Tíminn - 26.11.1958, Blaðsíða 2

Tíminn - 26.11.1958, Blaðsíða 2
T í MIN N, mfövikuðaginn 26. nóvember 1958, BrauSbillinn að leggja af staö. (Ljósm.: E. D.) Kaiipfélag Eyfirðinga sendir „brau báð á hjóhim" uib sveitirnar Undanfarin 6 ár hefir Kaupfélag EyfirSinga rekið merka starfsemi í Eyjafirði. Hér er um aS ræða eins kon- ar „brauðbúS á hjólum", meS öSrum orSum bíl frá BrauSgerð KEA, sem fer | milli bæja í nágrannasveit- um Akureyrar og selur brauð' og ýmislegt annað, sem sveitaheimili oft og tíð- um vanhagar um. Þes'si nýjung var upp tekin fyr- r xúmum 6 árum síðan og er hún 5Íðan_;.;orðin fastur liður í starf- semi Brauðgerðar KEA svo og í viðskiptaháttum sveitafólksins'. Brauðbíjlinn er eins konar sölu- búð á hjólum sem heimsœkir sveitabæina einu sinni í viku hverri. Umdæmið er stórt og nær yfir allar sveitir Eyjafjarðar og er billinn þvi á ferðinni frá kl. 10 að mprgni til kl. 7 að kvöldi alla virka daga vikunnar. Til sölu eru matarbrauð og kaffibrauð alls konar og auk þess tóbak og ýmsar sælgætisvörur. Eins og nærri má geta hefir þessi starfsemi KEA mælzt vel fyrir í sveitunum, og hefir það oft Friðrik teflir f jöl- tefli í Reykjavík Stórmeistarinn Friðrik Ólafsson teflir fjöltefli á vegum Taflfélags Aeykjavíkur, sem hér segir: 1. fjöltefli: Föstudaginn 28. nóv. kl. 8 í Sjómannaskólanum. 2. fjöltefli: Þriðjudaginn 2. des. kl. 8 í Sjómannaskólanum. 3. fjöltefli: Fösíudaginn 5. des. kl. 8 í S.iómannaskólanum. Friðrik teflir við 50—60 manns í hvert sinn. Þeir, sem vilja fryggja sér að komast að, gjöri svo vel að láta skrá sig í Breiðfirðinga búð á miðvikudagskvöld 26. nóv. Þáíttökugjald er kr. 40.00 fyrir manninn, og eru þátttakendur beðnir að hafa með sér töfl. Þessi fjöltefli verða að líkind- um það eina sem Friðrik á eftir að íefla hér heima á þessu ári, því um jólaleytið fer hann til skák- móta erlendis. Stjórn T.R. Alþýðusambandsþing (Framh. al 1 síðu.7 setuliðsvinnu 370 millj. en nú 130 nillj; Tekjur af ísl. atvinnurekstri voru 700 millj. 1953 en 11Q0 millj. íú. Atvinnutekjur eru nú jafnari i'g meiri en áður hefir verið. Það hefir sýnt sig, að efnahags- hálaaðgerðirnar í vor, voru at- /innuvegunum heppileg iblóðgjöf. En því miður höfðu þær í för með .sér vöxt dýrtíðarinnar. Þeirri þró xíi hefir nú verið mætt með kaup- ;iækkunum. En vöxtur dýrtíðarinn tr er þjóðarvoði sem vreður að Stöðva. Hvílir mikil ábyrgð á þessu ^.Iþýðusamtoandsþingi um að fi.nna 'arsæla leið til úrbóta í efnaihags- nálunum. Verkalýðshreyfingin temst ekki hjá að Jeggja sitt af nörkum í þessari baráttu, og eng- .im er betur til þess trúandi en /erkalýð og bændum að leiða þessi nál til happasælla lyk.ta. Koma ef- aust ýmsar leiðir til greina og 'erða allar að athugast vandlega. A.tvinnumálin almennt og skipu- ¦agsmál eru önnur höfuðviðfangs- sfni þessa þings. Oska ég þess að lokum, sagði Sannibal, að þingið beri gæfu til að leiða viðfangsefni sín til góðra 'ykta, og að störf þess megi verða uþjóð til blessunar. Þessu næst tóku gestir þingsins ifl.máls, og fluttu árnaðaróskir "i'fá' þeim samtökum, er þeir voru nættir fyrir. íSæmundur Friðriksson, fulltrúi Stettasamband bænda, sagði að samstarf þjóðfélagsstéttanna byrfti að aukast. En sem betur færi, væri stéttaskipting hjá okkur (slendingum ekki eins skörp og /íða annars staðar. Hér litu menn . jkki upp til annarra .vegna þess, ., ið þeir væru í hinni eða annarri , stéttinni. Menn væru metnir eftir jví, hvernig þeir ynntu störf sín af hendi. Hin tiltölulega jáfna . :aunaskipting hér væri verka- nannasamtökunum að þakka. Og ,öfn kjör væru menningarvotlur ívers þjóðfélags. Aðrir gestir þingsins voru: Bald rr Möller frá B.S.R.B., Gunnlaug- rr Gíslason frá Iðnnemasambandi fslands og Sverrir Hermannsson rrá