Tíminn - 12.12.1947, Blaðsíða 1

Tíminn - 12.12.1947, Blaðsíða 1
Ritstjóri: Þórarinn Þórarinsson Fréttaritstjóri: Jón Helgason Útgejandi Framsóknarjlokkurinn Skrifstojur l Edáuhúsinu Ritstjórnarsíman 4373 og 2353 AfgreiSsla og auglýsinga- sími 2323 Prentsmiöjan Edáa 31. árg. Reykjavík, föstudaginn 12. des. 1947 231. bíaO' Finnar láta Finnar berjast harðri baráttu til þess að geta staðíð í skilum með skaðabæturnar, sem Rússar gerðu þeim að greiða sér. Þjóðin er klæðlítil og matarfá, en hún er einbeitt og sterk og lifir í trúnni á betri tíma, þegar sál hins gráðuga og óbilgjarna: granna sé fyllt. Skógamir eru ein af auðsuppsprettum landsins, og þangað sækja Finnar mikinn hluta af útflutningsafurðum sínura. — Hér sjást finnskir skógarhöggsmenn við vinnu síua. MatBpfélag Áraesiiaga stemdur fyrir þessu saývírkl Á Selfossi er nú á döfinni mjög merkileg framkvæmd, ;jem Kaupfélag Árnesinga hefir með höndum. Er það hita- veita fyrir Selfossþorp. Framkvæmd verksins er það langt á v eg komin, að búast má við, að Selfossbúar fá hitaveitu sína í fullt lag fyrir næsta haust. Var al§ lestsla í Késsaalíorg lawst efitir í gœr kl. 6 lagði „Hekla", Skymasterflugvél Loftleiða, i erðalag til Evrópu og Ameriku. Ferðinni er fyrst heitið til Rómaborgar, en .þar mun vélin taka 44 farþega, sem hún á að flytja til Venezuela. Á leiðinni þangað verður flogin norðurleiðin svokallaða, en það er um París, Reykjavík og New York. Flugstjóri héðan til Róm og hingað aftur verður Alfreð Elíasson. En síðan þeir Kristinn Olsen og Bandaríkja- maðurinn Moore. Ferð þessi má aðeins taka fjóra sólarhringa, þ;í a5 He.kla verður að vera komhi hingað aftur 16. des.', því að þá á hún að leggja aí stað í áætlunarflug til Prestvíkur og Kaupmannahafnar. Með Hekiu ti'l Rómar v.ar aðeins einn farþégi, en hún flutti nær 400 ,kg. aí' hrað- frystri síid, sern SÖÍúmiðstöð hraðfrystihúsanna s=ndi ti! Rómar. Er það vörusýnishorn sent til þess að reyna að vinna nýjan markað fýrlr þessa vöru. Hekla átti aðeins að hafa stutta viðdvöl í París á leið sinni til Rómar. Þegar Tíminn átti tal við skrifstofu Loftleiða í morgun klukkan rúmlega 9, var Hekla í þann veginn að lenda í Rómaborg. Hafði ferðin geng- ið að óskum. Vélin kom til Parísar klukkan 3, en fór það- an snemma í morgun áleiðis til Rómar. Frá Róm fer vélin eftir skamma viðdvöl aftur til íslands með viðkomu í París, og er væntanleg hingað á Reykj avíkurvöl'linn urh mið- nætti í nótt. Hér hefir vélin aðeins tveggja stunda viðdvöl ,og fer þá aftur af stað með nýrri á- höfn áleið'is til Bandaríkjanna með viðkomu á Gandsrflug- velli í Nýfundnalandi. Hér lætur Alfreð af flugstjóm, en Kristinn Olsen tekur við, og ílýgur hans áhcín véliimi vestur um liaf til Nevv York, þar sem amerísk áhöfn tekur við og flýguruntíir stjórn Byr- ons Moore til Venezúelu. Frá Suður-Ameríku fer vél- in aftur éftir skamma viödvöl tii New York og svo hingað aftur. Þö merkilegt megi heita, cr riyrð'ri leiðin ekki nema um 70 mílum lengri, en þótt flogið væri suðuiieiðina yfir At- lantshafið. Hins vegar er mun betra að fljúga þá leið vegna loftslags og veðra. ormnaiai • skeið Tíundi fundur stjórnmála- námgkeiðs S. U. F. var hald- inn í Baðstofu iðnaðar- manna. Þar flutti Vilhjálmur Þór forstj. íróðlegt og skemmti- iegt erindi um samvinnu- mál. Skúli Guðmundsson alþm. flutti erindi um fjármál ög launamál og var það erindi hið prýðilegasta. Næsti fundur verður í kvöld í Edduhúsinu. Verður ba rætt um afstöðu Fram- róknarfiokksins til annarra flokka. Áríðandi að allir rnæti stundvislega. Jarðnæði keypt fyrir mörgum árum. Skammt frá Selfossi austur með veginum er bærinn Laugardælur. — Jörð þessa keypti Kaupfélag Árnesinga fyrir allmörgum árum, og var þá í ráði að reka þar til- raunabú, aðallega í naut- griparækt. Félagið hóf bú- rekstur á iörðinni, strax og nauðsynlegar breytingar og endurbætur höfðu farið fram. Síðan h&íir verið rekið þar mjög myndarlegt bú. Var þar um skeið talsverð silfurrefa- rækt, en þegar skinnamark- aðurinn versnaði, var aðal- áherzlan lögð á nautgrip?,- og svínarækt, sem nú er rekin þar í stórum stíl. Jarðhitinn meiri en menn áttu von á. Það var lengi vitað, að nokkur hiti mundi vera í Iörðu í Laugardælum, enda bendir nafn jarðarinnar ótví- vætt til þess. Voru nokkrar laugar skammt frá bænum, °n vatnið í þeim var ekki nógu heitt eða mikið