Tíminn - 06.02.1947, Blaðsíða 1

Tíminn - 06.02.1947, Blaðsíða 1
I RITSTJÓRI: í ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON ' j i ÚTGEPANDI: PRAMSÓKNARFLOKKURINN j Símar 2353 og 4373 S PRENTSMIÐJAN EDDA h.f. \ RITSTJÓRASKRIFSTOFTJR: EDDUHÚ3I. Llndargötu 9 A Símar 2353 og 4373 - ¦ APGREIÐSLA, INNHEIMTA \ OG AUGLÝSINGASKRIFSTOPA: EDDUHÚSI, Lindargötu 9A ( Síml 2323 31. árg. Reykjavík, fimmtudaginn 6. febr. 1947 25. blað Málefnasamningur ríkisstjórnarinnar Stefiia hennar er að stöðva dýrtíöina Nær þrjátíu þúsund mál Faxa- íióasíldar hafa þegar aflast Komið verður fastri skipan á fjárfestinguna og fjármagn tryggt tii nýsköpun- arinnar jafnööum. — Stéttarsamtök bænda fá af- uröasölumáiin í sínar hendur, Ræktunarsjóður verð- ur efldur og jarðræktarstyrkurinn hækkaður. — Nauðsynlegar íbúðáhyggingar í sveitum og kaup- Fast að» einna rmiljón króna virííi vio bryggju í Reykjavík Síldin í Faxaflóa ætlar að verða drjúgt búsílag, þó'tt mörg vandkvæði séu á því að hagnýta sér hana, samanborið við það, sem hægt væri ef aðstaða væri góð. Eins og kunnugt er varð þessarar miklu síldargöngu fyrst vart í Kollafirði, og hófst veiði þar 18. desember, og hefir hún síðan verið stunduð þar eftir föngum, þar til um síðustu helgi, að síldin hvarf skyndilega, þótt ekki væri bún alfarin, því að nú stunda síldarskipin veiffar á sundunum og jafnvel ytri höfninni í Reykjavík og inni í Hvalfirði. Þegar sildin kom. Um miðjan desembermánuð urðu fiskimenn og aðrir sjófar- endur varir við óvenjulega hvalagöngu í Faxaflóa. Hyggja menn, að hvalirnir hafa verið að elta síldartorfurnar og jafn- vel hrakið hana hér inn í firS- ina. Ekki þarf þó svo að vera, síld hefir áður gengið1 hér inn, bæði að fornu og nýju. Er þess skemmst að minnast, að í jan- úarmánuði í fyrra varð síldar vart hér í sundunum, þótt ekki væri í líkt því eins stórum stíl og nú. En þó vei'ddu einstaka bátar, er þessu sinntu, dável í nokkra daga. Síldveiðarnar i Kollafiröi hefjast. Bændur á Kjalarnesi munu fyrst hafa orðið varir við komu síldarinnar. Var hvort tveggja, að óvenjuleg hvalaganga kom í fjörðinn og mergð fugls tók að safnast á Kollafjörð. Kolbeinn Ko^lbeinsson bóndi i Kollafirði átti þéttriðið ádrátt- arnet, átta faðma langt, sem hann lagði nú á fjörurnar. í fyrstu lögn fékk hann aðeins fáeinar síldir, en næst brá svo við, að það fylltist að kalla af síld, þótt óhentugt væri til þess háttar veiðibragða. í bennan netstúf hefir hann siðan veitt þarna á fjörunum íjórtári til fimmtán t.unnur síldar í fjórum lögnum. Einu sinni fékk han sjö tunnur í einni lögnv Þegar fréttir bárust um sild- argengdina í firðinum, var þess skammt að bíða, að skip væru búin á síldveiðar. Þegar . afli þeirra reyndist góður, fóru fleiri að dæmi þeirra. 35 skip skráð hjá L.Í.