Tíminn - 12.07.1947, Blaðsíða 1

Tíminn - 12.07.1947, Blaðsíða 1
RITSTJÓRI: ÞÓRARINN ÞÓRARINSSON 31. árg. ÚTGEPANDÍ: PRAMSÓKNARFLOKKURINN Simar 2353 og 4373 PRENTSMIÐJAN EDDA Reykjavík, laugardaginn 12. júií 1947 rrSTJÓRASKRIPSTOFUR: EDDUHÚSI. Llndargötu 9 A Simar 2353 og 4373 APGREIÐSLA, INNHEIMTA OG AUGLÝSINGASKRIPSTOFA EDDUHÚSI. Lindargöw 9A Slml 2323 * 125. blað Loðdýraræktin hefir við mikla söluerfiðleika að etja Frá aðalfundi Loðdýraraektarfélags íslands. AðalfundUr Loðdýraræktarfélags íslands (skammstafað L. R. í.) var haldinn í Reykjavík mánudaginn 7. þ. m. Á fundinum mættu fulltrúar fyrir 5 félagsdeildir og fóru þeir alls með 135 atkvæði. Fundarstjórar voru kosnir Björn Konráðsson, ráðs- maðiir á Vífilsstöðum og Sigurður Ágústsson, kaupmaður í Stykk- ishólmi. Fundarritarar voru Metúsalem Stefánsson og Stefán Pálsson frá Víðidalsá. A fundinum gaf formaður skýrslu um starfsemi félagsins frá síðasta aðalfundi (15/9. f. á.) og er þar helzt að nefna, að fé- lagsstjórnin gekkst fyrir inn- kaupum og innfluttningi 65 minka af 7 afbrigðum frá Ame- ríku á s. 1. vetri, svo sem áður hefir verið frá skýrt í blöðum. í sambandi við þenna innfluttn- ing,' sem fyrst og fremst er gerð- ur í því skyni að bæ.ta þann minkastofn, sem fyrir var í landinu og að auka fjölbreyttni í; minkaræktinni, beitti félags- stjórnin sér fyrir því, að fá eftir gjöf á innfluttningstolli a£ dýr- unum (sem nemur um 23 þús. kr.), en ekki fékkst því fram- gengt á Alþingi. í öðru lagi lýsti hann erfið- leikum þeim, er loðdýraeigenú- ur eiga nú við að etja, vegna þess hversu treglega gengur- að selja skinnaframleiðsluna, og hins hraklega verðlags, sem nú er á grávöru. Af þessum ástæð- um hefir loðdýraræktin gengið mjög saman síðustu árin, svo sem berlega kom fram í skýrslu, er Joödýraræktarráðunautur H.J. Hólmjárn, gaf á fundinum. Til þess að sporna við því, að alger flótti bresti í lið loðdýraeigenda, með þeim afleiðingum, að þessi atvinnugrein leggist algerlega niður, beitti félagsstjórnin sér fyrir því, svo sem hún frekast hafði tök á, að fá tekna upp i ERLENDAR FRETTIR Parísarfundurinn um efna- hagsmál Evrópu mun hefjast í dag. Fjórtán ríki hafa þegið boðið og lýst yfir þátttöku sinni, en sjö neitað. Eru það Júgóslav- ía, Albanía, Búlgaría, Rúmenía, Pólland, Ungverjaland og Tékó- slóvakía. Tékkar höfðu þegið boðið, en höfnuðu því síðan aft- ur, þar sem annað samrímdist ekkl vináttunni við Rússa. Ein þjóðin, sem boðin var, hafði ekki svarað um miðjan dag í gær. Það voru Finnar og mun ástæðan til þessa seinlætis þeirra auðskilin. Seint í gær barst loks svar Finna og var það neitandi. Brezka stjórnin hefir ákveðið landstjórana í hinum nýju ríkj- um, sem verða til við skiptingu Indlands. Mountbatten lávarður verður áfram landstjóri í ríki Hindúa', sem mun bera Ind- landsnafnið áfram, en Jinnah verður landstjóri í Pakistan. til silfurrefaeigenda, er næmi fjárlög þessa árs styrkveicingu kr. 250,00 (fóðurstyrk) á hverja tæfu, er þeir hefðu á búum sín- um 1. febrúar 1947. En þrátt fyrir liðlegar undirtektir margra alþingismanna, náði þessi fjár- veiting þó ekki fram að ganga. Hins vegar er það víst, að von- in í þessum styrk varð til þess, að bústofninn var ekki lagður að velli svo tilfinnanlega, sem ella hefði orðið. En fáisi ekki á þessu leiðrétting á næsta