Tíminn - 23.04.1958, Blaðsíða 1

Tíminn - 23.04.1958, Blaðsíða 1
tlmar TÍMANS eru Ritstjórn og skrifstofur 1 83 00 BlaSamenn eftlr ki. 19: 18301 — 18302 — 18303 — 18304 42. árgangur. Innl f blaðinu: Fregnir af frægu fólki í Spé- spegli Tímans, bls. 4. Erlent yfirlit, bls. 6. J'óhannes Snorrason, flugstjóri, segír friá Afríkuflugi Gull- faxa, bls. 7. Reykjavík, miðvikudagur 23. apríl 1958. 90. blað. roressor Linar uiarar i wisconsin slenzka nefndin lýsir yfir, að engin támarkslengd grunnlínu gildi hér Verkfallsalda á ítalíu NTB—-RÓM, 21. apríl. _ Um Ivær milljónir ítalskra landbúnað- arverkamanna hófu í dag verkfall til að krefjast hækkaðra fjol- skyldubóta, og talið er í Róm, að verkíall þalla sé aðeins upphafið S stórri öldu verkfalla, sem nú séu í þann veg'nn að ríða yfir i ítalíu. Vsrkfall laidbúnaðar- verkal'ólks er runnið undan rifjum lancUsambandí ko;r.':húnistisk.a verkámanna, en mun fleiri taka þó þátt í því en eru í þeim sam- c'Jkum. VerkfbTl í ýmsum atvinnu greinum hafa verið bo'ðuð á næst- unni. P.-óf. EfNAR OLAFUR SVEINSSON hefir dvalið í Bandaríkjunum að und n-firnu i bDði ameríska manntamálaráð'uneytisins og hefir hann ferð- art víii, hsim:ótt háskóla og flutt fyrirlestra. Þessi mynd er tekin í há- sl<ól num í W sconsin þar sem próf. Einar Óbfur heimsótti próf. Einar H.u'j;.-,, ssm íeientUrrovm er a'ö gó'ðu kunnur. Þarna eru prófessorarnir bái i ¦ ¦ og oð b^ki þeim norrænir stúdentar, ssm stunda nám við þennan háskóiá. Veshsr-In-óir sameinast í eitt ríki og hljéta mjög aukið sjálfsforræSi Méirgrét prinsessa settti nýkjönð þing Lundúnum, 22. apríl. — Margrét prinsessa opna'ði í dag með ræðu f'yrsta kiörna þjóðþingið í hinu nýstofnaða banda- lagsríki Vestur-Indíum, sem hingað til hefir verið skipt í 10 smærri umdæmi og lotið nýlendustjórn Breta. Er hér um mikilvægan áfanga að ræða í stjórnmálaþróun þessarar nýlendv. Aðsetur þings og stjórnar verður í borginni Port of Sraín á eynni Trinidad. Lennox Boyd nýlendumála. áð- Ókeypis skólavist á norrænum lýðháskólum . E'ns og undanl'arin ár mun ó- keypis skólayist verða veitl á norrænum lýðháskólum riœsta vet- ur fyrir milligöngu Norræna fé- lagsins. í vetur njóta 20 unglingar slíkr- ar fyrirgreiðslu: 13 í Sviþjóð, 5 í Noregi, 1 í Danmörku og 1 í Finn landi; (Framhald á blaðs. 2). • FuJltrúar hafa gert nánari grein fyrir þeim vi'Shorfum, seín réou úrslitum i atkvæða- geioslu um megintillögur á laugardaginn • Á fundi nefndar þeirrar á ráðstefnunni um réttarreglur á hafinú, sem fjallar um landhelgis- og fiskveiðilögsögumál,; gerðu fulltrúar nánari grein fyrir afstöðu þeirri, sem í Ijós kom á laugardag, er meirihluti var fyrir 12' mílna fiskveiði- lögsögu, en móti 12 mílna landhelgi. Tillaga Indlands um. 12 mílna landhelgi var felld með jöfnum atkvæðum, en til-; laga Kanada um 12 sjómílna fiskveiðilögsögu samþykkt með 38 atkv. gegn 36. leyti liggja í milli hluta, og var þeirri ..\-efiut fylgt viS alfa at- kvæoagreiðsluna. Davíð Ólaí.'._-on ge.rðl grsin fyrir í fréttaskeyti, sem rikísútvarpið birti frá fréttamanni sínum í Genf, Jóni Magnússyni, í gær- kvöldi, var rakin afstaðá íslenzku atkvæði íslands. ísland grs'ddi sendinefndarinnar og í meginatrið- atkvæði gegn fyrrí hluta titiagu um á þessa leið: Kanada um 6 ír.ílna landhelgi, af i því að það vikt: ekki b'ada sig Grundvalla"sjónarmiR íslenzku við sex mílna landheigi eingöngu, nefndarinnar var atS sty'öja sem ef se'.nni hluti l lKiíunnar r«c3i vífftækastá fiskveiðilögsögu, en ekki samþykki. En ísland greiddi lata landhelgismáiið að öðru atkv. með seinni hlutanum um 12 _____________ : sjómílna fiskveiðilögsögii, þ. e. 6 sjóm. fistveiðasvæði utan sjálí'r- ar landhelginnar, þar sem st.