Tíminn - 08.10.1953, Blaðsíða 3

Tíminn - 08.10.1953, Blaðsíða 3
227. blað. TÍMINN, fimmtudaginn 8. október 1953. Frá allsherjarþingi S. Þ. ÞINGMAL Frumvarp um síyrk til sjúkralmsa bæjar- og sveitarfélaga Thor Thors flytur ræðu sína á þingi S. Þ. Frú Pandit, for- seti, sést i hásætinu til hægri. (Sjá grein á bls. 4.) tCennarafyticfur á náms- Stef áns Jónssonar ná,msstjóra- un þess í máli og stíl." Jónssonar, Jóriás Jónsson, skólastjóri Dalvíkurkirkja Dalvíkurkauptún mun vera einn af yngstu verzlunar- og útgerðarstöðunum á Norður- landi. Um síðustu aldamót voru þar sem þorpið stendur nú aðeins fáar verbúðir og eitt timburhús. Nú er þar 7r8?0UíbúVumýSt dS er'ví W *tbeina Steingríms aðeigandi sjúkrahús tryggi ISí^S^t^m^Stetóþörssonar fyrrv. heil- , rekstrarafkomu sina me ,- liggur vel fyrir síldarmiðum \ brigðism.ráðherra, hefir rík-, og líklega hefði átt að reisa !isstJ°rnin la^ fram frv- um j þar síldarverksmiðju. Þangað breytingu á sjújrahússlögun-] ,.,.„„••• o»n'o ncr <?varfriípIir vprrlnn i um- Breytmg þessi er a þa sveitarieiogum, ei sjuKranuss sækja og Svarfdæhr verzlun * ing hafa t en hafa gjalf sína. Má segja, að Dalvik ^ i^X^manm- ekki með höndum sérstakan eins konar miðstoð sveitannn, Srem ^ggff^ . I sjúkrahúsrekstur, ella sé ar að mörgu leyti. — Kirk u | »Ur riklssjóöi greiöist arleg trveeður með hof!1 naiviirinaar «ntr na iur rekstrarstyrkur til viður-, sjUKranusmu iryggour meo SS» pnnlínSL !1I kenndra almennra sjúkra-1 samningi hæfilegur arlegur ?]r nSvf« ifnT'ír ?£? husa »»««- og sveitarfélaga, I rekstrarstyrkur af hendi að er nokkuð langt ur a™-<; og m^t hæSstyrteins Jn-\^ra sveitarfélag." ars vegar við stærð og búnað | Gert er rað fvrir' að breyt- júkrahúss, en hins vegar viðiinK Þessi auki útgjöld ríkis- að taka hæfilegt aukaajald umfram almennt daggjald af sjúklingum frá nágranna- þorpinu og oft vont yfirferð- ar. Á Upsum er lítil timbur- kirkja, sem hvorki rúmar söfn uðinn, ef hann fjölsækir, né er heldur til frambúðar að öðru leyti. Hún hefir sligazt í veðrum og færzt til á grunni og það seinast á s. 1. vetri að sögn. Allmörg ár eru síðan að menn sáu, að efna þurfti til nýrrar kirkjubyggingar. Hafin var fjársöfnun fyrir 10- 12 árum. Flest árin hefir víst einhverju verið safnað, og mun eign kirkjunnar um sein ustu áramót hafa numið 90— 100 þús. kr. Er þá bæði talinn sj legudagafjölda sjúklinga á sj úkrahúsinu á ári hverju sem hér segir: 1. Sjúkrahús með 20 sjúkra rúmum eða færri: 5 krónur á legudag. 2. Sjúkrahús með yfir '20 sjúkrarúmum, enda veiti því forstöðu sérstakur fastlaun- aður sjúkrahúslæknir: 10 Upsakirkju. — A síðastliðnu ári var kirkjuteikning fengin frá Halldóri Halldórssyni að atkvæða safnaðarmanna inga- og handlækningadeild, með tilheyrandi sérfróðu læknaliði, enda annar búnað- ur þess við hæfi: 20,krónur á legudag. Ráðherra er heimilt að gera það að skilyrði fyrir styrk- veitingu samkvæmt ákvæð um kirkjustæðið, en um það Um þessarar greinar, að hlut voru skiptar skoðanir. Varð niðurstaðan sú, að byggja Kennarar, á svæði Stefáns áttu fund með sér að Blöndu- Samvinnuskólans, ritaði fund ósi, dagana 25.—27. sept. s. 1. inum bréf, sem lesið var af Þessir menn fluttu erindi á fundarstjóra Steingrími Da- fundinum: . víðssyni, skólastjóra. — Dr. Broddi Jóhannesson' Fundurinn þakkaði bréfið ^k?^sioðuri^n.flÍl0IU.l' flutti tvö erindi. Var annað með svohljóöandi símskeyti: erindið flutt kl. 9 síðdegis „Kennarafundur haldinn aö fyrir almenning og fjallaði Blönduósi, dagana 25.