Tíminn - 15.05.1956, Blaðsíða 1

Tíminn - 15.05.1956, Blaðsíða 1
Skrifstofa Framsóknarflokksins er í Edduhúsinu, Lindargötu 9A, III. hæð, sími 6086. íbúð í nýju húsi fyrir 10 kr., ef heppnin er með. Nú líður að því að dregið verði í hinu glæsilega happdrætti Framsóknarmanna. 40. árg. Reykjavík, þriðjudaginn 15. maí 1956. f blaSinu f dag: Hattasýning í Þjóðleikhúskjallar- anum á bls. 4. Landbúnaðarmál, bls. 5. Missa Bretar Singapore, bls. ð. Rætt við ambassador Hollendinga á íslandi, bls. 7. Gróður og garðar, bls. 3. 108. blaS llllllllllllllIlllllllllIllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMItllIlllMIMll IB jariii helder áf ram j lað auglýsa stöður | [ íausar með stuttum [ [ umsókiiarfresti I = í hverju Lögbirtingablaði § = birtist nú löng runa af stöðum | | sem Iaus.^r eru í ýmsum stofn-1 | unum, er heyra usdir ráðuneyti-i | Bjarna Benediktssonar. Er úin-§ | sóknarfrestur skammur, og er f i ætlunin að ráðstafa ölium þess i i um stöðum fyrir kosningar. i | Mun Bjarna þykja ótryggt að i | ætla að hann geti um þessi mál i i fjallað að kösningum loknum. | i í LögbirtingabiaSin-d í gær eru f i þessar stöður auglýstar: Staða i i verkfræðings, stafa fuiltrúa og 5 istaða fréttamanns hjá Ríkisút-í 1 varpinu. Frestur til 30. maí f | Staða námsstjóra við gagn- f i fræðaskóla í Reykjavík, frest- f i ur til 5. júní. Staða námsstjóra i i í handavÍKíiu stúlkna við barna i i og gagnfræðastig, frestur tíl 5. f i iúní. Þá eru og auglýstar stö'S- f = ur, seni heýra undir veitinga- - f vald Ingólfs Jónssonar: Tvei I = yfirverkfræðingar hjá Lands 1 i símanum, frestur til 28. þ. m., | | bókari og viðskipíafræðingur f f hjá pósti og síma, frestur til 31. f f ->iaí. i lllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllltlllllllllllllIllllli Lélegur jhaldsfund- m á Dalvík Þeir Gunnar Thoroddsen og Magnús Jónsson boðnðu til stjórn málafundar á Dalvík á sunnudags kvöldið. Fluttu þeir langlokur og hlutu daufar undirtektir. Enginn kvaddi sér hljó'ðs að ræðum þeirra loknum, enda mættu fáir 'til fundarins. Er þa'ð sýniiegt, að EyfirSingar hafa ekki mikinn á- huga á boðskap íhaldsins og fylkja sér í kosningunum um bandalag umbótaflokkanna. Sömu sögu er að segja af halelújasam- komum íhaldsins, hvar sem þær eru haldnar. Vísitalan orðio 181 stig Kauplagsnefnd hefir reiknað út vísitölu framfærslukostnaðar í Reykjavík hinn 1. mai þ. á. og reyndist hýn vera 181 stig. Ennfremur hefir kauplagsnefnd reiknað út kaupgjaldsvísitölu fyrir mánuðina júní—ágúst þ. á., með til liti til ákvæða 2. gr. laga nr. 111 1954, og reyndist hún vera 168 st. (Frá viðskiptamálaráðuneytinu) Frá hattasýningu í Þjóðleikhúskjallaranum Liósm.: Sveinn Sæmundsson Á hattasýningunni í Þjóðleikhúskjallaranum gengu sýningardömurnar um salinn og gáfu sýningargastum þannig gott tækifæri til að skoSa hvern hstt sem bezt. Crein um sýninguna er á 4. síðu blaðsins. r fundur á Akureyri Bandalag umbótaflokkanna efndi til almenns stjórnmálafundar á Akureyri á laugardaginn. Var hann haldinn í Nýja bíói, sem var þéttskipað á fundinum. Frum- mælendur voru Friðjón Skaphéð- insson bæjarfógeti, frambjóðandi Alþýðuflokksins á Akureyri, Ólaf ur Jóhannesson, prófessor, Gylfi Þ. Gíslason, prófessor og Bern- harð Stefánsson alþingismaður. Var ræðum frununælenda af- burða vel tekið af fundarmönn- um. Síðan var orðið gefið laust og kvöddu sér hljóðs: Bragi Sigur jónsson, ritstjóri, Árni Þorgríms- son, verkamaður, Albert Sölvason vélsmiður og Steindór