Tíminn - 19.11.1947, Blaðsíða 1

Tíminn - 19.11.1947, Blaðsíða 1
 !»«* Ritstjóri: • || Þórarinn. Þórarinsson | Fréttaritstjóri: ¦ n Jdn Helgason Útgefandi Framsóknarflokkurinn Skrifstofur i Eddvhúsinu Ritstjórnarsímar: 4373 og 2353 Afgreiðsla og auglýsinga- sími 2323 Prentsmiðjan Edda _—.--------.—-_-.._.--^.-~.-----. 31. árg. Reykjavík, miðvikudaginn 19. nóv. 1947 212. blað Menntasetur Skagf irðinga að irmahlíð verður fagurt reisulegt Hsett er f.é viSj sa§§ e____ v@rðii taftr á írainkvæn-dum íléraðsskólimi í Varmahlíð verður einhver myndarlegasía iskölabygginjg þessa lands, þegar hann er kominn upp. Byggingarframkvæmdir voru hafnar síðasíliðið vor. Tíð- indamaður blaðsins hefir átt tal við Guðjón Sainúelsson, hísameisíara ríkisins, og fengið hjá honum lýsingu á þessu skólasetri. Skagfirðingar hafa um nokkurt árabil haft augasíað á Varmahlíð sem menntasetri héraðsins. Ber þar einkum tvennt til. Þaðan blasir hér- aðið við augum manns, og þar er nægur jarðhiti, sem er ó- metanlegt handa skólasetri. Fyrir nokkrum árum i var byggð sundlaug og siðar bygg- ing, sem notuð hefir verið til skólahalds á vetrum, en sem veitingahús á sumrum. Þegar ákveðið var, að hér- aðsskóli skyldi reistur að Varmahlíð, var Guðjóni Sam- úelssyni, húsameistara ríkis- ins, falið að gera uppdrætti -að hinu fyrirhugaða menntasetri Skagfirðinga. Lauk hann við teikningar seint á árinu 1946. í fyrravor var síðan hafizt handa um byggingarfram- kvæmdir. Þeim var þó brátt hætt vegna fjárskorts í bili. Má búast við, að einhver töf verði á framkvæmdunum, meðal annars vegna gjaldeyr- isskorts. Hinar fyrirhuguðu bygg- ingar í Varmahlíð. Þegar teikningar voru gerð- ar að skólanum, varð að taka tillit til sundlaugarinnar, sem byggö var í Varmahlíð, en hjá henni á skólinn að standa. Má segja, að vel hafi tekizt að f ella hana inn í skipulagið. Skólabyggingin. sjálf snýr aðalhlið mót suðaustri. Er henni skipt í tvennt af súlna- göngum, eins og sjá má á mynd þeirri, er birt er af skól- anum í blaðinu. Öðrum meg- in er skólahúsið sjálft, þrjár hæðir, en hinum megin einn- ar hæðar bygging, tilheyrandi sundlauginni, og við enda hennar tveggja hæða hús, sem aðallega er leikfimihús og bókasafn. Er Iengd þessar- ar álmu samanlagt 82 metrar. SkóJahúsið sjálft er 33 metrar að lengd. Á neðstu hæö þess er stór borðstofa, eldhús og tilheyrandi geymsl- ur, en auk þess herbergi Vill ekki -hefta' spákaupmennsku handa starfsfólki. Á þessari hæð eru líka snyrtiherbergi pilta og stúlkna. Á annarri hæð eru þrjár stórar kennslustofur, íbúc skólastjóra, stórt anddyri 0£ fatageymsla innaf þvi.