Tíminn - 28.08.1947, Blaðsíða 1

Tíminn - 28.08.1947, Blaðsíða 1
RITSTJÓRI: ÞÓRARDíN ÞÓRARINSSON ÚTGEFANDI: FRAMSÓKNARFLOKKURINN Símar 2353 og «373 PRENTSMIÐJAN KDDA hX I oITSTJÓRASKRnrSTOFnR: EDDUHÍISI. Lindargötu Ð A Slmar 2363 og 4373 APGREIÐSLA, INNHKIMTA OG AUOLÝSINGASKRIPSTOPA: EDDUHÚSI. LindargÖtu 9A Slml 31. árg. ReykjaVík, fiinmtudaginn 28. ágúst 1947 155. blað Nýja strandferbaskipih tilbúih næsta vetur Strandferðabátarnir nýju eiga að heita Skjaldbreiður og Herðubreið. Pálmi Loftsson forstjóri segir fréttir frá Danmörku. Eins og áður hefir verið skýrt frá, hefir Skipaútgerð ríkisins nú þrjú ný skip í smíðum. Eitt skipanna er af svipaðri gerð og Iisja, en þó nokkru stærra og vandaðra, auk þess, sem það mun verða hraðskreiðara. Það skip er verið að smíða í Álaborg í Dan- mörku. Hin tvö skipin eru um 400 brúttó smálestir að stærð og eru ætluð til vöruflutninga með ströndum fram. Þau eru smíð- uð í Skotlandi. Pálmi Loftsson forstj. Skipa- útgerðar ríkisins er nýlega kom- inn heim frá Danmörku, en þangað fór hann í erindum varðandi hið nýja farþegaskip. Er Tíminn innti Pálma eftir því í gær, hvenær hið nýja skip Pálmi Loftsson. myndi verða tilbúið, tjáði hann blaðinu, að gert hefði verið ráð fyrir því upphaflega, að það yrði tilbúið í haust. Nú er hins veg- ar ekki útlit fyrir að skipið geti orðið tilbúið fyrr en komið verður fram á vetur. Veldur þessari töf ýmislegt. Smíði skipsins hefir gengið tregar en upphaflega var gert ráð fyrir. Erfiðlega hefir gengið að út- vega efni til skipsins í Dan- mörku. Er slíkt ekkert einsdæmi um það land, heldur er það sama sagan alls staðar annars staðar í heiminum. Nú hefir hins vegar tekizt að útvega allt aðalefni til skipsins, ásamt vél- um, en ennþá vantar ýmislegt til að unnt sé að ljúka við smíði þess. Þar á meðal er saumur, mahogny og fleiri sér- stakar viðartegundir, er þarf til innréttingar skipsins. Senni- legt er þó, að úr rætist í þeim efnum áður en langt um líður og að endanleg afgreiðsla skips- ins þurfi því ekki að dragast lengi af þeim ástæðum. Erfiðleikar Dana. Pálmi kvað Dani eiga við margháttaða erfiðleika að etja. Eitt örðugasta viðfangsefni ERLENDAR FRETTIR Öll brezku samveldislöndin hafa nú lýst yfir því, að þau muni gera sitt ítrasta til að hjálpa Bretum til að komast yfir þá fjárhagserfiðleka, sem þeir hafa nú við að etja. Þingið í Búlgaríu hefir nú samþykkt lög um að banna Bændaflokkinn. Rússar hafa neitað að verða við beiðni Breta og Bandaríkjamanna um að óska eftir nýrri rannsókn Pet- kovsmálsins. Sjálfur hefir Pet- kov sótt um náðun, en vafa- samt þykir, að hún verði veitt. þeirra er hinn tilfinnanlegi gjaldeyrisskortur er þjóðin á við að búa. Ýmsar mjög róttæk- ar ráðstafanir hafa þegar ver- ið gerðar og aðrar eru í undir- búningi til að ráða bót á gjald- eyrisvandræðunum. Allar inn- fluttar vörur, svo og vörur framleiddar innanlands, sem unnt er að selja á erlendum markaði, eru stranglega