Alþýðublaðið - 18.04.1940, Blaðsíða 3

Alþýðublaðið - 18.04.1940, Blaðsíða 3
ALÞÝÐU3LAÐIÐ FlMMTUÐAGUlt-18. • APKiL 1940 •YBflBLADD Ritatjóri: F. K. Valdemarsso*. í fjarveru kaas: Síefáa -Pétursson. Síwai: 4802 ©g 5921 (heima). Rátstéfea: Afþýðufcúsinu viSS lS»eriis@ötu. Símar: 4902: Rttstjóri. 4901: Innlfsttdar jeéffór. SBM: Steíán Pét- ursson <4»ei*»a) Sellaadsstíg 16. 4Í03: ViMi£. S. YiBiJ&lms-V son (heimaÉí Brávallagötu 50. * Afgreiasla: Alþýðuhúsinu ' gehgið inn frá Hverfisgötu. Simar: 4900 ©g 4®06. VerS kr. 2*50 á mánuði. 10 aurar í lausasölu. .ALÞÝBfPRENTSMIBJAN M.P. Krókódílstár. Th% AÐ skal alveg ósagt látið, r^ hvað kaupendur kommún- istablaðsins hér láta bjóða sér. En blóskri þeim ekki sú við- bjóðslega hræsni, sem Þjóðvili- inn hefir borið á borð fyrir þá síðustu dagana í sambandi við árás Hitler-Þýzkalands á Norð- urlönd og ráðstafanir Banda- manna til þess að mæta henni, þá er alveg óhætt að segja það, að þeir hafa það blað, sem þeir verðskulda. Árum saman hefir Þjóðvilj- inn svívirt Norðurlönd fyrir það, að þau skyldu ekki gera hernaðarbandalag við þáu stór- veldi, sem hann taldi líklegust til þess að grípa til vopna gegn yfirgangi þýzku nazistastjómar- innar. En það var, áður en Stal- in gerði vináttusarnning sinn við Hitler, fyrst og fremst Sovét- Rússland, eins og öllum er enn í fersku minni, og England. Það lá við sjálft, að Þjóðviljinn færi fram á það, að ísland tæki þátt í slíku hernaðarbandalagi gegn Hitler-Þýzkalandi. En til vara stakk Einar Olgeirsson upp á því í útvarpsræðu á fullveldis- degi okkar í hitt eð fyrra, að við bæðum um vernd Sovét-Rúss- lands, Englands og jafnvel A- meríku. Og í fyrravor rauk sami maður með þjósti miklum upp á þingi ýt af því, að stjómin skyldi ekki hafa beðið um brezka herskipavernd, þegar það var orðið kunnugt, að herskipið „Emden," sem nú ligg- ur á mararbotni, ætlaði að koma hingað í' opinbera heim- sókn! Nú syngur að vísu töluvert öðruvísi í tálknum Þjóðviljans, enda varð eins og kunnugt er lítið úr forystu Sovét-Rússlands í baráttunni gegn Hitler-Þýzka- landi, þegar til átti að taka. — Stalin kaus heldur að gera vin- áttusamning við Hitler á kostn- að smáþjóðanna í Austur- og Norður-Evrópu, en að verja þær fyrir yfirgangi Þýzkalands, eins og hann hafði hátíðlega lofað árum saman. Og þegar ein þess- ara þjóða, Norðmenn, þurfa nú raunverulega á „brezkri her- skipavernd" og brezkri hjálp að halda gegn blóðugri árás þýzka nazistaríkisins, hefir blað Ein- ars' Olgeirssonar ekkert annað um þá hjálp og þá árás að segja annað en það, að „Bretar, Frakkar og Þjóðverjar, allir í einum hóp .... fótumtroði rétt og hlutleysi hinna rnarglofucu frænda okkar á Norðurlönd- um"! Það er svo sem ekki verið að kalla til baráttu gegn þýzka nazismanum nú! „Vægðarlaust fótumtrojða stór veldin þannig hlutleysi og frelsi smáþjóðanna," segir Þjóðviljinn á öðrum stað, „og lýsa því bara yfir að þau verði að gera þetta til að standa bet- ur að vígi í því að sigra f jand- manninn." En með leyfi að spyrja: „Fót- umtróð" ekki Sovét-Rúss- land „vægðarlaust" „frelsi og hlutleysi" Finna undir því yfir- skini, að það ,,yrði að gera þetta til að standa betur að vígi í því að sigraj fja4dmanninn"? Heimtaði það ekki lönd og borg- ir af Finnum með slíkum fyrir- slætti, og réðst það ekki á þá með blóðugu ofbeldi, þegar Finnar neituðu að beygja sig fyrir slíkum kröfum? Hvar var vandlæting Þjóðviljans þá? Eða svo drepið sé á annað til þess að sýna hina takmarka- lausu hræsni kommúnistablaðs- ins: Það tók sér á dögunum orð- ið „leppstjórn" í munn í sam- bandi við landráð nazistans Quislings í Noregi. En hvað sagði Þjóðviljinn um landráð og leppstjórn kommúnistans Kuusinens á Finnlandi? Þá var nú ekki alveg yerið að tala um leppstjórn, heldur um „alþýðu- stjórnina í Terijoki"! Aðrir munu eigaerfitt með að finna nokkurn mun á leppstjórn Kuusinens á Finnlandi og lepp- stjóm Quislings í Noregi. Og það er.