Alþýðublaðið - 16.01.1940, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 16.01.1940, Blaðsíða 1
DAGSBRÚNARMENN! Komið tíl viðtals í kosningaskrifstofuna í Alþýðuhúsinu, 6. hæð. Gætið að hvort þið •ruð á kjörskrá! RITSTIÓRX: F. R. VALDEMARSSON ÚTGEFANDI: ALÞÝDUFLOKKURINN XXI. ÁRGANGUR. PRiÐJUDAGUR 18. JAN. 1940 12. TÖLUBLAÐ KOSNINGASKRIFSTOFA j Alþýðuflokksverkamanna | Alþýðuhúsinu, 6. J hæð. Sími 5020. í Hatrama mein í Þessar árásir Rússa nálg- ast nú alveg beinar hótanir! árásii* á Svia og Norð eska úfwarpinii. Rússar verða að láta sér nægja svör okkar segir Koht Ftá fréttaritara AlþýSublaSsins KHÖFN í morgun. jp* INS og undanfarna tvo ^M daga vekur enn í dag \ mesta athygli fullyrðingar Rússa og ásakanir á hendur Svíum og Norðmönnum og svör þau, ssem ríkisstjórnir þessara þjóða hafa gefið við þessu'm ásökunum. Rússar fullyrtu, að Svíar og Norðmenn hefðu brotið hlutleysi sitt með þeirri hjálp, sem þessar þjóðir hafa veitt nágrannaþjóð sinni, Finnum. Var að því sveigt í ásökunum Rússa, að ef Norð- menn og Svíar héldu áfram að hjálpa Finnum á sama hátt og áður gæti það orðið hættulegt fyrir þessi lönd. Um leið og þessar ásakanir komu fram frá Rússum, komu fregnir um það, að rússneskar flugvélar hefðu kastað sprengj- um á sænskt land, og um þrjá- tíu rússneskar flugvélar hefðu flogið yfir Norður-Noreg. með Ofl Svía. svar Svíar og Norðmenn svoruðu tafarlaust þessum ásókunum Rússa. Var svar beggja ríkis- stjórna mjög samhljóða. Var öllum ásökunum Rússa mót- mælt og athygli vakin á því, að í Svíþjóð og Noregi væri íull- komið skoðana-, mál- og at- hafnafrelsi og væri því stuðn- ingur einstakra manna, félaga eða félagsheilda algerlega á á- byrgð þeirra sjálfra, er stuðn- inginn veittu. Það kom og ber- lega fram í svarinu, að ríkis- stjórnír þessara landa óskuðu þess, að Finnar fengju áfram að lifa sem frjáls og fullvalda þjóð í sínu landi. Hatramaiar árásir i Rússneska Tass-fréttastofan gaf út tilkyimingu í gær þess efnis, að rússneska stjórnin teldi svar Svía og Norðmanna alls ekki fullnægjandi. Jafn- framt hófu rússnesk blöð og rússneska útvarpið í gær hat- ramar árásir á þessar þjóðir. Var þeim lýst sem stríðsæsinga- mönnum, sem væru að undir- búa árás á Sovét-Rússland (þetta getur líka að lesa í mál- gagni Stalins hér í Reykjavík í dag). Var t. d. sagt að sænski Alþýðuflokkurinn væri höfuð- f jandi Rússlands. itissar verla að láta sér Iptfa sv8r okkar, segir Moht. Halvdan Koht, utanríkis- Finnskir Wermenn á vígstöðvunum á Kyrjálanesi. iisstjórnin stipar 1 dag Inpniklar nefndir. Fisi&isnálaiiefnd prfr menn og i Framfærsiunofnd aðrlr prir. málaráðherra Norðmanna, gerði í gærkveldi þessar árásir Rússa á hendur Norðmönnum og Sví- um að umtalsefni. Sagði hann í viðtali seint í gærkveldi við So- cial-Demokraten í Kaupmanna- höfn, að Rússar yrðu að sætta sig við svar Norðmanna, hvort sem þeim líkaði betur eða ver. „Noregur er hlutlaust land, en það er ekkert undarlegt við það, þó að sú samúð, sem Norð- menn bera í brjósti til Finna, komi í ljós," sagði Halvdan Koht. 360 rússnesfcar fltipél- ar yftr Fianiandi. Um þrjú hwndruð rússneskar flugvélar flugu yfir finnskar borg ir og bæji í gær. Voru víða gerð» ar loftárásir en um tjón er ekki fyllilega kunniugt enn. Mesta loít- árásin mun hafa veriÖ gerð á Vasa, par fóruist 8 manns. Mjög víða urðu sjiukrahús fyrir sprengi- kúlum hinna rússmesku flúgvéla. Annars var lítíð um hemaðar- aðgerðir á öllum vígstöðvum í Finnlandi í gær, Frost eykst log í gær og í fyrradag var 40 tíl 50 stiga frost á Kyrjálanesi. Rommúnistar játa i dag tii- rannir sínar til bandaiags vii sjálfstæðisverkamenn. ...'