Tíminn - 07.06.1957, Blaðsíða 2

Tíminn - 07.06.1957, Blaðsíða 2
TIMINN, föstudaginn 7. júní 1957. -.oh..*™....,— ™-------,~r~......».i»»i««l. MMMWt Hér séat garðhúsið á leikvelli Tjarnaiboí-gar íráðiað hefja íramleiðslu á garS- húsam handa bönram Félagar ur Lionsklúbbnum Baldri afhentu Barnavinafé- laginu Sumargjöf í gær að gjöf lítið garðhús ætlað börnum. Er ætlunin að hefja fjöldaframleiðslu á þessum húsum, ef foreldrar teynast hafa áhuga á að káupa þau handa börn- um sínum. Húsið er úr vatnsþéttum kross viði, og er gólíflötur þess 1,75x2,44 m., en hæð undir ris er 1,5 m. Á húsinu er hurð og einn gluggi. Lionsklúbburinn Baldur hefur látið smíða þetta hús sem fyrir- myad, og mun Barnavinafélagið Sumargjöf taka við pöntunum á því frá þeim sem þess óska. Húsið ver'ður til sýnis hjá barnaheimil- inu Tjarnarborg, og mun forstöðu- Sírætisvagnarnir (Framhald af 8. síðu). 'léhdur umferðasérfræðingur, sem jkvaddur hefði verið til ráðuneytisj i um þessi efni, hefði eindregið lagt | til, að endastoðvar strætisvagn- j anna yrðu fluttar í úthverfin, og I fleiri skipulagsbreytingar . gerðar I á- rekstri'^vagnanna. íírýn nauðsyn breytinga. Það mætti öllum vera ljóst, sagði Þórður, að hér þyrfti breyt inga við. Stöður vagnanna á Lækjartorgi sköpuðu mikil um- ferðavandamál, og þrengslin væru orðin þar svo mikil, að ógerlegí væri fyrir vagnana og farþega að athafna sig. Ferðum og vögnum fjölgaði sífellt, og þrengslin ykjust. Ef ekki væru hugsað fyrir úrbótuin, mundi al gert öngþveiti skapast. Sjálfsagt virtist, að horfið yrði að því skipulagi, sem á væri bent í tiilögunni og a'ðrar breytingar gerðar í samræmi við það, og vagnarnir hefðu aSeins viðkomu 1 miðbænum meðan farþegar færu úr þeim eða í. Tillögu Þórðar var vísað til bæjarráðs. íiy namssKra íynr sKyidunamio ver ur aðalumræðneini uppeldism.þings UppeMJsrnálaþingið hefst á Akureyri n.k. miðvikudag 12. júní Aðaknál bingsins eru: Ný námsskrá. Framsögumenn: Aðalsteinn Eiríkssoon, námsstjóri, og Pálmi Jósepsson, skólá- stjóri. Ríkisútgáfa námsbóka: Framsögumaður: Séra Jónas Gíslason, Vik. Kennarar eru hvattir til að f jölmenna á þingið. Atburðir og ártöl Blaðinu hefir borizt lítið kver sem nefnist Atburðir og ártöl. Það hefir að geyma helztu ártöl úr mannkynssögunni allt frá fornöld Kappreiðai kona héimilisins veita allar upp- lýsingar um það. Hugmyndin er og fram til heimsstyrjaldarinnar að foreldrar geti keypt húsið ó- samsett en mjög auðvelt er að setja það saman. Húsið verður selt við kostnaðarverði sem er áætlað 1800 krónur. Allir vita hversu mjög slysahætta hefur auk izt, á götum Reykjavíkur undan- farin ár, og eru smábörnin einkum í hættu Æílunin er með fram- leiðslu þessara gerðhúsa að fá börnin af götunni og inn í húsa- garðana og firra þau svo lífs- háska. Arngrímur Kristjánsson skóla- síðari. Er það ugglaust handhæg bók skólanemendum og öðrum þeim er áhuga hafa á mannkyns- sögu. Jón R. Hjálmarsson cand. philol. iók kverið saman. Ferðir Orlofs um Hvítasunnuna fyrir umsjón með byggingum? Ferðaskrifstofan Orlof h.f. og Bifreiðastöð íslands sem hafa