til iiess, að til verulegra nota væri. — Þegar jarðboranirnar komust hér af stað fyrir alvöru. ákvað kaupfélagið að láta bora þarna eftir heitu vatni á sinn ko.stnað, og fékk til bess verklega aðstoð frá rannsöknarráði ríkisins. Var by.rjað að bora seint á árinu 1945 og boraðar nokkrar hol- ur. Fókkst .svo mikið af heitu vatni úr tveimur þeirra, að þegar var sýnilegt, að um mikinn jarðhita var að ræða. Hitavcitunni miðar vel áfram. Þegar séð var, að mikill hiti var þarna í jörð, lét kaupfélagið athuga mögu- leika á því að nota hann til Ipess að hita upp þorpið. Við rannsókn kom í ljós, aö skil- yrði til þess voru hin ákjós- anlegustu, og hófust fram- kvæmdir þegar á síðastliðnu sumri og miðar vel áfram. Búið er að virkja eina bor- holuna og langt komið að leggja leiðslurnar niöur til þorpsins, þótt enn sé eftir að ganga endanlega frá þeim. Ennfremur er búið að byggja hús fyrir dælur og vélar, sem þeim tilheyra. Verður heita vatninu dælt upp úr borhol- unni með rafmagnsdælu, en úr dæluhúsinu rennur það sjálfkrafa niður að þorpinu í stóran vatnsgeymi, sem byggður verður skammt frá mjólkurbúinu. í stöðvarhús- inu verður diesel-rafstöð til vara, ef rafmagnið frá Soginu bregzt, eins og stundum get- ur komið fyrir. Leiðslan niður að þorpinu er tæpir tveir kílómetrar, og er að m^stu^ lokið við að leggja aðalleiðsluna, nema hvað eftir'er að grafa hana endanlega niður að miklu leyti. Það hefir komið í ljós, að vatnið kólnar ekki nema um eitt stig á allri leiðinni, og er 70 stiga heitt, þar sem það rennur út úr píþvnújn við mjólkurbúið. Til þæginda og sparnaðar. Geta má nærri, hvílík þæg- indi og sparnað þessi hita- veita hefir í för með sér fyrir Selfossbúa, enda hefir al- menningur á Selfossi mikinn áhuga á þessari framkvæmd. Á kaupfélagið þakklæti skilið fyrir að hafa hrundið þessu máli í framkvæmd. Þegar heita vatnið fer að renna um ofna Selfossbúa, fá þeir enn eina sönnun þess, hvers virði úrræði samvinnustefnunnar eru fyrir fólkið. Þá mun m.iólkurbúið og nióta miög s;óð.s af hitaveitunni. Selfoss er nú ört vaxaudi kauptún, cr á sér vafalaust ^læsilega framtíð með vax- andi ionaði og öðrum at- /innurekstri. St Jósepssjúkra- húsið í Landakoíi 45 ára Skýrsla St.-Jóseps-sjúkra- hússins fyrir árið 1946 er nýkomin út. Hefir starfsemi sjúkrahússins verið mikil á árinu eins og að undan- förnu. Á þessu hausti eru liðin 45 ár síð'an siúkrahúsið tók Itil fitarfa. k þessu árabili hafa yfir 38 þús. siúklingar legiö i siúkrahúsinu, og legu- dagar þar eru nokkuð á aðra milljón Siúkrahúsið hefir nú 120 rúm og fullkomin hiúkr- unar- og iækningatæki. Yfirlæknar við sjúkrahús- ið á þessum tíma hafa verið þeir Guömundur Magnússon prófessor og dr. Matthias Einarsson. Verksmiðjurnar á Sigluf irði haf a br ætt 140 þúsund mál í gærkvöldi höfðu • síldar- verksmioiur ríkisins á Siglu- firði lokið við að bræða þau 140 þús. mál af Hvalfiarðar- síld, sem þangað höfðu borizt. Á leiðinni til Siglufiarðar voru skip með samtals 60 þús. mál síldar, þar á meðal True Knot. Ætlaði skipið að leggia af- stað í'rá Patreksfirði í gær, þvi að þá var þaö tilbúið til farar, en þá brast á slæmt veður fyrir Vestur- og Norðurlandi, svo að skipið frestaði förinni. Herðubreið, annar strandferðabátanna, sem smíðaðir eru i'yrir Skipaútgerð ríkisins í Skotlandi, fór í reynsluíerð í gær. Mun hann koma hingað til lands um jólaleytið og hefja strandferðir upp úr áramótunum. Skipaútgerð ríkisins er að láta smíða í Skotlandi tvo strandf erðabáta um 4,00 smál. að stærð, og eru þeir ætlaðif tií flutninga milli smærri hafna landsins, þar sem erfitt og dýrt er að koma við stærri skipum. Nú er fyrri báturinn, Herð'ubreið, fullbúinn og fór reynsluförina í gær, Reyndist báturinn ágætlega. Skipshöfnin, sem sækir bátinn út, mun fara með Heklu hinn 16. þ. m. og mun báturhin aö öllu for- fallalausu koma hingaö um vera tilbúinn fyrir nokkru, en staðið hefir á stýrisvélum í slúpið. Þegar Herðubreið kemur hingað til lands, mun Grím- ur Þorkelsson, sem nú er 1. stýrimaður á Esju, taka við stiórn hans og sigla honum í strandferðunhm, en þær mun báturinn hefia þegar eitir áramótin. Hinn strandferðabátur- inn, sem nefnist Skiald- breið, mun verða fullbú- inn og koma hingað til lands um mánaðamótin iólaieytið. Báturinn átti aðiianúar og febrúar.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.