þingi, er ekki annað sýnna en að silfurrefastofninn verði svo að segja gerfelldur á komanda hausti, að óbreyttum markaðs- horfum fyrir grávöru, og getur þess þá orðið langt að bíða, að hér verði aftur tekin upþ silfur- refarækt, þótt markaðsverö lag- ist syo, að ræktin gæti verið arðvænleg. Skrifstof ustj. félagsins, Metú- salem Stefánsson, lagði fram reikninga félagsins og gerði grein fyrir þeim. Gat hann þess. að illa gengi að halda uppi fé- lagsdeildunum, einkanlega vegna þess, hversu mikið bú- stofnina hefir dregizt saman og loðdýraeigendum fækkað, en af því leiðir svo mikið „strjálbýli" loðdýraeigenda víðast hvar, að um lítið samstarf getur verið að ræða þeirra í milli. Forstjói*i skinnasölu L. R. f. lagði fram reikninga hennar og skýrði frá erfiðleikum hennar af þeim ástæðum, sem fyr er frá sagt. Kemur þar til greina m. a. og einkanlega, 100% söluskattur í Bretlandi á allar þær grávöru- tegundir, sem hér eru fram- leiddar, og einnig 100% sölu- skattur á hverja flík, sem gerð er úr grávöru, jafnvel þótt ekki séu nema smápjötlur af grávöru á flíkunum. Á meginlandi Ev- rópu hefir ekki tekizt að ná neinum samningum um sölu á loðskinnum héðan, þrátt fyrir góða aðstoð utanríkisþjónust- unnar. Góðar söluhorfur í Ame- ríku á s. 1. hausti brugðust vegna stórkostlegs verðfalls, sem þar varð á grávörumarkaðinum á öndverðum vetri. Svo sem fyr segir, gaf loðdýra- ræktarráðunauturinn skýrslu um loðdýraeignina í landinu s. 1. haust og nú, eftir því sem næst verður komizt, áður en beinar skýrslur liggja fyrir. Sýndi sú skýrsla, að loðdýraræktin er mjög að dragast saman — af (Framhald á 3. síðu) Sala S.Í.S. á íslenzkum afurðum síðastliðiö ár 634 íbúðir bættust við í Reykjavík á síöastl. ári Þar af 172 í kjöllurum eða þakhæðum. Árið sem leið voru byggðar hér í Reykjavík 634 íbúðir, þar með taldar l**4í>úðir, sem vitað er að gerðar hafa verið í kjöllurum og þakhæðum húsa, án samþykkis byggingarnefndar. Alls vöru byggð 377 hús í Reykjavík árið sem leið. Þar af voru 201 Ibúðarhús, 7 verzlunar- og skrifstofuhús, 2 sjúkrahús, l kvikmyndahus, 1 skóli, 1 íþrótta- hús, 1 kapella, 10 verksmiðjur, 19 geymslur og því um likt og 134 bilskúrar. Aúkningar á eldri húsum voru samtals 30. Þá voru og byggð einstök íbúðarherbergi, samtaLs 105 að tölu. Heildarkostnaður bygginga í Reykjavík árið sem leið nam 113 milljónum króna. Á árinu (Framhald á 4. slðu) HÆSTA BYGGING f HEIMI 'lJr skýrslu Helga Péturssonar, framkvæmda- síjóra útflutningsdeildar S.Í.S., á nýloknum aðalfundi S.f.S. Á aðalfundi Sambands ísl. samvinnufélaga, sem haldinn var ú Þingvöllum í lok fyrra mánaðar, flutti Helgi Pétursson, fram- Kvæmdastjóri útflutningsdeildar S.Í.S., ítarlegt yfirlitserindi um siörf deildarinnar á síðastl. ári. Komu þar fram ýmsar merkileg- ar upplýsingar og hefir Tíminn því fengið leyfi til að birta út- irátt þann, sem hér fer á eftir: Mynd þessi er af hæstu byggingu heimsins, The Empire State Building í New York. Hún er 1250 feta há og 102 hæðir. Á henni eru 6400 gluggar. Bygging hennar tók á sínum tíma ekki öllu lengri tíma en sex mánuði, og er það gott dæmi um „ameríska hraðann". Handritamálið verður aðalmál landsfundar stúdenta Fundurinn verður haldinn í Reykjavík 19.