stjóri, formaður Sumargjafar þakk , slegið sér saman um yfir hundrað aði Lionsklúbbnum Baldri þessa j innanlandsferðir í sumar hafa haft góðu giöf og kvað það von sína mikið annríki síðan hin ýtarlega að foreldrar tækju þessu nýmæli ferðabók fyrirtækjanna kom út í vel fs. 1. viku. Hafa borizt svo margar ipantanir á bæði stuttum og löng- ----------------------------------------------j um ferðum í allt sumar að marg- TT '1 •* 'ar Þeirra eru nu senl óðast að fyll- ilve mikio var srreítt: ?st virðist su ný»reytm sem b.s. ' í. og Orlof h.f. tóku upp við skipu lagningu hópferðanna innanlands hafa mætt miklum vinsældum hjá ferðafólki. Hvítasunnuhelgin verður nú eins og oftast áður önnur mesta ferða- helgi ársins. Er undirbúningi fyr- Á fundi bæjarstjórnar Reykjavík ir hvítasunnuferðirnar nú lokið ur í gær bar Þórður Björnsson ! að mestu. Meðal þeirra ferða sem fram eftirfarandi fyrirspurnir til' mest er spurt um eru 3ja dagar" borgarstjóra: jferð á Snæfellsjökul og fer hún l.-Hve háa fjárhæð samtals héðan úr bænum á laugardag kl. hefir Gísli Halldórsson, húsameist 14.Gist verður í samkomuhúsinu í ari, fengið greidda úr bæjarsjóði ólafsvík. Til Reykjavíkur kemur fyrir að vera framkvæmdastjóri hópurinn aftur á mánudagskvöld. íbúðarhúsabyggrnga bæjarins og Ennfremur einsdagsferðir að Gull hafa eftirlit og umsjón með þeim fossi og Geysi, en sú ferð mun undanfarin ár? jverða farin bæði á morgun föstu- 2. Hve mikill hluti fjárhæðar- dag kl. 9 að. morgni og á hvíta- innar er talinn vera laun og hve sunnudag cinnig kl. 9. mikill hluti hennar er talinn vera j ,.„ , , _ -. ___ kostnaður? 3. Hver hefir af bæiarins hálfu rétt væri að fela einum manni ákveðið fjárgreiðslurnar? jslíkt eftirlit, en vilji meirihlutans Arið 1948 voru gefin úr „drög að námsskrá" fyrir barnaskóla- og gagnfræðastigsskóla. í maí 1953 skipaði Björn Ólafs- son menntamálaráðherra nefnd, til þess að endurskoða námsefni í barna-- gagnfræða- og menntaskól- um og gera tillögur um námsskrár fyrir hvert þessara skólastiga. Nefndina skipuðu: Ólafur Björnsson, prófessor, for- maður. Aðalsteinn Eiríksson, náms stjóri; Arngrímur Kristjánsson, skólastjóri; Ágúst Sigurðsson, cand. mag.; Guðmundur Þorxáks- son, cand. mag.; Jón Sigur'ðsson, borgarlæknir; Kristinn Ármanns- son, yfirkennari; Lára Sigurbjörns- dóttir, frú. r Nefndin skilaði áliti vorið 1954. Álit nefndarinnar var lagt fyrir fund skólastjóra gagnfræðastigs- skóla, tekið fyrir til umræðu á full trúaþingi Sambands íslenzkra barnakennara, sent til fræðslumála stjóra, skólaráði barnaskólanna og námsstjórum til umsagnar. I júlí 1953 fól menntamálaráð- herra Aðalsteini Eiríkssyni, náms- stjóra, Helga Elíassyni, fræðslu- málastjóra, Magnúsi Gíslasyni, námsstjóra og Pálma Jósefssyni, skólastjóra að ganga endanlega frá námsskrá fyrir barna- og unglinga stigið. Nefndin hefir unnið úr áliti fyrri nefndarinnar og þeim at- hugasemdum og umsögnum, sem fyrir lágu. Nefndin réð Þórleif Bjarnason. námsstjóra sér tii aðstoðar. Niðurstöður nefndarinnar í nekkr um aðalatriðum verða lagðar fyrir uppeldismálaþingið. Rákettuvopn (Framhald af 8. siðu). gotu, Hringbraut og Miklubraut. Mun H. J. Hólmjárn, fram- kvæmdastjóri Fáks bjóða forn- menn velteomna til atsins og setia síðan kappreiðarnar. Miklar breytingar á skeiðvellinum. Miklar breytingar hafa nú orðið á skeiðvellinum við Elliðaár til batnaðar og stendur þó meira til. Fáksfélagar hafa unnið þarna á kvötdin í sjálfboðavinnu og látið hendur standa fram úr ermum. Skeiðbrautin hefir verið breikkuð og bætt. Traustri og snoturri tré- girðingu komið- upp milli brautar og áhorfendasvæðis, og þrep sett á áhorfendasvæðið, svo að nú er að- síaða til þess að fylgjast m'eð hlaup unum 511 önnur en verið hefir. Þá er verið að byggja nýja dómstúku og margt fleira niætti nefna. Framtíflarskipulag. Hitt er þó mest um vert, að Fák- ur hefir nú fengið til umráða all- stórt svæði umhverfis völlinn og leyfi til að leggja þar reiðbrautir og gera nauðsynieg mannvirki til þe.53 a3 þarna verði raunveruleg miðstöð hestamennsku. Þarna á að gera 800 metra hringbraut, byggja höíthús fyrir 150 hesta, félagsheim ili fyrir hestamenn, æfingasal til tamninga og liðkunar hesta o. fl. Er of langt ntél að rekja það hér, en tækifæri gefst vonandi til þess síðar. . Fákur er nú að efna til happ- dVættis til fjáröflunar vegria þeirra inilclu framkvæmda, sem þarna eru á döfinni. En það er ástæða til að h'vetja fólk tíl að sækja kappreið- aruar, njóta góðrar skemmtunar qg styrkja gott málefni. Uíníer^armitístöíS : (Framhald af 1. síðu). samþykkt áður í bæjarstjórn og Umferðamálanefnd hefði haft mál- ið til athugunar og getið þess í á- liti sínu, að bæjaryfirvöld. gætu bezt þokað málinu áleiðis með því Þróttur hefir unnið Víking með ! ur til úrslita í Reykjavíkurmóti 1. að beita sér fyrir því við fjárfest- \ 2—1, en Breiöablik er aö hefja j flokks og sigraði Valur með 2—0.! ingaryfirvold, a'ð leyfi fengizt til jkeppnina, og verður fróðlegt að Einnig léku KR og Þróttur og a.ð hefja byggingar. Hér væri umjsjá hvernig þeim reiðir aí, en sigraði KR 4—2. Lokastaðan í mót-. a.ð ræða eitt mesta nauðsynjamál j meðal liðsmanna eru nokkrir van- inu: bæjarins og þeirra, er hingað I ir leikhienn úr Reykjavíkurfélög- Valur ___ 3 2 1 0 4—1 5 verða að leggja leiðir sinar, og því j unum, en sem flutzt hafa suður KR ...... 3 1 1 1 5—4 3 væri brýn nauðsyn að halda mál- fyrir Fossvogslæk. I Fram ___ 3 1 1 1 4—5 3 inu vakandi. I Á þriðjudag léku Fram og Val- Þróttur .. 3 0 1 2 5-—8 1 Aímenn fjársöfnun tilkirkjubyggingar í Kópavogi Almenn fjársöfnun til kirkju- byggingar fer nú fram í Kópavogi. Hefir kaupstaðnum verið skipt í meir en þrjátíu söfnunarsvæði og leita söfnunarstjórar stuðnings í hverju húsi. Ætlast er til að menn lofi ýmist fjárframlögum, vinnu- stundum, flutningum, eða einhverj um verðmætum, t.d. efni. Menn hafa heitið að gefa happ drættisvinninga þ.