Tíminn - 24.02.1944, Blaðsíða 4

Tíminn - 24.02.1944, Blaðsíða 4
84 TÓIIXIV, fimmtudaginn 24. fghr. 1944 21. blað Alþingi skorar á þjjóðina . . . (Framh. af 1. síSu) skrárinnar saman við ákvörðun Alþingis og þjóðar um stofnun lýðveldis og setningu lýðveldis- stjórnarskrár. Telur nefndin þessa stefnu heppilegasta til þess að fylkja þjóðinni einhuga um stofnun lýðveldisins. Það leiðir af eðli málsins, að í sambandi við allsherjarendur- skoðun stjórnarskrárinnar rísa mörg vandamál og deilumál, sem með engu móti má draga inn í skilnaðarmálið. Er að sjálfsögðu gert ráð fyr- ir, að horfið verði að frekari endurskoðun stjórnarskrárinn- ar, þegar lokið er afgreiðslu lýð- veldismálsins. Samþykkt lýðveldis- stjjórnarskrár er orðin tímabær Nefndin hefir athugað gaum- gæfilega stjórnarskrárfrum- varpið, og er hún einhuga um, að nú sé tímabært að sam- þykkja lýðveldisstjórnarskrá og mælir eindregið með því," að Al- þingi sameinist nú um sam- þykkt stjórnarskrárfrumvarps- ins og skorar jafnframt á þjóð- ina að fylkja sér samhuga um málið við þjóðaratkvæða- greiðslu þá, sem ákveðin hefir verið. Nefndin flytur nokkrar breyt- ingartillögur við frumvarpið. Þótt þessar breytingartillögur séu fluttar af nefndinni, þá hafa einstakir nefndarmenn ó- bundnar hendur um sumar til- lögurnar, eins og koma mun fram við meðferð málsins á Al- þingi og í þessu nefndaráliti. Þessi fyrirvari nefndarmanna um einstök atriði í tillögunum, raskar hins vegar í engu fylgi þeirra við frumvarpið sjálft, þótt tillögur nefndarinnar verði samþykktar, né dregur úr á- skorun nefndarmanna allra til Alþingis og þjóðarinnar um að fylkja sér einhuga um lýðveldis- stjórnarskrána. Byggist þessi af- staða nefndarmanna á þeirri sameiginlegu skoðun, að ágrein- ingur um einstök atriði verði að víkja fyrir þeirri höfuðnauðsyn, að þing og þjóð sameinist um stofnun lýöveldisins og setningu lýðveldisstjórnarskrár. Leggur nefndin á það mikla áherzlu, að þannig verði á þessu stórmáli haldið á Alþingi og við þjöðar- atkvæðagreiðslu þá, sem fram- undan er." Agreiningsatriðið Hér er sleppt úr álitinu all- löngum kafla, þar sem gerð er grein fyrir breytingartillögum nefndarinnar, en frá þeim er sagt á öðrum stað. Síðar í grein- argerðinni er vikið að sam- komulaginu, sem gert var við- komandi gildistökudeginum, og segir svo um það atriði: „í stjórnarskrárfrumvarpinu er tekið fram, að lýðveldis- stjórnarskráin öðlist gildi 17. júni 1944. Einn nefndarmanna, Stefán Jóh. Stefánsson, taldi þetta ákvæði frumvarpsins valda því, að hann mundi eigi geta mælt með samþykkt þess á Alþingi né við þjóðaratkvæða- greiðslu. Hins vegar lá það fyrir i nefndinni, að yrði þetta á- kvæði tekið út úr frumvarpinu, mundi nefndin öll verða ein- huga um að mæla með því, að frumvarpið yrði samþykkt á Al- þingi og við þjóðaratkvæða- greiðsluna. Einnig var vitað, að yrði þannig á málinu haldið, mundi Alþingi standa saman að afgreiðslu