Tíminn - 07.06.1957, Blaðsíða 2

Tíminn - 07.06.1957, Blaðsíða 2
2 T I M I N N, föstudaginn 7. jíiní 1957. W»~wvw ,+mr.-- .•mn>MBau.iK'u4& Hér sést garðhúsið á leikveiii Tjarnarborgar íráSiað hefia framleiðsk á garð- húsum handa börnum Félagar úr Lionsklúbbnum Baldri afhentu Barnavinafé- laginu Sumargjöf í gær að gjöf lítið garðhús ætlað börnum. Er ætlunin að hefja fjöldaframleiðslu á þessum húsum, ef foreldrar reynast hafa áhuga á að kaupa þau handa börn- um sínum. Húsið er úr vatnsþéttum kross viði, og er gólfflötur þess 1,75x2,44 m., en hæð undir ris er 1,5 m. Á húsinu er hurð og einn gluggi. LionsklúbbUrinn Baldur hefur látið smíða þetta luis sem fyrir- my.id, og mun Barnavinafélagið Sumargjöf taka við pöntunum á pvi frá þeim sem þess óska. Húsið verður til sýnis hjá barnaheimil- inu Tjarnarborg, og mun forstöðu- Sírætisvagnarnir j (Framhald af 8. síðu). lendur umferðasérfræðingur, sem | kvaddur hefði verið til ráðuneytis ; um þessi efni, hefði eindregið lagt j til, að endastöðvar strætisvagn- i anna yrðu fluttar í úthverfin, og I fleiri skipulagsbreytingar . gerðar íá reksfri ivagnanna. Brýn nauðsyn breytinga. Það mætti öllurn vera ljóst, sagði Þórður, að liér þyrfti breyt inga við. Stöður vagnanna á Lækjartorgi sköpuðu mikil um- ferðavandamól, og þrengslin væru orðin þar svo mikil, að ógerlegí væri fyrir vagnana og farþega að athafna sig. Ferðum og vögnum fjölgaði sífellt, og þrengslin ykjust. Ef ekki væru hugsað fyrir úrbótum, mundi al gert öngþveiti skapast. Sjálfsagt virtist, að horfið yrði að því skipulagi, sem á væri bent í tillögunni og aðrar breytingar gerðar í samræmi við það, og vagnarnir hefðu aðeins viðkomu l miðbænum meðan farþegar fæfu úr þeim eða í. Tillögu Þórðar var vísað til bæjarráðs. Atburðir og ártöl Blaðinu hefir borizt lítið kver sem nefnist Atburðir og ártöl. Það hefir að geyma helztu ártöl úr mannkynssögunni allt frá fornöld KappreitSar kona héimilisins veita allar upp- lýsingar um það. Hugmyndin er og fram til heimsstyrjaldarinnar að foreldrar geti keypt húsið ó- síðari. Er það ugglaust handhæg samsett en mjög auðvelt er að bók skólanemendum og öðrum setja það saman. Húsið verður þeim er áhuga hafa á mannkyns- selt við kostnaðarverði sem er sögu. Jón R. Hjálmarsson cand. áætlað 1800 krónur. Allir vita philol. iók kverið saman. hversu mjög slysahætta hefur auk j ______• ______________________ izt á götum Reykjavíkur undan- farin ár, og eru smábörnin einkum í hættu Ætlunin er með fram- leiðslu þessara gerðhúsa að fá börnin af götunni og inn í húsa- garðana og firra þau svo lífs- háska. Arngrímur Eristjánsson skóla- Ferðir Orlofs um Hvítasunnuna Ferðaskrifstofan Orlof h.f. og Bifreiðastöð íslands sem hafa stjóri, formaður Sumargjafar þakk , slegið sér saman um yfir hundrað aði Lionskíúbbnum Baldri þessa \ innanlandsferðir í sumar hafa haft góðu gjöf og kvað það von sína mikið annríki síðan hin ýtarlega að foreldrar tækju þessu nýmæli ferðabók fyrirtækjanna kom út vel. s. 1. viku. Hafa borizt svo margar pantanir á bæði stuttum og löng- um ferðum í allt sumar að marg- ar þeirra eru nú sem óðast að fyll- Ný námsskrá fyrir skyldunámið verS- iir aSakmræSeefni nppeláism.