Tíminn - 21.03.1947, Blaðsíða 1

Tíminn - 21.03.1947, Blaðsíða 1
RITSTJÓRI: ÞÓRARINN ÞÓRARDÍSSON ÚTGEPANDI: FRAMSÓKNARFLOKKtfRINN í Símar 2353 og 4373 PRENTSMIÐJAN EDDA h.f. RITSTJÓRASKRIFSTOF0R: EDDUHÚSI. LindargStu 9 A Simar 2353 og 4373 . AFGREIÐSLA, INNHEIMTA OG AUGLÝSINGASKRrFSTOFA: EDDUHÚSI, Llndargötu 9 A Siml 2323 31. árg. Reykjavík, föstudaginn 21. marz 1947 56. blað » Avextir dýrtíoarinnar: Fjárveitinganefnd skilar f járlaga- frumvarpinu meö 30 miljóna reksturshalla Tíu miljónir horfnar í verðbólguhítina sföan frumvarpið kom fram í haust. Fjárveitinganefnd Ieggur til að útgjöld fjárlaganna hækki um 51,7 milj. kr. en tekjuhliðin um rúmlega 30 milj. kr. og rekstrar- kafi, nema kjölurinn einn, er hjálpin Barst. Þrfr voru komnir á finnast að þetta sé þungur og alvarlegur boðskapur, sem þjóðinni sæmi þó ekki að loká augunum fyrir. Það er fyrst og fremst dýr- tíðin, sem segir til sín á þennan hátt. Fj árveitinganef nd Alþingis hefir nú skilað áliti um fjár- lagafrumvarpið. Hefir nefndin gert allverulegar breytingar á frumvarpinu og hækkað það að mun, bæði tekju og gjaldalið. Tekjuhliðina hefir nefndin hækkað um fullar 30 milj króna. Þar af eru 11.9 milj. kr. vegna hækkaðs áfengisverðs og 6.9 milj kr. vegna verðhækkunar á tó- baki. Þetta er í samræmi við það, sem ákveöið hefir verið um verðlag á þessum vörum. Þá eru 3.5 milj kr. áætluð hækkun á brúttótekjum lands- símans og 0.8 milj. kr. á brúttó- tekjum póstsjóðs. Um þetta segir nefndin m. a. s: „En með því að sérstakri nefnd hefir verið falið að athuga þessi mál og koma fram með tillögur til úrbóta og þegar hafa verið gerðar raun- hæfar ráðstafanir til frekari tekjuöflunar, þótti fjárveitinga- nefnd rétt að áætía rekstur þess ara stofnana hallalausan, enda ber að stefna að því, að halli verði ekki á þessum rekstri". Ennfremur hefir syo fjárveit- inganefnd áætlað verðtoll 50 milj. kr. í stað 42 milj. kr. og er pað gert með hliðsjón af því, að verðtollur ársins 1946 reynd- ist rumlega 62 milj. kr. Gjaldahlið fjárlaganna hefir nefndin hækkað um" 51.7 milj. kr.^Þar er fyrst að nefna 35 milj. kr. til dýrtíðarráðstafana. Þó er þess að gæta, að það er gert ráðfyrir, ,,að af þeirri upp- hæð muni þurfa 10 milj. kr. til að greiða mismun á verðlags- vísitölu 290 eins og alls staðar er reiknað með í fjár- lagafrumvarpinu, og þeirri með- alverðlagsvísitölu, sem kann að verða á árinu". Það e'ru því 25 milj. kr. sem raunverulega eru áætlaðar til niðurgreiðslu. Þá leggur nefndin til að fram- lög til nýrra vega hækki um 2.27 milj. kr., til brúa um 1 milj. kr.. til hafnar- og lendingarbóta um 3 milj. kr. Annars koma hækkunartillögur nefndarinnar víða við. Með breytingartillögum fjár- veitinganefndar eru niðurstöðu- tölur á rekstraryfirliti þessar: Félag járniðnaðar- nema 20 ára Félag járniðnaðarnema í Reykjavík mun vera elzta iðnnemafélag, sem starfandi er á íslandi. Félagið er stofnað 20. marz 1947. Að stofnun fé- lagsins stóðu nokkrir járniðn- aðarnemar. Nú munu vera í fé- laginu um 140 nemendur. Fyrsti formaður félagsins var Guðjón Friðbjörnsson, núverandi for- maður er Jón Einarsson. Afmælis félagsins • verður minnzt með hófi að Þórscafé föstudaginn 21. marz. Tilgangur félagsins hefir frá (Framhald a 4. slöu) Tekjur: ...... kr. 167.039.679.00 Gjöld: ......... kr. 197.879.591.60 Rekstrarhalli kr. 30.838.912.60 Sjóðsyfirlit yrði' svo:. Útborganir: .. kr. 