Tíminn - 03.12.1947, Blaðsíða 1

Tíminn - 03.12.1947, Blaðsíða 1
I I Ritstjóri: i Þórarinn Þórarinsson j Fréttaritstjöri: ! Jón Helgason ÍÚtgefandi Framsóknarflokkurinn ,-----------------------,—.—.--------------------------------~—.—,—^—,¦ Skrifstofur i Eddvhúsinu Ritstjórnarsimar: 4373 og 2353 Afgreiðsla og auglýsinga- simi 2323 Prentsmiðjan Edda 'i 'i ____( 31. árg. Reykjavík, miðvikudaginn 3. des. 1947 223. blað Ný síldar gartga í Hifa Um 10% minni mj orliii í Jerúsalem eiga sér stað hatröm átök milli. Gyðinga og Araba þessa dagana. Myndin sýnir nokkurn hluta borgarinnar. Atökin í Palestínu: VerlSi a3$ innrita sjjáif ög EgyptsIaBidt til af$ i 3fáli3?a í Sýi'landi fttíst gegn skfpí- laa^isa Palestíma Átökin í Palestínu fara stöðugt harðnancfi. í gær kom til mikilla óeyrða víðs vegar um landið Nokkrir menn voru drepn- ir, en margir særðust. r Bretar bjarga Gyðingum. í átökunum í gær voru 8 Gyðingar drepnir og 6 Ar- abar. AU margir særðust í átökunum af beggja hálfu. All mikið af Gyðingum var dreift innan um Araba á Arabasvæðunum. Var þeim mjög óhægt um;að komast leiðar sinnar, er þeir reyndu að flýja inn á Gyðingasvæð- in, en brezkir hermenn hjálp uðu þeim i mörgum tilfeil- um til að komast leiðar sinn- ar víðs vegar um Iandið, inn á svæði sinnar eigin þjóðar. Annars eiga Gyðingar, sem ekki eru á sjálfum .Gyðinga- svæðunum í landinu, mjög óhæga aðstöðu, því að erfitt er fyrir þá að flýja, en þeir þora ekki að hafast við á heimilum sínum. — Þótt þeir vildu flýja til nágrannaland- anna, sem næst' 'eru landa- mærunum, eiga þeir engum vinum að mæta,þar, því að þau eru flest skipuð Aröbum að miklu meiri hluta. Er því eina von þeirr að komast til Gyðingasvæðanna í land- inu sjálfu. Matarskortur í Jerúsalem. í Jerúsalem hefir komið til mikilla óeirða. Kveikt var í gær í 50 íbúðarhúsum og 30 verzlunum Gyðinga. — í staðinn kveiktu Gy'ðingar í stærsta kvikmyndahúsi • Ar- aba þar í borginni. Einnig særðust allmargir menn í átökunum í borginni. Parið er að bera á miklum matarskorti víðs vegar í borginni. — ..Bifreiðastjórar Araba neita að fara inn í Gyðingahverfin með mat handa Gyðingum, en Gyðing arnir þora ekki að fara inn á Arabasvæðin eftir mat. —• Horfir til vandræða í þessum efnum að minnsta kosti sums staðar í borginni. Líkt mun ástatt víðs vegar annars staðar í landinu. Sjálfboðaliðar í Sýrlandi og Egyptalandi. í Egyptalandi og Sýrlandi er hafin innritun sjálfboða- liða Ætla þeir að fara til Palestinu og berjast þar með Aröbum gegn skiptingu lands ins. Mjög margir hafa þegar ' geí'ið £ig fram og eykst ; mannaframboSið til þessara 'hluta stöðugt. Þá hefir heyrzt, að Arabar i ýmsum öSrum nágranna- . löndum Palestínu hefðu ýms ! (Framhald á 7. síðu) Margir foátsar hafa s'iKí'eiagt nætDrnar Sjómenn, er stunda síld- veiðar í Hvalfirði telja að ný síldarga.nga dhafi komið í fjörSinn í stórstrauminn og er fjörðurinn