Alþýðublaðið - 27.01.1940, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 27.01.1940, Blaðsíða 1
RITSTJÓRI: F. R. VALDEMARSSON ÚTGEFANÐI: ALÞÝÐUFLOKKURMN XXI. ÁRGANGUR. LAUGARDAGUR 27. JAN. W40. 22. TÖLUBLAÐ ;sbrún seglr sig ár klof n~ mgssambandi kommumsta. i------------------------------------------_*—,—,— Brottwikoing sex Mpýðiif loEcksmanna úw félagiaau I hitteflfyppa ogilt af Trunaoarráði I gœrkveldi. :IÍlíílllir' Blífli a AÐALFUNDUR Verka- mannafélagsins Hlíf- ar í Haf narf irði v'erður haldinn á morgun kl. 2 í Góðtemplarahúsinu'. Þar fer frairi kosning á stjórn fyrir félagið. Hlíf hef ir undanfarið verið undir sömu sökina seld og Dagsbrún var. — Nú- hefir Dagsbrún vísað Ieiðina. Hún hefir sagt'sig úr Landssambandi komm- únista. Hún hefir steypt kommúnistum úr vðldum, hún hefir tekið aftur inn þá Alþýðuflokksmenn, sem kommúnistar ráku. úr félaginu. Verkamennirnir í Hafn- arfirði eiga að standa sam- einaðir um það, að skapa frið í Hlíf og starf fyrir ístéttarfélagsskap sinn og hagsmuni. En það geta þeir aðeins ef þeir mæta vel á fund- inum á morgun. Alþýðuflokksmenn hafa ákveðið að bera fram lista við stjórnarkosninguna, ög eru allir Hlífarfélagar hvat'tir Vt.il að sækja aðal- fundihn og kjósa þá, sem Alþýðuflokksverkamenn stilla upp. Sósfalktafé flufll SljUill TRÚNAÐASRÁDSFUNDIí Verkamannaf é- laginu Dagsforún í gærkveldi, þar sem mættir voru nær allir meðlimir Trúnaðarráðs, en þeir ern alls 100 að tölu, var samþykkt'í einu hljóði ,að Dagsbrún segði sig úr „Landssanibandi stéttarfélaganna," en þetta samband stofn- uðu kommúnistar til höfuðs Alþýðusambandi íslands fyrir 3 mánuðum, og var Dagsbrún, ásamt Verkamannafélag- inu Hlíf í Hafnarfirði og Verkamannafélaginu Þrótti á Siglufirði aðaístyrkur þess. Jafnframt þessu var ákveðið, að Dagsbrún skuli standa utan sambanda f yrst um sinn. Með því að Dagsbrún hefir sagt sig úr þessu sambandi, má segja, að það sé úr sögunni. Á sama fundi Trúnaðarráðs Dagsbrúnar var samþykkt að ógilda brottrekstur þeirra sex Alþýðuflokksmanna, sem kommúnistar ráku úr félaginu með hinu frekasta ofbeldi, árið 1938, þá Guðmund R. Oddsson, Guðjón B. Baldvins- son, Erlend Vilhjálmsson, Harald Pétursson, Kristínus F. Arndal og Vilhjálm S. Vilhjálmsson. Á þessum sama fundi voru f Hannesson, Edward Sigurðsson, kosnir í Trúnaðarmannaráð með stjórn félagsins þeir Guð- mundur R. Oddsson, Guðjón B.' Baldvinsson, Helgi Þor- bjarnarson og Kristinn Árna- son. Varamenn voru kosnir: -— Kristínus F. Arndal, Jón Ara- son, Kristján Guðmundsson og Oddur Jónsson. Trúnaðarmannaráðið er skip- að 9 mönnum og eiga sæti í því 5 Alþýðuflokksmenn og 4 Sjálf- stæðismenn. Hlutverk trúnað- armannaráðs er að hafa með hóndum allt er snertir vinnu- deiiur eða samninga félagsins við átvinnurekendur. Þá voru skipaðir í atvinnu- leysisnefnd þeir: Þórður Gísla- son, Kristinn H. Kristjánsson, Þorsteinn Sigurjónsson, Yngvi kommunistum vl IGÆE var í bæjarþingi kveðinn upp dómur í máíinu Sósíalisíafélag > ' Reykjavíkur gegn H/f. Alþýðtihús Reykja- víkur. Var stjórn Alþýðuhúss- ins sýknuð í málinu. Krafðist stefnandi, Sósíalista- félagið, þess, aðallega, að hin stefnda stjórn yrði a& viðlögð- um dagsektum dæmd til að breyta hluthafaskrá félagsins á þá leið, að Sósíalistafélagið yrði talið eigandi hlutabréfa