216.608.419.60 Innborganir: . . kr. 170.936.179.00 Greiðsluhalli kr. 45.672.240.60 Þó að flestum muni þykja nóg um er þeir athuga þessar tölur, ber þó að gæta, að frestað hefir verið til 3. umræðu að taka fulln aðarákvörðun um ýmsa liði, sem verulegu máli skipta, og auk þess eru nú í frumvarpinu ýms framlög mun lægri en undan- farin ár og, mun ýmsum sárna ef svo verður endanlega frá gengið. Hitt talar og sínu máli að almenn hækkun á vísitölunni frá því að frumvarpið var lagt fram í haust kostar ríkissjóðinn 10 milj. kr., sem beinlínis hverfa i hit dýrtíðarinnar, án þess að þeirra sjái nokkurn stað. s Öðrum Grumman-flugbáti hlekkist á FLu.gbatu.rinn., sem hvolfdi í gær °Hvolfir í lendingu á IVaroíiroi, on mennirnir fimm bjargast nauðulega Rétt um hádegisbilið í gær vildi það «*£S til, að Grumman-flug- bát frá Flugfélagi íslands hlekktist á í lendingu á Norðfirði. Steyptist hann fram yfir sig, og varð mönnunum, fjórum far- þegum og flugmanninum, nauðulega bjargað fyrir snarræði manna í Neskaupstað. Hékk einn þeirra á flugvélinni, er öll marraði í kafi, nema kjölurinn einn er hjálpin barst, þrír voru komnir á sund og héldu þeim fjórða uppi, er ósyndur var. Orsök slyssins er talin undiralda á firðinum. Þessi mynd er af flugbátnum, sem hlekktist á á Norðfirði í gær. Var hann keyptur hingað til lands frá Bandaríkjunum 1945 og var þá nýr. Hann er einasti Grumman-flugbáturinn, sem Flugfélag íslands á og hefir verið notaður á flestum flugleiðum félagsins meira og minna. Mennirnir eru lítt eða ekki meiddir, en voru sumir þjak-1 aðir af volkinu, er þeir komu á land. Flugvélin er mjög mikið skemmd, sérstaklega að framan. Þar er hún öll beygluð og brengl- uð. Var hún dregin upp í slipp í Neskaupstað seinni hluta dags í gær. Því miður virðist allt benda til, að hér hafi enn verið höggvið skarð í hinn íslenzka f higvéla- flota. Tíðindamaður Tímans átti í gær símtal við einn af sjónar- vottunum að slysinu, Níels Ing- varsson framkvæmdastjóra, ef var einn meðal þeirra fyrstu, er kom á slysstaðinn. Gæftir í sjö vik- ur óslitið Undanfarið hafa verið stanz- lausar gæftir og góður afli hjá öllum bátum, sem gerðir eru út við Faxaflóa, og einnig í Höfn í Hornafirði og Vestmannaeyj - jim. Má heita að stanzlausar gæftir hafa verið alla vertíðina, það sení af er. Yfirleitt var afli (Framhald á 4. síðu Glæsilegur fundur Fram sóknarféi Reykjavíkur Sjötíu menn gengu í félagið Framsóknarfélag Reykjavíkur hélt félagsfund í Kaupþings- salnum í fyrrakvöld. Hófst hann kl. 8.30, og var fundarsalurinn troðfullur. Fundarstjóri var Ólafur H. Sveinsson, og lýsti hann í fundarbyrjun inntökubeiðnum frá 70 mönnum, er höfðu óskað eftir að gerast félagsmenn. Voru þær allar samþykktar með dynj- undi lófataki. Frásögn IVíelsar Ingvarssonar framkvæmda- stjjóra í Neskaupstað Nýtt tímarit byrjað að koma út Ætlað til skemmti- lesturs í dag hefur nýtt timarit göngu sína í Reykjavík. Nefnist það „Bergmál," og er Guðni Þórðar- son ritstjóri þess. Á það að koma Aðalframsöguræðu á fundin- um flutti Eysteinn Jónsson menntamálaráðherra. Var ræða hans löng og ýtarleg. Ræddi hann um viðhorfið i stjórnmál- um þjóðarinnar, þegar núver- andi ríkisstjórn tók við, stjórn- arsamninginn og þau málefni, sem ríki&stjórniF, hefir undir- búið, eins og frumvarpið um fjárhagsráðið og önnur, sem eru í undirbúningi, t. d. löggjöf um afurðasölu landbúnaðarins, flug- velli