fullur af síld, frá fjarðarmynninu og inn undir miðjan f jörð. í gærdag gekk flestum bát- unum illa aS fást við síldina vegna þess, hve djúpt hún íélt sig. En þegar myrkt var uðið og bátarnir búnir að 'iveikja ljós, kom síldin upp ^g fenj'u flestir bátarnir þá -njög stór köst. Munu nær illir þeir bátar, sem ekki íprenjdu nætur sínar, hafa ryllt ,sig í gærkvöldi og nótt, en margir urSu hins vegar fyrir því óláni að sprengja næturnar. í gærkvöldi og nótt hafa þessi skip komið inn með síld: Vilborg með UÖO mál, Jón Þorláksson 700, ÁLsey 1700, Fiskaklettur 600, Narfi 700, Valur 950, Kári og Erling ur með 1300 til samans, en beir eru tveir um nót. Skjöldur 1100, Huginn I 600, Sidon Ve. 600, Víkingur 500, Hafdís 100, Særún 500 Sig- urfari 800, Keilir 900, Sildin 1000, Vietoria 800, ísbjörn ðOO, Farsæll 700, Guðmundur Kr. 1000, og Hafbjörg kom í morgun með 800 mál. Uir 50 þús. mál bíða löndunar. Eins og sakir standa bíða um 50 þús. mál. Verið er nú að Ijúka við að lesta True Knot, .sem tekur um 35 þús- (Framhald á 7. siðu) grípai'æktarfélag stofnaK, ea* a>tlar að koasia 'á sæ'Miigu á ksáín. Laust eftir síðustu áramót var stofnað Nautgriparæktar- fclag fyrir Borgarfjarðar- o% Mýrasýslu. Vinnur félagifi að margháttuðum endurbótum í mjólkurframleiðslunni á félagssvæðinu. Hefur afhent 46 102 Hér i blaðinu var nýlega gerð grein fyrir því, að afla- íölur togaranna gæfu engan veginn rétta hugmynd um gj aldeyrisöf lun þeirra, þar sem ver'ulegur hluti af and- virðinu fari í tolla óg umboðs- laun érlendis, auk þess, sem greitt væri fyrir brennzluefni og veiðarfæri o. fl. Þá var þess getið, að til- tölulega minnstur gjaldeyrir kæmi enn frá nýju tógurun- um, sem væri líka eðlilegt, þar sem þeir þyrftu að kaupa ýms veiðarfæri og tæki i byrjun útgerðarinnar. í tilefni af þessu hefir Jón Axel Pétursson, framkvæmda stjóri bæjarútgerðar Reykja- víkur,, skýrt blaðinu frá því, að búið sé að afhenda bönk- unum 46 þús. sterl.pd af and- virði þess afla, sem togarinn (Framhald á 7. síðu) Nokkru eftir að félagið var stofnað réði það til sín sér- stakan ráðunaut. Er það Ólaf- ur Stefánsson frá Eyvindar- stöðum í Gullbringusýslu. Ól- afur hefir stundað nám við landbúnaðarháskóla í Skot- landi og lauk þaðan prófi fyr- ir nokkru síðan. Félagssvæðið. HiS nýja nautgriparæktar- félag getur náð yfir margar j sýslur, því að í lögum þess er ! svo ákveðið, að meðlimir i þvi j geti orðið öll\starfandi naút- j griparæktarfélög, sem nú eru , starfandi, eða stofnuð kunna að verða, á mjólkurfram- leiðslusvæði Mjólkurbús B.org- firðinga, en það hefir unnið mjólk úr ýmsum hreppum í Snæfellsnes- og Hnappadals- sýslu og Dalasýslu, auka Borg- arfjarðar- og Mýrasýslu. Því til viðbótar, er sennilegt, að nckkrir hreppar úr Vestur- Húnavatnssýslu sendi mjólk- urbúinu mjólk til vinnslu, þegár fram líða stundir. Nær því framleiðslusvæði mjólkur- búsins að meira. eða