Niðurstöður 1 til 100 af 4,656
Skírnir - 1829, Blaðsíða 10

Skírnir - 1829

3. árgangur 1829, Megintexti, Blaðsíða 10

utn, ad vidburdir hans á þann veginn hafa mjög svo Htlu áleidis komid; veldr því einkum óbifrTyrkja á öllum nýbreytíngum, og fastheldni þeirra vid sidu og háttu

Skírnir - 1833, Blaðsíða 98

Skírnir - 1833

7. árgangur 1833, Megintexti, Blaðsíða 98

|>aS var ásetníngr og ósk vor beggja, aS |>aS skyldi meS timanum verSa geymsluhirzla fyrir reyndra manna álit og meiníngar um Islands búnaSar-háttu í einu eSr

Fjölnir - 1835, Blaðsíða 53

Fjölnir - 1835

1. árgangur 1835, Íslenski flokkurinn, Blaðsíða 53

vissi valla af að eg væri á sjó, heldur og ser- ílagi þessvegna, að iner veíttist þar tækifæri til að sjá sjóferðirnar í sínuin blóina, og kynna rnér lífernis-háttu

Ný félagsrit - 1842, Blaðsíða 90

Ný félagsrit - 1842

2. árgangur 1842, Megintexti, Blaðsíða 90

Islendingar möttu um þær niundir þá menn framalausa, sem ekki fcöffcu séö önnur lönd og lært aö þekkja háttu og mentuu annara þjóöa , og þeim datt ekki í hug

Ný félagsrit - 1842, Blaðsíða 142

Ný félagsrit - 1842

2. árgangur 1842, Megintexti, Blaðsíða 142

skyldi skólann á Bessa- stöbum. því J)ó nokkub ynnist á meb umbotum Jreim, sem stiptsyfirvöldin liafa stúngib uppá, mundi |)ó verba bágt ab koma piltum vcl á J>á háttu

Ný félagsrit - 1842, Blaðsíða 143

Ný félagsrit - 1842

2. árgangur 1842, Megintexti, Blaðsíða 143

Kostnafarauka foreldra J)eirra, sem væri cfnalitlir, mætti aptur bæta úr rqeb ölmusunum. 2) ekki heldur í því, af> piltar vendist á abra lifnabar- háttu, Jjvi

Skírnir - 1842, Blaðsíða 84

Skírnir - 1842

16. árgangur 1842, Megintexti, Blaðsíða 84

til alls þess, er þjóðverskt værij sjálfar skyidi þær eingöngu gánga i þjöðverskum fatnaði, og engar aðrar smíbar kaupa enn þjódverskar; þjóðverska siðu og háttu

Fréttir frá fulltrúaþingi(nu) í Hróarskeldu viðvíkjandi málefnum Íslendinga - 1843, Blaðsíða 90

Fréttir frá fulltrúaþingi(nu) í Hróarskeldu viðvíkjandi málefnum Íslendinga - 1843

2. árgangur 1843, 1. tölublað, Blaðsíða 90

kosníngarrettur og kjörgengi, eSa hverjum þaS yrSi fyrimunaS, ef þessi væri höfS kosníngarlög eSa önnur, allt eptir því sem hverjum nefndarmauni væri kunn- ugt um háttu

Ný félagsrit - 1846, Blaðsíða 113

Ný félagsrit - 1846

6. árgangur 1846, Megintexti, Blaðsíða 113

En þafe sem er einkar-ætlunarverk dagblafea, þafe er aö gjöra kunnuga í landinu stjórnarháttuna og háttu þjófearinnar; livafea stjórnarlögun þafe er, sem þjófein

Skírnir - 1847, Blaðsíða 108

Skírnir - 1847

21. árgangur 1847, Megintexti, Blaðsíða 108

Rábgjafar tóku nú líka til ab beita hörbu á móti hörbu, og bönnubu þeir t. a. m. ab láta prenta ræbur fulltrúanna, sem í nokkru löstubu stjórnar- háttu þeirra

Ný félagsrit - 1849, Blaðsíða VIII

Ný félagsrit - 1849

9. árgangur 1849, Formáli, Blaðsíða VIII

Eggert Olafsson var, einsog kunnugt er, mjög fastheldinn vib alla háttu fornaidarinnar, og liélt þeim fast fram, en Hannes vildi fylgja hinni nýjari tíb. þegar

Norðurfari - 1849, Blaðsíða 45

Norðurfari - 1849

2. árgangur 1849, 2. tölublað, Blaðsíða 45

ogMagyarar voru frá upphafi hinir drottnandi, svo þeir neyddust ei af neinni líkamlegri kúgan til að sleppa máli sínu, þó þeir af eigin hvöt tækju upp siðu og háttu