ríkisins o. fl. Þá ræddi hann um fjárlagaafgreiðsluna og leiðir þær, sem farnar eru til fjáröflunar, en hallinn er nú áætlaður um 30 milj. á fjárlaga- frumvarpinu. Þá ræddi hann að lokum um dýrtíðarmálin og sölu sjávarafurða, sem nú væri allt í óvissu með, þar sem óvíst væri enn um árangur af störf- um sendinefndanna í Bretlandi og Rússlandi. En þrátt fyrir allt, værl augljóst, að framleiðslu- kostnaðurinn yrði að lækka ef keppa ætti við nágrannaþjóðir okkar á fiskmarkaðinum. Mestu máli skipti þó, að þjóðin gerði sér þegar Ijóst, hvernig nú væri ástatt, þvi fyrr væri hún ekki viðbúin að gangast undir marg- vislegar ráðsta'fanir, sem kynnu að vera nauðsynlegar, þegar gjaldeyririnn væri þrot- inn og tekjur ríkisins stór- minnkuðu, ef illa tækist til með afurðasöluna og aðra viðskipta- samninga. Ræðu ráðherrans var ágæt- lega tekið, og hófust almennar umræður á eftir. Þessir tóku til máls: Guðlaugur Rósinkranz, Jón ívarsson, Guðbrandur Magnússon, Friðgeir Sveinsson og Sigurður Baldvinsson. Ræddu þeir um ýmsa þætti í ræðu ráð- herrans. 'Fundinum lauk kl. 11.30. Það vakti að vonum mikla athygli, að 70 menn gengu í félagið, og er það hlutfallslega mjög stór hópur miðað við fé- lagatöluna. En hér má ekki láta staðar numið. Mar^ir menn fylgja flokknum hér í bæ., en hafa ekki komið því í verk að ganga í ítflagið. Nú harf sóknin að halda áfram og enn fleiri að ganga í félagið á næsta fundi, sem verður í apríl. Þá ættu ungir menn að fjölmenna í Félag ungra Framsóknarmanna og konur í Félag Framsóknar- kvenna í Reykjavík. Skrifstofa Framsóki^arflokksins í Eddu- húsinu við Lindargötu (sími: 6066) tekur á móti nýjum fé- lagsmönnum. Framsók^armenn! Gangið í Framsóknarfélög ReyJíjavíkur og vinnið á annan hátt að eflingu þeirra. Hafið samband við skrif- stofuna umr þessi mál, einkum kl. 4—7 daglega. GUÖNI ÞORÐARSON, ritstjóri Bergmáls. / út mánaðarlega og fh/tja sögur, greinar og frásagnir til skemmtil£sturs. Auk þess flytur það mikið af góðum myndum, og er sérstaklega ein í þessu fyrsta hefti, er margir munu hafa gaman af. Heitir hún „Séð gegnum skráargat." Framvegis mun ritið flytja nokkuð af úr- vals myndum eftir íslenzka ljós- myndará og greinar um ljós- myndatækni fyrir almenning. Er það efni alger nýjung í ís- lenzkum tímaritum. Aðaláherzla verður þó lögð á að ritið flytji skemmtilegar greinar og sögur. Fyrsta greinin í þessu hefti, auk ávarps ritstjórans, er frásaga um Kleópótru. Þá er einnig í heftinu frásaga. um yfirmann þýzka njósnarkerfis- ins í heimsstyrjöldiani, grein urn hjónabönd og ágreinings- efni hjóna, tvær smásögur, önn- ur þeirra fræg saga eftir Giovanni Verga, margar myndir af Hollywoodleikurum, ásamt greinum um þá, og loks ýms- ar hnittnar gamansögur og skrítlur. Ritið er snoturlega úr garði gert. . — Flugvélin kom úr Reykja- vík, sagði Níels, og voru í henni fjórir farþegar, þrír ísfirðingar, Símon Helgason skipstjóri, Jón Sigurðsson __ og Steingrímur Kristmundssori, tíg einn Reyk- víkingur, Einar Sigurðsson stýrimaður, allt sjómenn, sem voru að sækja vélskipið Gróttu, eign Björgvins Björnssonar út- gerðarmanns á ísafirði. Hefir það verið hér í slipp frá því í nóvember, en var nú búið til brottfarar." Flugmaður var Gunnar Fred- eriksen. Flugbátnum hvolfir í lendingu. Veður varð hið bezta hér eystra, stillt og bjart, aðeins ör- lítið vestangróð. Flugvélin lækk- aði nú flugið og virtist lendingin takp<"t vel i fyrstu. Renndi hún út fjörðinn, nokkru utar en venja er, að flugvélar lendi. En allt í einu tók hún snögga dýfu og h^fst upp að aftfn, unz stélið stóð beint upp í loftið. Síðan valt hún yfir sig og lagðist á bakið. Skjót björgun. j Við bræðurnir, Björn og ég, .