Á efsta hæð eru íbúðir handa 40—5C heimavitarnemendum, snyrt: herbergi og íbúð handa kenn- ara. Gistihús á sumrin. Gert var ráS fyrir því frá uppha.fi, aö skólinn yrði not- aður sem gistihús á sumrrti og stærð herbergja og önnur tilhöguri nokkuð sniðin með það fyrir augum. Þegar komið er inn um súlnagöngin, kemur maður á breiða, lagða stétt. Til ann- arrar handar í ganginum er anddyri aðalskólahiissins, en til hinnar inngangur inn í Jaugarhúsið. Stéttin liggur beint áfram inn í bakgarð skólans. Er þar sundlaugin á aðra hönd, með upphækkuð- um sætum handa 350 manns, en fallegur trjágarður, blóm- um skreyttur á hina. Er sund- laugin þvi í skjóli frá öllum áttum, því að bak við skólann er hæð, en uppi á henni er ætlunin, að verði iþróttasvæði og hæðin' sjálf skógi prýdd, þegar fram líða stundir. Aðrar byggingar. í iþróttahúsinuer leikfimi- salur, 9x18 metra að stærð, en á neðri hæð þessa húss eru auk leikfimisalsins búnings- herbergi óg herbergi handa kennara. Á efri hæðinni er bókasafn og lesstofa, ásamt einu herbergi handa kennara. Gert er ráð fyrir, að byggð' verði hús að baki skólans, sem hvert um sig rúmi 20 nem- endur og einn kennara. Veri,. þau þá byggð eftir því ser ástæða er" til. Skagfirðingar hafa mikin: hug á að koma sem fyrst upi þessu glæsilega menntasetr: sínu. Róbert A. Taft frá Ohio, em er einn þeirra, er hafa íug á að koma.st í framboð við næstu forsetakosningar í Bandaríkjunum, hefir látið í lj ós þá skoðun .sína, að ekki sé nein þörf á vo-Jlagseftir- liti í Bandaríkjunum né heldur ráð^tofunum til þess að koma í veg fyrir spákaup- mennsku, slíkar sem Truman for.seti boðaði í ræðu sinni við .setningu þing.sins. Á hinn bóginn er hann meðmæltur fyrirhugaðri íjárhagsaðstoð Frökkum, ítölum og Austur- ríkismönnum til hsnda. Margir fJallveglr orðnlr ófærir vegna snjóa Ýmsar leiSSir verða [ruddar sneð ýtíiira siæstu daga Norðurlandsleiðin til Akureyrar er-'orðin ófær. Vaðlaheiði tepptist í gær. Vesturlandsleiðin er fær til Búðardals, en íeppt þaðan. Ný samgönguleið með áætlunarbifreiðum norður á Strandir hefir opnazt frá Borðeyri í haust. jafoaðarmaöna an vígur skiptingu Þýzkalands Kurí, Schumacher, foiingi þýzk?a jainaöarmanna er staddur i Stokkhóimi um þessar mundir. Haía sænckir Dlaðamenn átt viðtöl við hann og fcer hann Rússum illa scguna. Segir hann þá stöð'ugt vera að fjölga fanga- búðum á þeirra hcrnáms- svæði. . Nota þeir þær ýmist handa pólitiskum föngum eða verkamönnum, ,sem á að flytja tii Rússlands.. Kurt lýsti sig mjög mót- falJinn öllum tillögum um skiptingu Þýzkalands, sagði hann að slik landamæri, er þar mynduðust, væru hættu- legustu landamæri er til væru. Blaðið hefir haft tal af Ás- geiri Ásgeirssyni, skrifstofu- stjóra í vegamálaskrifstof- unni, og spurt hann frétta um snjóalög á helztu akleiðum landsins. Ijeiðin norður er nú aðeins fær til Blönduóss, en teppt þaðan. Austaniandsleið tepptist fyrir nokkrum dög- um og er ' kominn- nokkur snj ór á Jökuldalsheiði og á Héraði. Má búast við, að sú leið opnist ekki aftur í vetur, nema bráðlega bregði til betri 'iðar. Vaðlaheiði tepptist í gær, svo að ekki er nú fært milli Akureyrar og Húsavíkur. Þó mun enn fært fram um sveitir frá Húsavík til Mý- vatnssveitar. Búast má við að Vaðlaheiöi verði brátt