Alþýðublaðið - 23.02.1940, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 23.02.1940, Blaðsíða 1
BCTST7ÓBI: F. B, VALDEMAJtSSON ÚTGEFANBI: ALÞÝÐUFLOKKUMNN ¦iiw r'ii'Ht'<ia'iu;i.... i»iL.i. XXI. ÁBGANGUR. FÖSTUDAGUR 23. FEBR. 1940. 45. TÖLUBLAÐ IlnSásiem oe Fram- sftta kjðsa samia í framfærslaBeM Téknar Það sameiginleQB stofBi iframfærsIumálBia? f^ AU TÍÐINDI gerðust í *^ bæjarstjórn i gær, að Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarf lokkurinn stilltu upp sameiginlega við kosn- ingu á niðurjöfnunarnefnd. Það er sennilega vegna þess, að Sjálfstæðisflokkurinn og Framsóknarflokkurinn finna það, að stefna þeirra í fram,- færslumönnum sé sú sama. Af lista Famsóknar- og Sjálfstæð- isfjokksins voru kosnir Gúð- mundur Ásbjörnsson, Bjarni Benediktsson, Guðmundur Ei- ríkssöh og Kristjón Kristjóhs- son, sá síðastnefndi er talinn Framsóknarmaður. Af lista Al- þýðuflokksins var kosinn Arn- grímur Kristjánsson og til vara Jón Brynjólfsson. Varamenn af lista Framsókn- arflokksins og Sjálfstæðis- flokksins voru kosnir: Guðrún Jónasson, Pétur Halldórsson, Helgi H. Eiríksson og Tryggvi Guðmundsson bústjóri. Það hlýtur að vekja mikla at- hýgli, að þessir tveir flokkar skuli nú kjósa saman í fram- færslunefnd. Enn hafa styrk- þegar enga hækkun fengiS íá dagpeningum sínum. Þeir verða að láta sér nægja sömu 85 aur- ana og þeir fengu áður en stríð- ið hófst og dýrtíðin skall yfn\ Itanribismðlaráðherrar littast I KaiDmaanaH lortmianda á mon ¥axandl étt I am mé Norourlðncl soglst Inn í éf rioSnn Frá fréttaritara Alþýðublaðsins KHÖFN í morgun. ¥ J TANRÍKISMÁLARÁÐ- *^ herrar Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar, Dr. Peder Munch, Halvdan Koht og Christian Giinther, koma saman á fund í Káupmanna- höfn á morgun til þess að ræða hið ískyggilega ástand, sem skapazt hefir fyrir Norð- urlönd við viðburði síðustu daga, bæði í sambandi við stríðið á Finnlandi og sjó- hernað Breta og Þjóðverja. Um öll Norðurlönd verður nú vart vaxandi ótta um það, að ekki muni reynast mögulegt að halda Norðurlöhdum fyrir utan ófriðinn til lengdar. Kemur það greinlega fram í sumum blöð- um. Þannig skrifaði „Stock- holmstidningen" i gærmorgun í tilefni af loftárás Rússa á þorp- ið Pajala í Norður-Svíþjóð: „Vér viljum frið ekki síður en hinar Norðurlandaþjóðirnar, en nýja bliku hefir dregið á loft, og það kann svo að fara, að Norðurlandaþjóðirnar verði að taka alvarlegar ákvarðanir inn- an skamms." Sviar sUóta aæst. KHÖFN! í gærkveldi. FO. Steenska stjórnin hefir lattð mót- UppIaisiiB heldur ifram nistaflokkmnm. tJNIit sf' ¥©rlsffl mnnsson waraformaour tnnafélagslns aSIgluffroi • f lokknnm ásamt fileirum Halvdan Koht, utanríkismálaráðherra Norðmanna, (til hægri), og Dr. Peder Munch utanríkismálaráðherra Ðana, næstur hon- um), á ráðherrafundi í Kaupmannahöfn. Bæjarstjóra enduraýf~ samÞybktir sínar knup tfn vélbáta. -----------1—; i » Flotraa hefir minliað nm 24 skip síðan '37 MEIRA en mánuður er nú liðinn síðan að samþykkt var með samhljóðá atkvæðum í bæjarstjorn Reykjavík- uy íillaga um vélbátakaupin. Nefnd var skipuð í þetta mái og ætlast til að undir- búningi þess væri hraðað eins og frekast væri kostur. Samþykkt þessarar tillögu vakti vonir í brjóstum fjölda margra manna og það voru mjög margir sjómenn, sem yqru þess albúnir að leggja frám fé, svo að þeir gætu feng- ið umráð yfir bát. 3h ennþá stendur við hið söma. Þegar um slík mál er að reeða, að afla nýrra framleiðslu- tækja, þá virðist ekki þurfa að hafa hraðan á, og er sagt, að aðallega standi á Landsbankan- uin. Þetta