Tíminn - 15.01.1947, Blaðsíða 1

Tíminn - 15.01.1947, Blaðsíða 1
RITSTJÓRI: ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON ÚTGEFANDI: PRAMSÓKNARPLOKKURINN Simar 2353 og 4373 PAENTSMIÐJAN EDDA hS. RITSTJÓRASKRIFSTOFUR: EDDUHÚSI. Llndargötu 9 A Símar 2353 og 4373 APGREIÐSLA, INNHEIMTA OG AUGLÝSINGASKRIPSTOFA: EDDUHÚSI, Lindargötu 9 A Simi 2323 31. árg. Reykjavík, miðv.daginn 15. jamiar 1947 9. bla» ERLENT YFIRLIT: Flytja Bretar aðalstöðvar sínar við Miðjarðarhaf til Cyprus? Fyrir nokkru var skýrt frá því í fréttum, að Bretar hefðu af- hent egipzku stjórninni stöðvar sinar í Alexandriu, en þar hafa þeir haft heiztu flotastöð sína við Miðjarðarhaf undanfarna áratugi. Ástæðan til þessa er sú, að Bretar hafa talið rétt að verða við sjálfstæðiskröfum Egipta. Hins vegar munu þeir ekki hafa í hyggju að sleppa áhrifastöðu sinni við Miðjarðarhafið, heldur aðeins að færa hana til. Stundum er gizkað á, að þeir ætli að koma sér upp nýjum stöðvum í Palestínu, en sennilega þykir þeim staðurinn ótryggur. Fleira bendir til, að þeir. geri Cypern að aðalbækistöð sinni við Miðjarðarhaf á komandi árum. m Aðalsteinn Kristins- son látinn Aðalsteinn Kristinsson, fyrrv. framkvæmdastjóri S. í. S., Iézt að heimili sínu, Fjölnisvegi 11, * Fregnir f rá Cypem virðast staðfesta, að Bretar hafi þar mikinn undirbúning með hönd- um. Þúsundir þýzkra fanga vinna þar við járnbrautarlagn- ingu i Famagusta, þar sem eru beztu hafnar'skilyrði eyjarinnar, er verið að vinna að mikilli hafnargerð. Þar getur orðið með tímanum hin fullkdmnasíta flotastöð. Ótrúlega mikið af her- gögnum og olíu hefir verið flutt þangað að undanförnu. í tveimur undangegnum heimsstyrjöldum hefir Cypern komið lítið við sögu. Hins vegar bendir lega hennar til, að hún geti orðið þýðingarmikill stað- uri i hernafðartafli framtíðar- innar. ítalía er ekki lengur her- veldi og átökin hafa flutts til austurhluta Miðjarðarhafs Frá Cypern er auðvelt áð fylgj- ast með siglingum til Svarta- hafsins. Þaðan er gott að vernda siglingar til Haifa, en þangað liggja hinar miklu oliuleiðslur frá Irak, sem fyrirhugað er að auka stórlega. Auk hinna góð'u hafnarskilyrða í Famagusta eru víða góð flugvallarskilyrði á Cypern.. Varnarskilyrði á eynni Verður reist afgreiðslustöð fyrir áætlunarbíla? Söguleg auglýúngamynd Frumvarp lagt fram á Alþingi Nýlega hefir yerið lagt fram í neðri deild frv. til laga um af- greiðslustöðvar fyrir áætlunarbifreiðar. Frv. þetta er flutt af samgöngumálanefnd, en er undirbúið af samgöngumálaráð- herra. Þar sem hér er um mjög athyglisvert mál að ræða, þykir létt að rekja efni frv. og greinargerð þess í aðaldráttum. Það olli ekki litlum hneykslum, er þessi auglýsingamynd var sett upp í London í haust. Margir ærukærir borgarar sendu harðorð mótmæli vegna þessarar myndar, er þeim fannst svo hneykslanleg, Töldu þeir leikkonuna, Jane Russel, sem myndin er af, vera ósiðlega litið kiædda á myndinni og kröfðust þess að myndin yrði tafarlaust tekin niður. Varð þessi auglýsingamynd almennt umræðuefni Lundúnabúa i haust, og hefir sjálfsagt ekki verið svo slök auglýsingamynd. Mikið eldgos er nú á Luzon, sem er fjölbyggðust Filippseyja. Hraunstraumur hefir runnið á stór svæði og hefir fólk orðið að hverfa úr mörgum sveitum. Vandenberg öldungadeildar- maður hefir látið svo ummælt, að veita þurfi andstæðingum Rússa í Kina meiri hjálp. í London er hafin undirbún- ingsráðstefna varðandi friðar- samninga við Þjóðverja, er byrj- að verður að ræða á ráðherra- fundinum i Moskvu í marz. Taka þátt í henni fulltrúar stór- veldanna