Alþýðublaðið - 11.03.1940, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 11.03.1940, Blaðsíða 1
EITSTJÓBI: F. R. VALDEMABSSON XXI. ÁRGANGUR. MÁNUDAGUR 11. MARZ 1040. ÚTGEFANDI: ALÞÝBUFLOKKUBINN 59. TÖLUBLÁÐ JArsMtið AlDvðo- | flokksf élagsins á laugardagskvðld. A ~ LLIR félagar Alþýðu- |j flokksfélags Rvíkur jj eru beSnir að muna það, að árshátíð félagsins vérð- ur haldin á laugardags- | kvöld. Vinnur stór hópur f élagsmanna að því að gera árshátíðina sem bezt sem bezt ur garði, og verður mjög vel vandað til allra skemmtiat- riða. Síðar í vikunni verður nánar skýrt frá tilhögun hátíðarinnar og eru f élagar ; j beðnir að muna, að ætla l laugardagskvöldið til sam- j! \ eiginlegrar skemmtunar ! hjá Alþýðuflokksfélaginu. *+*******************++*é'*******>Í fjðlmennur borg arafnndnr í Haf n arfirði. aívlnnnmál og atviHnnhorfnr. g ORGARAFUNDUR yar ¦" haldinn í gær í Hafnar» firði að tilhlutun verka- mannafélagsins Hlíf til að ræða um atvinnuástand og atyinnuhorfur í Hafnarfirði. Fundurinn var mjög fjöl- mennur og fór vel fram. Var báéjarfulltrúum og alþingis- rnönnum bæjarins boðið á fuhdinn og tóku þeir þátt í umræðunum. Formaður Hlífar, Hermann' Guðmundsson, hof umræður um , atvinnuástandið, en síðan tóku ffðldamargír til máls. Lögðu rééðumenn aérstaka áherzlu , á þáp, að togararnir gætu farið á sálrfisksveiðar og að hafnarmál- inu yrðd hrundið í framkvæmd. Voru samþykktar i fundarlok ítarlegar ályktanir um atvinnu- málin. Þá var kosin 5 manna nefnd til að vínna að málunum. og voru þgjfsir raenn kosnir: Emil Jótos- son, Bjarni Snæbjömsson, Þor- leií'ur Jónsson, Kjartan Ólafsson og Stefán Jónsson. Vona menn, að þegar allir kraftar leggjast á eitt, verði hægt að gera eitthvað tíl úrbóta. Finnsk samninganefnd, sem dvalið hefir i Moskva siðan á föstudag, er nú á leið þaðan heim tii Helsingf ors. ..... ? ' m Ókunnugt enn um árangurinn af fðr hennar. Frá fréttaritara Alþýðublaðsins. KHÖFN í morgun. FINNSK SAMNINGANEPND undir forystu Ryti for- sætisráðherra hefir dvalið í Moskva síðan á föstudag til þess að ganga úr skugga um það, hvort friðartilboð, sem sovétstjórnin hefir lagt fram, sé alvarlega takandi. í morg- un er tilkynnt, að nefndin sé aftur farin frá Moskva heim til Helsingfors. En ekkert hefir enn héyxzt um árangurinn af för hennar. í samninganefndinni eru auk Ryti forsætisráðherra, Paasikivi, Waldén, hérshöfðingi, sem sagður er vera trún- aðarmaður Mannerheims í nefndinni, og Voionmaa, hinn þekkti þingmaður jafnaðarmanna. Það var opinberlega tilkynnt í Helsingfors í gærkveldi, að samninganefnd þessi hefði farið þaðan til Moskva síð- astliðið miðvikudagskvöld fyrir milligöngu sænsku stjórn- arinnar. Hafi Rússar komið méð tillögiíf, sem þeir telji vera lag§ar fram í því skyni að koma á friði, og hefði samninga- néfndrn átt að ganga úr skugga um það, hvort Rússar vildu semja á heiðarlegum grundvelli. Sagt er að samningaumleitanirnar hafi farið fram. í sænska sendiherrabústaðnum í Moskva^ en sænska stjórn- in hafi ekki tekið neinn þátt í þeim. Hún hafi aðeins komið á viðræðusambandi milli hinna rússnesku og finnsku stjórnarvalda. Það er tálið mjög ólíklegtj að Finnar gangi að nokkrum þeim friðarskilmálum Rússa, sem ekki viðurkenni full- kómið sjálfstæði Finnlands, en því er haldið fram, að Rússr ar hafi ekki lagt fram neina úrslitakosti, sem Finnar verði annaðhvort að ganga að óbreyttum eða hafna; BlOð ob utvðrp Mssa halda ífram að svívlrða Finna. Paasikiyi. Eyti. Samkomnlag mlíli Breta og ítalaumttfzkukolafarmana .....'