Ársritið Gestur Vestfirðingur - 1849, Blaðsíða 34

Ársritið Gestur Vestfirðingur - 1849

3. árgangur 1849, 1. tölublað, Blaðsíða 34

Jetta er ei sagt af því, að eg viti ei háttu þjóðanna, að að því skapihafa þær orðiö sællífari, sem þeim hefur aukizt mentun og megun; en hafi sællífið náð að

Skírnir - 1849, Blaðsíða 85

Skírnir - 1849

23. árgangur 1849, Megintexti, Blaðsíða 85

og rjettlátur í stjórninni, svo og láta hvert þaft land, er undir hans veldi sje, ná jöfnum rjetti, og segir sífean, aÖ hann ætli a& koma þeirri skipan á um háttu

Þjóðólfur - 14. febrúar 1849, Blaðsíða 31

Þjóðólfur - 14. febrúar 1849

1. árgangur 1848-1849, 7. tölublað, Blaðsíða 31

^að er kominu jiarna innst inn i baðstofu jiessi alls- lierjor sannleiki,* að alnienningsálitið eigi að inegna sín svo mikils, að j>að geti komið lögun á háttu

Ný félagsrit - 1850, Blaðsíða 86

Ný félagsrit - 1850

10. árgangur 1850, Megintexti, Blaðsíða 86

En annaö atriöi er líka, sein mjög aöskilur háttu þessara fornþjóöa frá því, seni nú er,

Árrit Prestaskólans - 1850, Blaðsíða 4

Árrit Prestaskólans - 1850

1. árgangur 1850, Meginefni, Blaðsíða 4

háttsemi og umgengni, og þó er enn ekki nærri upptalið; lieldur umskapar og menntan- in allt hið ytra líf, Iiún hefur áhrif á atvinnuvegi manna, hibýlis og búnaðar háttu

Árrit Prestaskólans - 1850, Blaðsíða 150

Árrit Prestaskólans - 1850

1. árgangur 1850, Meginefni, Blaðsíða 150

byskupum; þeir funclu lika, að hann keppti við þá, en vissu, að hann var i óvináttu við Bucholt höfuðsmann; það er líka jafnan vant að vera svo, þegar skiptir um háttu

Ársritið Gestur Vestfirðingur - 1850, Blaðsíða 79

Ársritið Gestur Vestfirðingur - 1850

4. árgangur 1850, 1. tölublað, Blaðsíða 79

Vér bænda- mennimir hljótum að fara að hafa veður af því, sem fram fer, kynna okkur álit manna, háttu og siðu annara þjóða, sem mentaðastar eru kallaðar; sjá

Skírnir - 1851, Blaðsíða 16

Skírnir - 1851

25. árgangur 1851, Megintexti, Blaðsíða 16

vjer reyna að gera það svo greinilega sem unnt er á svo litlu rúmi, og leitast við að gefa mönnum svo Ijósa hugmynd, sem vjer getura, um ástand og stjórnar- háttu

Undirbúningsblað undir þjóðfundinn að sumri 1851 - 1851, Blaðsíða 21

Undirbúningsblað undir þjóðfundinn að sumri 1851 - 1851

1. árgangur 1850-1851, 3. tölublað, Blaðsíða 21

mætti bæta, ef stjórnarherrar binir sömu ættu a& gæla stjórnar hjcr og í Danmörku, e&a nokkrir þeir menn, sem ekki væri fullkunnugt um þarfir vorar og lands- háttu

Lanztíðindi - 15. maí 1851, Blaðsíða 202

Lanztíðindi - 15. maí 1851

2. árgangur 1850-1851, 48.-49. tölublað, Blaðsíða 202

Jeg ásetti mjer þá, að fara norður á leið apt- „ur og kynna mjer sem bezt alla háttu þjóðanna, sein „yrðu a leið niinni.

Þjóðólfur - 30. júní 1851, Blaðsíða 281

Þjóðólfur - 30. júní 1851

3. árgangur 1850-1851, 70.-71. tölublað, Blaðsíða 281

hættisinenn í landinu, en lslendingar, eðu þeir af þegnum konungs, er talað geta og rit- að íslenzka tungu, og sannað, að þeir þekki til hlítar háttu og lög landsins

Ný félagsrit - 1852, Blaðsíða 65

Ný félagsrit - 1852

12. árgangur 1852, Megintexti, Blaðsíða 65

þ e ga r mabur hefir verib um lángan tíma Qarlægur fústurjörbu sinni, og hefir kynnt sér annara þjúba ásig- komulag, sifci og lifnabar-háttu, þá sýnist manni mart