fjögurra og 18 smá- þjóða. ;¦ Flokfcur jafeiaðarmanna á tt- alíu hefir klofnað vegna sam- starfsins við kommúnista. Tsaldaris, forsætisráðherra Grikkja, hefir leitað samstarfs Vfci flokka lýðveldissinna, en þeir neitað að taka þátt í stjórn undir forustu hans. f Grikk- landi hafa skemmdarverk skæruliða aukizt að undanförnu. Mikil óöld er nú sögð í Ung- verjalandi. Kommúnistar krefj- ást stórfelldra „hrelnsana" til áð veikja andstöðuflolska slna. Mikil aukning útgeröarinnar við Faxaflóa A nnars sl aðar stendur útgerðin í stað. Samkvæmt upplýsingum, sem Fiskifélaginu hafa borizt víðs- vegar að af iandinu um fyrirhugaða útgerð á vetrarvertíð þeirri, sem nú er að hefjast, fer aimennt fram undirbúningur undir mikla þátttöku í vertíðarútgerðinni og sums staðar eru róðrar þegar hafnir. í fyrrakvöld. Banamein hans var hjartabilun. Hann var frísk- | ~*~ yfirleitt "góð~o"g Yandbúnað ur um daginn, en fékk aðsvif" arframleiðslan er það mikil, að «m kvöldið og lézt nokkru síðar. hún getur fullnægt fjölmenn- FráfaUs þessa merka og mæta «m her- Dvalarskilyrði fyrir her _..___, .,_ „ eru þar óvenjulega heilnæm. manns mun nánar minnst síðar Cypem heflr þvJ ^ ^^ hér í blaðinu. til að geta orðið mikilvæg her- _____________________ 'stöð I framtíðinni. | Cypern hefir frá fyrstu tíð komið mjög við sögu og eru EDI FklhAP FPPTT/Æ marSar frægar sagnir tengdar ; KLt-l\Uni\ l\L i i ii\ henni Þar steig Venug fyrst a land, þar giftist Ríkharður ljónshjarta Berengaria drottn- ingu og þar var Desdemona myrtur af Othello, svo. að fá dæmi séu nefnd. Flestar yfir- ráðaþjóðir forntiðarinnar hafa sett spor sín á eyna. Þar hafa verið Föníkumenn, Egyptar, Persar, Grikkir, Rómverjar og Tyrkir. Þýðingarmest hafa á- hrif Grikkja orðið. Árið 1878 varð það samkomulag milli Breta og Tyrkja, að Bretar skyldu fára með stjórn eyjar- innar, þótt hún tilheyrði á- fram Tyrkjaveldi að nafninu til. í stríðsbyrjun 1914 lögðu Bretar Cypern endanlega undir sig og fengu það viðurkennt við Lau- sannesamningana 1923. Árið 1925 fengu eyjarskeggjar sér- stakt löggjafarþing, en voru sviptir þvi 1931 vegna óeirða, sem hlutust af grískum undir- róðri. Af íbúunum, sem eru um 400 þús., eru Grikkir og Arm- enar flestir, en þar næst Muha- meðstrúarmenn. Cypern er 9280 ferkm. að flatarmáli. Tveir fjallgarðar liggja yfir eyjuna frá austri til vesturs og ná þeir víða þúsund metra hæð. Hæsti tindurirín ér 1952 m. Skógur vex þar aðeins í hliðum. Undirlend- ið er mjög frjósamt. Landbun- aður er helzti atvinnuvegurinn og er bæði stunduð akuryrkja og sauðfjárrækt. Framleiðsla á gervifilabeinum er talsverð iðn aðargrein Aðalefni frv. er svohljóðandi: Ríkisstjórninni er heimilt að byggja og reka afgreiðslustöðv- ar í Reykjavík-og þar annars staðar, sem þörf er, fyrir þær bifreiðar, sem annast áætlunar- ferðir á sérleyfisleiðum. Hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarfélög skulu, án endur- gjalds, láta í té nægilega stórar og góðar lóðir undir stöðvarnar á þeim stöðum, er bezt henta með tilliti til umferðar. Til niðurgreiðslu byggingar- kostnaðar skal árlega verja % hlutum sérleyfisgjaldsins, svo skal og heimilt að leita eftir þátttöku hlutaðeigandi bæjar- eða sveitarfélags um framlag til byggingar stöðvar. Stöðvarnar skulu reknar af ríkissjóði, og skulu þær taka að sér, gegn ákveðnu gjaldi, alla af- greiðslu áætlunarbifreiða fyrir sérleyfishafa, samkvæmt reglu- gerð og gjaldskrá, er samgöngu- málaráðherra setur um starf- rækslu stöðvanna. í greinargerð frv. segir svo: Núverandi afgreiðslutilhögun óviðunandi. Þótt í frumvarpi þessu sé gert ráð fyrir fleiri en einni af- greiðslustöð og það því ekki staðbundið aðeins við Reykja- vík, er þörfin þar brýnust, svo að gera má ráð fyrir, að i Rvik verði hafizt handa um byggingu. Frá veiðistöðvunum við Faxa- heldur hafa dregizt saman að' Pffí"^?