skammtaðar. Kjötskammturinn er svo lítill af nauta- og svína- kjöti, að vikuforðinn fyrir hvern einstakling er ekki meiri að magni, en sem svarar einni venjulegri kjötmáltíð hér heima. Kjötið safnast fyrir. Nú fyrir skömmu upplýstist það hins vegar, að sáralítið af kjötmagninu var selt til ann- arra landa undanfarna mánuði, heldur hafði það safnazt sam- an í geymslum útflutnings- verzlananna og sumt af því var orðið skemmt vegna tilfinnan- legrar vöntunar á kælingu. Or- sökin til þess, að kjötið hef- ir ekki verið seljanlgt á er- lendum markáði, eru hinir miklu og langvarandi þurrkar á meg- inlandi Evrópu og í Englandi. Vegna þessara miklu þurrka er tilfinnanlegur skortur á fóðri fyrir allan búpening á þurrka- svæðinu, sem orsakar svo aftur það, að mun meira kjöt kemur þar á markaðinn en annars. — Pálmi sagði, að af þessum á- stæðum hefði verið í ráði. að afnema algerlega skömmtun á fFramhald tí 4. .tfflu I Skaölegur misskilningur leiöréttur: Verðlagsnef ndinni, sem ákveður af urðaverð- ið, eru dýrtíðarmálin alveg óviðkomandi NIEMÖIXER OG KONA HANS. Nefndinni er aðeins ætlað að finna þann verðgrundvöll, sem tryggi bændum svip- aðar tekjur og öðrum vinnandi stéttum í Morgunblaðinu birtist í gær ritstjórnargrein um störf verð- lagsnefndar þeirrar, sem vinnur nú að því að ákveða verðlag íandbúnaðarins. í greininni er margt sagt réttilega um dýrtiðina í landinu, en jafnframt virðist þar koma fram sá misskilningur, þótt ekki sé hann sagður berum orðum, að verðlagsnefnd land- búnaðarins eigi að miða ákvarðanir sínar við aðstæðurnar í dýr- tíðarmálunum. Hér er á ferðinni stórfelldur misskilningur, sem nauðsynlegt er að leiðrétta tafarlaust. Mynd þessi var tekin af hinum fræga þýzka kennimanni, Niemöller, og konu hans, er þau voru á f erð í Danmörku fyrir skömmu. NiemöIIer var frægur kafbátsforingi á fyrri heimsstyrjaldarárunum, en gerffist síð- an prestur, og varð sá kennimaður Þjóðverja, sem talaði opinskáast gegn nazistum eftir valdatöku þeirra. Þeir settu hann því í fangabúðir og var hann í þeim, unz Bandamenn leystu hann úr haldi. Margar stórbyggingar í smíðum á Akureyri Byggingafélög hafa forustu um íbúðabygg- ingar. Frá fundi Alþjóðlegu Olympiunefndarinnar Forseti Í.S.Í., Benedikt G. Waage, mætti á fundi alþjóð- legu Olympiunefndarinhar (CIO), sem haldinn var í Stokk- hólmi í sumar. Þar voru alls mættir fulltrúar frá 28 þj$ðum. Það helzta, sem gerðist, var þetta: Þrir nýir fulltrúar valdir í CIO, frá Austurríki, Kanada og Kína. Hlýtt var á skýrslu brezku Olympíunefndarinnar um fyrir- komulag Olympíuleikanna í London 1948, og hún samþykkt. Tekin ákvörðun um það hvar vetrar Olympíuleikarnir 1952 skyldu háðir. Þrjár þjóðir höfðu sótt um að mega halda þá: Norðmenn, Bandaríkjamenn og ítalir. — Samþykkt va,r að halda vetrar Olympíulleikana í Oslo (Noregi) 1952. — Um sum- ar Olympíuleikana höfðu sjö borgir sótt um að halda. Sam- þykkt var að halda leikana í Finnlandi (Helsinki) árið 1952. Loks voru umræður um áhuga- mannareglurnar, en frestað að taka ákvörðun um þær, þar til á næsta reglulegu Olympíuþingi, sem verða á í London 1948. Ein miljón símtala hér á landi á síðastl. ári Á árinu 1946 voru send til út - landa 110 þúsund símskeyti frá íslandi, auk 984 skeyta, er er- lendir hermenn sendu. Frá út- löndum komu hingað á árinu rúmlega 106 þúsund símskeyti. Símtól við útlönd á árinu 1946 voru 4806. TVla innan- lands skeyta var 341,600 og sím- tala 1,046,200 og voru rúmlega 60 þúsund fleiri en árið áður. Frá þessu er skýrt í skýrslu Landsbankans fyrir árið 1946. Barnaskólarnir taka til starfa um mánaða- mótin Barnaskólar Reykjavikur taka til starfa þann fyrsta sept. Þá hefja nám við skólana nem- endur yngstu deilda þeirra, í þeim eru börn, sem fædd eru á árunum 1937 til 1940. Aðstand- endum barnanna verður svo gert aðvart í blöðum bæjarins, um hvenær þau skuli mæta til læknisskoðunar. Flóra Reykjavíkur Tveir kunnir grasafræðingar, Ingólfur Davíðsson og Ingimar Óskarsson, hafa tekið sér fyrir hendur aö semja yfirlit yfir þær plöntur, sem vaxa í görðum hér í Reykjavík, jafnt þær, sem eru af erlendum uppruna og inn- lendum uppruna. Bæjarstjórnin mun veita þeim styrk til þessa starfs. Um þessar mundir er verið að reisa allmargar stórbyggingar á Akureyri. Meðal þeirra er fjórð- ungssjúkrahúsið, heimavistar- hús menntaskólans og frímúr- arahús. Enn fremur eru í smíð- um viðbótarbygging við barna- skólann og KEA hefir í bygging- um stórt verzlunarhús. Þá eru og í byggingu mörg íbúðarhús, bæði einstaklinga og félaga. iFjórðungssjúkrahúslð er nú begar risið af grunnit> og verður bað hið myndarlegasta hús. Frímúrarahúsið er nær fullgert, en önnur hús eru mismunandi langt á veg komin. Þá hefir Samvinnubyggmg- arfélagið Garður reist tvö íbúð- arhús við Grænugötu, op eru þar átta íbúðir. Enn fremur er verið að reisa nokkur sænsk hús á vegum félagsins. Loks hefir Byggingajrfélag ^k- ureyrar í smíðum yfir 20 íbúðar- hús, og eru sum þeirra fullgerð, en önnur eru í smíðum. Var byrjað á byggingum fyrstu hús- anna hjá félaginu í fyrravor, Enn fremur hafa nokkrir ein- staklingar samvinnu um íbúðar- húsabyggingar, og vijana rmkið að smíði þeirra sjálfir. Starfsgrundvöllur verðlags- nefndarinnar og gerðar- dómsins. J í 4. gr. laganna um fram- leiðsluráð, er ákveðið eftir hvaða reglum landbúnaðar- verðið skuli ákveðið. Þar segir svo: I „Söluverð landbúnaðarafurða á innlendum markaði skal mið- ast við það, að heildartekjur þeirra, er landbúnað stunda, verði í sem nánustu samræmi við tekjur annarra vinnandi stétta". í 5. grein laganna er það svo nánar tekið fram, að verðlags- nefnd bænda og neytenda skuli byggja verðákvörðun sína á þessum grundvelli, en nái hún ekki samkomulagi, skuli verðið ákveðið af sérstökum gerðar- dómi í samræmi við 4. grein lag- anna. Það er því ljóst mál, að það eina, sem verðlagsnefndin á að miða ákvörðun sína við, er að tryggja