rudd, ef snjókcma eykst ekki að mun næstu daga. Flestar leiðir vestan Akur- eyrar eru enn færar að kalla. Á Öxnadalsheiði er ofurlítill snjór en ekki til trafala enn, enda er vegurinn yfir heiðina að verða allgóöur. Á Sauðár- krók og Blönduósi er verið að set.ia snjóýtur af stað til þess að hafa til taks á næriiggj- andi fjallvegum. svo að unnt verði að ryðja þá, þegar snjó- komunni linnir._____________ Vesturlandsleiðin er nú teppt frá Búðardal. Laust fyrir síðustu helgi fór síðasta áætlunarbifreiðin yfir Þorska f j arðarheiði, en tepptist þá í Svínadal. Er því ófært til Vestfjarða þessa leið. Fært er að kalla vestur í Dali til Búð- ardals, en þó ófært um Svínadal. Ný samgönguleið handa Strandamönnum með bíla hefir þó opnast í haust frá Borðeyri, og er fólk síðan ferjað yfir Kollafjörð, en ófært er bifreiðum inn með Steingrímsfirði til Hólma- víkur. Leiðin út á Snæfellsnes er enn snjólaust og fært til Stykkishólms og Ólafsvíkur. Suðurlandsleiðin austur yf- ir fjall frá Reykjavík er al- gerlega snjólaus og torfæru- Jaus til Víkur og austur yfir Mýrdalssand. Vegagerðin mun reyna að halda fjölförnustu fjallvegum landsins opnum eftir því sem kostur yerður á með snjó- ýtum. Vörufliítningar austur yfir Skeiðarársan Ráðgert er að hefja á næstunni vöruflutninga með bifreiðum austur yfir Skeið- arársand í Öræfin, ef veður og færð leyfir. Flutningar þessir voru fyrst reyndir að marki í fyrrahaust og gengu þá að vonum. Notaðar eru til þess- ara flutninga stórar bifreið- ar, einkum sterkár herbif- reiðar. Nú er í ráði að hefja vöru- flutninga austur næstu daga, ef færð leyfir, en sæta verður lagi þegar Skeiðará er sem allra minnst. Frost má held- ur ekki vera mikið, því að þá bólgnar áin upp og verður ófær af þeim sökum. Vegna frostanna undanfarna daga hefir ekki verið talið fært að leggja austur yfir Skeiðarár- sand. Ferðin austur í Öræfi frá Reykjavík mun taka fjóra til fimm daga báðár leiðir, þótt ekkert beri út af. Skeiðará er venjulega mjög vatnslítil um þetta leyti árs og fær traustum bifreiðum. Jr-... -í *í-mJl Jí=íj-_íSií Í^-Á .'.-. ' .v.Ua_ #4JíljI_-Ihu_, DIDJiiJ. .iicnm Illll m ci::. „.X-..UÍJLI s 1 Þetta er tsikning Guöjóns Samúelssonar húsameistara ríkisins, af kinum fyrirhugaSa liéraðsskóla í Varmahlíð í Skagafirði. Verkföllin breiðast út í Frakklandi Ramaelier reyuir að uiynda steHta stjúrn Verkföilin í Frakklandi breiðast enn út. Um 75 þús- und verkamenn í Marsilles eru ennþá í verkfalii og ótt- ast menn að verkamenn i öðrum hafnarborgum Frakk- lands geri verkföll í samúð- arskyni við þá. 100 þúsund námuverkamenn í Norður- Frakklandi eru einnig í verk- fálli. Ramadier, forsætisráð- herra Frakka, heldur áfram tilraunum sínum til að mynda sterka stjórn með þátttöku fleiri flokka en ml er í stjórninni. 77-ifí-,7 L-*-t*l>r"l»Mll» ll" ~*---^' . ««i'y»^W!*t||Wtl-tl-M»i^| "Wl'l' XX3IX 001X111 w ft,M3

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.