¦ - ? ¦ Bretar láta kolafarmana iausa, en Ítaiir hætta að senda skip eftir þýzkum kolum LONDON í amorgtim. FÚ. Það hefir ekki haft nokkur á- hrif á Rússa, að samkomulags- mnleitanir fam nú fram, því ab þeir halda áfram árásum sínum á Finna, ekki að eins á vígstöðv- unum. heldur og í hlöðum og útvarpi. Var ráðist heiftarlega á Ryti forsætisráðherra, og skorað var d finnska hsrinn að gera uppreisn gegn hinum „bloðuga Mannerheimbófaflokki", o$ rúss- nesku blöðin segja, að sovét- stjómin sé að reyna að bjarga finnsku þjóðinnll Bretar og Frakkar reiðuMn iraðsendakertilFinnlands ¦ •».MU. , » I. , ..I .¦».,„¦. ..,„ , U, . Ef Fínnar óska þess og Norðmenn og Sviar leyfa að fiytja hann um lönd sin LONDON í gærkveldi. PÚ. ÞAÐ er nú mikið rætt um hað í París og London, oð vmta Finiilandi hfernaðarlegan stuðníng í stríði þeirra við Mt^m. Rikt»st|ér«k B««*l*tt4* og Frakklands haf a þetta mál til athugunar. Á fundi frönsku stjórnarinn- ar í gær, en hann stóð í hálfa þriðju khikltustund, var nœr 4 á. aftu. í fregh frá Helsingfors segir, að aðstaðan á vígstöðvunum hafi ekki breytzt stórlega. Rússar hafa gert árásir vestast é Kyrí- álanesi, um miðbik vifestöðvanna par og austast. Þeir hafa náð nokkrum eyjum til viðb'átar í Ví- borgarfloa, en ekki bætt aðstöðu sina á meginlandinu. Finnskir flugmenn halda áfiram árásum sinum á bækistöðvar og flutninga Iestir Rússa. Allmargar borgir í austurhluta Finnlands urðu fyrir loftárásum i gær, og skotið var af \iélbyssum á jámbrautarlest nálægt Hélsingfors í gær. Finnska samíntaganefndin, sem Svíar buðu tll Moskva fyrir hönd sovétstjornarinnar, hefir fengið að vita, hvaða skilmála Rússar bjóða ttpp á, en engin niðurstaða hefir fengizt enn. Fullyrt er líka, að tillögurnar verði, ef til samn- inga kann að koma, lagðar fyrir finnska bjóðiþingið. Hina opinberu tilkynningu, sem út var gefin í Helsingfors i 'gær- k\ieldi, her ekki að skilja pannig, að Finnland sé reiðubúið til þess að ganga að neinum skilmálum, sgm J»vf er vansæmd að. Peir ,sem bezt fylgjast með í Helsingfors, segir Reuterfrétta- stofan, skýrðu svo frá i jgfast- LONDON í gærkveldi. FO. IGÆRKVELDI var tilkynnt í London, að samkomulag hefði náðst milli Breta og ftala í deilunni um kolaflutning á sjó frá Þýzkalandi til ítalíu. Hefir hrezka stjórnin fallizt á, að látin verði laus 13 ítölsk kolaflutningaskip, sem flutt höfðu vterið til brezkra eftirlits- hafna. Skip þessi höfðu tekið þýzk kol í höfnum í Hollandi og láta þau nú úr höfn á Bretlandi áleiðis til ítalíu með kolin. Á hinn böginn hefir ítalska stjórnin fallizt á, að ítölsk flutn- ingaskip, sem nú eru í höfnum í Hollandi og Belgíu til þess að taka þýzk kol, sigli heim farm* laus. Enn fremur fellst ítalska stjórnin á, að senda ekki fleiri skip til hafnarborga þessara landa til þess að taka þýzk kol til flutnings til ftalíu. Þetta var tilkynnt, eftir að Bas- tianini, sendiherra Italíu í Lon- don, hafði átt klukkustundar við- ræðu við Halifax