-and- ríki hafi algeran einkarétt til að stumla veiðar. ísiend'ngar sátu sí'ðan hjá við atkvæðagreiðslw um allar aðrar tiilögur varðandi víð- áttu landhelginnar, hvort hún ætti að vera 6 eða 12 milur. Grænlandshundar dr. Fuchs fluttir til Noregs LONDON, 21. apríl. — Atta sterkir Grænlandshundar, sem Tillögur Rússa voru í hinum mikla leiðangri dr. I Þá kom að tillögu Sovérrík-.ianna Fuchs á Suðurskautslandinu ve.ða um, að það skyldi vera reglan yfir látnir eyða síðustu ævidögunum leitt, að hvert ríki geti ák\»eðið í Noregi. Norskir dýravinir hafa sína landhelgi 12 mílur. ísland Öxnadalsheiði hefir ekki verið' boðist til a'ð taka við hundunum taldi sig ekki geta setið hjá vi'ð at- skafinn og sama miili gegnir um j til að koma í veg fyrir ag þeir kvæSagreiðslu um þessa tifflögu, ÖxnadalsheitJi ófær yrðu drepnir. Konunglega dýra- þar sem hún heLmilaði strandríki verndunarfélagið í Bretlandi hef- eigi minna en 12 mílna landhalgi, ir séð fyrir flutning hundanna frá og i henni fælistmöguleiki á m-eira Vaðlaheiði. Þeir vegir verða ekki opnaði? fy.r ei i næí'.a mánuði. Dalvíkur- Svalbarðseyrar- og Þú-und;r manna i'ylltu g'jtu.nar harra Breta var viðsladdur þakk- Laugalandsvegir eru bannaðir Nýja Sjálandi til London og þar en 12 míium. ísland gr-eiddi því og fyigdu3t m::ð lor Margréíar arguð;þjónustu í Lundúnum í dag þungum bílum eins og sakir! eru þessir L'ábæru hundar nú nið- atkvæði með tillögunni, sem var prin-*ssu, er hún ók í morgun til af þassu lilefni og fólk frá V- standa. j urkomnir. Hundarnir eru mjög öfl felld með 44 atkv. gegn 29. landíT.iórahússins. En er hún kom Indíum, sem búsett cr i Bretlandi, Undanfarna daga hefir veiðst ugir og eru vert til þess fallnir þangið v.ir þ'ng.íalurinn t.oðfull- fagnar með ýmsum ha»tti þessum nokkur smásíld á Akureyrarpolli.! að verða kjölturakkar, og er ætl- Bandaríska tillagan ur ai h.tnum nýkjornu þingmönn- merka áfanga í siálfstæðlsbaráUu Hefir hún ver'.ð flutt i bræöslu i unin að þeir verði notaðir sem ísland iagðist eindregið gegn um, .-end'mönnum erlendra ríkja heimalandsins. ' í Krossanesverk.;mi'ð.iu. ] dráttardýr hj'á björgunarsveitum. og tlgnuin gestum. arðnandi orðasennur í máli Rússa og fylgismanna Títós Drauniur orðinn aö verultika. Opsunar æða prinscssunnar var'. útvarpað !il alira eyjanna 10 í Vestv.r-lndíum, sem lotið hafa j fesihni nýlenduitjórn Brcla hver! í sín'c lagi. en nú hafa saneinast I i hir. i riýja sambandiríki, sem; fær allmikla sjálfstjórn innan j 'brcíki rlk.iasambundsins. ¦ . í :æ3u sinni sagði prinscssan, | að sameining Vestur-Indía i eitt j bandi^agsr-íki; ssm svo lengi hefði j yerið vonardrau-nur, væri orðin að ví-.-ule'.kt. Bretland og samveld-' , , , . • islond.n myndu fylgjast aí áhuga'J daS hatSlBga steínii nkjanna, bæði 1 austn og vestn. Sagði vid- samcjginiega s-tefnoskrá. 'og vs.v'.ld msð til.aumim lv.ns ný- harin, að Ráöstiómin gæti aldrei skipað Júgóslövum fyrir j 5;jórnar:krá.-nefnd':nni hélt kj'irr.i þ'ags t:l þess að' breyta verkurn, né knívð þá til algers fylgis við sig. Tító sætir peicr Pospdov, h'áttsettur maður eyler::íu;ium í síjórntrilaloga og einni? hinl,j hörðlistu gagnrýni í Íloskva. hagfrx-ð.lsga he'ld. Auk þsss flutti priftse -i\n scr-;t.:k:tn boðskap og -haHl.wjkir fpá Elísabclhu drottn- 'ingu. bandarísku tiilögunni, sem var felld með naumum meirihluta, og kann að koma fram aftur í br-eyttu formi, þtt ekki sé það ákveðið enn þá. ísland vildi efcki vera meS í flutningi tillögu um 12 mí-lna landhelgi, þótt hún teldi það skrof í áttina, er myndi leysa okkar vanda að miklu leyti, en tll við- bótar þyrfti sérstakar ráðstafanir. Þess vegna bar isl. nefndin fram tillögu í fiskvsrndarnefndinni, um forgangsrétt til fiskveiða utan fisk- Tító sjálfur oríhvass í ræthi á flokksþingi r^S«ÍÍSSS ^— . „ , : kommúnistaflokks Júgóslavíu í tilefni af því, að í dag eru 88 og va-r sú tillaga saniþykkt í | ár lið'in ftiá fæðingu Lcnins NTR--Moskva og Ljubljana, 22. apríl. • - Tító gagnrýndi ^ ^.