Tíminn - 19.12.1947, Blaðsíða 1

Tíminn - 19.12.1947, Blaðsíða 1
 Ritstjóri: Þórarinn Þórarinsson Fréttaritstjóri: Jón Helgason Útgefandi Framsóknarflokkurinn Skrifstofur í Edduhúsinu Ritstjórnarsírvan 4373 og 2353 AfgreiSsla og auglýsinga- sími 2323 Prentsmiðjan Edda 31. árg. Reykja.vík, föstudaginn 19. des. 1947 237. blað Lúaleg árás Morgunblaðsins á samvinnufélagsskapinn Stgórn Kr©n vásar dreifiliréfssögu fscss le®lm til f@ðurhiisaima í tilefni greinar, sem birtist á annarri síðu Morgun- blaðsins 18. þ. m., með fyrirsögninni „Ásælni kaup- félaganna í eplastofnaukann: Kron sendir út dreifi- bréf", tekur stjórn Kaupfélags Keykjavíkur og nágrenn is fram eftirfarandi: ' < ' ' < < > ' '. < '. ' ' i ' > ' < < < Frá hrútasýningunum í haust: Bezta féð á Suðurlandi í Hruna- manna- og Gnúpverjahreppum Stjórn félagsins hefir ekki sent neitt bréf varðandi svokallaðan eplastofnauka. Hún hefir kynnt sér eftir | föngum, hvort starfsmenn eða . trúnaðarmenn félagsins hafi staðið að slíku bréfi, og hefir ekkert komið fram við þær eftirgrennr^nir, er bendi til þess. ÖIl ummæli Morgunblaðsins varðandi KKON og bréf ! það, sem blaðið birtir með undirskriftinni „deildarstjór- inn," eru því tilhæfulaus með öllu, og mun félags stjórnin gera ráðstafanir til að blaðið verði sótt til sakar fyrir þau. Á fundi í. félagsstjórn Kaupfélags Reykjavíkur og nágrennis, 18. des. 1947. Sigfús Sigurhjartarson (sign.) Sveinbjörn Guðlaugsson (sign.) Guðmundur Tryggvason (sign.) Þorlákur Ottesen (sign.) Theodór B. Líndal (sign.) Kristjón Kristjónsson (sign.) Björn Guðmundsson (sign.) . Guðrún Guðjónsdóttir (sign.) aida Ijsca 75 iwgfraetSÉBigsr ©g Ss®© tólkar ©g aðror starfsmeiiit við réttarhöldm Um mánaðamótin september—október síðastliðin var liðið ár frá því að hinum stórkostlegu Núrnberg-réttar- höldum lauk með því, að Göring og 11 aðrir háttsettir nazistar voru dæmdir til dauða. A því ári, er síðan er liðið, hefir ekki heyrzt mikið frá Niirnberg, en þó fara þar fram stöðug réttarhöld yfir hundruðum manna, þar á meðal nafnkenndum hers- höf ðing i um, vísindamönnum og iðnaðarkóngum. í mála- ferlunum yfir Göring og fé- lögum hans, tóku þátt öll hernámssvæöin fjögur, en í þeim réttarhöldum, er síðan haía átt sér stað i borginni, hafa Bandarikjamenn einir yfirheyrt og kveðið upp dóma. Er það herstjórn Bandaríkja- manna, er hefir yfirstjórn þessara mála. Sjötíu og fimm lögíræðingar og nálega 800 túlkar og ánnað hjálparfólk vinnur að þessum málum, en blaðamenn og aörir aðkomu- menn eru þar. nú mun færri en þegar verið var að fást við nazistaforingj ana. Gert er ráð fyrir, að á næsta sumri verði búið að leiða fyrir rétt og kveða upp dóma yfir 225 manns. Eru Wðtal vib dr. Halldór Fálsson sauðf jár- ræktarráfiuiiaut Tíðindamaður Tímans hefir átt tal við dr. Halldór Páls- í-on sauðfjárræktarráðunaut, sem nýkominn er til bæjarins írá hrútasýningum á S'»iðurlandi og spurt hann frétta af þeim og fjárræktinni sunnan lands. Fórust dr. Halldóri