......................'—»..........-......... Um íeíé síápmíT niour ré§f sinn um í s@m náost hef ir. Þýzkur kafbátar skaut holleiskí skip í kaf í Bfflr. KHÖFN i moigun. Frá fréttariiaria Alþýðtublaðfsins. HOLLENSKT farþegaskip „Ar- ens Kerke", 8 þús. smálestir að stærð frá Antwerpen, á leið til Suður-Afríku var sfcotið íkaf af þýzkum kafbát í gær í Bis- kayaflóa. ' ItÖlsku gufMskipi tókst að bjarga áhöfninni, eftir að hún hafði hrakist «m hafið. W% AÐ er tvennt, sem tek- " ur upp allt rúm blaðs kommúnista í dag. Annað er langt skeyti austan frá Moskva með svívirðingum um Norðurlönd og þá fyrst og fremst Finnland, Svíþjóð og Noreg, og hitt er f jas mik- ið út af kosningunum í Dags- brún. Það er athyglisvert fyrir íslenzka verkamenn að sjá, hvernig þessi tvö áhugamál kommúnista eru samtvinnuð í blaðinu. Guðmundur Ó. Guðmunds son játar hreinskilnislega í dag, að kommúnistar hafi reynt að fá Sjálfstæðis- flokksverkamenn í bandalag við sig um kosningarnar, en ekki tekizt. Það er vitanlegt gegn hverj- um kommúnistar stefna þeim samningum, sem þeir gera. Þeim er stefnt gegn Alþýðu- flokksverkamÖnnum og gegn Alþýðusambandi íslands. Slíkt bandalag var undanfari þess, er 12 kunnustu starfskraftar verkamannafélagsins Hlífar í HafnarfirSi voru reknir úr fé- laginu í fyrra. Slíkt bandalag var h'ka undanfari þess. er 6 þekktir Alþýðuflokksmenn voru reknir úr Dagsbrún og Dagsbrún síðan slitin úr tengsl- um við Alþýðusambandið. Kommúnistar hugsuðu sér einnig nú að koma á bandalagi í álíka tilgangi. Það var ekki vegna viljaleysis þeirra, að þetta bandalag tókst ekki. Starfsemi kommúnista er svo fyrirlitleg gagnvart verkalýðn- um og gegn allri íslenzku þjóð- inni, að enginn vildi og enginn vill hafa neitt saman við þá að sælda. Þegar þetta allt er vitað — og eftir játningu G. Ó. G. fara menn að sjá í gegnum blekk- ingarnar hjá Héðni Valdimars syni. Það er lítið að marka geypiyrði þeirra um það sam- komulag, sem tekizt hefir milli Alþýðuflokksverkamanna og S j álf stæðisf lokksverkamanna. ÞaS samkomulag er byggt á ákveðnum skriflegum samning- um, sem birtir hafa verið. Og það er ákveðinn ásetning- ur þeirra verkamanna. sem haf a starfað að því að þetta sam- komulag tækist, að endurvekja Dagsbrún, að útrýma óstjórn- inni úr félagsskapnum, að taka hana út úr klofningssambandi kommúnista og að leiðrétta þær lagaleysur, sem kommúnistar hafa framið í skjóli þess valds, er þeir hafa haft yfir félags- skapnum. Og að þessu vinna nú daglega hundruð áhugasamra Dags- brúnarverkamanna. O ÍKISSTJÓRNIN mun í ¦ dag skipa í tvær nefnd- ir samkvæmt lögum frá síð- asta aiþingi, í Fiskimála- nefnd og í Framfærslunefnd. í Fiskimálanefnd verða skip- aðir Jón Axel Pétursson hafn- sögumaður og til vara Emil Jónsson vitamálastjóri, og Júl- íus Guðmundsson útgerðarmað- ur og Þorleifur Jónsson í Hafn- arfirði. Um varamenn hinna tveggja síðasttöldu veit blaðið ekki. Allir þessir menn áttu sæti í Fiskimálanefnd, en mönnum í henni var fækkað á þinginu. Var Júlíus Guðmundsson for- maður nefndarinnar og má telja mjög líklegt að hann verði end- urkosinn formaður, en nefndin á sjálf að velja sér formann. Þá mun verða skipað í