Steindórs- son menntaskólakennari, sem var fundarstjóri. Fluttu þeir allir skeleggar ræður. Á fundinum ríkti mikil eining um að vinna ötullega að sigri, kosningabanda- lags Framsóknarflokksins og Al- þýðuflokksins. Mikill ótti grípur nú um sig me'ðal íhalds og komm únista á Akureyri, sem horfa frani á fylgistap og ósigur í kosn ingunum í sumar. Ánægjiskgnr íundur bandalags umbótaf lokkanna á Blönduósi FramsókinarmfiHB í Austur-Húnavatnssýslu lýsa eindregBum síútSningi við frambjóíanda Alþý^uíl. Almennur stjórnmálafundur á vegum bandalags Alþýðu- flokksins og Framsóknarflokksins var haldinn á Blönduósi síðastliðinn fimmtudag. Á fundinum kom fram mikill og eindreginn áhugi fyrir sem glæsilegustum sigri bandalagsins. Á fundinum fluttu framsögu- erindi þeir Haraldur Guðmunds- son forstjóri og Þórarinn Þórar- insson ritstjóri. Auk þeirra tóku til máls með bandalaginu, Hilmar Frí nannsson á Fremsta Gili, Guðmund ur Jónasson í Ási, Þórarinn Þor- leifsson á Skúfi og Snorri Arn- finnsson gestgjafi. Þá töluðu af hálfu andstæðinga bandalagsins Hermann Þórarinsson og Lárus Valdimarsson. Fjöímennasti stjórnmálaíundMr á Seyðisf irði um áratugi KjörorðíÖ: Seodnm ungan athafnánianri á þing Stjórnmálafundur Framsóknarmanna og Alþýðuflokks- manna í Seyðisfirði á sunnudaginn var fjölmennasti fundur af því tagi, sem haldinn hefir verið þar í áratugi, herma fregnir að austan. • Var þessi fundur miklu betur sóttur en fundur sá, sem Bjarni Benediktsson hélt þar á dögunum, þar sem svo fór að fundarboðendur urðu í minnihluta. Ræðumenn á fundi bandalags- fiokkanna voru Eysteinn Jónsson ráðherra, Eggert G. Þorsteinsson, alþm. og Björgvin Jónsson Jcaupféí agsstjóri, frambjólðandi Eramsókn- arflokksinsá Seyðisfirði. Fundarstjóri var Gunnþór Björns son skrifstofustjóri. Á fundinum talaði einn íhalds- maður og klöppuðu fyrir honum kommúnistar. Tveir kommúnistar tóku til máls og fengu herfilega útreið. Þessi fundur var greinilegt tákn rþess samstillta sóknarhugs, sem einkennir kosningabaráttu banda- lagsins hvarvetna. Kjörorðið á Seyðisfirði er: Sendum. ungan at- hafnamann á þing. Ræðumenn bandalagsins fengu mjög góðar undirtektir og sýndi fundurinn eindreginn áhuga fyrir sem glæsilegustum sigri. Ræðu- menn andstæðinganna fengu hins- vegar daufar undirtektir. Fundinn sóttu nokkuð á annað hundrað manns, en fyrir fundinn hafði Jón •Pálmason látið það boð út ganga, að hann æskti þess, að liðsmenn hans létu sem minnst sjá sig þar. Fundarstjóri var Pétur Péturs- son á Höllustöðum. Fundurinn fór mjög vel fram. Eftir fundinn héldu Framsóknar menn flokksfund og var þar sam þykktur eindreginn stuðningur við væntanlegann frambjóðanda Al- þýðuflokksins í Austur-Húnavatns sýslu. Framsóknarflokkurinn mun ekki bjóða fram i kjördæminu. Fjölþætt og vaxandi starf- semi KaupféS. Borgfiröinga Aðaifundur skoraöi á bóksala a5 hafa ekki æsibiöð í búðum sínum Aðalfundur Kaupfélags Borgfirðinga var haldinn í Borg- arnesi dagana 3. og 4. maí s. 1. ¦Mættir voru á fundinum 64 fulltrúar frá öllum 16 deildum félagsins, auk stjórnar, fram- kvæmdastjóra og endurskoðenda. Einnig var alimargt gesta á fundinum. Formaður- félagsstjórnar, Guð- mundur Jónsson, bóndi á Hvítár- bakka, flutti skýrslu af hálfu st.iórnarinnar um störf félagsins á s. 1. ári. Um nokkurt árabil hefir félagið sótt um leyfi til að hefja byggingu nýs verzlunarhúss, cn verið synjað um íjárfestingarleyfi. Seinni hluta s. 1. sumars fékkst loks leyfi fyrir byrjunarfram- kvæmdum, og