Ný félagsrit - 1852, Blaðsíða 76

Ný félagsrit - 1852

12. árgangur 1852, Megintexti, Blaðsíða 76

vib upplýsíngar-ljúma Kaupmannahafnar, á meban íslenzku bændurnir mega kúra á einmana eyju undir norbur-skauti heims, og geta hvorki seb sibu eba lifnabar- háttu

Ný tíðindi - 1852, Blaðsíða 35

Ný tíðindi - 1852

1. árgangur 1851-1852, 9. tölublað, Blaðsíða 35

Um háttu vogmærinnar vita menn alls ckki, en hún kvað synda snarlega (sjá Hauch, de motu arbitrario, Diss, MDCCCXX, p. 37, ef það annars er vogmær, sem hann kallar

Ný tíðindi - 1852, Blaðsíða 81

Ný tíðindi - 1852

1. árgangur 1851-1852, 19.-20. tölublað, Blaðsíða 81

En þó menn gætu nú lært hjá þeim, vantar samt það sem ekki ríð- ur svo lítið á, — og það er að ferðast hjá ná- granna þjóðunum og kynna sjer háttu þeirra, sem

Ný félagsrit - 1853, Blaðsíða 139

Ný félagsrit - 1853

13. árgangur 1853, Megintexti, Blaðsíða 139

til leibángurs útbobs konúnganna, og leiddi þab beinlínis af kríngumstæbunum, ab Norbmenn þeir, sem til íslands ftíru, urbu ab taka upp eldri og upprunalegri háttu

Ingólfur - 18. mars 1853, Blaðsíða 24

Ingólfur - 18. mars 1853

1. árgangur 1853, 5. tölublað, Blaðsíða 24

Aldrei er betra færi enn þá til að sjá út ýmsa háttu og siði íslendinga. þó lestirnar sjeu úti, þá er þó enn í Reykja- vík, ineðan sumarið varir, dálítið líf

Ný félagsrit - 1855, Blaðsíða 81

Ný félagsrit - 1855

15. árgangur 1855, Megintexti, Blaðsíða 81

Gautaborg er vel húsa&r bær og rík- mannlegr, og mikil verzlun; gaman þútti mcr þar a& sjá háttu Svía, og var þa& allúlíkt því, sem eg haf&i á&r se&.

Norðri - 1855, Blaðsíða 80

Norðri - 1855

3. árgangur 1855, 20. tölublað, Blaðsíða 80

, og ekki slík óska- börn hamíngjunnar sem þeir, sem enganveginn væri þó þab, heldur hitt, aÖ þeir frá blautu barns- beini ekki hefbu alist upp vib landsins háttu

Norðri - 1856, Blaðsíða 1

Norðri - 1856

4. árgangur 1856, 1.-2. tölublað, Blaðsíða 1

kaupamabur á sumr- unr —, hafbi styrkt mig til skólaveru, langati mig ákaft til aí) sigla — því jeg var ckki laga'ur til prestsskapar—•, hæbi til ab kynna mjer háttu

Þjóðólfur - 03. maí 1856, Blaðsíða 78

Þjóðólfur - 03. maí 1856

8. árgangur 1855-1856, 18. tölublað, Blaðsíða 78

En þ<5 er eg samdóma ybur um þab, ab vib sveita- búarnir víbs vegar um Iandib ættum smátt og smátt ab senda blöbunum grein og grein um hagi og þarfir og ýmsa háttu

Skírnir - 1857, Blaðsíða 43

Skírnir - 1857

31. árgangur 1857, Megintexti, Blaðsíða 43

Karl varakonúngur Norfemanna hefir ferfeazt um Noreg í sumar til afe kynna sér háttu landsmanna.

Skírnir - 1857, Blaðsíða 46

Skírnir - 1857

31. árgangur 1857, Megintexti, Blaðsíða 46

þjófeanna og um kjör þau, er þær sæta af hálfu yfir- bofeara sinna; menn fá afe frétta um hagi Bandamanna í Vestur- heimi, áform þeirra og stjórnarfyrirtæki, og um háttu

Norðri - 1857, Blaðsíða 94

Norðri - 1857

5. árgangur 1857, 23.-24. tölublað, Blaðsíða 94

svo aubvclt ab sjá, hvab mönn- um gengur til ab sleppa þannig góbum og göml- um vana forfebra vorra; vjer viljum fúslega, ab landsmenn vorir taki upp alla þá háttu

Ný félagsrit - 1858, Blaðsíða 115

Ný félagsrit - 1858

18. árgangur 1858, Megintexti, Blaðsíða 115

en þab í raun og veru á skilife. því verbur ekki neitab, ab í landi einsog ítalíu, þar sem margir útlendir menn koma, og skilja ekki mál landsins eba þekkja háttu

Ný félagsrit - 1859, Blaðsíða 15

Ný félagsrit - 1859

19. árgangur 1859, Megintexti, Blaðsíða 15

UM STJORÍSARDEILU ISLEISDIÍNGA VID DAINI* 15 afe þeir verSi slíkir ágætismenn sem forfeíir þeirra, þó þeir api eptir þeini ymsa ytri háttu.