Landssambandi verzlunar- nanna. Skipaðir voru í kjörbréfanefnd Snorri Jónsson, Jón Sigurðsson og Sigurður Stefánsson. í Dagsskrárnefnd: Björn Jóns- n Davið Kristjánsson komið sér vel, einkum um háanna tímann að húsmæður á sveitaheim ilum hafa ekki þurft að hverfa frá heyskápnum til þess' að baka handa heimilisfólkinu. Rekstur þessi ber sig því fiárhagslega yfir sumarmánuðina, en vart á öðrum árslímum en að sjálfsögðu er fyrst og fremst miðað við að fólk í sveitunum ge'ti haft sem mest not af þessari starfsemi. Starfsemi sem bessi mun ekki eiga neinn sinn líka á landinu, og er því á hana bent, að hún verður að teljast merk þjónusfa, pg verð- ur hún vonandi ekki lótin niður falla, þrátt fyrir að hagnaður af henni sé enginh. ¦ Þessi þáttur sámivinnustarfsins hefir og notið þess frá upphafi að sölumaðurínn, Davíð Krisfiánsson, er maður röskur ög; lipuf. son, Ragnar Guðleifsson og forseti sjálfkjörinn. í nefndanefnd: Eðvarð Sigurðs- son, Tryggvi Helgason, Hálfdán Sveinsson, Garðar Jónsson og for- seti sjálfkjörinn. Snorri Jónssön hafði framsögu fyrir Kjörbréfanefnd. 'Kvað hann nefndina sammála um að laka gild kjörbréf 316 fulltrjía.' Nokkrar kærur hefðu borizt en ekki vannst tími til að ganga frá þeim. Þá vant aði enn nokkra fulltrúa. Fjögur félög sóttu um upptöku í Alþýðusambandið: Verkakvenna félagið Orka á Raufarhöfn; verka- lýðsfélag Presthólahrepps; félag járniðnaðarmannp á ísafirði og Flugfreyjufélag íslands. Var samþ. inntaka þeirra í Al- þýðusamb. íslands. Var tala full- trúa þá komin upp í 370, Síðan var fundi slitið til kl. 9 um kvöldið. Tákn og töfrrar í Tsbet Út er kqmin bókin „Tákn og töfrar í Tíbet" og er hún gefin út af Bókastöð Eimreiðarinnar. — Bókin er eftir franska landkönnuð inn Alexöndru Davið-Neel, í þýð- ingu Sveins Sigurðssonar ritstjóra. Bókin, Tákn og töfrar í Tíbet, er nálega 300 bls. að stærð og er í átta köflum, auk inngangsorða. Höfundur bókarinnar hefir dvalið árum saman í Tíbet, auk þess hefir hann ferðast til Kína, Japan, Ind lands og fleiri landa, í Asíu. Bókin er lýsing á lífi og háttum Tíbetbúa, eftir frægasta núlifandi kvenlandkönnuð. Tákn og töfrar í Tíbet er mjög vönduð toók og prýdd mörgum myndum. iunnar detlur (Framh. af 1. síðu.) siðan tók Gunnar Thoroddsen til máls. Hann ræddi landhelgismálið og sagði, a'ö ýmsir atburðir gætu leitt til þess, að afstada íslands til vesturveldanna gæti breytzt til hins verra. Gunnar sagði einnig, að íslend- ingar væru lengra á veg komnir á tæknisviðinu heldur en því efna- hagslega. Borgarstjóri ræddi einn ig um handritamálið og sagðist hann þess fullviss, að það deilu- mál yrði leyst á bróðurlegan hátt á réttum tíma. Að lokum talaði Gunnar um þjóðareinkennin, bók- menntir okkar, söguna og ættar- böndin, en allt þette er má télja til einkenna okkar. Að lokum var sýnd litmynd frá íslandi. — Aðils. De Gaulie meS tillögur í frí- verzlunarmálinu Yf irlýsing | Á síðastliðnu vo.ri, gekkst ég, ásamt nokkrum stéttaribræðrum mínum, fyrir því, að prestastéttiá skoraði á kirkjumálasiórnina að leyfa herra Ásmundi Guðmunds- syni biskupi, sem yrði sjötugur á komanda hausti, að gegna embætti áfram fyrsí um sinn. Máli okkar til stuðnings vísuðuin við til laga nr. 27 1935 um aldurshámark opiii berra starfsmanna. ,Nú hefur mér borizt til eyrna, að því sé haldið fram í sambandi við mál þetta ,að biskupinn hafi sjálfur fengið okkur til að vinha þetta verk. Þessu vil ég eindregið mótmæla sem algerri fjarstæðii. Hugmyndin og framkvæmdin öll okkar félaganna, sem að þessu unnum. Biskupinn átti þarna eng- an hlut að máli annan en þann að taka vinsamlega beiðni okkar þessu viðvíkjandi, er um það var vi'ð hann rætt. Sé um einhverjar sakir að ræða i sambandi við þetta mál, þá ber að beina þeim