Alþýðublaðið - 27.03.1940, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 27.03.1940, Blaðsíða 1
UTTWnéHl: F. So VALDBREARSSGir ÚTGBFANDI: AlLÞtÐUFLMEUMNN XH. AHGANGUR Stérkostlegar nflar tolla- álðgur i Danmírkn til pess að standast ankin fitgjðld. i a>.i ..... Siauning gefur skuggalega lýsingu á fjárhags- ástandinu, sem skapast hefir við styrjöidina. KHÖFN í gærkv. FÚ. T\ ANSKA þingið var meS **** símskeytum kallað sam- an til f undar í dag, og var af hálfu stjórnarinnar lagt fyrir þingið frumvarp til laga um 10% innflutningstoll og 10% viðskiptaskatt á fjölda vöru- tegunda. Undanteknar skattaákvæðum þessara laga eru þó ýmsar nauð- synjavörur, svo sem korn og föðurvörur, áburðarvörur, kol og járn, óunnir málmar 0g tré, sitrónur og ýmsar lyfjavörur, Stauning forsætisráðherra, sem nú er útskrifaour af sjúkrahúsi pví, sem hann hefir legið á und- anfario sér tíl hvildar, mæltí sjálfur fyrir framvarpinu í JLands- plnginu. Flutti hann fyrst ítarlegt yfirlit um áhrif styrjaldarinnar á atvinnulif Dana, vi&skiftalíf, fjár- mál og almenna afkomu frá þvf aÖ styrjöldin hófst og fram á pennan dag. Haim komst áÖ peirri niðurstöðu, að yfir höfuo heföi styrjöldin haft mjðg ohag- steeð áhiif á atvinnulíf dönsku þjoðarinnar og afkomu. Tií dæm- Is mætti benda 4 pað, að út- ilutrdngsvðrur Dana hefðu að íneðaltali stigið í verði um að- fsins I60/0, en kostnaður allur við framleiðslu þeirra og flutning til markaðslandanna stigið miklu melra, og sama máll gegndl um allftn innflutning til landsins. í þessu sambandi talaði forsæt- israðherrann njm hið ógurlega skipatjón og manntjón, sem Danir hefðu orðið fyrir, siðaft styrjöldin byrjaði. En danska þjóðin stæði öll I mikilli þakkar* skuld við dönsku sjómarunastétt* ina, aem rneð óbilandi kjarki hefði haldið uppi samgöngum að landinu og frá, þrátt fyrir hinftr miklu hættur. Þýðing pessa Hitaveitnskip- iðerfeomið! SKIPEO með efnið til hitaveitunnar kom í morgun og lagðist upp að hafnargarðinum kl. t»p- lega 11. Skipið heitir „Randa" og er frá Esbjerg. Eins og áð- ur hefir verið skýrt frá er það með alImíMð af pípum til veitunnar, aðallega 1 innanbæjarkerfið, en þó eitthvað í aðalleiðsluna. Auk þess er það með timb- ur og eement^einnig til þessara framkvæmda. Gera má ráð fyrir að meiri hraði komist nú á hitaveituframkvæmdirnar en verið hefir undanfarið. 4**iG!ih++s*+*j+é+***Ó9***mm0>m0**>+*!Í atvinnuvegiár væri ómetanleg, þvi áð hann stæði í nénasta sam- bandi við allt atvinnulíf lamdsins. Þess vegna væri það með djúpri sorg, sem öll danska þjóðín heföi heyrt fregnlrnar um það, að Dan- ir hefðu misst 7 skip undanfarna viku, og tók hann þar sérgtak- lega fram, að skip þessi hefðu íkil verið í löglegum erindum. 2M^aUll. to^ tflkjokalli. Þá tók forsætisráðherrann að gera grein fyrir frumvarpinu, og leiddi rök að því, hvernig fjárhagur rikisins hefði stórlega versnað síðan styrjöldin hófst. Útgjöldin hefðu aukizt gífur- Frh. á 4. síðu. BlfreiOastlérar andvig ir hœgritaandar akstri. Mótmæli þeirra hafa verið send alþiagi. MIÐVIKUDAGUR 27. MARZ 1940 70. TÖLUBLAÐ jLTlÐ nýja frumvarp til *.