þeirra, að nafnverði kr. 2250,00, sem Jafnaðarmannafélag Reykjavík- ur átti áður. Byggði stefnandi aðalkröfu sína á því, að hér hefði ekki verið um eigendaskipti hluta- bréfanna að ræða', heldur nafn- breytingu. En rétturinn leit svo á, að um nýjan aðila væri að ræða, og taldi, að þessi aðila- skipti lytu ákvæðum samþykkt- ar fyrir H/f. Alþýðuhús Reykja víkur um eigendaskipti, sem ekki hafði verið fullnægt í þessu tilfelli. Jafnaðarmannafélag Reykja- víkur hafði á sínum tíma lofað hlutafé í Alþýðuhúsið. Hafði það greitt upp í þau lpforð 2250 krónur, áður en Héðinn byrjaði þar samfylkingarbrölt sitt við kommúnistana. Vitanlega var tilgangur f élagsins, eins. og ann- arra félaga innan Alþýðusam- bandsins, svo og einstaklinga, sem hlutafé lögðu fram í Al- þýðuhúsið, að þetta vseri fyrst og fremst gert til styrktar al- þýðusamtökunum og Alþýðu- flokknum. Þegar Héðinn hafði svo með því að taka inn í fé- lagið nokkur hundruð komm- Frh. á 4. síðu. Björn Benediktsson og Þorkell Gíslason. Þetta 'er fyrsti trúnaðarráðs- fundurinn, sem haldinn er eftir að hin nýja stjórn Dagshrúnar tekur við völdum og voru sam- þykktir þess í gærkveldi i fullu samræmi við þá samninga, sem gerðir voru áður en kosningarn- ar fóru fram. SQörn Ba§sMiiF lelð- réttir misfelSwF. Fullkomin eining ríkti á fundi Trúnaðarráðsins. Voru rædd mörg hagsmunamál verkamanna á fundinum og upplýstist þar meðal annars að ýmsir atvinnu- rekendur hafa brotið samninga og lög á verkamönnlum, sumir lum langan tíma en aðrir skemmri, án þess að fyrrverandi stjórn Dagsbrúnar hefði hreyft hinn minnsta fingur til þess að fá þetta leiðrétt. Stjórn Dagsbrúnar er þegar farin að vinna að því að fá leið- réttingar á þessum misfellum og verður vel ágengt. ; Forstjóri Kol & Salts skýrði á- kvæði gengislaganna um kaup- Uppbótina á þann veg, að þegar unnin væri eftirvinna, skuli ekki greiða hærri uppbót en 13 aura á tímann, eins og um dagvinnu sé að ræða. Stjórn Dagsbrúnar hefir nú leiðrétt .þennan mis- skilning, og fá verkamenn félags- ins fulla kaupuppbót í eftirvinnu hjá félaginu. Ýms fleiri skyld mál hefir stjórn félagsins nú með höndum. AðvSrnn tll verfeaianEa ' Allir Dagsbrúnarmenn erumjög ákveðið hvattir til þess, að gera stjórn félagsins nú þegar aðvart ef um misfellur er að ræða út af kaupuppbotinni samkvæmt gengislögunum. Þetta þarf að gerast fyrir lok þessa mánaðar, til þess að hægt sé að fá típp> bótina greidda frá 1. janúar. Yfirleitt þurfa verkamenn að Frh. á 4. siðu. Þýzkir þegnskylduvinnumenn á leið til vinnu sinnar. tti pýzkra nazista rið endar ítiarpsstiíra. S&nkðmeiag ura úp tíðarnppbðt verka- Þungar ref singar fyrir að hlusta á þær. LONDON í mbrgun. FÚ. ^J AÐ kom berlegar fram * en nokkru sinni í gær- kveldi, hversu nazistar óttast afleiðingar þess, að menn hlusti á erlendár útvarps- stöðvar. í þýzkum útvarpsfyrir- lestri, sem haldinn var í gær- kveldi, og stóð yfir í 25 mín- útur, var Þjóðverjum og hlutlausra þjóða mönnum í Þýzkalandi hótað „alvarlegri hegningu," ef slíkt kæmist upp um þá. Var nýlega gefin út tilskipun í Þýzkalandi sem bannar mönn- um að hlýða á erlendar útvarps- stöðvar, og þulurinn sagði, að þar sem öllum væri nú kunnugt um bann þetta, hefði menn eng- ar afsakanir, ef þeir brytu á- kvæði hennar og engin miskun yrði sfnd hinum