Norðri - 1859, Blaðsíða 19

Norðri - 1859

7. árgangur 1859, 5.-6. tölublað, Blaðsíða 19

vi&skipti vib I þessa ættmenn okkar, sem áttu þjó&erni og laitds- í háttu saman vi& okkur. þó þeir sjeu nú cins I og vi& or&riir næsta úrættir af margri kugun

Norðri - 1859, Blaðsíða 132

Norðri - 1859

7. árgangur 1859, 33.-34. tölublað, Blaðsíða 132

eins og hann er manna kunnugastur allrl fornsögu Torri og lagasetning forfeíra vorra, eins hefir hann á ferö sinni hing- ai) kynnt sjer flest um hina yngri háttu

Ný félagsrit - 1860, Blaðsíða 80

Ný félagsrit - 1860

20. árgangur 1860, Megintexti, Blaðsíða 80

Mér var mikife skemt afe sjá sunnudagsbrag manna og híbýla- háttu, vife kvöddum sífean sessunauta okkar, og héldum ofan dalinn aptr til Meierhof, og fengum steypirigníngu

Ný félagsrit - 1860, Blaðsíða 104

Ný félagsrit - 1860

20. árgangur 1860, Megintexti, Blaðsíða 104

Borgin sjálf ber allshendis þýzkan svip, og maör fær enga rétta hugmynd um franska borg né franska háttu þ<5 rnaör komi til Strasborgar.

Ný félagsrit - 1860, Blaðsíða 140

Ný félagsrit - 1860

20. árgangur 1860, Megintexti, Blaðsíða 140

Weinhoids í Gratz um siöu og háttu manna á Norörlöndum í fornöld (Alt- nordisches Leben) ;M þessi bók er skrifuö meö fjöri, og fjölhæf aÖ efni, og er svo sem

Þjóðólfur - 28. apríl 1860, Blaðsíða 78

Þjóðólfur - 28. apríl 1860

12. árgangur 1859-1860, 20.-21. tölublað, Blaðsíða 78

I öbrum löndum finna menn slíka stafsetníng ab eins vib hafba hér og hvar í skopritum og blöbum, sem ætlub eru til ab færa í hábslegan búníng ýmsa háttu ebr óvenjur

Skírnir - 1861, Blaðsíða 58

Skírnir - 1861

35. árgangur 1861, Megintexti, Blaðsíða 58

andlegt samneyti; þab væri óskanda, a& hinn nýi Skánúngadómr (scandi- navismus) flytti nú búferlum af vörum manna, og úr drykkjuskál- um, og í lif manna og háttu

Skírnir - 1861, Blaðsíða 89

Skírnir - 1861

35. árgangur 1861, Megintexti, Blaðsíða 89

svipta Tyrkjann rá&- um í sínu eigin húsi, er því æfi hans aum og ervi&. þó eru Tyrkjar, og hafa alla stund verife, gófeir í því, a& hlutast ekki um trú e&r háttu

Skírnir - 1861, Blaðsíða 114

Skírnir - 1861

35. árgangur 1861, Megintexti, Blaðsíða 114

Hann hefir ritab um náttúru landanna og áhrif þau sem landib hefir á þjóberni manna, og sköpulag og háttu mannkynsins.

Skírnir - 1861, Blaðsíða 115

Skírnir - 1861

35. árgangur 1861, Megintexti, Blaðsíða 115

Macauley dvaldi langa stund í Indium og haf&i þaban mikinn fróBleik um líf og háttu Inda.

Þjóðólfur - 10. janúar 1863, Blaðsíða 38

Þjóðólfur - 10. janúar 1863

15. árgangur 1862-1863, 10.-11. tölublað, Blaðsíða 38

það má nú nærri geta að menn á vorum tím- um, sem svo vandlega grcnslast eptir öllu, er snertir eðlisfar og háttu þjóðanna, muni ekki hafa gengið fram hjá því

Þjóðólfur - 05. nóvember 1863, Blaðsíða 4

Þjóðólfur - 05. nóvember 1863

16. árgangur 1863-1864, 1.-2. tölublað, Blaðsíða 4

Aðrar mentaðarþjóðir kostaeigiað eins kapps um, að halda saman og geyma á óhnltum stöðum fornmenjum sjálfra sín, til þess að fá sem Ijósasta hugmynd um háttu

Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1864, Blaðsíða 48

Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1864

1. árgangur 1864, Fyrsta bindi, Blaðsíða 48

ViS 4. gr. þinginu ])ótti orbaskipunin í þessari gr. ekki eiga vel vib háttu Islands, ])ar eb hagur og tala gestgjafa og veitingamanna er öldungis óllkt í Danmörku

Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1864, Blaðsíða 584

Tíðindi um stjórnarmálefni Íslands - 1864

1. árgangur 1864, Fyrsta bindi, Blaðsíða 584

þingift hefir nú til styrkingar þessari uppástungu sinni til fært, aft því síftar hafi gefizt kostur á aft kynna sér betur hugsunar- háttu manna á íslandi um þetta

Þjóðólfur - 28. október 1864, Blaðsíða 3

Þjóðólfur - 28. október 1864

17. árgangur 1864-1865, 1.-2. tölublað, Blaðsíða 3

, að senda öll vísinda-áhöld útúr landinu, svo að fs- lendíngar þurfi einlægt að fara til útlanda, ef þeir vilja kynna sér eitthvað um sötru vora og lands- háttu

Íslendingur - 29. október 1864, Blaðsíða 40

Íslendingur - 29. október 1864

4. árgangur 1864-1865, 5. tölublað, Blaðsíða 40

Hún var í hjarta prúð, hreinskilin viðmótsþýð, hógværð var hennar skrúð, hófsemi, stilling fríð; háttu og hegðan alla guðræknis skreytti birta blíð. 2.

Íslendingur - 31. desember 1864, Blaðsíða 55

Íslendingur - 31. desember 1864

4. árgangur 1864-1865, 7. tölublað, Blaðsíða 55

"Kynstofn allra viltu vita vers ibúa »og um háttu alls þess grúa.

Norðanfari - 22. október 1868, Blaðsíða 1

Norðanfari - 22. október 1868

7. árgangur 1868, Aukablað við nr. 29-30, Blaðsíða 1

þín brúna silfur undir hærum sýndu hjartans prúða tilfinning; þýður faðir þínum börnum kærum þjer sem fæddust lífs um tíðar hring, þau á tamdir þína Iffsins háttu

Gangleri - 1871, Blaðsíða 25

Gangleri - 1871

2. árgangur 1871, 7. tölublað, Blaðsíða 25

gjört út fjölda vfsindamanna eigi að eins til að skoða og ákveða afstöðu eða skipun Iand- anna á jarðarhnettinum, heldur einkum til að rannsaka alia eðlis háttu

Norðanfari - 26. mars 1872, Blaðsíða 28

Norðanfari - 26. mars 1872

11. árgangur 1872, 13.-14. tölublað, Blaðsíða 28

Áíur var þetta allt anna& mál, me&an fáir e&a engir í land- inu vissu nokkur deili á rjett sungnum lögum vi& rjett kve&na háttu. þá gátu menn sungi& allt upp

Gefn - 1873, Blaðsíða 33

Gefn - 1873

4. árgangur 1873, 1. tölublað, Blaðsíða 33

tímann en hann hefir að jafnaði verið álitinn að vera. pað er fullt eins mikið að marka Eddukviðurnar fyrir það, því þær vitna engu að síður um skoðanir og háttu

Fréttir frá Íslandi - 1873, Blaðsíða 28

Fréttir frá Íslandi - 1873

2. árgangur 1873, 1. tölublað, Blaðsíða 28

þeim, er þeir settust að í, og reisa þar bú, jafnskjótt sem þeir fengju efni til, en á með- an ætluðu þeir að ganga í vinnu hjá öðrum. og kynna sjer vorklag og háttu

Skírnir - 1873, Blaðsíða 34

Skírnir - 1873

47. árgangur 1873, Megintexti, Blaðsíða 34

J>ar var meSal annars talaS um siSu og atvinnubrögS fornbúa í Belgíu og annarstaðar í vesturlönd- um álfu vorrar, og þaS allt boriS saman viS háttu villiþjóSa

Norðanfari - 26. febrúar 1873, Blaðsíða 32

Norðanfari - 26. febrúar 1873

12. árgangur 1873, 11.-12. tölublað, Blaðsíða 32

J>ar sem þjóbernisandinn er Iifandi þar skapar hanu sjer sjálfur samsvarandi útvortis einkennilega háttu eptir fegurbartilfinningunni, »g þab fer hverjum vel,

Norðanfari - 03. desember 1873, Blaðsíða 134

Norðanfari - 03. desember 1873

12. árgangur 1873, 51.-52. tölublað, Blaðsíða 134

in um kvöldið var kaffi og nóg braufc me&, og eitt egg handa hverjum, svo háttu&um vi& Ofan í gó& rúm, og bygg jeg að flestir hafi or&ið fegnir hvíldinni sama