gegn mér og okkur, sem að þessu unn- um. Með þökk fyrir birtinguna. Reykholti, 20. nóv. 1958. Einar Guðnason. iWBmmmiiimraininiiiiirminrnniiHi Efnahagssamsfeypur (Framh. af 1. iíðu.) in ástæða væri til að strita við að koma upp fríverzlunar-svæði eftir kokkabókum Breta, þegar önnur og betri leið lægi beint vfð. Það væri engin nauðsyn að þvinga bein um samningi upp á öll aðildarríki Efnahagssamvinnustofnunar Evr- ópu. í stað þess væri miklu heppi- legra að ríkin sem standa að sam- eiginlegum markaði geri sérsamn- inga við ríkjablokkir eða einslok ríki í Vestur-^Evrópu. Þannig mælti gera sérsamning við Breta, annan við Norðurlönd og síðan Norður- löndin og Bretar sín á milli. Fundur Adenauers og de Gaulle Af hálfu frönsku stjórnarinnar var upplýst í dag, að ekki kærni. lil mála að semja um fríver/lun á grundvelli þeim, sem Bretar hafa haldið sig við. Vesturþýzka stjórn- in lagði í dag síðustu hönd á mála- miðlunartillögur, sem ver'ða lagSar fyrir de Gaulle, er hann kemur að ræða við dr. Adenauer á morgun. Eru tillögur þessar sagðar mjög svipaðar tillögum Benelux-land- anna. í kvöld sendi danska s^iórnin bæði frönsku og vesturþýzku sljórn inni orðsendingu um fríverzlunar- málið. Er þar eindregio farið fram á ,að ekki komi til þess að' mark- aðslöndin beiti önnur Veslur-Evr- ópuríki viðskiptalegum þvingun- um, er markaðurinn kemur til framkvæmda 1. janúar næstkom- andi. Er orðsendingin send með til- liti til fundar þeirra forsætisráð- herranna á morgun. ¦Illllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt Lítil dieselljósavél óskast. Helzt 32 volta. Upp- lýsingar um tegund, stærð og verð sendist blaðinu sem fyrst merkt: „Ljósa- vél". | iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii NTB—París, 22. ónv. — Fram-] ikvæmdastjóri markaðsbandalags j Evrópu, en í því eru Benelux- j rikin, Vestur-Þýzkaland, Frakk- ] land og ítalía, átti í dag viðtal við de Gaulle forsætisráðherra Frakka um öngþveitið og strandið | i fríverzlunarmálinu. Eins og áð- ] ur er kunnugt af fréttum ætlar dc Gaulle um miðja næstu viku að heim.sækja Adenauer til Vest- ur-Þýzkalands, og er kallað að sú heimsókn verði endurgjald heim- sóknar Adenauers er hann kom til de Gaulle í september, en fyrst og fremst er ætlun þeirra a'ð ræða fríverzlunarvandamálið, en í öðru lagi Berlínarmálin. Eftir fundinn við de Gaulle kvaðst framkvæmdastjóri markaðs bandalagsins ánægður með tillög- ur þær, sem de Gaulle hefði sýnt honum, er hann ætlaði að leggja fyrir Adenauer varðandi mála- miðlun milli. m;arkaðsbandalags- ríkjanna og hinna landanna í Efna hagssamvinnustofnuinni. ' Væru þette uppbyggilegar tillögur, og kvaðst hann þeim samþykkur fyrir sitt leyti. GASCOIGNES mjaltavélarnar eru komnar og óskast pantana vitjað sem allra fyrst. ^ARfyJI GESTSSQN* Hverfisgötu 50 • Reykjavík MammuimiHinmtnmraiaawwBSEiaiaBfmi V.V.V^V.VVV.VV^V^VVV^SV^V.V.V^^^S^VANVWWWW" STÚDENTAFELAG REYKJAVÍKUR 40 ára ulSveldisfagnaður * 5 í Sjálfstæðishúsinu sunnudaginn 30. nóv. 1958 kl. 19.30. Dagskrá: Hátíðaræða: Páll V. G. Kolka, héraðslæknir. Einsöngur: Guðrún Tómasdóttir, söngkona. „Á stúdentamálþingi": Eínar Magnusson mennta- skólakennari stjórnar. Þátttakendur: Magnús Gíslason, fyrrv. skrií'stofustjóri, Sigurður Sigurðsson, fyrrv. sýslumaður, Bjarni Guðmunds- son, blaðafulltrúi og Dr. Jakob Benediktsson. Á Austurvelli: Lúðrasveit Reykjavíkur leikur frá kl. 23,30. Flugeldar — hátíðalýsing. Kl. 12 á miðnætti munu forseti íslands og samkvæmisgestir hylla Jón Sig- urðsson við styttu hans. Aðgöngumiðar verða seldir í Sjálfstæðishúsinu miðvikudag og fimmtudag 26. og" 27.'nóv. frá kl. 17.00 til 19.00 báða dagana. Samkvæmisklæðnaður. .. Stjórnin.

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.