mál kom til umræðu í bæjarstjórn í gær. Jón Axel Pétursson bar fram svohljóð- andi tillögu, sem var samþykkt i einu hljjóði: „Bæjarstjórn samþykkir að beina því til ríkisstjómarinnar, að hún hlutist til um að leyfður vérði innflutningur á 8—10 vél- bátum til fiskveiða frá Reykja- vflt." I sambandi við þessa tillögu mælti Jón Axel Pétursson nokk- ur orð. Hann skýrði nokkuð frá störfum nefndarinnar. Hann sagði að engum gæti blandast hugur um þá miklu þörf, sem væri á því, að auka fískiskipaflotann. „Árið 1937," sagði Jón Axel, voru hér 662 skip, en 1939 638. Á þessum tíma hefir skipum því fækkað um 24. Hins vegar hefir brúttósmálestatala ( skipastólsins aukist. — Miklu færri sjómenn hafa þó atvinnu á skipastólnum nú en 1937. Þetta sýnir, hvort ekki er brýn nauðsyn á því, að auka skipastélinn og fiskveiðarn- ar, sem er aðalatvinnuvegur þeirra, sem við sjóinn búa. Þá ber og þess að gæta, að saltfisksr framleiðslan er nú sama sem eng- in, og ef stríðið heldur áfram út þetta ár, þá er mikil nauðsyn á að síldveiðiflotinn verði aukinn. i 4. séðu. f T PPLAUSNIN heldur *¦' áfram hröðum skrefum innan kommúnistaflokksins. Margt manna hefir sagt sig úr deildum flokksins víðs- vegar um landið og sumar þeirra missa helming og jafn vel meira af meðlimatölu sinni. Undanfarna daga hefir margt manna sagt sig úr Sósíalistafé- lagi Sigluf jarðar. Hófst það með því, að Jón Jóhannsson vara- formaður Verkamannafélagsins Þróttur og nokkrir menn aðrir sögðu sig úr félaginu. Er bú- izt við, að enn fleiri fari úr þessum félagsskap. Jón Jóhannson fór úr Al- þýðuflokknum, við brotthlaup Héðins Valdimarssonar. Jón hafði þá um nokkur ár staðið framarlega í verkalýðshreyfing- unni á Siglufirði pg átti hann mæla kröftuglega í Moskva loft- ? árásinni á Pajala sem algerlega oforsvaranlegu athæfi og krefst þess, að stjórn Sovét-Rúsislands greiði bætur, beiðist afsökunar á atburðinum og refsi hinum seku flugmönnum svo að við megi hlíta. Yfirmaður sænska setuliðsins í (Norrland í Svíþjóð hefir tilkynnt, að hér eftir verði skotið á ailar erlendar hernaðarflugvélar, sero fljúgi yfir sænskt land. Eftir loftárás Rússa á Pajala voru sérfræðingar sendir á vett- vang, og er þeir höfðu gefið skýrslu, var ákveðið að bera fram mótmælin í Moskva. Utaariklimilarðtlierra §¥la íkærir Brefi m lóöierjá. Haréttardðmnr í skaða- sötamáli i af benzimeitris KHÖFNÍ í gærkveldi. FO. Utanrikismálaráðherra Svia Christian Gúnther, flutti ræðu á þingi i dag og átaldi hörðum orðum framkomu Þjóðverja og Breta við hinar hlutlausu smá- þjóðir eins og hún birtist í líiq- Um miskunnarlausa sjóhernaði. Sagði hann, að báðir aðilar beittu aðferðum, sem hvorki Sví- þjóð eða nokkurt annað hlutlaust land gæti viðurkennt sem rétt- mætar. azsar n iriislar áráslr á ifstiie Svia 08 ferisniiaa. KHÖFN í gærkveldi. FO. I frönskum og enskum blöðum birtast nú unnvörpum mjög hvassar árásir á Noreg og Sví- þjóð, og er einkum lögð áherzla á það, að Norðmenn leyfi Þjóð- verjum landhelgi sína sem þjóð- braut til alls konar flutninga, par Frh. á é. síða. F MORGUN var kveðinn upp ¦¦¦ í Hæstarétti dómur í málinu Shell á íslandi h.f. gegn Sturlu Viihjálmssyni og gagnsök. Var aðaláfrýjandi sýknaður í mál- inu. Mál þetta var höfðað fyrir bæj" arþingi í febrúar í fyrra af Síurlu Vilhjálmssyni gegn Háll- grimi Fr. Hallgrímssyni fram- kvæmdastjóra f. h. h/f. Shell á Islandi til greiðslu skaðaböía að upphæð kr. 10 000,00. Málsatvik eru þau, að stefn- aridi hafði verið starfsmaður fé- lagsins í olíu- og benzínstöð fé- ilagsins í Skerjafirði. Starf