Tíminn - 03.10.1962, Blaðsíða 12

Tíminn - 03.10.1962, Blaðsíða 12
 i I Þriðja deildin á iangt íland KH-Reykjavík, 1. okt. Eins og skýrt var frá í Tímanum s.l. laugardag, fór Steindór Steindórsson, kenn ari í náttúrufræði við Menntaskólann á Akureyri, til 'Sviss nýlega, þar sem hann sat þing Iiffræðikenn- ara í OECD. Að þingi loknu ferðaðist Steindór um Norð- urlöndin og kynnti sér fyr- irkomulag náttúruf ræfri- deilda við skóla þar, en í athugun er að stofna slíka deild við M.A. Steindór er nú kominn hcim, og hitti Tíminn hann að máli í dag og spurði frétta úr förinni. Þingið yar haldið " í I^a Tour de Peilz í Suður-Sviss dagana 4.—14. sept., og sátu það fulltrúar frá flestum löndum sambandsins vestan járntialds. Verkefni þings- ins var að ræða umbætur, sem gera þyrf ti og unnt væri að gera, í líffræðikennslu í æðri skólum, og gerðu allir 'ulltrúar þingsins grein fyr- ir kennslufyrirkomulagi í heimalöndum sínum. í lok fundarins var gerð ályktun, jg er í henni lög áherzla i nauðsyn þess, að líffræðin fái meira rúm í námsefni, og að kennsla verði meiri tilrauna- og útikennsla og nánar tengd kennslu í efna og eðlisfræði Leggur þingið til, að kennslubækur í líffræði í hinum ýmsu löndum sam- bandsins verði kannaðar og hinar beztu teknar til fyrir- myndar eftir ástæðum hvers lands. Enn fremur að líf- fræðin verði kennd sem nið urstöður undanfarandi rannsókna í þeirri viðleitni að skilja fyrirbæri lífsins, þess vegna hljóti tilraunir og skoðun náttúruhnar að verða meginþættir í kennsl- unni. Enn fremur er í ályktun- inni rætt um þörf á bættri menntun líffræðikennara í sambandi við bætt kennslu- fyrirkomulag, og er tillaga þingsins, að í hverju landi verði stofnuð nefnd, sem fjalli um líffræðikennslu og í senn leiðbeini og hafi for- göngu um umbætur á þessú svið'i Enn fremur að stofn- uð ve.rði alþjóðanefnd í sama tilgangi, sem annist samræmíngu framkvæmda og sjái um dreifingu á upp- lýsingum, en OECD veiti starfi þessu stuðning og veiti nokkurt fé til þess. Eins og fyrr segir, ferð- aðist Steindór að þingi loknu um Norðurlöndin. að- allega Danmörku, til að kynna sér fyrirkomulag náttúrufræðideilda við skóla þar. Kvaðst Steindór ekki mikið, geta sagt frá þ\'i feyðalagi, hann hefði heim- sótt nokkra skóla í Dan- mörku, einn í Noregi og einn í Svíþjóð, talað við kennara og safnað plöggum. sem hann ætti eftir að vinna úr Ed hann kvaðst geta sagt það með vissu. að sjífurlpgur munur væri á út- Framhald á 15 síðu Mjólkurbar og keilubrautir í Lidó æskufólks MB — Reykjavík, 1. okt. Nú hefur verið ákveðið að breyta einúm stærsta og glæsi iegasta samkomustað borgar- innar, Lídó, í það horf, að þar skemmti æskufóik sér án áfengis. Konráð Guðmundsson fram- kvæ'mdastjóri skýrði blaðinu frá þessu í dag. Hann kvað þessar breytingar verða gerðar á vegum hússins og án hjálpar opinberra aðila. Standa vonir til, að þeim verði lokið í byrjun næsta mán- aðar. Breytingarnar verða margvísleg- ar. í stað vínbarsins k'emur svo- kallaður mjólkurbar, þar verða seldar allar hugsanlegar mjólkur- vörur. Frammi í anddyrinu verður komið fyrir öðrum bar, þar sem seldir verða alls konar ódýrir heit ir réttir, Hamborgarar, pylsur o. þ.h. ^Ný húsgögn verða keypt í hlutá hússins og ný teppi sett á allt húsið. Þá verður komið fyrir tveimur keiluspilsbrautum í hus- inu, en keiluspil á nú miklum vin- sældum að fagna erlendis. . Lídó tekur