð menn hafa mikl ar efa semd ir 

um þessi kaup og spyrja hvers vegna sum ir 

 leggja svona gíf ur lega áherslu á að kaupa. 

Sér stak lega ættu menn að staldra við þeg ar 

 helsti landaa kaupa sér fræð ing ur sveit ar fé­

lags ins gegn um ár in tel ur að 232 millj ón ir 

 króna sé allt of hátt verð fyr ir land ið.

1. desember 2011

1. tölublað 1. árgangur

					
Hide thumbnails
Page 1
Page 1
Page 2
Page 2
Page 3
Page 3
Page 4
Page 4
Page 5
Page 5
Page 6
Page 6
Page 7
Page 7
Page 8
Page 8
Page 9
Page 9
Page 10
Page 10
Page 11
Page 11
Page 12
Page 12
Page 13
Page 13
Page 14
Page 14
Page 15
Page 15
Page 16
Page 16