þannig orð: það allt stríðsglæpamenn, en er búið verður að ganga frá 'málum þeirra, er áiitið, aS ,ekki séu eftir neinir stóraf- brotamenn á þessu sviði, að- eins minniháttar af brota- menn, sem framkvæmdu morðskipanir en gáfu þær ekki. I Þeir tveir dómar, er mesta athygli hafa vakið af þeim er kveðnir hafa verið upp á því ári, sem þessi réttarhöld rhafa staðið, eru dómurinn 'yfir hinum þýzka marskálki, ; Milch, en hann var yí'irmaður þýzka lofthersins. Hann var dæmdur í ævilangt fangelsi. Þá var líflæknir Hitlers, Karl Brandt, og fjórtán aðrir, fundnir sekir um að hafa gert svívirðilegar tilraunir á lifandi stríðsföngum í eyðing- , arfangabúðunum. Búizt er I við, að innan skamms verði kveðinn upp dómur í máli iðjuhöldanna, er stjórnuðu I. G. Farben hringnum á styrj- aldarárunum. Hrutasýningarnar voru haldnar í haust á svæðinu frá Hvalfirði og að Núpsvötn- um. Allar- sveitir i Vestur- Skaftafellssýslu og Árnes- sýslu óskuðu eftir sýningum og ennfremur allar í Rangár- vallasýslu, nema Holtahrepp- ur. En aðeins tveir hreppar, Mosfells- og Kjósarhreppur, óskuðu ef tir sýningum í Gull- bringu- og Kjósarsýslu, enda er fjárrækt í þessum sýslum hjá flestum aðeins aukagrein og er þvi lítið sinnt. 1138 hrútar sýndir. — Hvernig var þátttakan í sýningunum? — Hún var yfirleitt góð, og ágæt í mestu sauðfjár- sveitunum. Alls voru sýndii á þessu hausti 1138 hrútar. í Árnessýslu voru sýndir 405 Rangárvallasýslu 299, Vest- ur-Skaftafellssýsiu 378, Kjós- arsýslu og Reykjavík 56. Sið- ast er sýningar voru haldnar á þessu svæði, 1943, voru sýndir alls 1204 hrútar. Þó má ' telja þátttökuna mun betri nú, því fé hefir fækkaö á. svæðinu. Vaxandi áhugi er líka fyrir sauðfjárrækt aust- an fjalls, nema í lágsveitun- um. Af þeim hrútum, sem nú voru sýndir hlutu 333 1. verð- laun, en síðast hlutu 244 þau ! verðiaun. . i Mikil framför. — Haf a hrútarnir batnað að ania skapi og 1. verðlaunum j hefír fjölgað? —,Já, og meira en það. Tjárræktin á Suðurlandi hef- :r verið í mikilli framför síð- uðstu tVÐ áratugina. Full- orðnir hrútar voru ekki rnikið þyngri þar, þegar fyrst var íarið að safna nákvæmum skýrslu af sýningum en veturgamlir hrútar eru nú. Þeir eru einnig mun betur gerðir nú, bæði hvaö vaxtar- lag, holdarfar og önnvir gæði snertir. Samt er því miður niikið til af lélegum hrútum á Suðurlandi, eins og annars staðar á landinu. Þó að vænleiki fjárins sé þýðingarmikið atriði þarf líka að taka tiilit til ýmissra annarra huta. Veturgamlir hrútar í | Árnessýslu álíka vænir nú | og fullorðnir 1934. I Fullorðnir hrútar á sýn- ingum í Árnessýslu árið 1934 vógu að meðaltali 78,9 kg'. Nú í haust vógu þeir að meðal- reli 91 kg. Veturgsmlir vógu þeir að meðaltali 63,7 kg. 1934, en nú í haust 75,6 kg. Er þetta næ,sta ótrúleg fram- för. Vænleiki veturgamalla hrúta í sýslunni er nú litlu Dr. Hallcíór Pálsson. minni en vænleiki fuilorð- inna hrúta árið 1934. í Rangárvallasýslu miðar í sömu átt, þótt þróunin se þar ekki eins ör. Þar var meðal- þungi veturgamalla G0 kg. 1934, en nú 68,9 kg. Fuiiorð- inna 7£ kg., en nú 82,7 kg. í Vestur-Skaítafellssýsiu er framförin aðeins minni en í Rangárvallasýslu. 