Skírnir - 1874, Blaðsíða 153

Skírnir - 1874

48. árgangur 1874, Megintexti, Blaðsíða 153

Kom konungur þá norSan af Finnmörk og Hálogalandi, haíBi fariB alia leiB norSur á Knöskanes, og kynnt sjer lands- háttu norSur þar. í NiBarósi var engu minna viS

Skírnir - 1874, Blaðsíða 159

Skírnir - 1874

48. árgangur 1874, Megintexti, Blaðsíða 159

fcóttu ■því mikil tíSindi. er þa8 spurSist, a8 Persakonungur hef8i í hyggju a8 taka sjer fer8 á hendur vestnr hingaS í álfuna, til þess a8 kynna sjer hagi og háttu

Ameríka - 1874, Blaðsíða 20

Ameríka - 1874

1. árgangur 1873-1874, 2. tölublað, Blaðsíða 20

aannfæra. þeir meiga fyrir oss fara sfíia gömlu leife: búa lil og breita út metal fáfróbrar alþýtu tilhæfulausar iastsiigur eigi einasta um landife Ameríku, og háttu

Norðanfari - 23. júní 1874, Blaðsíða 70

Norðanfari - 23. júní 1874

13. árgangur 1874, 31.-32. tölublað, Blaðsíða 70

Ab búndi þú hann sje norbur í þingeyjarsýslu geti ekki aflab sjer áreibanlegrar þekkingar um háttu annara þjúba, þú þæc,. búi fyiír sunnan mib- jarbarhring ?

Norðlingur - 24. maí 1876, 239-240

Norðlingur - 24. maí 1876

1. árgangur 1875-1876, 30. tölublað, 239-240

J>ví verður eigi neitað, að bók hans hefir inni að halda meiri og nákvæmari fróðleik um ísland , háttu þess og hagi en nokkur önnur bók á enskri tungu.

Norðanfari - 31. október 1876, Blaðsíða 101

Norðanfari - 31. október 1876

15. árgangur 1876, 51.-52. tölublað, Blaðsíða 101

Stakir menn eru og til í sveitum, sem hafa ýmis- lega háttu í búnaði sínum, án pess peir fylgi vana eður sveitasið; og er mjög nauð- synlegt, að veita pessum

Norðanfari - 19. apríl 1877, Blaðsíða 54

Norðanfari - 19. apríl 1877

16. árgangur 1876-1877, 27.-28. tölublað, Blaðsíða 54

þegar -maður setzt á hliðskj álf sögunn- ar og virðir fyrir sjer viðburðanna rás, skoð- ar lífsferil og háttu mannkynsins, ber margt fyrir hugsjón pess, er veitir

Norðanfari - 01. júní 1877, Blaðsíða 77

Norðanfari - 01. júní 1877

16. árgangur 1876-1877, 39.-40. tölublað, Blaðsíða 77

vaka yfir og sjá um uppfræð- ingu ungdójnsins, uppeldi og framferði, með foreldrum og húsbændum á hverju heimili, koma opt á heimilin, kynna sjer heimilis- háttu

Skuld - 28. júlí 1877, 53-54

Skuld - 28. júlí 1877

1. árgangur 1877, 6.-7. tölublað, 53-54

á hann í kjaftastóln- um; en hann vonar menn virði það á betra veg, því það erávalt merkilegt í sjálfu sér, að virða fyrir sér mikla menn og skýra fyrir sér háttu

Skuld - 16. febrúar 1878, 31-33

Skuld - 16. febrúar 1878

2. árgangur 1878, 3. tölublað, 31-33

. — í haust sigldi hann til Skotlands til að kynna sér búnaðar- háttu par og auka pekkingu sína. — Sveinn hefir hvervetna áunnið sér hylli manna, velvild og

Norðlingur - 20. maí 1879, 147-148

Norðlingur - 20. maí 1879

4. árgangur 1878-1879, 37.-38. tölublað, 147-148

Á hans fund gjörði landshöfðinginn á Cap, Sir Bartle Frere sendimenn og bað hann milda stjórnar- háttu sína og láta af ránum og áhlaupum á eignir Englendinga,

Norðanfari - 09. september 1879, Blaðsíða 87

Norðanfari - 09. september 1879

18. árgangur 1879, 43.-44. tölublað, Blaðsíða 87

alpýðumenn viti enn pá minna um margt í Danmörku en í Noregi. f>ó oss pyki og eigi að pykja vænst um að heyra frá Noregi, pá er pað ágætt með, að pekkja nokkuð háttu