- 21. þ. m. íslenzka þjóðin hefir hingað til lítið látið h'andritamálið svo- nefnda til sín taka, en nú er í ráði að hefja sókn í málinu. Hafa stúdentar gert handritamálið að aðalmáli landsfundar síns, sem haldinn verður hér í Reykjavík dagana 19.—21. þ. m. Lúðvíg Guð- mundsson skólastjóri og Einar Ól. Sveinsson prófessor áttu í gær lal við blaðamenn um hið fyrirhugaða stúdentamót. a Mótið verður haldið á vegum Sambands islenzkra stúdenta, i og verður haldið hér meðan ! hinir norsku gestir standa hér við og ætla stúdentar að fara enn þokusúld og hópferð að Reykholti á Snorra- Síldveiðarnar I gær var bræla fj/rir Norðurlandi og lítil hátíðina á sunnudag'inn síldveiði. Plotinn heldur sig þó yfirleitt á miðunum og bíður þess að veður batni, en þá bú- ast sjómenn við mikilli síld. Hefir heiinar orðið vart á öllu svæðinu frá Hrútafirði til Grímseyjar. Veður var heldur skárra í gær Mótið verður sett á laugar- daginn kl. 2. Formaður móts- ins, Gísli Sveinsson, setur mót- ið, en að því loknu flytja þeir Ólafur Lárusson, rektor háskól- ans, og Sigurður Norðdal pró- fessor fram söguerindi um handritamálið, sem verður að- en undanfarna daga og virtist almál motsins. Að ræðum þelrra fara batnandi. íoknum verður hljómlist og _,_________________________________ Lúðvig Guðmundsson mun flytja ávarpsorð til mótsins. Mikill áhugi rikir meðal stúd- enta, eldri og yngri, fyrir því að fundur ijessi geti sýnt ótvíræð- an vilja íslendinga í handrita- málinu, og má segja, að þeir hafi líka vandað vel til valsins á mönnunum, sem flytja eiga aðalræðurnar um málið. Síðdegis á mánudaginn 21. (Framhald á 4, síðu) Norrænir útvarps- menn á ferð hér Hingað til lands eru komnir á vegum ríkisútvarpsins nokkr- ir tíðindamenn frá Norðurlönd- unum, nema Danmörku, eða Lek tor Vilhelm Zilliacur frá finnska útvarpinu, Redaktór Karl C. Lyche, frá norska útvarpinu og Chefredaktör Olov Forsén og að- ; stoðarmenn hans, Brandhill og j Ivarsson, frá sænska útvarpinu. I Me/m þessir hafa með sér svo- j nefndan upptökuvagn, þar sem | komið er fyrir upptökutækjum, j og ætla þeir að ferðast um land- ! ið þennan Fulltrúi íslands á Parísarfundinum Ríkisstjórnin hefir ákveðið, að Pétur Benediktsson sendi- mánuð til þess að ¦ herra verði fulltrúi hennar á kynna sér hætti lands og þjóðar Parísarfundinum, sem Bretar og og safna fréttaefni og frásögn- [ Frakkar hafa boðað til og ræða á efnahagslega endurreisn Ev- rópu. um, er l>íir við heimkomu munu (Framhald á 4. siðu) Metsala hjá S. í. S. Umsetningin á reikningum allra innlendra framleiðsluvara, sem Sambandið hafði til sölu- meðferðar, nema kr. 61.861,197,00 og er það langhæsta umsetning í allri sögu Sambandsins. Hæst hefir umsetningin áður orðið kr. 39.121,173,00, árið 1944, en 1945 varð hún kr. 32.218.387,00. Hækkun viðskiptaveltunnar stafar ekki nema að litlu leyti af hærra verðlagi, heldur fyrst og fremst af því tvennu, að mik- ill hluti þeirrar ullar, sem safn- azt hafði fyrir á árunum 1943— 1945, var seldur og fluttur út á árinu, og þeirri hækkun, er varð á skráðu söluverði kinda- kjöts, er horfið var frá því ráði að nota niðurgreiðslur ríkissjóðs til lækkunar á .