brotlegu. \' Bannið nær ekki aðeins til þess, sem útvarpað er frá ó- vinalöndum, heldur líka tfl. út- varps frá hlutlausu löndunum. Þulurinn viðurkenndi, að Þjóðverjar hlustuðu á erlendar stöðvar, ekki aðeins einstakling ar, heldur söfnuðust menn sam- an í þessu skyni. í tilskipuninni er hverjum, sem gengur fram hjá húsi, þar sem hlustað er á erlendar út- varpsstöðvar og verður var við það, fyrirskipað að fara inn og „skrúfa fyrir" eða sjá um, að það verði gert. Og í öllum til- fellum r ber mönnum að gera lögreglunni aðvart. Þulurinn minnti menn á, að dauðahegn- ing liggur við endurteknum brotum á tilskipuninni, og hlut- lausra þjóða menn í Þýzkalandi eru ekki undanþegnir ákvæðum hennar. Þeir mega ekki einu sinni hlusta á útvarpSstöðvar síns eigin lands, Önnur fregn sýnir, hversu mikill skelkur hefir gripið naz- ista. Þýzki sendiherrann í Vafr kanborginni hefir farið á fund utanríkismálaráðherra páfa, og mótmælt útvarpstilkynningu þeir-ri um hroðalega meðferð á Pólverjum í þýzka hluta Póllands, sem útvarpað var frá Vatikanborginni. Þýzki sendi- herrann gekk svo langt í kröf- um sínum, að hann fór fram á. að stöðin hætti að útvarpa á þýzku. Undanfarna daga hefir þýzka útvarpið gert mikið að því að bera til baka tilkynningar út- varpsstöðvar Vatikanborgarinn ar, svo og fréttir annarra stofn- ana, sem lýsa kjörum fólks á Póllandi. Reynt hefir verið að trufla útsendingar Vatikan- stöðvarinnar, þannig, að erfitt sé fyrir fólk í Þýzkalandi að hlusta á hana. starfsnaau í Noreai Í3 OSLO í gærkveldi. FB. ÁBIE aðilar hafa fallizt á tillögur sáttasemjara norska ríkisins um dýrtíðarupp- bót á kaup. Tillagan hljóðar um 7% hækkun og nær hún til um 220 000 manna. Af hækkuninni leiðir aukaútgjöld fyrir iðnaðar- og önnur atvinnufyrirtæki, sem nema 22V4 millj. kr. Einnig var fallizt á tilboð rikisins um skipulag á uppbóí handa starfsmönnum hins op- inbera. Það var tilskilið af hálfu stjórnarinnar, að Stórþingið féllist á tilhögunina. Af tillög- unum leiðir aukin útgjöld fyrir ríkissjóð, er nema 6,8 miilj. ítr. á yfirstandandi fjárhagsári og 19,9 millj. kr. á öllu næsta fjár- hagsári. Öllum Rússa áhlaupum er hruniið. Þar nieð hef ir sökn þalrra werlð algerlega stliwiii. trgar p ^ssiieii&ar heps veltip epu seiiiliaiiteteii^as8 viö meginliOið. LONDON í morgun. FÚ. ÍNNAR tilkynna, að ÖII- um áhiaupum Rússa hafi verið hrandið og margar rússneskar hersveitir* séu nú sambandslausar við megin- herinn. Manntjón Rússa í gær og dag nemur hundruð- utó. Þeir hafa og misst um 400 hesta í seinustu áhlaup- um. Sýning verSur bráðlega haldin á rússneskum hergögnum í Hel- singfors. Verða þar margs konar tegundir hergagna, sern Finnar hafa tekið í bardögunum á hin^ um ýmsu vígstöðvum, skriðdrek- ar, brynvarðar bifreiðar o. rri. fl. 2000 Eistlendingar berjast nú með Finnum. Foringi þeirrá seg- ir, að Eistland sé að greiða Finn- um heiðursskuld, þvi að álika margir Finnar hafi barizt i frels- isstriði Eistlendinga fyrir 20 ár- um. í éinni fregn segir, að 2000 Italir og Ungverjar hafi fyrir nokkra farið yfir Frakklaind, á- leiðis til Finnlands, til þess að gerast sjálfboðaliðar i finnska hernum. Roosevélt Bandaríkjaforseti hefir sagt, að sjálfboðaliðar frá Bandarikjunum missi ekki borg- Frh. á 4, síðu.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.