Norðlingur - 12. desember 1879, 225-226

Norðlingur - 12. desember 1879

4. árgangur 1878-1879, 57.-58. tölublað, 225-226

neinu, heldur en á þeirra ungdóms og upp- vaxtar áium; en af því eg er á annari skoðun f því efni vil eg fara fáum orðum ura ýmislegt ástand manna og búnaðar- háttu

Fróði - 22. janúar 1880, 22-24

Fróði - 22. janúar 1880

1. árgangur 1880, 2. tölublað, 22-24

Fjelagið heldur því til forn- gripasafnsius öllum þeim munum, ergeta haft þýðing fyrir sögu vora og lifernis- háttu á hinum liðna tíma, þannig að menn með safui

Ísafold - 09. apríl 1880, Blaðsíða 35

Ísafold - 09. apríl 1880

7. árgangur 1880, 9. tölublað, Blaðsíða 35

síuum til að gefa út einhverja aðra sögu, sem meiri þörf var á að gefa íit, og sem meiri fróð- leik hefir að geyma um sögu lands vors forn- öld vora og forna háttu

Máni - 15. maí 1880, 65-66

Máni - 15. maí 1880

1. árgangur 1879-1880, 9.-10. tölublað, 65-66

Faðir hans var formaður fyrir «Bergstaten» í Finnlandi; eru ýmsir ágætis- menn í ætt hans, og hafa margir þeirra verið fúsir að leita atburða á ýmsa háttu.

Fróði - 31. maí 1880, 148-150

Fróði - 31. maí 1880

1. árgangur 1880, 13. tölublað, 148-150

hjeruðum og hyggðarlögum lands- ins um ásigkomulag peirra í hverju og einu, kosti og ókosti sveitanna og notkun peirra, hagi innbúanna andlega og líkamlega, og háttu

Skuld - 09. júlí 1880, 127-129

Skuld - 09. júlí 1880

4. árgangur 1880-1881, 114. tölublað, 127-129

Yér höfum nefnilega orðið pess varir, að doktorinn slær um sig með pví, að gefa pingmönnum upp- lýsingar um háttu og lög annara pjóða, sem hann pekkir ekki til

Norðlingur - 16. nóvember 1880, Blaðsíða 95

Norðlingur - 16. nóvember 1880

5. árgangur 1880-1881, 47.-48. tölublað, Blaðsíða 95

Finnar eru eiginíega dökk pjóð að uppruna, en hafa smám- saman orðið bjartari bæði af samblendni \úð bjartan kyn- stofn og af pvi, að hafa tekið upp háttu siðaðra

Norðanfari - 13. janúar 1881, Blaðsíða 21

Norðanfari - 13. janúar 1881

20. árgangur 1880-1881, 11.-12. tölublað, Blaðsíða 21

|>eir eru mjög fastheldnir við háttu forfeðra sinna, og hafa pess vegna varðveitt ýmislegt gott, og einkonnilegt af hinu forna pjóðerni íslendinga, án pess að

Tímarit Hins íslenzka bókmentafélags - 1881, Blaðsíða 77

Tímarit Hins íslenzka bókmentafélags - 1881

2. árgangur 1881, Megintexti, Blaðsíða 77

Hið fyrsta, sem til þess þarf, er, að almenningi verði kunnugra en áður hefir verið um eðli, lífsferil og háttu hinna laxkynjuðu fiska, og til þess vil eg reyna

Fróði - 19. apríl 1881, 113-115

Fróði - 19. apríl 1881

2. árgangur 1881, 40. tölublað, 113-115

síðara ekki. þjóöin er | búin að sýna og sanna, að hún vill j ekki neyta þessa rjettar síns á þann: hátt, setn liigin retlazt til, þau eiga j því ekki við háttu

Ísafold - 14. maí 1881, Blaðsíða 37

Ísafold - 14. maí 1881

8. árgangur 1881, 10. tölublað, Blaðsíða 37

Eigi er enn kunnugt orðið, hvað hinn nýi keisari ætlast fyrir um stjórn- háttu.

Norðlingur - 22. október 1881, Blaðsíða 66

Norðlingur - 22. október 1881

6. árgangur 1881-1882, 33.-34. tölublað, Blaðsíða 66

Að pví búnu skulu dómendur allir kynna sör vanalega lands- háttu og land pað, er málsaðilar kalla sör, liver í sínu lagi. því næstskal leggja í dóm skilríki og

Þjóðólfur - 06. febrúar 1882, Blaðsíða 5

Þjóðólfur - 06. febrúar 1882

34. árgangur 1882, 2. tölublað, Blaðsíða 5

I kverinu er og langur kafli um þjóðina, siðu hennar og háttu, at- vinnuvegi, menntun o. fl. allt ágætlega framsett.