þrifum þegar skekktu, sero var inni í húsi, og hrundum henni á flot. Rerum við lífróður út að flugvélinni, er þá þegar var sokkin svo djúpt í sjó, að aðeins kjölurinn stóð upp úr. t sömu andrá og við bræðurnir komum skekktu okkar á flot, var tveim- ur árabátum öðrum hrundið fram. Var á öðrum Sigurður Hinriksson útgerðarmaður, en í hinum Ingi Sveinsson vélsmiður, og menn með þeim. Við komum allir að flugvél- inni í sama mund. Björguðum við Björn manni, er stóð á öðr- um flugvélarvængnum og hélt sér í stellið. Tók sjórinn honum í höku, er okkur bar að. Þetta var Jón Sigurðsson frá ísafirði. Hinir björguðu hinum mönn- unum fjórum. Voru þeir allir komnir í sjóinn, og héldu þrír þeirra er syndir voru, hinum fjórða, Einari Sigurðssyni stýri- manni, «©pi. Þegar við höfðum bjargað öll- um mönnunum, komum við fest- um í flugvélina. Bar þá einnig að vélbátinn Sleipni, er tók við flugvélinni og dró hana upp að landi. Þegar við komum að landi með mennina, var klukkan ná- kvæmlega hálf þrjú, og voru þá tuttugu mínútur frá því að slys- ið varð. Enginn teljandi meiddur. Enginn þeirra, sem í flugvél- inni var, meiddist svo að telj- ' andi væri. Símon Helgason skipstjóri hlaut þó rispu á nefið, og blæddi nokkuð úr. Sumir voru talsvert þjakaðir eftir volk- ið, og þurfti að styðja einn upp úr bátnum. Fengu þeir hjúkrun í landi, en sumir sjómannanna fóru beint í bátinn, sem þeir voru að sækja, enda virtust þeir vera hinir hraustustu og harð- gerðustu menn. Veður var gott. i Ég skal ekkert fúllyrða um orsakir slyssins, en getum er hér j leitt að því, að golan og undir- aldan hafi ef tii vill átt ein- hvern þátt í því. Flugvélin lenti undan vindinum, en þótt lygnt væri og undiraldan ekki þung, getur þetta nokkru hafa valdið. Flugvélin er mikið skemmd. Var hún fyrst lögð við festar uppi undir fjörusteinum og sneri kjölurinn upp, þó í sjó að mestu leyti. En síðar um daginn átti að draga hana upp I slipp. Að vonum hefir verið mikið um þetta slys talað hér eystra, þar sem svo skammt er um liðið síðan Grumman-flugbáturinn fórst á Hvammsfirði með þeim hryggilegu atburðum, er þar urðu. Forðaði meiðslum, að jnennirnir voru allir bundnir í stólana. Níels Ingvarsson áttl t»l við Símon Helgason skjpstjóra í gær. Lét Símon meðal annars svo um mælt, að það hefði áreið- anlega fqrðað stórmeiðslum, að mennirnir voru allir bundjiir í .stólana, þegar flugvélin steypt- ist. Frásögn Ounnars Frederiksen, flugmannsinS á Grumman-bátnum Undiraldan orsök slyssins. Tiðindamaður Timans talaði einnig við flugmannii>«, Gunnar Frederiksen, er hann hafði jafn- að sig eftir slysið. Vildi hann fátt láta uppi að svo stöddu um þennan atburð, en sagði þó, að undiraldan á firðinum myndi hafa verið orsök slyssins. Henn- ar hefði ekki gætt úr lofti og sjór virzt mjög sléttur. Héldu, að fljugvélin myndi sökkva þá og þegar. Þeir félagar komust allir greiðlega út úr flugvélinni, þeg- ar eftir kollsteypuna. En hún seig mjög fljótt í sjó, svo að þeir þrír, sem syndir voru, töldu ráðlegast að leggast til sunds. (Framhald á 4. síðuj

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.