Ú. Alls mun nú hafa verið skráð 35 skip og bátar á síldveiðarnar hjá Landsambandi íslenzkra Út- vegsmanna, en auk þess hafa nokkrir bátar frá Vestmajína- eyjum, sem ekki eru skráðir hjá landsambandinu, stundað þess- ar veiðar um tíma. Ekki munu þó svona mörg skip vera viö síldveiðar nú, og veldur þar mestu, hversu tregt gengur að koma síldinni í flutningaskipin, sökum erfiðrar aðstöðu, og flytja hana norður til Siglu^ fjarðar til bræðslu. Aflínn siðustu dcegur. í gær og fyrradag var góður afli á ytri höfninni í Reykjavik óg í sundunum við Engey, og voru nokkrir bátar þar að veið- um. Garðar kom í gær inn með um 400 mál sildar, sem hann fékk á ytri höfninni á s,kömm- um tíma, þá um daginn. Flestir þeir síldarbátar, sem (Framhald á 4. siSu) túnum yerða auknar. — eyrismálin og verðlagseftirlitið mun Fjárfestingarmálin, gjald- heyra undir alla ríkisstjórnina Á fundi sameinaðs Alþingis, sem haldinn var kl. 2 e. h. í gær, gerði hinn nýji forsætisráð- herra, Stefán Jóhann Stefánsson, grein fyrir verkaskiptingu ráðherranna og málefnasamningi rikisstjórnarinnar. Jafnframt rakti hann aðdragandann að stjórnarmynduninni. Ræða hins nýja forsætisráðherra var vel flutt og var athöfn þessi hin virðulegasta. Þegar hann hafði lokið máli sínu, kvaddi Einar Olgeirsson sér hljóðs og lysti yfir því, að Sameiningarflokkur alþýðu — Sós- íalistaflokkurinn myndi verða í stjórnarandstöðu. Málefnasamningur ríkisstjórnarinnar fer orðréttur hér á eftir: \ hand- samaðir Eins og menn muna voru margir þjófnaðir framdir hér í bænum fyrir nokkru síðan — Hefir rannsóknarlögreglunni tekizt að hafa hendur í hári nokkurra unglinga, sem játað Sjómanna- verkfallið Sjjóinannaverkfallinu í Eyjum aflétt — 60— 80 bátar gerðir þaðan út í vetur Sættir hafa nú náðst í deilu Þrír 17 ára piltar hafa játað .þeirri, sem staðið hefir yfir milli hafa á sig að þjófnuðunum. vera valdir aö á sig að hafa brotizt í verzlan- irnar i Lækjargötu 6b, Bókaverzl. Æskunnar, Verzl. Álfabrekku við Suðurlandsbraut, mjólkur- búð vjð Háteigsveg og verzl. Pét- útvegsmanna og sjómanna í Vestmannaeyjum. Var verkfall- inu aflétt í gærmorgun, eftir að samningar höfðu tekizt. Niðurstaðan vai'ð sú, að sjó urs Péturssonar i Hafnarstræti, ¦ menn fengu kauptryggingu sína en þar stálu þeir 6000 krónum. 'hækkaða úr 580 krónum upp í Auk þess gerðu þeir víðar til- j 610 krónur á mánuði, að við- raun til innbrota og þjófnaðar. j bættri vísitölu. Venjulega voru piltarnir sam-J Sjósókn er nú að hefjast í an, er þeir frömdu innbrotin. JEyjum af fullum. kra^i, en það- Þá hefir lögreglan handtekið 'an verða gerðir út 60—80 bátar danskan mann, sem játað hefir á sig innbrot, sem framið var 4 verzl. Stellu i Bankastræti. Þá hafa ýmsir smærri þjófnaðir og á þessari vertíð. Strax og verk- fallinu lauk í gærmorgun reri einn bátur, en í gærkvöldi ætl- uðy menn almennt á sjó, þeir innbrot upplýzt að undanförnu. | sem tilbúnir eru til róðra. Það er höfuðhlutverk ríkis- stjórnarinnar að vernda og tryggja sjálf- stæði landsins. að koma í framkvæmd end- urskoðun á stjómarskránni. að tryggja góð og örugg lífs- kjör allra landsmanna og áfram- haldandi velmegun, og að halda áfram