þess frá þinginu o'g allir flokkar þingsins fylgja frumvarpinu við þjóðarat- kvæðagreiðsluna. Með hliðsjón af þessu og til þess að koma á einingu um afgreiðslu málsins á Alþingi hafa fulltrúar Fram- sóknarflokksins pg Sjálfstæðis- flokksins í nefndinni lagt til og samþykkt ásamt Stefáni Jóh. Stefánssyni, en gegn atkvæðum fulltrúa Sósíalistaflokksins, að á frumvarpinu yrði gerð sú breyt- ing, að stjórnarskráin öðlist gildi, þegar Alþingi geri um það ályktun, í stað þess, að gildis- tökudagurinn sé ákveðinn í frumvarpinu sjálfu. Jafnframt hafa fulltrúar Framsóknar- flokksins og Sjálfstæðisflokks- ins gefið svo hljóðandi yfirlýs- Drengjaföt Matrósföt og kjólar 3—14 ára. Jakkaföt 10—15 ára. Blússu föt 4—14 ára. Samfestingar 2—6 ára. Kvenkápur frá kr. 250,00. Mikið úrval af allskonar <¦ barnafatnaði. Sendum gegn eftirkröfu um allt land. Vesturgötu 12. Laugaveg 18. Sími 3570. Frelsismynd af Jóh. Kr. Jóhannessyni King of Lýberti. Sem frelsis-kóngur stend ég hér og fríðleiks-kóngur U. S. A. Ég frelsa_ syndum frá sem ber og fagran segi sannleika. TILKYNNING. Ég lýsi, að gefnu tilefni, því yfir, að ég verð í kjöri við vænt- anlega forsetakosningu íslands. Að draga mig í hlé álít ég svik við íslenzka lýðræðisríkið, frið- inn 1 heiminum og alla aðdá- endur mína. Hefi í dag fengið ca. 1280 með- mælendur. Jóh. Kr. Jóhannesson Rosevelt. Þúsundir víta, að gæfá fylgir trúlofunarhring- um frá SIGURÞÓR. Sent gegn póstkröfu hvert á land sem er. Sendið nákvæmt mót. Sigurþór, Hafnarstr. 4, Reykjavík. STÚLK U R óskast til fiskflökunar. — Hátt kaup. Frítt húsnæði í nýtízku húsum. HRADFRYSTISTÖÐ VESTMANNAEYJA. ingu í nefndinni, sem færð er þar til bókar: „Fulltrúar Framsóknarflokks- ins og Sjálfstæðisflokksins lýsa yfir því, að þeir hafi samþykkt breytingartillöguna um gildis- töku stjórnarskrárinnar með þeim fyrirvara, að þeir eftir sem áður séu bundnir órjúfanlegum samtökum um að láta stjórnar- skrána taka gildi eigi síðar en 17. júní n. k." Telja fulltrúar þessara flokka því eftir sem áð- ur tryggt, að lýðveldisstjórnar- skráin gangi í gildi eigi síðar en 17. júní n. k. og öryggið þó meira en áður v'egna aukins fylgis við málið." Stefán Jóhann gerir m. a. þá grein fyrir sérstöðu sinni, að hann vilji ná sambandi við konung, áður en gildistaka stjórnarskrárinnar er ákveðin. Fulltrúar Sósíalistaflokksins lýsa sig mótfallna því, að gildis- tökudagurinn sé felldur úr frumvarpinu, en eins og tekið er fram áður í nefndarálitinu, raskar þessi ágreiningur ekki fylgi þingmanna við frumvarp- ið í heild. Titky nnin um ánnílutmeg á skófainadi. Bandaríki Norður-Ameríku hafa nú úthlutað Islandi á- kveðnum skamti af skófatnaði fyrir 1. ársfjórðung þessa árs. Er skamturinn miðaður við ákveðinn parafjölda af verka- mannaskóm, karlmannaskóm, kvenskóm, barnaskóm og inni- skóm. Viðskiptaráðið mun nú þegar og næstu daga senda verzlunum gjaldeyris- og innflutningsleyfi fyrir þessum skamti. Eru