hófst undirbúning- ur á lóðinni um haustið. Hin nýja bygging verður við Egilsgötu, and- spænis Hótel Borgarnes, og hefir vcrið unnið í grunninum síðan í apríl. Félagið hélt áfram skógrækt í Norðurtunguskógi, sem það hóf fyrir 2 árum á 50 ára afmæli sínu. Var plantað 41 þúá. bar- plöntum s. 1. vor, — átti að gróS- ursetja 50 þúsund, en fékk ekki svo miki'ð. Aukin viðskipti. Þórður Pálmason, framkvæmda- sljóri félagsins, flutti ýtarlega skýrslu um hag og rekstur félags- ins og hina ýmsu starfsemi þess á árinu 1955, um leið og hann lagði fram endurskoðaða reikn- inga þess. Sala aðkeyptrar vöru hafði aukizt um 3 milj. króna á árinu. Sala Mjólkursamlagsins, kjötbúðar og brauðgerðar jókst einnig og nam þessi sala öll um 36 milj. króna. Slátrun sauðfjár var mun meiri hjá félaginu en árið áður, eða 29500 á móti tæpl. 17000 fjár. Hefir sauðfé fjolgað (Framhald á 2. síðu). (¦ItllUIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllltll [Til trúnaðarmanna | IFramsóknarflokksinsI Hermann Jónasson í kjóri í Strandasýslu Ákveðíð er, að Hermann Jónas- son, forma'ður Framsóknarflokks- ins, verði í kjöri af hálfu flokks- ins í Strandasýslu við kosningarn- ar í sunaar. Alþýðuflokkurinn býð ur ekki fram í kjördæminu heldur styður framboð Framsóknarflokks- ins samkvæmt kosningasamstarfi flokkanna. í Reykjavík Kosningaskfifstofan á Selfossi Bandalag Alþý'ðuflokksins og Framsóknarflokksins hefir opnað kosningaskrifstofu í kaupfélags- húsinu á Selfossi. Skrifstofan er opin alla daga á venjulegum skrif stofutíma og veitir Jón Bjarnason skrifstofunni forstöðu. Þeir sem þurfa að leita sér upplýsinga í sunibandi við kosningarnar, eru vinsamlegast beðnir a8 haf a sam- band við skrifstofuna, sími 73. 1 Trúnaðarmenn í Reykjavík | i eru beðnir að hafa samband | 1 við kosningaskrifstofuna í Eddu | = húsinu hið allra fyrsta á aug-1 | lýstuin skrifstofutíma. Ef menn i | geta *kki komi'ð eru þeir vin- i i samlega beðni.r að hringja í i Í síma 5535, 5564 eða 82436. I iiiiiiiliiiiiiilliititlliiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiinn Fenge 13 áheyrendnr Einar Olgeirsson kommúnista- leiðtogi og Kristján Gíslason fylgi kommi efudu til fundar á Blöndu ósi á sunnudaginn og fengu fáa áheyrendur. Lengi framan af fundi meðan þeir messuðu voru 13 menn á fundi, en síðar týnd- ust fleiri að fyrir forvitnisakir, svo að 30 var þegar flest var. Talið er, að tveir fylgjendur þeirra væru meðal áheyrenda. Þrír menn tókn til máls á eftir þeim, og töluðu að sjálfsögðu allir gegn þeim. Voru það Björn Pálsson, kaupfélagsstjóri, Pétur Pétursson, verzlunarmaður og: Snorri Arnfinnsson, gestgjafi. Framsóknarflokkurinn opnar kosningaskriístoíu í Reykjavík í dag opnar Framsóknarflokkurinn kosningaskrifstofu í Reykjavík. Verður hún til húsa í Edduhúsinu við Lindargötu. Símar skrifstofunnar eru 5535, 5564 og 82436. Er heitið á alla stuðningsmenn Framsóknarflokksins að hafa sem nánast sam- band við skrifstofuna og veita henni upplýsingar. Sérstaklega eru menn beðnir um að gera skrifstofunni að- vart um stuðningsmenn, sem verða fjarri lögheimilum sínuiu á kjördag. Skrifstofan veitir upplýsingar um hverjir eru á kjörskrá og er mönnum sérstaklega bent á, að kærufrestur er útrunninn 3. júní n. k. Skrifstofan verður opin fyrst um sinn alla virka daga frá kl. 10—12 Lh,l-J e. h. og 8—10 e. h., nema laugardaga frá kl. 10—12 f. h. og 1—7 e. h., helga daga frá'kl. 1—7 e. h.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.