minna leyti yfir byggðir i 4 sýslum auk Vestur-Húnavatnssýslu. Tæknifrjógvun. Eitt helzta og merkilegasta nýmælið, sem félagið mun beita sér fyrir er tæknifrjógv un, en hún er nú mjög að breiðast út og hefir gefið góða raun víða erlendis. Hefir slíkt fyrirkomulag við að sæða kýr verið notað á framleiðslu- svæði Mjólkursamlags Eyfirö- inga. Hið nýja félag mjólkur- framleiðenda í Borgarfirði hefir ákveðið aðbeita sér fyr- ir að þessári aðferð verði komið á alls staðar á félags- svæðinu. Hefir félagið í því skyni orðði sér úti um nauð- synleg tæki til þessara hluta og ' fengið fyrir þeim gjald- eyris- og innflutningsleyfi. Mun tæknisæðingin þvi geta hafizt innan skamms tíma. Vöruvöndun. Jafnframt því, sem Ólafur Stefánsson hefir verið ráðinn ráðunautur félagsins, hefir hann á hendi mjólkureftirlit á félagssvæðinu. Ferðast hann allmikið um á milli einstakra heimila og lítur eftir hrein- læti og gefur nauðsynlegar leiöbeiningar um alla með- ferð mjólkur. Er þessi tilhög- un talin hafa mjög aukið ör- yggi í för með sér fyrir að bæta mjólkurframleiðslu bænda og mun í framtíðinni geta átt drjúgan þátt í að koma mjólkinni j hærri gæða- flokka og jafnframt að hækka verð hennar að mun. Leggur ráðunauturinn áherzlu á að kénna bændum sem auðveld- astar aðferðir til að halda mjólkinni hreinni og ógall- aðri. Mjólkurmagnið. Á fyrri hluta þessa árs var mjólkui-magnið á framleiðslu- svæði Mjólkursamlags Borg- fir'ðinga mun meira en síðustu ár. Samkvæmt heimildum, sem Tíminn hefir frá áreið- anlegum aðilum, er heildar- mjólkurmagnið nú urn 10% minna en á sama tíma í fyrra. Þessi mismunur stafar fyrst og fremst af því, að' heyin á framleiðslusvæðinu * eru stór- um lélegri nú en um margra ára skeið og svo hitt að bænd- ur hafa fengið minni fóður- bæti, en þeir gerðu ráö fyrir og gjarnan hefðu viljað. Mjög er óttazt, að enn muni mjólk- urmagnið á framleiðslusvæði mj ólkurbúsins minnka að mun, er lengra kemur fram á veturinn, vegna hins lélega fóðurs, enda þótt kýrnar kunni að komast i sæmilega nyt við burð. Viðræður Breta og Rússa liefjast á ný ViðskiptamálaráíS- herra Blreta fer til Moskva í dag f dag fer Wilson við- skiptamálaráðherra Breta til Moskva til að ræða þar um víðtæka viðskipta- samninga milli Breta og Rússa. í fyrrasumar stóðu yfir samningaumleitanir. milli Breta og Rússa um viðtæk viðskipti milli landánna, en samhingaumleitahir þessar fóru út um þúfur. Strönduðu þær aðallega á því, að Rússar fóru fram á lengri gjaldfrest og lægri vexti af lánum, sem þeir höfðu fengið hjá Bretum á styrjaldarárunum. Hins vegar virtist þá sem sam- komulag væri sennilegt um viðskipti - landanna. Ætluðu Rússar að láta Breta fá timbur og kornvörur., e» Bretar ætluðu að láta Rússa hafa ýmsar vélar. Nú verða þessh* samningar teknir upp að nýju og er talið sennilegt, að samningar geti tekizt.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.