leyfin bundin við það magn og þá sundurgreiningu sem tilgreind er á leyfunum. Vegna þessa breytta viðhorfs vill Viðskiptaráðið benda á eftirfarandi: i. Óafgreiddar beiðnir um útflutningsleyfi fyrir skófatnaði til íslands, sem nú liggja fyrir hjá sendiherra íslands í Washing- ton, þarf að afturkalla og senda inn nýjar beiðnir í samræmi við leyfi þau, sem nú verða gefin út. 2. Beiðnir um útflutningsleyfi fyrir skamti 1. ársfjórðungs þurfa að vera komnar til réttra aðila fyrir 1. apríl n. k. Að öðr- um kosti fellur útflutningskvótinn úr gildi. Verzlanir utan Reykjavíkur, sem kunna að fela öðrum að annast innkaup fyrir sig, þurfa því að gera.það nú þegar. 3. Gjaldeyris- og innflutningsleyfi fyrir skófatnaði, sem gefin voru út á s. 1. ári, gilda ekki fyrir útflutningsskamti þessa árs. Skófatnaðar-skamturinn fyrir 2. ársfjórðung þessa árs mun verða svipaður og fyrir 1. ársfjórðung. Gjaldeyris- og innflutn- ingsleyfi fyrir þeim skamti verða afgreidd í næsta mánuði, en beiðnir um útflutningsleyfi fyrir honum vestra þýðir ekki að leggja fram fyrr en eftir 1. apríl n. k. Reykjavík, 22. febrúar 1944. Viðskiptaráðið* Tilkynning írá Víðskíptaráðinu Af gefnu tilefni vill Viðskiptaráðið vekja athygli íiiiiflytjjenda, banka og tollyfirvalda á eftirfarandi: 1. Gjaldeyris- og innflutningsleyfi fyrir vör- um frá Ameríku eru miðuð við fob-verð að viðbœttunt vátryggingargjjöldum. Gjaldeyris- leyfi fyrir vátryggingargjöldum, vegna vöru- kaúpa, verða því ekki veitt sérstaklega. 2. Hvert gjaldeyris- ©g imiflutningsleyfi gildir aðeins fyrir þeim vörum, sem tilgreind- ar eru á leyfinu. I»að er því með öllu óheimilt að yfirfæra gjaldeyri til annara nota en leyf- ið segir til um. Ef kaup á vörum farast fyrir, eftir að gjjaldeyrir fyrir þeim hefir verið yfir- til kaupa á öðrum vörum en þeim, er leyfið færður, er ©g óheimilt að nota gjaldeyrinn segir til um, nema samþykki Viðskiptaráðs komi til. ' *Reykjávík, 21. febr.~1944. ____. i\* ¦ * Víðskíptaráðið, Sökum mjjög mikillar aðsóknar verður ekki hægt að taka á móti fleir- um til bekkjar- og inntökuprófs í vor en þeim, sem þegar* hafa borizt frá umsóknir. Rekkjarpróf hefst 14. apríl, inn- tökupróf 2. maí. ;.»—«-.oima,-GAMLA BÍÓ- Frú Míníver (Mrs. Miniver). Stórmynd tekin af Metro Goldwyn Mayer. GREER GARSON. WALTER PIDGEON. TERESA WRIGHT. _____________Sýnd kl. 9. Auðugi flakkarinn (Sullivan's Travels). VERONICA LAKE, JOEL McCREA. Sýnd kl. 3, 5 og 7. ? NÝJA BÍÓ. Dansinn dnnar („Time out for Rhythm") RUDY VALLY. ANN MILLER. ROSMARY LANE. ij f myndinni spilar fræg danshljómsveit „Casa Loma Band". Sýnd kl. 5, 7 og 9. Reglur um innheimtu útsvara í Reykjjavík árið 1944. 1. gr. Sérhver útsvarsgj'aldandi í Reykjavík, sem gjaldskyldur er við aðalniðurjöfnun árið 1944 skal greiða upp í útsvar þessa árs 40% af útsvarsupphæð þeirri, er honum bar að greiða árið 1943, með gjalddögum 1. marz, 1. apríl og 1. maí, sem næst 13% af útsvarinu 1943 hverju sinni. 