* umferðalaga, en aðalat- riði þess er á þá leið, að tek- inn verði upp hœgri handar ákstur í stað vinstri handar, virðist öetla að mæta all- harðri mótstöðu. Frumvarpið var til umræðu á alþingi í gær, og mælti for- sætisráðherra mjög fyrir því, en Bjarni Asgeirsson talaði aðal- lega gegn því og bar fram til- lögu um að fella úr frumvarp- inu ákvæðið um hægri handar akstur. Geir Zoéga vegamálastjóri mælir mjög með frumvarpinu, en það er nú bersýnilegt að bif- reiðastjórar eru mjög andvígir frumvarpinu. &téttafélös vörubifreiðB- stjóra í Reykjavík og Hafnar- firði og Hreyfill í Reykjavík hafa nú gert samþykktir út af þessu máli og sent þær alþingi. Samþykktin, sem vömbif- reiðastjórarnir gerðu, var sam- hljóða í báðum félögum svo- hljóðandi: „Fjölmennur fundur meðlima \^örubílastöðvarinnar,.Þróttur", haldinn 19. marz 1940, mótmæl- ir 6. gr. í frumvarpi til um- ferðalaga, sem nú liggur fyrir alþingi, ásamt þeim ákvæðum frumva,rpsins, sem byggjast á nefndri grein, enda telur fund- urinn þá breytingu í umferða- málum, sem þar er gert ráð fyr- ir, ástæðulausa og hættulega, og leggur eindregið til að hún verði Frh. * 4. síðu. Kosningasignr NcKenziestlórn arinnaríKanada. LONDON í morgun. FÚ. f^ JÓÐÞINGSKOSNINGAR ¦* fóru fram í Kanada í gær og hélt McKenziestjórnin velli. Nánari fregnir af kosningaúr- slitunum eru væntanlegar þá og þegar. „Queen Mary", hið mikla hafskip Breta, sem nú er tekið til herflutninga. Bretar halda áfram liðsafnaði fyrir botni Miðjaroarhafsins. . »¦¦.............? --------------- Tvö af stærstu hafskipum þeirra „Mauretania46 og „Queen Mary" tekin til herflutninga þangað. Frá fréttaritara Alþýðublaðsins. Kaupmannahöfn í morgun. TVÖ af stærstu Atlantshafsskipum Breta, „Queen Mary" og „Mauretania," sem haldið hafa kyrru fyrir í New York síðan ófriðurinn hófst, fóru þaðan skyndilega í vikunni, sem leið, og er fullyrt að þau séu á leið suður til Ástralíu og Indlands til þess að annast herflutninga þaðan til Egiptalands og Palstínu, en þar hafa Bretar nú safnað miklu liði og eru stöðugt að auka það. „Mauretania" fór í gegnum Panamaskurðinn í gær vestur í Kyrrahaf óg er það talið benda ótvírætt í þá átt, að það sé rétt, sem fullyrt er um ferðír skipanna. með því að ógna nýlenduríki hennar í Norður- og Austur-Af- ríku (Libyu og Abessiníu), en , Fyrir nokkru síðan bárust fregnir af stórkostlegum herflutn- ingum, sem farið heföu fram frá Ástralíu ti-I Egiptalands, og fór pá Anthony Eden samveldismálidr ráðherra frá London lóftleiðis suður til Egiptalands til pess að taka á móti hermönnunum, sem 'stigu á land í Suez. Var fullyrt, án pess að nokkuð væri látið uppi um hermannafjöldann, að petta hefðu verið mestu herflutn- ingar, sem nokkru sinni hefðu farið fram með skipum svo langa leið. Tilkynnt var pá, að hersveit- unum yrðu fengnar bækistöðvar á Egyptalandi og í Palestínu, en áður, og pað meira að segja áð- ur en öfriðurinn hófst, hafði ver- ið sent pangað mikið lið frá Eng- landi sjálfu. Er allur pessi her undir yfirstjó'rn Wavell hershöfð- *ngja. En norðar fyrir botni Miðjarð- arhafsins, á Sýrlandi, hafa Frakk- ar einnig safnað miklu liði uindir stjórn Weygands hershöfðingja, sem talið er áð eigi að hafa sam- eiginlega yfirstjóm Bandamainna- hersins par eystra. Hvað ætlast Bafidamena fyrir nel pessam taer? Eru margar bollaleggingar um það, hverjar fyrirætlanir Bandamanni hafi verið með þessum liðsafnaði. Ætla menn að hann sé sumpart ætlaður til þess að halda ítaliu í skef jum jafnframt einnig til þess, að fara yfir á Balkanskaga, ef Þjóðverj- ar og Rússar skyldu gera árás á Rúmeníu. En það á einnig hægt um vik að snúa vopnum sínum gegn Suður-Rússlandi