á.m. eru tvö lömb að hausti. Nokkrar konur hafa lofað að gefa kirkjuklukkurn ar. Allt bendir til þess að þátttaka verði mjög almenn, enda er mönn um í þessu fjölmenna og hraðvax- andi bæjarfélagi það bæði nauð- synja og metnaðarmál að sem fyrst rísi fögur og hæfilega stór kirkja á hinu stórfagra kirkju- svæði. Húsameistari ríkisins vinn ur nú að teikningu hennar. CTBRBÐIÐ TlMANN (Framhald af 1. síðu). ná til flugvéla í þeirri hæð, sem þær nú til dags fljúga í, ef til sprengjuárása kæmi á norskar borgir. Árás á Norður-Noreg. Rakettan „Honest John" verð ur staðsett hjá herfylki í Norður-Noregi, og mun stórum auka möguleika hersins þar til að verjast árás, skyldi til hennar koma. „Nike Ajax" verður hins vegar notaður til að verja Osló og svæðíð umhverfis hana. Ráðherrann kvað því erfitt að hugsa sér vopn, sem væri fromur einskorðað við varnir, þar eð úti- loka'ð væri að nota það fyrr en óvinaflugvélar kæmu inn yfir svæðið kringum Ósló. Sama gilti raunar um hina rakettutegundina. Hún yrði aðeins notuð, ef til þess kæmi að innrás yrði gerð í Norð- ur-Noreg. «n iiiiili iii jij iimiitiiii u im iiii iiimitiiiimiiiin m miiiiii [ Léttadrengur I | 8 ára, frískur og duglegur | I strákur, vill komast í sveit í | | sumar. Gæti annazt ýmsa 1 1 snúninga. Meðgjöf. Þeir sem 1. , 1 vildu sinna þessu geri svo | 1 vel að bafa samband við Guð-1 1 nýju Ström, Höfðaborg 93, | I Reykjavík, bréflega eða munn | | lega. | '•iifimiiiiituiiiiMmtiuimiiiimmiimiHiiiimiiiiitiiim IIIIIUiIIinillini!Ii!!l!!l!l!llli!l!!ll!!illll)!l!lll!llllll!lllli!ll!llllll!l!i:ill)ll!!i!i!iiMMI!l!l!!iti!!)i!ll!l!!illll!!III!lll!!]!in B -i a ynriesiur 3 3 Þórður gat þess, að fyrirspurn hefði ráðið. Fyrirspurnirnar væru þessi væri fram borin með tilliti fram komnar vegna sögusagna um til reikninga bæjarins fyrir árið ótrúlegar greiðslur i þessu efni, og 1956, sem lágu fyrir fundinum til þyi væVi bezt,'að hið rétta kæmi úrskurðar. Hann sagði, að skipt- fram, væri hér allt með eðlileg- ar skoðanir hefðu verið um það á- um jiætti,. mættu allir betur við sínum tíma i bæjarstjórn, hvort una en áður. ;£ Baitspymnhði fyrsfa leik sinn opavogi leikur í 2. deild i kvöW Leikur þá gega Þrótti — Kunnir knattspyrnu- mrnn íeika raeíS litSinu í kvöld leikur nýtt utanbæjaTlið hér sinn fyrsta leik,' Ungmennafélagið Breiðablik í Kópavogi leikur gegn Þrótti í 2. deiidaríveopninni og hefst leikurinn kl. 20,30. Forseti alheimssam- taka Aðventista, séra R. R. Figuhr, er stadd- ur hér í bænum, og flytur fyrirlestur í Að- ventkirkjunni í kvöld kl. 8,30. AHir velkomnir. luiiHiíiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiHiiiiiiiiiiiiimimiiiiimiiitiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiii ^líil!l!Ii!!ill!l!llllli!lllil!l!li;ilill!lIIIIIIIIII!IIIIII!ll!llllllll!lini!!l!!HII!lllllU!a!iin!lil!!llll!ll!!l!!!ll!lllllllll!llli!U f Eigendur skúra ( Eigendur skúra, sem án leyfis hafa verið reistir = I á bafnarsvæðinu svo og eigendur báta þeirra, er liggja | | á landi hafnarinnar eru áminntir um að taka þetta I I burtu fyrir 15. þ. m., að öðrum kosti mega menn bú- I I ast vi'ð því að þetta verði fjarlægt á kostnað eigenda. I | Reykjavík, 6.6. 1957. j 1 Hafnarstjóri | _f£meMH«HR^«æmmmisnimiinii]iim)niniiiiniimiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmn~ai

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.