þings Uppeklisrnálaþingið hefst á Akureyri n.k. miðvikudag 12. júní Aðalmál þingsins eru: Ný námsskrá. Framsögumenn: Aðalsteinn Eiríkssoon, námsstjóri, og Pálmi Jósepsson, skóla- stjóri. Ríkisútgáfa námsbóka: Framsögumaður: Séra Jónas Gíslason, Vik. Kennarar eru hvattir til að fjölmenna á þingið. í júlí 1955 fól menntamálaráð- herra Aðalsteini Eiríkssyni, náms- stjóra, Helga Elíassyni, fræðslu- málastjóra, Magnúsi Gíslasyni, námsstjóra og Pálma Jósefssyni, skólastjóra að ganga endanlega frá námsskrá fyrir barna- og unglinga stigið. Nefndin hefir unnið úr áliti fyrri nefndarinnar og þeim at- hugasemdum og umsögnum, sem fyrir lágu. Nefndin réð Þórleif Bjarnason námsstjóra sér tii aðstoðar. Niðurstöður nefndarinnar í nekkr um aðalatriðum verða lagðar fyrir uppeldismáiaþingið. Árið 1948 voru gefin úr „drög að námsskrá" fyrir barnaskóla- og gagnfræðastigsskóla. í maí 1953 skipaði Björn Ólafs- son menntamálaráðherra nefnd, til þess að endurskoða námsefni i barna- gagnfræða- og menntaskól- um og gera tillögur um námsskrár fyrir hvert þessara skólastiga. Nefndina skipuðu: Ólafur Björnsson, prófessor, for- maður. Aðalsteinn Eiríksson, náms stjóri; Arngrímur Kristjánsson, skólastjóri; Ágúst Sigurðsson, cand. mag.; Guðmundur Þorláks- son, cand. mag.; Jón Sigurðsson, borgarlæknir; Kristinn Ármanns- son, yfirkennari; Lára Sigurbjörns- dóttir, frú. Nefndin skilaði áliti vorið 1954. Álit nefndarinnar var lagt fyrir fund skólastjóra gagnfræðastigs- skóla, tekið fyrir til umræðu á full trúaþingi Sambands íslenzkra barnakennara, sent til fræðslumála stjóra, skólaráði barnaskólanna og námsstjórum til umsagnar. Rákettuvopn jir «| • ^ w itu etm uuuei ciu iyii- tlve mikio var greitt ast. Virðist sú nýbreytni sem B.S. T og Orlof h.f. tóku upp við skipu fyrir umsjón með byggingum? I. lagningu hópferðanna innanlands hafa mætt miklum vinsældum hjá ferðafólki. Hvítasunnuhelgin verður nú eins og oftast áður önnur mesta ferða- helgi ársins. Er undirbúningi fyr- Á fundi bæjarstjórnar Reykjavík ir hvítasunnuferðirnar nú lokið ur í gær bar Þórður Björnsson í að mestu. Meðal þeirra ferða sem fram eftirfarandi fyrirspurnir til lmest er spurt um eru 3ja dagaT borgarstjóra: jferð á Snæfellsjökul og fer hún 1. Hve háa fjárhæð samtals héðan úr bænum á laugardag kl. hefir Gísli Halldórsson, húsameist 14. Gist verður í samkomuhúsinu í ari, fengið greidda úr bæjarsjóði Ólafsvík. Til Reykjavíkur kemur fyrir að vera framkvæmdastjóri hópurinn aftur á mánudagskvöld. íbúðarhúsabyggrnga bæjarins og Ennfremur einsdagsferðir að Gull hafa eftirlit og umsjón með þeirn fossi og Geysi, en sú ferð mun undanfarin ár? jverða farin bæði á morgun föstu- 2. Hve mikill hluti fjárhæðar- dag kl. 9 að. morgni og á hvíta- innar er talinn vera laun og hve sunnudag einnig kl. 9. mikill hluti hennar er talinn vera j ___________________ __ kostnaður? 