um 400 manns. Inn- gangseyri mun stillt mjög í hóf, svo og verði á veitingum. Gos- drykkir eru nú yfirleitt seldir á 18 krónur flaskan á vínveitinga- stöðunum, en Konráð sagði okk- ur til flæmis, að flaskan myndi ekki kósta yfir 12 krónur á hinum nýja skemmtistað. Lídó verður op- ið föstudags-, laugardags- og sunnudagskvöld, en hin kvöldin verður húsið leigt út til alls konar skemmtana, en þar mun gilda sama reglan, að áféngi verður.ekki. haft um Hönd. Hljómsveit Svavars' Gests mun leika áfram í Lídó, a.m. k. til áramóta. Eins og fyrr segir, nýtur Lídó engrar opinberrar aðstoðar í þessu máli. Rekstur hússins mun hafa gengið ágætlega síðastliðið ár, og aldrei verið þar meira að gera. 2. síðau skiptum. Jafnvel vinum hans svb nefndu bar saman um að frá hon um stafaði kulda og sinnuleysi um annarra hag. Hann fann varla til likamlegs sársauka. Tannlæknir hans gat ó-sköp vcel borað rólegur allt nið- ur í rót á tönninni án þess Kreuger kveinkaði sér hið minnsta. Af öllu sem geymist af því sem hann lét út úr sér í sam- sölum, ræðum, bréfum o. s. frv., er ekkert sem bendir til þess að hann hafi verið mennskur ma'ð- ur, hvergi er huggunarorð eða 'uppörvun, hvergi sést örla á því að hann hafi haft meðaumkun með nbkkurri lifandi véru. Oftast réð hann til sín starfsfólk, sem var alger „nóboddf" og átti sér enga sjálfstæða hugsun en sat j og stóð eins og foringinn vildi. ^í^avangur undir að vinn.a á þessu sviði, eigi kost hagnýtrar fræðslu. verklograr og bóklegrar, sem fiskiðnað varðar". Þajj þarf ekki a5 fjólyrða um það, að hér er tneyft miklu þarfamáli. Við eigum meirji undir vöruvöndun þessarar meginútflutn'ingsframleiðslu okkar en flestu öðru, »g það gegnir raunar furðu, hve leið- bejningiastarf um þá vöruvönd- im er enn reikult og handahófs kcnnt, og Wð e'gum a'llt of fátt sérlærðra og séræfðra mauna til þess afl 'ei^beina um þessa vöruvöndun og markaðs- búnað. TVEIR ungir guðfræðikandidatar tóku prestvígslu á sunnudagi I— Biskupinn yfir íslandi, herra Sigurbjörn Einarsson, vígði tengdason sinri, Bernharð Guðmundsson prest til Ögurþinga og Ingólf Guð- mundsson til Húsavíkur. Myndin er af hinum nývígðu prestum og konum þeirra. Til vinstri séra Bernharður óg Rannveig Sigurbjörns- dóttir kona hans og til hægri séra Ingólfur og Áslaug Eirfksdóttir kona hans. Indriði G. hlaut LindemannsstyrkiniT Úthlutun styrkja úr Rithöf- undasjóði Kelvin Lindemanns fór fram 1. okt. s.l., og er styrkupphæðin að þessu sinni 5000,00 danskar krónur á styrkþega, eða um 30 þúsund kr. íslenzkar. Styrkina hlutu fjórir rithöfundar, einn frá hverju hinna norrænu landa annarra en Danmörku. Meðal þessara fjögurra er Indr- iði G. Þorsteinsson, en hann er fjórði íslenzki styrkþeginn. Hinir rithöfundarnir, sem styrk hlutu ag þessu -sinni, eru Ebba Haslund frá Noregi, Sven O. Bergkvist frá Sviþjóð og Pertti Nieminen frá | Finnlandi. Kelvin Lindemann stofnaði Rit- höfundasjóðinn árið 1946, en árið 1949 var í fyrsta skipti úthlutað úr honum. Éru styrkirnir hugsaðir I sem ferðastyrkir, sern eiga að veita , norrænum' rithöfundum tækifæri til að dveljast a.m.k. einn mánuð í einhverju hinna nor- rænu landa utan heimalandsins. Sjóðstjórnin úthlutar styrkjum, án þess að um þá sé sótt. f stjórn- inni eiga sæti af íslands hálfu Kristján Eldjárn, þjóðminjavörð- ur og Ólafur Jóhann Sigurðsson, rithöfundur. 