^01" er Því miðuð við flóa, þ.e. frá Sandgerði til Akra- undanförnu. ness, þar sem róðrar eru nú ým- ist þegar hafnir eða eru í þann Frá veiðistöðvunum á Snœ- stand bað> sem ríkt hefir °B rikir veginn að hefjast, munu að fellsnesi verður útgerð með enn um afgreiðslu áætlunarbif- þessu sinni verða gerðir út 171 svipuðum hætti og undanfarið. reiða- verið utt viðunandi, og er batur og er samanlögð rúm- Frá Sandi er einvörðungu um sannarlega þorf urbóta í því lesta tala þeirra 7236. Saman- að ræða útgerð opinna vélbáta. efni- borið við árið áður, er hér um Frá Ólafsvik verða gerðir út 4 Sérleyfisbifreiðar þær, sem nokkra aukningu á tölu bát- bátar, frá Orundarfirði 5 og frá aka héðan frá Reykjavik, eru anna að ræða, en þó einkum á Stykkishólmi 6. Verða allir nú afgreiddar frá eftirtöldum rúmlestatölunni. Voru þá-gerðir þessir bátar gerðir út á línu- stöðum í bænum: út frá hinum sömu veiðistöðum veiðar nema einn í Stykkis- 114 bMar og var rúmlestatala hólmi, sem verður með botn- þeirra samanlögð 3964. vörpu. þann stað. Eins og kunnugt er, hefir á- / veiðistöðvunum austanfjalls í Vestfirðingafjórðungi verð- verða nokkrir bátar gerðir út, ur útgerð með svipuðu móti og aðallega frá Stokkseyri. Er ráð- undanfarið, en þó má búazt gert að þaðan gangi 5 bátar til við, að þátttaka verði jafnvel línuveiða, en ekki er vitað hvað eitthvað minni, en t. d. á fyrra margir bátar verða gerðir út ári. frá Eyraroakka. Er þó frekast Tala báta í hinum ýnisu gert ráð fyrir að það verði til veiðistöðum verður væntanlega dragnótaveiða með vorinu. Að sem hér segir: þessu sinni er fyrirhuguð ein- Patreksfjörður 3, Þingeyri 3, hver útgerð frá Þorlákshöfn. Suðureyri 5, Hnifsdalur 4, Súða- |vík 2, Bíldudalur_3, Flateyri 2, 7 Grindavik verður útgerð nú Bolungarvík 8, ísafjörður 12, með piokkuð öðrum hætti en áð- ! og Hólmavík 4. ur, að því leyti, að þaðan mun j Eru hér eingöngu taldir þil- enginn opinn vélbátur gerður farsbátar, en auk þeirra er gert út. Til skamms tima gengu það- ráð fyrir^ að allmikill fjöldi an eingöngu opnir vélbátar en á síðari árum hafa þeir vikið fyrir þilfarsbátum þar til nú, smærri báta verði gerður út er líður fram á veturinn. Eru bát- arnir á annan tug færri, en var að enginn verður gerður út.! á fyrra ári og mun það liggja í Hafa hafnarbætur þær, sem j því aðallega, að erfiðleikar eru gerðar hafa verið í Grinda- vík nú undanfarin ár, skapað skilyrði fyrir útgerð hinna stærri báta. 12 bátar verða gerðir þaðan út á vertíðinni. Frá Vestmannaeyjum hafa ekki enn borizt greinilegar fregnir, en þar mun útgerðin geti sætt talsverðri mótspyrnu lbúanna, ef Bretar koma sér upp miklum herstöðvum á Cypern. Svo kann því að fara, að Cypern verði þrætuepli stór- Ráð má gerfc fyrir þvi, að þaðveldanna fyrr en varir. á að fá menn á þá. Bátarnir verða allir á línuveiðum nema 1 eða 2, sem ráðgert er að fari botnvörpuveiðar. / Austfirðingafjórðungi verð- ur aðallega gert út frá Horna- firði, svo sem jafnan áður. Er ráðgert að þaðan verði gerðir út 14 bátar og er það sama tala og árið áður. En þeir eru flestir aðkomubátar frá Austfjörðum. Allir verða þeir á línu. Eru all- miklir erfiðleikar á því á Horna- firði, að losna við aflann eftir að' útflutningur isvarins fisks (Framhald á 4. siSu) Steindórs, Reykjavíkur Frímannssyni, 1. Torginu við gamla Jes Zim- sen-húsið, 2. Lækjartorgi, 3. Bifreiðastöðinni Heklu, Hafnarstræti 21, 4. Bifreiðastöð íslands, Kalk- ofnsvegi, 5. Bifreiðastöðinni Bifröst, Hverfisgötu 6, 6. Bifreiðastöð Hafnarslræti 2, 7. Bifreiðastöð við Lækjargötu, 8. Frímanni Hafnarhúsinu, 9.