bændum sambærilegar tekjur við aðrar stéttir. Önnur sjónarmið getur hvorki nefndin né gerðardómurinn lagt til grundvallar, nema með því að brjóta skýlaus ákvæði laganna. Skaðlegur misskilningur. Samkvæmt skoðun þeirri, sem virðist koma fram i Mbl., á verð- lagsnefndin og gerðardómurinn, ef til kasta hans kemur, að leggja allt annað sjónarmið til grundvallar en lögin mæla fyr- ir um. Samkvæmt þessari skoð- un á úrskurður þessara aðila að fara eftir því, hvaða áhrif hann hefir á dýrtíðina i landinu. Samkvæmt lögunum kemur þetta sjónarmið nefndinni og gerðardóminum ekkert við. Hafi verðákvarðanir þessara aðila ó- heppileg áhrif á dýrtíðina í landinu, er það annarra aðila en þeirra að gera ráðstafanir í til- efni af því. Og leiði slik áhrif af verðákvörðuninni, ef hún er rétt, stafar það ekki af því, að bændum hafi verið skammtað of ríflega, heldur hinu, að hlut- ur annarra stétta hefir verið orðinn of ríflegur með tilliti til þjóðarafkomunnar. Þá ber líka að skerða hlut allra hlutfalls- lega jafnt, en ekki bændanna einna. Umrædd skoðun er því ekki aðeins hin mesta vantúlkun á lögunum, heldur myndi hún skerða ranglega kjör bændanna, ef hún væri tekin til greina, og meina þeim það jafnrétti, sem allir þegnar þjóðfélagsins eiga að hafa. Dýrtíðarmálið er verðlags- nefndinni óviðkomandi. . En í tilefni af þessum skrifum Mor/unblaðsins og öðrum slík- um misskilningi, sem verðlags- nefndin kann að verða fyrir, þykir rétt að árétta það enn, að dýrtíðarmálin eru henni óvið- komandi. Hún er ekki sett til að leysa þau og henni er ætlað það hlutverk eitt að ákveða land- búnaðarverðið á þann veg, að tekjur bænda „verði í sem nán- ustu samræmi við tekjur ann- arra vinnandi stétta". Önnur sjónarmið en að reyna að tryggja þetta jafnræði, má hún (Framhald á 4. síBu) Myn.d.asamkeppn.L sameinuðu. Jpjóbanna Nýja vatnsveitan til- búin í september Það er nú talið fullvíst, að hin nýja kaldavatnsleiðsla til borgarinnar verði tekin í notk- un seinnipart septembermán- aðar. Undanfarið hefir verið unn- ið við lagningu leiðslunnar og er nú komið niður undir Kringlu mýri. Enn er leiðslalíi ekki al- veg samfelld, því um 300 m. af pipum vantar í kafla fyrir ofan Elliðaár, en talið er víst, að ekki muni þær tefja fyrir &- framhaldandi framkvæmdum. Merkið, sem hlaut fyrstu verðlaun. Urslit í myndasamkeppni þeirri, er efnt var til meðal Sameinuðu þjóðanna, hafa ný- lega verið birt. Alþjóðadóm- nefnd í Lake Succes dæmdi um myndirnar. Formaður nefndar- innar var Sir Norman Angell. Þrjátíu þjóðir, af fimmtíu og fimm, sem eru meðlimir S. Þ., tóku þátt í samkeppninni. Fyrstu verðlaun, 1500 dollara, hlaut Henry Eveleigh, Kanada. Mynd hans sýnir tvær hendur sem eru að gróðursetja ungt tré. Lauf trésins eru þjóðfánar fimmtíu og fimm þjóða. Mynd þessi verður send út um allan heim í náinni framtíð. Önnur verðlaun, 1000 dollara, (Framfiald á 4. síðu)

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.