3. Hver hefir af bæjarins hálfu rétt væri að fela einum manni ákveðið fjárgreiðslurnar? jslíkt eftirlit, en vilji meirihlutans Þórður gat þess, að f.vrirspurn hefði ráðið. Fyrirspurnirnar væru þessi væri fram borin með tilliti fram komnar vegna sögusagna um til reikninga bæjarins fyrir árið ótrúlegar greiðslur í þessu efni, og 1956, sem lágu fyrir fundinum til þyí væri bezt, að hið rétta kæmi úrskurðar. Hann sagði, að skipt- fram, væri hér allt með eðlileg- ar skoðanir hefðu verið um það á' um .hætti, mættu allir betur við sínum tíma i bæjarstjórn, hvort una en áður. ' — ■______________ KíiaifspyrmiIiSiS í Kópavogi leikur íyrsfa leik sinn í 2. deild i kvöld Kunnir knattspyrnu- (Framhald af 8. síðu). gÖtú, Hringbraut og Miklubraut. Mun H. J. Hólmjárn, fram- kvæmdastjóri Fáks bjóða forn- menn velkomna til atsins og setja síðan kappreiðarnar. Miklar breytingar á skeiðvelUnum, Miklar breytingar hafa nú orðiö á skeiðvellinum við Elliðaár til batnaðar og stendur þó meira til. Fáksfélagar hafa unnið þarna á kvöldin í sjálfboðavinmi og látið hendur standa fram úr ermum. Skeiðbrautin hefir verið breikkuð og bætt. Traustri og snoturri tré- girðingu komið- upp milli brautar og áhorfendasvæðis, og þrep sett á áhorfendasvæðíð, svo að nú er að- síáða til þess áð fylgjast með hláup umrm öll önnur en verið hefir. Þá er verið að byggja nýja dómstúku og margt fleira mætti nefna. Framtíðarskipulag. Hitt er þó mest um vert, að Fák- ur hefir nú fengið til umráða all- síórt svæði um'hverfis völlinn og leyfi til að leggja þar reiðhrautir og gera nauðsynleg mannvirki til þess að þarna verði raunveruleg miostöð hestamennsku. Þarna á að gera 800 metra hringbraut, byggja hesthús fyrir 150 hesta, félagsheim ili fyrir hestamenn, æfingasal til tgmninga og liðkunar hesta o. fl. Er of langt mál að rekja það hér, en tækifæri gefst vonandi til þess síðar. , Eákur er nú, að eína til happ- drættis til fjáröflunar vegria þeirrá miklu framkvæmda, sem þarna eru á döfinni. En þad er ástæða til að Fvetja fólk til að sækja kappreið- arnar, njóta góðrar skemmturiar óg styrkja gott málefni. UmferlSarmiðstöð ^Sykí^áðu/ í' bæjarstjórn og | 1 kvöld leikl,r nýtt utanbæjarlið hér sinn fyrsta leik, umferðamálanefnd hefði haft mál- j Ungmennaíélagið Breiðabiik í Kópavogi leikur gegn Þrótti í ið til athugunar og getið þess í á- j 2. deildarkeúpninni og hefst leikurinn kl. 20,30. liti sínu, að bæjaryfirvöld. gætu j bezt þokað málinu áleiðis með því j Þróttur hefir unnið Víking með ! ur til úrslita í Reykjavíkurmóti 1. að beita sér fyrir því við fjárfest-12—1, en Breiðablik er aö hefja ! flokks og sigraði Valur með 2—0. ingaryfirvöld, að leyfi fengizt til: keppnina, og verður fróðlegt að Einnig léku KR og Þróttur og a.ð hefja byggingar. Hér væri umjsjá hvernig þeim reiðir af, en ! sigraði KR 4—2. Lokastaðan í mót- gð .ræða eitt mesta nauðsynjamál meðal liðsmanna eru nokkrir van- j inu: bæjarins og þeirra, er hingað ir leikmenn úr Reykjavíkurfélög- j Valur .... 3 2 1 0 4—1 5 verða að leggja leiðir sínar, og því unum, en sem flutzt hafa suður jKR ...... 