og auka ný- sköpun J íslenzku atvinnulífi. í samræmi við þetta hlutverk verði lögð megináherzlaá eftir- farandi. Utanríkismál. Það er stefna ríkisstjórnar- innar að kappkosta að hafa sem bezta sambúð við aðrar þjóðir og að leggja sérstaka áherzlu á samstarf við hinar Norðurlanda- þjóðirnar. Húh mun af alefli vinna að því að afla sem viðast markaða fyrir " íslenzkar fram- leiðsluvörur, og vinna að stækk- un íslenzkrar landhelgi. Endurskoðun stjórnarskrár. Ríkisstjórnin mun beita sér fyrir því að lokið verði e»dur- skoðun stjórnarskrárinnar og setningu nýrrar stjórnarskrár hrafUtf eftir því, sem frekast er unnt. * Rekstur þjóðarbúsins. Ríkisstjórnin telur að á með- an hinar miklu framkvæmdir i íslenzku atvinnulífi standa yi'ir, þurfi að samræma framkvæmd- ir einstaklinga og almanna- valdsins svo að þær verði gerðar eftir fyrirfram saminni áætlun, þar sem einkum sé lögð áherzla á. að öll framleiðslustarfsemi sé hagnýtt til fulls og öllum verk- færum mönnum tryg^rð næg og örugg atvinna, að öllum vinnandi mönnum, og þá sérstaklega þeim, sem stunda framleiðslujýnnu til sjávar og sveita séu tryggðar réttlátar tekjur fyrir vinnu sína, en komið i veg fyrir óeðlileg sér- réttindi og spákaupmennsku. að neytendur eigi kost á að kaupa neyzluvörur sínar og framleiðendur rekstrarvörur sínar á hagkvæmasta hátt og vörukaup til landsins og vöru- dreifing innanlands gerð eins ódýr og hagkvæm og frekast er unnt. að áframhald verði á öflun nýrra og fullkominna fram- leiðslutækja til íandsins, eftir því seni_ gjaldeyrisástæður og vinnuafl leyfir frekast, enda verði tryggt fé til framkvæmd- anna jafnóðum. ¦að byggðar verði verksmiðjur og iðjuver til þess að vinna sem mest og bezt úr öllum fram- leiðsluvörum til lands og sjáv- ar, þannig að þær séu seldar úr landi eins fullkomnar og frek- ast er kostur, og við staðsetn- ingu verksmiðjanna verði tekið tillit til hvort tveggja í senn, framleiðsluskilyi'ða og atvinnu- þarfa einstakra byggðarlaga. að atvinnuvegir landsmanna verði feknir á sem hagkvæni- astan hátt á arðbærum grund- velli og stöðvist ekki vegna verð- bólgu og dýrtíðar. að húsnæðisskorti og heilsu- spillandi íbúðum hvar sem er á landinu verði útrýmt með byggingu húsa. hagkvæmra íbúðar- Skipun f járliajjjsráos. Til þess að semja áætlun þá, se'm að framan greinir skal skip- uð sérstök nefnd, er heíti fjár- hagsráð og komi m. a. í stað Viðskiptaráðs og Nýbyggingar- r,áðs. Skal nánar mælt fyrir um það í lögum. í áætluninni skal gerð grein fyrir kostnaði við hverja framkvæmd svo og með hverjunr hætti fjárins skuli afl- að, enda skal kveðið á um það í hverri röð framkvæmdir skuli verða, svo að vinnuafl og fjar- magn hagnýtist þannig að sem mest not verði að. f því sam- bandi skal lögð megináherzla á byggingu íbúðarhúsa við al- menningshæfi bæði til sjávar og sveita m. a. með útyegun lánsfjár og byggingarefnis. Fjárhagsráð skal hafa með höndum framkvæmd áætlunar- innar eftir því sem nánar verður mælt fyrir í