lávarð, utan- rlkismálaráðherra Bretlands. Það var tekið fram í hinni brezku tilkynningu, að ítalska stjórnin hefði misskilið tílkynn- ingu Breta um frest þann, sem út var runninn 1. þ. m., og þar sem brezka stjðrnin sannfœarðist um, að um raunverulegan mis- skilning. væri að ræöa, féllst hún á, að skipin héldu áfram til Italíu. Rlbbentrop kam of seint til Róm tll p®m að ifeta notað sér koladellnna. Vinsamlegar fin&ræðiir9 mm ítalír vilfa wera fyrir utan styrjðldina LONDON í morgun. FÚ. RIBBENTROP, utanríkismála- ráöherra Þýzkaiands, rœddi viö Mussolini og Ciano grelfa, utanrlkismálaráöherra Italíu, I gær. Aft vlðræðunni lokinni var tilkynnt, ab hún hefði farið fram ! mikilli vínsemd, og að annai' við,ræðufundw væri ákveðinn í dag. I brezkri fregn segir, að það sé augljðst, að Þjóðverjar hafi »tlað að nota sór það tll þess aö M Mt i sllt band, «S ágnrfuinaf- ur kom upp milli Italo og Breta um flutning þýzkra kola frá hol- Ienzkum og belgiskum höfnum til ítalíu. En hafi sú deila átt að vera tromp á hendi Ribbentrops, hafi það fokið ör hendi hans á leiðinni, því að fullt samkomu- lag í deilunni náðist, áður en hann kom til Rómaborgar. Það er ljóst af ítölskum blöð- um, að Italir eru staðráðnir í, að reyna í lengstu lög að forð- ast, »ð Italia dragist iwn í «tyrj- Frh. á á. síöu. Breter eeitoðn að i gerast mUligOaga rnenn! Frá fréttarltara Alþýðabl. KHÖFN í morgun. I "Él ^® kefi1, »u veriö upp- ; l *? iýst I London, að Maisky |! sendlherra Rússa þar, hafi I þ. 23. febrúar faiið þess á lelt við þrezku stjörntoa, að hún tæki að sér milli- gðngu iim frlðarumleltanlr milli Fiima og Rússa, og ;! þá lagt fyrir hana skll- \ mála þá, sem Rússar settu fyrir íriði. Brezka stjórnln neitaði að veröa við þessum tilmælum Rússa og taldl friðarskil- mála þelrra með Sllu éaö- gengiiega fyrlr Flnna. **«v».»**^»*v»»#*»*\*#>»*#**##**sr**#i>> Á upsavelðar fr flafnarfirði. ¥SFISKSVEIÐAR togaranna * valda því, að svo a8 segja engin vinna verður í landí fyrir verkafólk við verkun afla elns og þó hefir alltaf verið á salt- fisksvertíð. Nú hafa tveir togarar frá Hafnarfirði, bæjarútgerðartog- arinn Júní og Óli Garða, sem gerður er út af Hrafna-Flóka, farið á upsaveiðar, Mikil vírma er alltaf við verk- un upsans og er því vonandi að togararnír veiði vel, svo að skaðinn verði sem minnstur af því að fara ekki á ísfisksveiðar. Aðalfnndor Alpfðn- flokksfélags Hafnar- fjarðarj gær. ALÞÝÐUFLOKRSFÉLAG Hafnarfjarðar hélt aðal- fund sinn í gær og var hann vel sóttur. Á fundinum flutti Emil Jóns- son erindi og Gunnlaugur Krist- mundsson hóf umræður um ræktunarmál Hafnfirðinga. — Urðu töluverðar umræður úm það mál, og var samþykkt að halda sérstakan fund um það mál innan skamms. Kosning á stjórn fyrir félag- ið fór og fram á fundinum og hlutu kosningu: Guðmundur Gissurarson for- maður. Ólafiir Þ. Kristjánsson vara- formaður. Magnús Bjarnason gjaldkeri. Stefán Júliusson ritari. Guðjón Guðjónsson með- stjórnandi. í varastjórn voru kosnir: Ósk- ar Guðmundsson, Haraldur Kristjánsson og Halldór Hall- dórsson. ; Hefðarkonan og kúreklnn heitir amerísk gamanmynd, sem Nýja Bíð sýnir núna. Aðal- hlutverkln leika: Merle Oberon og Gary, Goop«r.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.