^öluverðinu, en þær í þess stað greiddar til neytenda, eins og gert var allt síðastliðið ár. Við áðurnefnda vörusölu má svo raunar bæta umsetningu verksmiðja Sambandsins, Gefj- unar og Iðunnar, en saman- lögð umsetning þessara verk- smiðja og útsölu þeirra í Reykja- vík, var á árinu kr. 7.802.208,00. Samanlögð umsetning Útflutn- ingsdeildarinnar og verksmiðj- anna var því kr. 69.663.405,00. Ullarsalan. Sambandið hafði til sölumeð- ferðar 18.596 sekki af fram- leiðslu áranna 1943, 1944 og 1945 og auk þess 5.592 sekki af framleiðslunni 1946. Af þessum 24.188 sekkjum seldust og voru fluttir út á árinu 13.104 sekkir, eða nær 800 tonn, og í árslok seldust ennfremur um 200 tonn, sem ekki var hægt að senda út fyr en á yfirstandandi ári. Meirihluti þessarar ullar var seldur fyrir milligöngu ríkis- stjórnarinnar, til Hjálparstofn- unar sameinuðu þjóðanna, upp í framlag íslands til stofnunar- innar, og til Póllands í skiptum fyrir kol. Sambandið seldi um 330 tonn til ítalíu og smáslatta til annarra landa, auk þess sem i Ullarverksmiðjan Gefjun tók til I vinnslu. Er þannig búið að selja 1 alla fyrsta og annars flokks ull ! áranna J 943—1945 og megin- Kappreiðar á Nesodda Sunnudaginn 6. þ. m. efndi Hestamannafélagið Glaður í Dalasýslu til kappreiða á skeið- velli sínum á Nesodda í Miðdöl- um. Þótt veður væri mjög óhag- stætt, norðan stormur, með af- taka kulda og rigningu öðru hverju, sóttu um 400 manns kappreiðarnar, og ber það aug- ljóst vitni um sívaxandi áhuga Dalamanna fyrir þessari þjóð- iegu íþrótt. Þárna voru ekki eins margir hestar og jafnan áður á kappreiðum Glaðs, en þó munu þeir hafa verið um 300. Sökum hins óhagstæða veðurs komu þangað margir menn í bifreiðum. Skrásettir voru 9 hestar í 300 metra hlaupi, 6 í folahlaupi og 3 skeiðhestar, eða 18 hestar alls. Úrslit urðu þessi: Stökkhestar (300 m. hlaupa- (Framhald á 4. síðu) ! hlutann af sömu flokkum fram- leiðslunnar 1946, en aðrir.flokk- ar a framleiðslu þessara fjög- urra ára eru að mestu óseldir enn og óvíst hverniy úr rætist um sölu á þeim. Samkvæmt sexmannanefndarlögunum frá 1943, ábyrgist ríkissjóður fram- leiðendum kr. 8,50 meðalverð fyrir hvert kíló ullar af fram- leiðslu áranna 1943—1945, og það varð að samkomulagi milli Sambandsins og ríkisst.iórnar- innar síðastliðinn vetur að fresta eigi reikningsskilum yfir þessa ull lengur, enda þótt sölu væri hvergi nærri lokið, og hefir hún því nýlega verið afreiknuð kaupfélögunum með eftir- greindu verði: I. flokkur kr. 9,12 pr. kg. II. flokkur — 8,82 — — III. flokkur — 7,91--------- IV. flokkur — 7,60 — — V. flokkur — 7,22 — — VI. flokkur — 7,22 — — VIII. flokkur — 6,16 — — IX. flokkur — 6,16 — — X. flokkur — 4,44 — — Verðið er miðað við hand- þvegna ull. í afreikningunum er gerður venjulegur mismunur á verði hinna ýmsu flokka, en þó þann- ig, að meðalverð allrar ullarinn- ar er kr. 8,50 á kiló, eins og framleiðendum ber. Umbúðir og pökkum, ásamt öllum kostnaði við geymslu ullarinnar, ber rík- issjóði að greiða samkvæmt henni skylda til að flytja hann heim til sín og skal Frakklands- forseti síðan greiða kostnaðkin. Ennfremur fylgir því 200 franka árlegur styrkur til tóbakskaupa. (Framhald á 4. síðu) ÞEKKTIR MENN Fyrir nokkru síðan var Chur- chill sæmdur einu helzta heið- ursmerki Frakka og var mynd- in tekin, þegar Ramadier for- sætisráðherra var að hengja merkið á hann. Heiðursmerki þessu, sem er aðallega veitt her- mönnum, fylgja m. a. þau hlunnindi, að verði' einhver handhafi þess ofurölvi og lendi i höndum lögreglunnar, ber

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.