-Guðjóni Jónssyni, Hverfis- götu 50, 10. Verzluninni Von, Lauga- vegi 55, 11. KRON, Hverfisgötu 52, 12. Hróbjarti Bjarnasyni, Grettisgötu 2. Enginn þessara afgreiðslu- staða hefir upp á góð afgreiðslu- skilyrði að bjóða, og nær allir mjög léleg, þar sem þrengsli eru mikil bæði á gðtum, sem bíl- arnir standa á í mörgum tilfell- um við afgreiðslu fólks og far- angurs, svo og einnig í því hús- næði, sem afgreiðslunum fylgir. Þá er og, að margir þessara af- greiðslustaða eru illfinnanlegir nema fyrir kunnugt fólk. enda margir orðið að fara stöð af stöð til þess loks að finna þá réttu, Bygging stórrar afgreiðslu- stöðvar nauðsynleg. Til þess að standa straum af kostnaði slíkra bygginga, sem hér eru áætlaðar, mætti árlega verja % hlutum sérleyfisgjalds- ins, eins og gert er ráð fyrir i lög um um skipulag fólksflutninga með bifreiðum, en sérleyfis- gjaldið allt mun nema um 400 þúsund krónum á ári. Þá væri ekki óeðlilegt, að leit- að yrði til Reykjavíkurbæjar um þátttöku í byggingu stöðv- arinnar og framlags, sem næmi ys hluta kostnaðar. Nauðsynlegar byggingar og önnur mannvirki í sambandi við stöðina xrðu: 1. Afgreiðsluhús, þar sem fyr- ir er komið eftirfarandi: a. afgreiðslusal, b. biðsal fyrir ferðafólk, c. veitingasal fyrir ca. 100— 150 manms, d. eldhúsi, e. biðherbergi fyrir bifreiða- stjóra, f. geymsluherbergi fyrir send- ingar, sem berast til afgreíðslu, g. geymsluherbergi handa sér- leyfishöfum, h. umferðarmálaskrifstofu póstmálastjórnarinnar og skrif- stofu fyrir stjprn stöðvarinnar, i. Skrifstofu og fundaher- bergi skipulagsnefndar fólks- flutninga, j. skrifstofum Ferðaskrif- stofu ríkisins. 2. Yfirbyggðir afgreiðslupall- ax, þar sem sérleyfisbifreiföar eru afgreiddar við burtför og kpmu. 3. í landi stöðvarinnar þarf einnig ajS vera: a. bifreiðaverkstæði, b. smurstöð fyrir sérleyfis- bifreiðap. s . Þá þyrfti að ætla pláss ná- lægt afgreiðslustöðini fyrir smá- bifreiðastöð (leigubifreiðar). Ríkið ætti að reka af- greiðslustöðina. Eðlilegast væri, að rikissjóður ræki sjálfur afgreiðslustöðina og léti fyrir ákveðið gjald sér- leyfishöfum í té alla afgreiðslu viðkomandi farþegum, pósti, farþegaflutningi og öðrum (Framhald á 4. síöu) Tuttugu bátar vóru að síld- veiðum í gær og öfluðu þeir all vel, en nokkuð misjafnt. Sildin var heldur smærri í gær en að undanförnu. Fregnir hafa nú borizt um það, að síld er víða um Sundin. Mikið af síld hefir sést inn í Hvalfirði og í Hafnarfirði. Bát- ar hafa þó ekki enn leitað á veiðar annars staðar en í Kolla- firði, þar sem að undanförnu hefir verið góður afli. í gær gerðu þrir bátar tilraun til að veiða síldina í „troll", en ekki var kunnugt um árangur af veiðiferð þeirra í gær er blaðið fór i prentun. í. dag verður endanlega á- kveðið hvort sildin verður flutt norður til bræðslu Að undan- förnu hefir síldin verðið látin sem afgreiðslu hafði á þelrri í frystihús eða verið söltuð. Nú leið, sem ætlunin var að fara. Dæmi eru til þess, að þegar far- þegi var loks kominn á rétta af- greiðslustóð, „var áætlunarbif- reiðin farin." verða frystihúsin að hætta að taka á móti sild, þar sem þorsk- veiðarnar eru nú að hefjast og húsin veröa að fara að veita fiskinum móttöku.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.