bans var að tappa benzíni og olíu af geymum á tómar tunnur, að hreinsa tómar tunnur og að prófa og hreinsa benzín og olíur á full- Um tunnum. Um aftöppunina segir hann svo, að hann hafi oft orðið hold- votur af benzíini og olíu við starfið. Við hreinsunina á tómu tunn- unum segir hann, að oft hafi sor- inn farið upp í sig, er hann hafi verið að sjúga sorann burtu með gúmmíslöngu. Og við rannsókn á benzíninu hafi lögurinn oft farið upp í sig, er hann var aö sjúga hann gegnum glerpípu. Sumarið 1929 meiddist stefn- andi, er hann var að stúfa olíu- tunnum í bét við Shellbryggjuna. Hljóp benzíneitrun í sárið, og átti stefnandi í því lengi. í bæjarþingi var stefndur dæmdur til að greiða Sturlu Vil- hjálmssyni kr. 8 000,00 í skaða- bætur. En í dómi Hæstaréttar segir svo: „Aðaláfrýjandi, s«m htóir skotið máli þessu til hæstarétt- ar með stefnu 12. ágúst f. á., krefst þess: Aðallega, að hann verði alsýknaður, en til yara, að fjárhæð sú, sem héraðsdómur- inn gerði honum að greiða, verði niðurfærð. Svo krefst hann og málskostnaðar í héraði og fyrir hæstarétti eftir mati dómsins. Gagnáfrýjandi hefir að fengnu áfrýjunarleyfi 11. október f. á. skotið málinu til hæstaréttar með stefnu 25. s. m. Hefir hann fengið gjafsókn hér fyrir dómi og sér skipaðan talsmann. Eru dómkröfur hans þær, að "aðalá- frýjandi verði dæmdur til að greiða honum kr. 10 000,00 á- samt 5% ársvöxtum frá 28. fe- Frh. á 4. síöu. sæti í stjórn Alþýðusambands- ins um skeið. Hann var einn þeirra manna, sem reyndi aS koma á samkomulagi í deilun- um 1938. Formaður Þróttar var hann síðastliðið ár og nú er hann varafbrmaður þess félags. Hann átti og sæti í stjórn Sós- íalistafélagsins. Alþýðublaðið hafði í gær tal af Jóni Jóhannssyni og spurði hann, hvaS hann vildi segja um úrsögn sína úr flokknum. „Ég sagði mig úr Sósíalista- flokknum svokallaða fyrir nokkrum dögura,. ásamt fleiri mönnum, sem ékki háfa getað samþykkt stefnu flokksins. — Þessi sundrung er öllum kunn og byrjaSi hún vegna afstÖSu flokksins í utanríkismálum." •— Er búizt yið fleiri úrsögn- um? „Ég býst við því, því áð f jölda margir menn hér, sexo hafa verið í þessum félagsskap ^eu sama sinnis og ég." Helas ðrfáar hræiar á fandl i máifniiféfaii kommúfiista i iaplrtii. Eins og kunnugt er, ^ndi Héðinn Valdimarsson fyrir nokkru síðan út fundarboð til Dagsbrúnarmánna um stofnun „Málfundafélags Dagsbrúnar- manna." Kommúnistar áttu meirihluta á þessum fundi og varð útkoman sú, að nefnd sú, er kosin var á fundinum til að undirbúa framhaldsstofnfund, klofnaði og stofnuðu HéSinítar sitt félag, en kommúnistar héldu náfninu og höfðu fram- haldsstofnfundinn í fyrrakvöld. Á þessum fundi mættu sára- fáir menn og var enginn áhugi á þeim fundi. Það dregur hins- vegar ekki úr því aS slegiS sé um sig og er nú krafizt Dags- frk. á 4. síðu. venda ára fasplsi fyrir isir ii aorsk skip. Fyrrverandi sænskur flotaforingi, sem rak njésnir fyrir Þjóðverja í Moregi. OSLO í morgun. FB. AÐUR að nafni C. G. Richttenberg, fyrrverandi yfirforingi í sænska flotanum, hefir verið sekur fundinn um njósnir í Noregi. Var dómur kveðinn í yfirheyrsluréttinum í Oslo og fékk Richtenberg tveggja ára fangelsi. Richtenberg njósnaði fyrir erlent ríki. Af laði hann sér upp- lýsinga um komur og brottför norskra skipa og kom upplýs- ingunum áfram til þýzkra borg ara í Stokkhólmi. Njósnastarfsemi sína stund- aði Richtenberg í Kristians- sand og þar var hann handtek- inn. Hinn dómfejldi hefir skot- iS máli sínu iil hæstarét*«r.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.