1934 var meðaltal fullorðinna hrúta þar 71,3 kg., en nú 80 kg., veturgamalla 56,5 en nú 65 kg. Glæsilegustu sýningarnar í Gnúpverjahreppi og - Hrunamannahreppi. — í hvaða sveitum er fjár- ræktin i mestum blóma á Suöurlandi? — í Gnúpverja- og Hruna- mannahreppum i Árnes- sýslu og Mýrdalnum í Skafta- fellssýslu, Landsvejt og Fljóts hlíð í Rangárvallasýslu. Glæsilegasta hrútasýn- ingin á síðasta hausti var haldin í Gnúpverjahreppi. Þar voru sýndir. 60 hrútar. Þar af voru 24 fullorðnir og 36 veturgamlir. Hlutu 32 þeirra fyrstu verðlaun. Full- orðnu hrútarnir vógu að með altali 98,7 kg. í Hruna- mannahreppi, voru fullorðnu hrútarnir þó þyngri. Þar var meðaltal þeirra 102,4 kg. Aftur á móti voru hvergi á Suðurlandi jafn fcungir vet- urgamlir hrútar og í Gnúp- verjahreppi, þaryógu þeir að meðaltali 82,8 kg., og væri það talið ágætt i beztu fjár- sveitum norðanlands. Er þetta sérstaklega glæsi- legt, þegar tekið er tillit til þess, áð þar voru sýndir nær allir hrútar sveitarinnar. Hrunamenn haía um langt skeið staðið fremstir í fjárrækt á Suðurlandi. Gnúp verjar stóðu sig nú betur, einkum virtust hrútar þeirra vera orðnir samstæöari og kynfastari. Búfjárræktarráðunautur búnaðarsambandsins. Þess má geta, að .Búnaðar- samband Suðurlands hefir í þjónustu sinni héraðsráðu- naut í búfjárrækt, Hjarsa Gestsson búfræðikandidat írá Hæli- Það mun hafa verið eitt han.s fyrsta verk, er hann tók við því starfi, að koma á fót fjárræktarfélagi i Gnúp- verjahreppnum og aðstoða bændur þar í sveit við val á ásetningshrútum haustið 1946. Ber glæsilegt útlit. fjárins í Gnúpverjahreopn- um þess. vott, að' mikið er komið undir því,- að heppi- lega takist til um hrútaval. Séu héraðsráðunautar í bú- fjárrækt störfum sínum vaxnir, geta þeir gert bænd- um mikið gagn við að að- stoða um val á kynbótagrip- um, bæði úr eigin hjörð og aðkeyptum. Héraðsráðunautar í búf,iár- rækt eru nú starfandi í tveim ur héruðum, hjá Búnaðar- sambandi Suðurlands og Nautg^iparæktarfélagi Ey- firðinga. Þó að einn lands- ráðunautur sé starfandi fyr- ir hverja búfjárgrein, getur hann hvergi nærri annað því leiðbeiningastarfi, sem nauð- synlegt er vegna búfjárrækt- arinnar, og þarf því að vera starfandi héraðsráðunautur í búfjárrækt í hverju héraði á landinu. Tveir þyngstu hrútarnir. — Hver átti vænsta hrút- inn, sem sýndur var í haust? — Hslgi Haraldsson á Hrafnkelsstöðum átti vænsta hrútinn, sem sýndur var. Hann var -skozkur af Border- Leicesterkyni. Vóg hann 130 kg. En þyngsti íslsnzki hrút- urinn var Hjálmur Gísla á Stóru-Reykjum, og vóg hann 129 kg. Hlaut han» heiðurs- verðlaun nú og einnig á sýn- ingunum 1943. Eru þau far- andgripur — alsteypa af hrút. Hrunamenn gáfu þenn- an grip til verðlau^ia hantía bezta hrútnum á sýningar- svæðinu.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.