Ísafold - 25. mars 1882, Blaðsíða 19

Ísafold - 25. mars 1882

9. árgangur 1882, 5. tölublað, Blaðsíða 19

/ ugt, að þeir dönsku læknar, er hjer hafa verið hafa yfir höfuð reynzt allt annað en vel; þeir hafa eigi getað fellt sig við háttu manna hjer eða lag- að

Skuld - 29. júní 1882, Blaðsíða 59

Skuld - 29. júní 1882

5. árgangur 1882-1883, 155. tölublað, Blaðsíða 59

Alþýða hjer á landi þekkir ekki «high life» (höföingja líf, háttu og hugsunarhátt) erlendis og nýtur því naumlega slíkrar sögu sem þessarar.

Tímarit Hins íslenzka bókmentafélags - 1882, Blaðsíða 145

Tímarit Hins íslenzka bókmentafélags - 1882

3. árgangur 1882, Megintexti, Blaðsíða 145

hefir eigi ætlað sér að gjöra mun á alhneptu og hálfhneptu. þ>essi vfsu- helmingur er Hklega upphaf kvæðisins: Iöfurr heyri upphaf ofrast mun konungs lof háttu

Tímarit Hins íslenzka bókmentafélags - 1882, Blaðsíða 147

Tímarit Hins íslenzka bókmentafélags - 1882

3. árgangur 1882, Megintexti, Blaðsíða 147

Tumason kvað og við þenna hátt nokkrar vfsur áður en hann féll (1208; Bisk. 1, 568; 2,68—69); en þessir hættir koma eigi nákvæmlega heim við neina runhenda háttu

Tímarit Hins íslenzka bókmentafélags - 1882, Blaðsíða 184

Tímarit Hins íslenzka bókmentafélags - 1882

3. árgangur 1882, Megintexti, Blaðsíða 184

. í 437, 438, 439, 440, án þess þar af þó verði slrstakur háttur, eins og hjá Snorra (46), og hefir hann (eins og Rögnvaldr og Hallr) einmitt myndað þannig ,háttu

Þjóðólfur - 09. ágúst 1882, Blaðsíða 72

Þjóðólfur - 09. ágúst 1882

34. árgangur 1882, 18. tölublað, Blaðsíða 72

ætti að óska eptir, og að þjóð vor mundi þurfa langan tíma tilþess að slíta sig frá hinum einveldislegu siðvenjum og til að temja sér hina þjóðstjórnarlegu háttu

Ísafold - 08. september 1882, Blaðsíða 84

Ísafold - 08. september 1882

9. árgangur 1882, 21. tölublað, Blaðsíða 84

84 þakklátir fyrir, að þeir hafa varðveitt afarmikið (skjala)safn urn trúarbrögð, sögusagnir, lög og háttu hinna fornu norðurlandabúa, sem að öðrum kosti mundi

Skuld - 26. september 1882, Blaðsíða 91

Skuld - 26. september 1882

5. árgangur 1882-1883, 163. tölublað, Blaðsíða 91

.): »í>að, sem mest ríður á fyrir þá, sem eiga veiði i ám og vötnum, er að þekkja vel eðli og lífs- háttu fiskanna.

Norðanfari - 07. febrúar 1883, Blaðsíða 113

Norðanfari - 07. febrúar 1883

21. árgangur 1881-1883, 55.-56. tölublað, Blaðsíða 113

háttu plantanna í Norður-Afríku. Hann skrifaði um eðlis- og lýsing plöntugróðans vex á íslandi en er þó sjaldga'f.

Suðri - 17. febrúar 1883, Blaðsíða 16

Suðri - 17. febrúar 1883

1. árgangur 1883-1884, 4. tölublað, Blaðsíða 16

Tegnér sé langt frá, að vera jafn- ingi danska skáldsins i því, að lýsa mönnum og skapferli þeirra, þá hefir hann alla yfirburðina yfir hann í því, að skilja háttu

Suðri - 17. mars 1883, Blaðsíða 24

Suðri - 17. mars 1883

1. árgangur 1883-1884, 6. tölublað, Blaðsíða 24

24 legasta, að stjórnin gengist fyrir því, að nýtt og betra skipulag kæmist smátt og smátt á háttu og lög þjóðar- innar, svo allt ið forna og úrelta, allt

Ísafold - 08. ágúst 1883, Blaðsíða 69

Ísafold - 08. ágúst 1883

10. árgangur 1883, 18. tölublað, Blaðsíða 69

Einn- ig heimska, að ímynda sjer að skólarnir mundu leiða það gott af sjer, að fólk í ná- grenni við þá tækju upp háttu þeirra; slíkt votti ekki reynslan

Sýna niðurstöður á síðu

Sía leit