^ . ^^ g.rr eins og þá var getið í fréwtrn. 'ð 25 atkv. gegn 18. Við, aðra u.n- ræðu í gærkvöldi var hún sam- þykkt til allsherjarnefndar .:sð 29 atkv. gegn 21, 11 sátu hjá. Þá er að scgja írá umræðum um .-im- þykktir um grunnlínu. Landhclgis- •Nýr fáni. E"::r að cpnun þingsins var lok í rúísneska ko.mmúnistaflokknum, nefndin mliöi um ^uanlínu^og þvt iram. aS afs aSa jugoslavneska t-k íslland m { undirnefnd eips og og önnur rtki, sem breytingarlillögur. gsrt höfóu Ti J i'or-sti Júgó'laviu flutti jckið vi'ó he'mvvahbitefnu Stalitn. | kc'mmúnistaílokksins í vissum mál :':rjju á flakk þ'ngi kj!i::núnista- Ti!ó kvað staí'nu Kússa nú nokk- um veikti mjög samheldnina í hin flokk-i landsins, en þ.tí hóf t í dag" uð breytta, en veslur^e'.dui virt-' um sójía'listiska heimi. í einstök- í Ljubljana, hcfuðbo g SK'nsníu. u:t aíe'.ns tslja þjö velkleika-' um atriðum væri stefna þeirra Hann gagnrýndi harðlega ri'Áti i me ki: ' í andstö'ðu við sameiginlega stefnu au-:tri cg vestri. Ilann sagði, :tð Eng'nn fuH'-ú': i'rá neinti Iláð-' sk 'á, og þann friðarsáUmijlj, sem 'iS, k-yna pr!nies's^á i'ram á svalir Kúðstjó nin yrSi að sæita sig við sliórnarríki sHur flokksþmg júgó sr.mþykktur var á fundi kommún- 'þ:n.;'h.NSÍns, en þar blakti í fyrsta það, að hún gæti a'.dre'; skipað sl:u :is ka k.;niT.tinistaflokksins og istafiokkanna í Moskvu í nó>73m- elrki noía . s'em grunnlínustoe. 'sinn hinn nýi i'áni Vsstttr-Indía. Júgó \"\ um fyrir verku:n. nó hsld fá'r iiú komnuinistai'lokkum utan j ber í fyrra. Pospelov lct í ljósi Felld var iillaga frá Islandi .dh Grunnlínurnar - . Þjóðréttarnefndin haf'Si lagt til. að sker, sem yfir flæðir, mætti von um a'ð júgóslavneika flokks- aö fella niður Þetta akvæði, en þingið myndi gera nauðsynlegar samÞ- tin- fra Mexik-° ^38 eftlre' brevtingar á steínuskrá sinni, áður a° seu vitar reistir [ flkum stöS; for:.a.:'sr:ichs:r.i hins nýja rikis. Taldi stefr.u ltú«sa reytta. ' Ai' hálfu RtHsa var í d:ig sett; en hún yrði samhykkt. Pospelov um. eða onnur^ svipuð man.nvirki, Síðar, é'.c p:'in;cdsan i opnum vagni, Hann g-.-gnrýndi/;'nn:g harðlega í'ram h'n h::rð'j.;ta gagn.yni á - gagnrýndi fyrri leiðtoga llússa, þ.i P~-?^5l-í?lr SCm Srunnimustaðlr- 'I hor i'ii eru þr!r lit'r: b'áll, hvíil ur d eg'ð þi nauöuga til algers Rússlánds. 'bg g::á 65iS. Við hlig hennar stóð fylg's við sig. . ' 'bre:.? l.inrliítjýr'.'.in Sir Hales og i Gagnrýni af háltu Kússa. í gegnutn l'agurlcga skrsyUar g5t- AtlanJtoháfjsibáhðalagsíákln fyrir áS júgóslavns.k.i k'j'iimtinistaflokk- Malenkov, Molotov, Kaganovitsj Niðurstaða nefndarinnar varð- ur oörgarinnar. í kvöld situr prins halda enn upp': sömu stef-nu og inn. Samkacmt útvarpinu í, og Sepilov, og bar þeim á brýn anul grunnununa \naro .>u, að þog- csra-i veizlu mlkla í ktndssljórnar-, þau gerðu á valdatímum Stalins..; Moskvu, varð hann bæði i'yrir andstöðu vi'ð endurskipan atvinnu ^rstro.: ,-. <.j,.:- ¦.. .>: by= Clgunm. ! Það væri NATO, scm nú hefði gagnrýni í Pravda og á fundi veganna. (Framhald á blaðs. 2).

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.