17 ráöherrar NTB-Algersborg, 29. sept. Ný stjórn hefur verið mynduð í Alsír og er Ben Bella forsætisráð- herra hennar, eins og áður hefur verið skýrt frá. í gær lagði Ben Bella fram ráðherralista sinn og eiu 17 ráðherrar í stjórninni. í ræðu, sem Ben Bella hélt við þetta tækifæri, sagði hann meðal annars, að stjórn hans myndi ekki bregðast trausti fólksins og myndi nú hefjast handa við uppbygging- arstefnu þá, sem hún hefði sett sér. Sumarsýningunni í Ásgrimssafni að ifúka . Um mánaðamótin maí—júní var opnuð sumarsýning í Ásgrims- safni. Skoðuðu sýninguna -m.a. margt erlendra gesta. Nú er þess- ari sýningu að Ijúka. Verður hún að'eins opin 2 daga enn þá, fimmtu- dag og næstkomandi sunnudag. Safnið verður síðan lokað í 2—3 vikur meðan komið er fyrir nýrri sýningu. Ásgrímssafn er opið frá kl- 1,30—4. Gamli Garður (Framhald af 9. síðu.) — Hér á Hótel Garði hafa gist í sumar fleiri gestir en nokkru sinni áður og umferð almennt verið meiri og nýting góð. Er meðaltal nýtingar herbergja fyrir mánuðina júní til ágúst, að bá'ð- um meðtöldum 80%. Skráðar gestakomur eru 3750, en að sjálf- sögðu eru sömu persónurnar þar taldar oftar en einu sinni. HygS ég, að ekkert eitt hótel hafi í sum ar tekið á móti fleiri fjölda er- lendra ferðamanna. Af gestafjöld anum eru frændur okkar á Nori3- urlöndunum fjölmennastir me'ð 32% gesta, næstir þeim koma Bretar og Þjóðverjar jafnir með 12%, en síðan Bandaríkjamenn með 11%. Aðrir með minna. Þeg- ar flett er gestabókinni, sést, að gestir eru af fjölbreyttu þjóðerni og þar blasa við staðarnöfn hlið við hlið eins. og Patreksf jörður og Perú eða Ástralía og Akranes. Ráðstefnur hafa einkennt sumar- ið og telst mér til, að hér hafi dvalið þátttakendur á eigi færri en 8 ráðstefnum og mótum. Fjöldi erlendra gesta fer vaxandi og fleiri þjóðir bætast í hópinn, og hefur í sumar einkum borið á Austurríkismönnum -og Frökkum * í vaxandi mæli. — Og hvað um hagnaðinn? — Öllum hagnaði af rekstrin- um hefur verið varið til endur- bóta og aðstaðan til hótelreksturs batnað mikig og verulegar endur bætur verið gerðar. Mun stefnt áfram á sömu braut eftir því sem fé og tækifæri leyfa. Standa reynd ar þegar yfir samningaviðræður við stjórn stúdentagarðanna um endurbætur, sem gerðar verði fyr ir næsta sumar. Þá er einnig rétt að geta þess, að stúdentáráð vinn ur að athugun á mögulejkum á að byggja við Gamla Garð og mundi öll aðstaða til gestamót- töku og fyrirgreiðslu gerbreytast, ef svo vel yrði. Þetta er þriðja sumarið. sera Stúdentaráð Háskóla íslands rek- ur stúdentagarðana sem sumar- hótel og er mér óhætt að fullyrða að það fyrirkomulag haíi gefið betri raun en hinir bjartsýnust'j þorðu að vona. Vatnabátar úr trefjaplasti ÞESSA VIKU er tij sýnis í Háskólabíói vatnabátur, gerður úr trefjaplasti af hinu nýstofna'ða fyrirtæki Trefjaplast h.f. á blönduósi. Báturinn er tvöfaldur, 10 fet á lengd og 54 kg. á þyngd. Trefjaplast h.f. hefur á að skipa hinum fullkomn ustu vélum í þessum iðnaði, en með tilkonui þeirra er hægt að framlei'.fa tiltölulega fáa hluti á hagstæðu verði. Bátur sá, sem til sýnis er þcssa viku í Há- skólabíói, kostar t. d. kr. 9.900,00. Auk pantana mun Trefjaplast h. f. framleiða vatnabáta, báta fyrir skipin, línuballa, fiskkassa o. m. fl. Einnig mun það taka að sér að hú'ða að innan skip og skipalestir og fiskhús. 12 S ) TIMINN, miðvikudaginn 3. október 1962

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.