—27. um óðalshvöiina. Hitt erindið september 1953, þakkar bréf húsameistara í Reykjavík, og fjallaði um endurskoðun á yðar til fundarins ,og um leið a Þessu ari var formlega leit- ýmsum kenningum um upp- allt starf yðar í þágu skóla eldismál, og rakti ræðumaður og menningarmála þjóðarinn aðaldrætti úr þýzkri bók um ar". þetta efni, eftir prófessor Os-': Á laugardaginn fóru fund wald Kroh í Berlín. iarmenn í boði hreppsnefndar' n^u kirkjuna á þeim staö, Frú Sigríður Valgeirsdóttir,' Blönduóss, fram að Ási í Þar sem skipulagsnefndin íþróttakennari, talaði um lík- Vatnsdal, og seinni hluta hafði ætlað henni stað, en amsuppeldi. — ; sama dags var farið um Það var * Brimneslandi, Helgi Hjörvar, skrifstofu- Svínvetningabraut og hina'skammt sunnan við húsið á stjóri, flutti erindi, er hann nýju Blöndubrú að Arnar-' staðarhóli. Sjö manna nefnd nefndi: Umgengnisvenjur og stapa á Vatnsskarðsvegi; ,hefir malið tn meðferðar, á- ávarpsform. , skoðað minnismerki Stephans samt sóknarnefnd Upsa- Stefán Jónsson, námsstjóri, G. Stephanssonar og litið yfir sóknar. Vinnur hún, talaði um vorskólastarfið, Skagafjarðarbyggð. — |í samráði við sóknar-( smábarnakennslu og föndur,: Voru ferðir þessar hinar á- prestinn, að þvi með fyrir-; varnarsamnmgsins. og sérstaka móðurmálsdaga í nægjulegustu. jhyggju og framsýni. Formað- hun.a þessa leið: skólum. | Friðrik Hjartar skólastjóri ur nefndarinnar er Baldvin Umræður fóru fram um er- á Akranesi stjórnaði söng á Jóhannsson, útibússtj óri á indin, og þó sérstaklega um fundinum og flutti í fundar-; Dalvík. — Þegar biskupinn, erindi Helga Hjörvar. En um lok stutt erindi um söng í,dr. theol. Sigurgeir Sigurðs- efni þess voru skoðanir mjög daglegu starfi skólanna. — jsón, vísiteraði Upsakirkju í skiptar. ins hátt á aðra millj. króna, þegar hún er komin til fram- kvæmda. Ætlazt er til, að greiðslur þessar nái til ársins 1953, ef þær verða samþykkt- ar. Frv. var til 1. umræðu í neðri deild í fyrradag. Fylgdi hinn nýi heilbrigðismálaráð- herra, Ingólfur Jónsson, því I krónur á legudag. j úr hlaði og sagði m. a. að það 3. Sjúkrahús með yfir 100,hefði verið undirbúið af fyr- rúmum, er starfar a. m. k. í | irrennara sínum. Jónas Rafn tveimur aðaldeildum, lyflækn . ar þakkaði fyrrv. heilbrigðis- málaráðherra f yrir af skipti hans af málinu. Frv. var að umræðunni lokinni vísað til 2. umr. og nefndar. Skúli Guðmundsson hefir lagt fram þá breytingartil- lögu við frv., að styrkurinn nái einnig til sjúkrahúsa sýslufélaga. Tillögur um herverndarsamniuginn. Á Alþingi eru komnar fram samningsins frá 1951 og enn tvær þingsályktunartillögur er ólokið. og eitt frumvarp varðandi herverndarsamninginn. Til- 2. Sá hluti Keflavíkurflug- I vallar, sem eingöngu eða lagan, sem fyrr kom fram, fyrst 0g fremst þarf að nota er flutt af Gylfa Þ. Gíslasyni og Hannibal Valdimarssyni og fjallar um endurskoðun Hljóðar I sambandi við erindi náms- stjórans um sérstaka móöur- málsdaga í skólum, var sam- þykkt svofelld ályktun: „Þótt móðurmálskennsla sé höfuðverke'fni skólanna í dag- legu starfi þeirra, þá telur fundurinn að sérstakir móð- urmálsdagar í skólum, geti vakið nemendur skólanna og þjóðina alla til sóknar og varnar í baráttunni fyrir til- veru móöurmálsins og fegr- tilkynna henni, að hún óski endurskoðunar á varnarsamn Þeir kennararnir, Bjarni sumar, ræddi hann bygging- 1 ingnum milli Jónasson, Blöndudalshólum armálið við söfnuðinn og ein Bandaríkjanna og Sigurður Þorvaldsson, hverja Sleitubjarnarstöðum létu af Hvatti í hernaðarþágu, skal girtur og öll almenn umferð um hann bönnuð. Hið sama á við um þau varnarsvæði önnur, sem þegar hafa verið látin í té. 3. Ríkisstjórnin skal þegar Bandaríkjanna og hefja undirbúning þess, að ís lendingar taki í sínar hendur rekstur, viðhald og gæzlu íslands og þeirra mannvirkja, sem frá 5. maí, byggð