3 1 1 1 5—4 3 væri brýn nauðsyn að halda mál- fyrir Fossvogslæk. I Fram .... 3 1 1 1 4—5 3 inu vakandi. 1 Á þriðjudag léku Fram og Val- Þróttur ..3 0 1 2 5—8 1 Almenn fjársöfnun til kirkjubyggingar í Kópavogi Aimenn fjársöfnun til kirkju- byggingar fer nú fram í Kópavogi. Hefir kaupstaðnum verið skipt í meir en þrjátíu söfnunarsvæði og leita söfnunarstjórar stuðnings í hverju húsi. Ætlast er til að menn lofi ýmist fjárframlögum, vinnu- stundum, flutningum, eða einhverj um verðmætum, t.d. efni. Menn hafa heitið að gefa happ drættisvinninga þ.á.m. eru tvö lömb að hausti. Nokkrar konur hafa lofað að gefa kirkjuklukkurn ar. Allt bendir til þess að þátttaka verði mjög almenn, enda er mönn um í þessu fjölmenna og hraðvax- andi bæjarfélagi það bæði nauð- synja og metnaðarmál að sem fyrst rísi fögur og hæfilega stór kirkja á hinu stórfagra kirkju- svæði. Húsameistari ríkisins vinn ur nú að teikningu hennar. 0TBRE5ÐIÐ TlMANN (Framhald af 1. síðu). ná til flugvéla í þeirri hæð, sem þær nú til dags fljúga í, ef til sprengjuárása kæmi á norskar borgir. j Árás á Norður-Noreg. j Rakettan „Honest John“ verð ur staðsett hjá herfylki í ; Norður-Noregi, og mun stórum i auka möguleika hersins þar til að ! verjast árás, skyldi til hennar j koma. „Nike Ajax“ verður hins j vegar notaður til að verja Osló ! og svæðið umhverfis hana. I Ráðherrann kvað því erfitt að hugsa sér vopn, sem væri fromur einskorðað við varnir, þar eð úti- lokað væri að nota það fyrr en óvinaflugvélar kæmu inn vfir svæðið kringum Ósló. Sama gilti raunar um hina rakettutegundina. Hún yrði aðeins notuð, ef til þess kæmi að innrás yrði gerð í Norð- j ur-Noreg. I Léttadrengur 1 8 ára, frískur og duglegur J strákur, vill komast í sveit í | sumar. Gæti annazt ýmsa 1 snúninga. Meðgjöf. Þeir sem 1 vildu sinna þessu geri svo | vel að hafa samband við Guð-1 nýju Ström, Höfðaborg 93, 1 Reykjavík, bréflega eða munn 1 lega. | iiiiiiiiiiiiiitiistniuiiitiiiiiiiiii iiim];iiiimiiiii[!í!imi!miiii!!iii!iiiimiiiiii!i!iiimiii!iiiii!ii!iii!ii!imimmi!imi!i!i!!iiím!iiiiiii!i!iiii!ii!imimn ~ i3t = S i = » 3 3 Leikar þá gega Þrótti - mrnn leika meí liíinu Forseti alheimssam- taka Aðventista, séra R. R. Figuhr, er stadd- ur hér í bænum, og flytur fyrirlestur í Að- ventkirkjunni í kvöld kl. 8,30. AHir velkomnir. imiimimiiiiiiiiii!iiii!iii!iiiiiiiiiiiiii!!i!iiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiimi!iiiiiimiiimiiiiiiiiiimiiiimmiiiiiiimiiiiiimiii!ii miiiiijIíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiíffiHiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniiiiimiiiiiiiiiit | Eigendur skúra 1 Eigendur skúra, sem án leyfis hafa verið reistir E | á bafnarsvæðinu svo og eigendur báta þeirra, er liggja | | á landi bafnarinnar eru áminntir um að taka þetta i | burtu fvrir 15. þ. m., að öðrum kosti mega menn bú- I | ast við því að þetta verði fjarlægt á kostnað eigenda. j Reykjavík, 6.6. 1957. | Hafnarstjóri 1 KsassannsBKsaiEiemniimiinmiiiimimnmininiimiiniimiiimmiiimimmnn

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.