lögum svo og veit- ingu fjárfestingarleyfa, inn- flutningsleyfa og gjaldeyrisleyfa og verðlagseftirlit: Ríkisstjórnin í heild hefir yfirstjórn fjár- hagsráðs og tekjur ákvarðanir um höfuðatriði og sker Ur þeim ágreiningsmálum, sem einhver fjárhagsráðsmaður skýtur til hennar. Eignaköiinun o?4 skattamál. Til þe"ss*'að tryggja rétt fram- töl til skatts og afla f jár til mf- sköpunar ^verði sett ný lög um eignakönnun og skyldulán. Gerðar verði ráðstafanir að eignakönnuninni aflokinni og í sambandi við hana, til þess að hafa betra og örugg^sa eftirlit með skattaframtölum, enda fari þá og fram heildarendurskoðun á skattalöggjöfinni. Vioski]Btamál. Ríkisstjórnin leggur á það áherzlu, að innflutningsverzlun- inni verði háttað svo, að verzl- unarkostnaðurinn verði sem minnstur. Reynt verði, eftir því sem frekast er unnt, að láta þá sitja fyrir innflutningsleyfum, sem bezt og hagkvæmust inn- kaup gera og sýna fram á, að þeir selji vörur sýnar ódýrast í landinu, hvort sem þar er um að ræða einstaklinga eða félög. Sérstök innkaupastofnun á vegum «,íkisins verði sett á stofn og annist hUn innkaup til ríkisstofnana (vita, hafna, vega- og brúargerða, verksmiðja, op- inberra bygginga, sjUkrahúsa, skóla o. fl.). Sú deild Fjárhagsráðs, sem hefir með höndum veitingu innflutnings- og gjaldeyrisleyfa, skal taka til athugunar og rannsóknar á hvern hátt takast mætti að haga innkaupum og vörudreifingu á sem hagkvæm- astan hátt fyrir þjóðina í heild, einnig með hliðsjón af samn- ingum yið erlend riki um sölu íslenzkra afurða. Dýrtíðar- og verolagsmál. Það er stefna ríkisstjórnar- innar að vinna að því af alefli að stöðva hækkun dýrtíðar og framleiðslukostnaðar, og at- huga möguleika á lækkun henn- ar. í því skyni ver'ði leitað til samtaka launastéttanna og samtaka framleiðenda til sjávar og sveita til þess að gera ráð- stafanir gegn frekari vexti dýr- tíðarinnar og um leiðir til lækk- unar. Það er samkomulag milli stjórnarflokkanna að greiða niður fyrst um sinn vöruverð af ríkisfé, svo mikið, að vfsitala hækki ekki frá því, sem nú er. Verðlagseftirlitið verði skerpt og aukið og tekið til athugunar (Framhald á 4. síð-u,- Pálmi Einarsson ráðinn landnámsst jóri Á fundi nýbýlastjórnar ríkis- ins 5. febrúar voru lagðar fram umsóiinir frá tíu monnum um stöðu landnámsstjóra, sem stofnuð er samkvæmt lögum frá 15. apríl 1946, um landnám, ný- byggðir ,og endurbyggingar i sveitum. Samþykkt var með öllum at- kvæðum nefndarmanna að ráða til starfans Pálma Einarssón jarðræktarráðunaut Búnaðar- félag> íslands. Tekur hann við starfinu að nokkru nú þegar og að fullu á næsta vori. Pájmi Einarsson hefir helgað íslenzkum landbúnaði alla starfskrafta sína. Hann hefir verið jarðræktarráðunautur i meira en tuttugu ár, starfað að ,tilraunamálum landbúnað- arins, vélamálum «g mörgu fleira af miklum dugnaði. Mun það almennt þykja hið bezta ráðið að fela honum þetta þýð- ingarmikla starf.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.