hafa verið eða óbyggð Alþingi ályktar að fela rík- isstjórninni að snúa sér til stjórnar nefndarmennina j1951- Við Þá endurskoðun . eru á grundvelli varnarsamn hann eindregið til ,skal stefna ríkisstjórnarinn- j ingsins frá 1951, en leita skal störfum á þessu hausti og framkvæmda og hét sínu lið- minntist námsstjóri þeirra' sinni. Má víst telja, að orð með nokkrum orðum í fund-ihans hafi haft mikil og örv- arlok. jandi áhrif. Fjárfestingar — f stjórn félagsins fyrir,og byggingarleyfi fengust, og næsta skólaár voru kjörnir:'eigandi Brimness, herra Stef- Alexander Guðbjartsson, ¦ án Jónsson, bóndi þar, sýndi, Stakkhamri, Þó'rður Gíslason,' þá miklu rausn, að gefa stóra inu. Sóknarpresturinn, séra Ölkeldu og Snorri Þorsteins-' og góða lóð úr landareign' Stefán Snævarr, flutti þar ar m. a. miðast við þessi at-jsamninga við stjórn Banda- ríkjanna eða Norður-Atlantf hafsbandalagsins um greiðslu kostnaðar, sem af því hlýzt, og ennfremur um það, að íslendingum verði lát in í té nauðsynleg aðstoð til þess að þeir læri sem fyrst þau störf, sem hér er um aS riði: 1. íslenzkir ,-aðilar annist framkvæmdir, sem ákveðnar voru á grundvelli varnar- son, Hvassafelli. Barnamúsikskolinn sinni, þar sem skipulags- , ræðu og helgaði og friðlýsti \ ræða. Ekki skal þó þjálfa Is- nefndin hafði ákveðið kirkj- ' kirkjulóðina. Sönginn við lendinga til neinna hernað- unni stað, Er gjöf Stefáns guðsþjónustuna og þessa at-' arstarfa. |bæði fögur og stórrar þakkar höfn annaðist kirkjukór Dal- 4. Þegar íslendingar hafa i verð. — Á fundi nefndanna 7. i víkur undir stjórn Gests org- menntað starfsmenn til þess isept. s.l. var sú ákvörðun tek- J anleikara Hjörleifssonar. Síð 'in, að hefja byggingu kirkj-, an lýsti presturinn bygging- ' unnar þá sem fyrst eða helzt \ arframkvæmdirnar hafnar inæstu daga, þótt gildir sjóð-'og stakk fyrstu rekustung- tekur til starfa á næstunni. Viðtalstímar fimmtudag- inn, 8., föstudaginn, 9., laugardaginn, 10. þ. m. kl. 5—7 í Tónlistarskólanum, Laufásvegi"7 (kjallara). Foreldrar barna á aldrinum 8 til 11 ára, sem ætla að sækja um upptöku í 1. bekkinn, eru beðnir að mæta með börnunum og hafa stundaskrána með sér. Dr. Edelstein | ir væru ekki fyrir hendi. j una, en þá tóku fleiri til ! Nefndirnar treystu því, að úr , starfa um stundar sakir. jmyndi greiðast, þegar byrjað Einnig byrjuðu bílar á malar- i væri á byggingunni, og virð- ! flutningi á staðinn, en alla j ist svo ætla að verða. Var á-; möl í bygginguna ætlar Sig- I kveðið að verkið skyldi hafið , fús P. Þorleifsson og fleiri bíl j laugardaginn 19. sept. kl. 4,30 stjórar á Dalvík að flytja ó- jskyldi hlýtt stuttri guðsþjón-jkeypis á vettvang. Er það ustu í Upsakirkju, er sóknar- höfðinglega gjört. — Þennan presturipn héldi, en svo geng j sama dag um kveldið, höf ðu nokkrar safnaðarkonur kaffi sölu á samkomu Sjálfstæðis- manna til ágóða fyrir kirkju ,ið þaðan að guðsþjónustunni ilokinni á nýja kirkjustæðið. ÍTalsvert margt fólk kom til f ikirkjunnar og var viðstatt 'athöfnina á nýja kirkjustæð- bygginguna. Gáfu þær alla (Framhald á 7. síSu.) að taka að sér þau störf, sem um ræðir í 3. lið, eða ráðið erlenda sérfræðinga til að annast þau, getur Alþingi á- kveðið með þriggja mánaða fyrirvara, að herlið Banda- ríkjanna skuli hverfa frá ís- landi. Meðan það er enn í landinu, skal það eingöngu dvelja á þeim stöðum, sem það hefir fengið til umráða. Seinni tillagan er flutt af Gils Guðmundssyni og Bergi Sigurbjörnssyni og fjallar um uppsögn samningsins. Frumvarpið er flutt af þingr mönnum kommúnista í neðri deild og fjallar einnig una uppsögn samningsins.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.