2. gr. Allar greiðslur skv. þessum reglum skulu standa á heilum eða hálfum tug króna- og þannig jafnað á gjalddagana, að greiðsl- urnar þrjár verði sem 'næst 40% af útsvarinu 1943. 3. gr. Nú eru greiðslur skv. reglum þessum ekki inntar af höndum 15. dögum eftir gjalddaga og skal gjaldþegn þá greiða dráttar- vexti af þvi sem ógreitt er, 1% á mánuði eða hluta úr mánuði, er líður frá gjalddaga uns greitt er. Þó verður sá gjaldþegn ekki krafinn um dráttarvexti, sem greiðir að fullu 40% af útsvarinu 1943 fyrir 20. apríl 1944. 4. gr. Nú er sýnt, að tekjur gjaldanda árið 1943 skv. skattaframtali hafi verið minni en árið 1942, svo að muni 30% eða meira, og skal þá lækka greiðslur hans skv. reglum þessum hlutfallslega ef hann krefst þess. ¦ 5. gr. Kaupgreiðendum ber skylda til að halda eftir af kaupi starfs- manna til útsvarsgreiðslu skv. þessum reglum á sama hátt og með sömu viðurlögum og gilda um almenna útsvarsinnheimtu, með þeim breytingum, sem leiða af ákvæðum 2. greinar. Kaupgreiðendum er skylt að halda eftir útsvarsgreiðslum gjaldskyldra starfsmanna, sem þeir hafa greitt fyrir útsvör árs- ins 1943, án þess að tilkynna þuffi þeim sérstaklega, á annan hátt en með birtingu þessara reglna. 6. gr. Nú verður ljóst, eftir aðalniðurjöfnun 1944, að greiðslur gjald- þegns á 40% útsvari 1943 skv. reglum þessum, ne/na hærri fjár- hæð en álagt útsvar 1944, og skal þá endurgreiða það sem of- greitt hefir verið með y2% vöxtum fyrir hvern mánuð eða hluta úr mánuði, sem upphæðin hefir verið í vörslu bæjarsjóðs, eftir rétta gjalddaga, að meðtöldum 15 daga frestinum skv. 3. gr. 7. gr. Að lokinni aðalniðurjöfnun árið 1944 skal dregið frá útsvars- upphæð hvers gjaldþegns það sem honum ber að greiða skv. reglum þessum og jafna því, sem umfram verður á lögákveðna gjalddaga, að viðlögðum gildandi sektarákvæðum um dráttar- vexti. ¦> Það, sem vangreitt kann að vera skv. reglunum, má innheimta þegar í stað, hjá kaupgreiðanda, eða á hvern annan löglegan hátt, og ber að greiða af því dráttarvexti frá gjalddögum skv. reglum þessum. 8. gr. Lögtak má gera fyrir vangoldnum útsvarsgreiðslum skv. regl- um þessum, eftir þeim ákvæðum, sem gilda um lögtök fyrir van- goldnum opinberum gjöldum. 9. gr. Bæjarstjórn auglýsir reglur þessar í dagblöðum bæjarins, auk þess, sem þær verða birtar í Lögbirtingablaðinu, en aðrar til- kynningar eða augiysingar þarf ekki að birta gjaldendum eða kaupgreiðendum. Framangreindar reglur voru settar af bæjarstjórn 10. þ. mán., skv. lögum nr. 100, 1943, og staðfestar af ráðherra 17. þ. mán. Reykjavík, 21. febrúar 1944. BORGARSTJÓRINN. Óðttrinn til ársins 1944 sem Eggert Stefánsson flutti í Ríkisútvarpið á nýársdag s. 1. er kominn í allar bókaverzlanir landsins og kostar 5 krónur. Geymið „Óðinií44 til minningar um stofnun lýðveldis á í slandi. Aðalútsala HELGAFELL, Adaistr. 18.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.