fram- færslunefnd í dag. Er það gert samkvæmt „ákvæði til bráða- birgða", sem sett var í hin nýju framfærslulög, en þetta ákvæði er svohljóðandi: I. Ríkisstjórnin skal, eftir til- nefningu þriggja stærstu þing- flokkanna, skipa þriggja manna nefnd, er hafi með höndum framkvæmdir og ráðstafanir til framleiðslubóta og atvinnu- aukningar, undir yfirstjórn ráð- herra. Nefndin skal gera tillögur um pg hafa með höndum, eftir nán- ari fyrirmælum ráðherra: 1. Ráðstöfun á fé því, sem veitt er í fjárlögum tii fram- leiðslubóta og atvinnuaukning- ar í erfiðu árferði. Nefndin skal gera tillögur til ráðherrá um, hversu miklu fé bæjar- og sveitarfélög skuli verja af sinni hálfu á móti ríkissjóðsframlagi | til framleiðslubóta og atvinnu- aukningar í bæjar- eða sveitar- félaginu. Fé þessu skal einkum varið til garðræktar, hagnýt- ingar fiskúrgangs til áburðar, þaratekju, framræslu lands, fyrirhleðslu, lendingarbóta, eldi viðarvinnslu, smíði smábáta, byggingu húsa úr innlendu efni, svo sem vikri og torfi, vega- gerða og annarra hagnýtra framkvæmda og til þess að stuðla að því, að atvinnulausu J fóíki sé komið til starfa við l framleiðsluvinnu. 2. Framkvæmdir og ráðstaf- anir í framfærslumálum í sam- ráði við eftirlitsmann sveitar- stjórnarmálefna. Skal nefndin einkum hafa eftirlit með framkvæmdum bæjar- og svéitarfélaga í fram- færslu- og fátækramálum, og þá alveg sérstaklega vaka yfir - því, að sveitar- og bæjarstjorn- ir notfæri sér alla möguleika að koma mönnum til starfs í stað þess að veita þéim styrki, ¦}¦ án vinnu, allt • i samræmi við nánari fyrirmæli laga þessara, og er ráðherra hfeimilt að fela nefnd þessari að gera þær ráð- stafanir í síðastnéfndu skyhi, sem sveitar- og bæjarfélögum er heimilað að gera samkvæmt lögum þessum. Rétt er ráðherra að fela nefnd þéssari vald til fullnaðarúr- skurða um ágreiningsmál, er ræðir um í 21. gr. laga þessara. Ráðherra ákveður laun nefnd arinnar og lætur henni i té nauðsynlega aðstoð við skrif- stofustörf, Búnaðarfélag ís- lands skal veita nefndinni hjálp % við útvegun vinnu í sveitum landsins. II. Heimilt er ráðherra að á- kveða, að árið 1940 megi verja allt að 100 þúsund krónum af tekjum jöfnunarsjóðs bæjar- og sveitarfélaga til þess að greiða fram úr fjárhagsvandræðum illa stæðra bæjarfélagá, hrepps- félaga, sýslufélaga og læknis- héraða, og ákveður ráðherra hverju sinni, hvernig hjálp þeirri skuli hagað og hversu mikil hún skuli vera til bæjar- félags, hreppsfélags, sýslufélags eða læknishéraðs, sem slíkrar hjálpar er þörf." í framfærslunefnd munu verða skipaðir: Kjartan Ólafs- son, bæjarfulltrúi í Hafnarfirði, Jens Hólmgeirsson, bæjarstjóri á ísafirði og Sigurður Björns- son framfærslufulltrúi í Reykja vík. lerfnrtaidarbetriviðlanda aaii HoIIands og Belgiu. ..----------------^ Ekkert er þó dregið úr varúðarráð- stöfunum og báðar þjóðir eru elnhuga LONDON í morgun. FB. ORFURNAR voru tald- ar beldur betri í Hol- landi og Belgíu í morgun, en þar fyrir verður ekkert dreg- ið úr þeim ráðstöfunum, sem gerðar hafa verið, ef til inn- rásar í þessi lönd skyldi koma. Þýzku bldðin halda áfram að saka Breta og Frakka fyrir að hafa hvatt Hoillendinga og Belg- íumenn tíl þess að gripa til ó- vanalegra ráðstöfana, en þeggar þjóðir þurfa ekki að leíta til þeirra. *m\ upplýsingar, sem þær sjálfar hafa aflað sér. Bíað í Frh. á 4. siÖM,

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.