og þá fyrst og fremst olíuhéruðunum í Kákasus, ef Tyrkland skyldi lenda í ófriði við Rússland. Svo mikið þykir augljóst, að þessum her Breta og Frakka, fyrir botni Miðjarðarhafsins sé ætlað mikið hlutverk í stríðinu. Hann hefir aðstöðu til þess að snúa sér í fleiri en eina átt, eftir því, hvar til stasrri tíðinda kynni að draga. Og að það sé ekki ætlunin, að draga neitt úr þessum liðsafn- aði, heldur þvert á móti að halda honum áfram og koma þarna upp óvígum her, þykir ekki hvað sízt augljóst af því, að stærstú hafskip Breta skuli nú vera tekin til herflutninga þangað. Blaðið Aftenposten í Oslo birti nýlega langa grein Undir pessari fyrirsögn: Senni- legt að Island segi upp sambands lögunum. 1 greininmi rekur blaðið ályktanir pær, sem íslenzkir ping- flokkar hafa gert undanfarin ár, og segir að lokum, að ástæða sé til að vona, að Danmörk og Island finni leið til pess að Ieiða pað til lykta í vinsemd svo að bóðir aðilar megi við una. F.Ú. HýzkD mðlinflufn- iogarnir frð lor- egi i bætta fyrir brezknm kafbðtnm I Frá fréttaritara Alþýðubl. KHÖFN í morgun. KAFBÁTAÁRÁSIR Breta á þýzk skip, sem eru í förum milli Þýzkalands og Norður- landa, hafa þegar valdið miklum truflunum á málm flutningum Þjóðverja frá Noregi. Mörg þýzk skip halda nú kyrru fyrir í dönskum höfnum og þora ekki á- fram til Noregs vegna kaf- bátahættunnar. Eitt þýzkt skip, .,Ostpreussen", sigldi á land á Jótlandi til þess að forða sér undan brezkum kafbát. Kyðldvaka blaða- nnna ð langar- dagskvöld. Síðasta kvolðvakan á fetrinnm. OÍÐÁSTA kvöldvaka blaða- ^ manna verður næstkom- andi laugardagskvöld að Hótel Borg. Aðsóknin hefir alltaf verið svo mikil að kvöidvökum blaða- manna í vetur, að fjöldi manna hefir orðið frá að hverfa í hvert sinn. Að þessu sinni verður dans- inn aðalatriði kyöldvökunnar, en nokkur góð skemmtiatríðí verða einnig. AðgÖngumiðasalan mun hefj- ast á föstudag og er þá bezt fyr- ir menn að tryggja sér miðana tímanlega. ^###^Í>l#'»»^#^^^#^»#^»#>J^^>#»»jK»^^i^ ÖtÍDíun matvæla- seðla hefs£ð moronn UTHLUTUN matvælaseðlá í Reykjavík fyrir aprílmán- uð byrjar á morgun og stendur yfir aðeins í þrjá daga, fimmtu- dag, föstudag og laugardag. Af- greiðslan fer fram eins og að undanförnu í Tryggvag. 28 og stendur yfir frá kl. 10—12 f. H, og 1—6 alla dagana. Reynslan sýnir að minnst er að gera fyrsta daginn og fyrir hádegi daglega. Þeir, sem hafa nauman tíma, ættu að koma þá. Annars er fólk áminnt um að draga ekki að sækja seðlana fram á síðustu stundu. Hlaðið kolaskip strandaði við Mmannaeyjar í dag. Ætlaði inn á hofnina án hafnsögumanns Frá fréttaritara Alþýðublaðsins VESTM.EYJUM kl. 2 í dag, Gufuskipið Sverrir frá Akur- eyri strandaði fyrir hálftíma síðan á svonefndri Hörgseyri, sem gengur ofurUtið út af nyrðri hafnargarðinum. Skipið var að koma frá Eng- landi hlaðið kolum. Kom það hingað rétt um hádegisbilið og var þá háfjara. Ætlaði það að fara inn á höfnina án þtess að taka hafnsögumann, en rann á eyrarrifið og stendur á þvi miðju. Allmikill veltingur er á, vaxandi stormur, svo að óttast er að botninn fari úr skipinu. Þetta er svo nálægt landi, að engin hætta er fyrir skipshöfn- ina. Sverrir er hið gamla póstskip frá Færyjum. ,.Smyrill", og var hann nú leigður hingað til fisk- flutninga. Var hann nú að koma úr fyrstu ferð sinni frá Eng- landi. (Frh. á 4. sWu.)

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.