áreiðanlega ekki heldur hægt að gera upp á milli þeirr- ar árásar, serri Þýzkaland hefir nú gert á Noreg, og árásarinn- ar, sem Rússland gerði á Finn- land í vetur. Hvorttveggja er líka ávöxtur eins og þess sama: vináttusamningsins milli Hitlers og Stalins í Moskva í haust. Það er þýðingarlaust fyrir Þjóðvilj- ann að vera með nokkur láta-: Iæti lengur í sambandi við þá viðburði, sem síðan hafa gerzt. Þeír voru ráðnir í sameiningu af þessum tveimur einræðis- herrum þýzka nazismans og Moskvakommúnismans. Eða er Þjóðviljinn búinn að . gleyma því, að vináttusamningur þeirra hét öðru nafni „fáðfæringar- samningur," svo sem til ör- yggis því, að hvorugur skyldi hafast neitt að nema í samráði við hinn? Nei, Þjóðviljinn getur sparað sér öll krókódílstár út af árás- inni á Noreg. Sú árás er ekkert annað en ein afleiðing þess bandalags milli þýzka nazism- ans og Moskvakommúnismans, sem hann sjálfur hefir lofsung- ið, þvert ofan í allar fyrri yfir- lýsingar, síðan í haust. S|cFÍfsto|a Bókaúígáfu Menningarsjóðs, Austurstræti 9. Sími 4809. Opin daglega klukkan 10—7. w Eftir Jöeas Gnðinundsson. jty AÐ má nú telja fullvitað, *"^ að. innrás ÞjóÖverja í.Noreg hefir verið undirbúin í samráði við norska nazista. Pullkunnugt er, að strandvirkin við Narvik og Bergen hafa verið svikin í hendur Þjóoverja af norskum föðurlands svikuram. Það er og vitað, að nafn Kohts utanríkismálaráðherra Norðmanna var falsað til þess að takast mætti að svíkja einá mik- ilvægustu flotastöðina við Oslo- fjörðinn í hen'dur Þjóðverja, Frá öllum þeim löndum, sem enn eru ekki virkir þátttakendur í ófriðnum, berast nú daglega fréttir um, að hert sé á eftirlit- inu með útlendingum og félags- skap þeirra manna, sem líklegir eru.íil.þess að láta hafa sig til föðurlandssvika. en það eru fyrst og fremst kommúnistar og naz- istar. Það hlýtur að vera hryllileg til- hugsun nú fyrir norsku þjóðina, að vita, að það voru þeirra eigin landsmenn, sem ^viku hana á hinni örlagarífcu stund. Það er vitað, að löngu áður en Bretar lögðu tundurduflunum við Noreg voru komin inn í norska firði flutningaskip með tugi þúsunda ^f þýzkum ^her- mönnum innanborðs. Norðmenn höfðu ekkert eftirlit með þvi, hvaða farmur var í skipunum, sem sigldu i hundraðatali með- fram ströndum þeirra. Kom þetta bezt í ljós í Alt- markviðurieigninni, sem fram fór inni í norskri landbelgi. Það er nú enn fremur vitað, að árás Þjóðverja á Noreg og Danmörku var fyrir löngu undir- búin og það á einn hinn lævís- legasta og ódrengilegasta hátt, sem um getur. Að næturlagi er læðst með óvígan her inn í löndin og svikararnir heima fyrir gerðir að æðstu stjórnendum þegar, er innrásin hefir tekist. Aðfarir Þjððverja í Noregi eru nákvæmlega hinar sömu og að- farir Rússa í Finnlandi. Einn er þó meginmunur í undirbúningn- um, að því er virðist, en hann 'er sá, að í sjálfu Finnlandi fannst varla nokkur maður, er léti hafa sig til föðurlandssvikanna. Rúss- ar urðu að dubba upp Kuusinen, sem lengi hafði verið í Rúss- landi, og gera hann að lepp fyrir landráðastjórnina. 1 Noregi aftur á móti hafa landráðamennirnir verið fleiri og betur skipulagðir. Vert er að aðgæta það, að lítið bar á nazisjum í Noregi sið- ustu árin, og menn voru farnir að/ halda, að af þeim stafaði þjóðinni engin hætta. Nú hefir reynslan skorið úr. Það eru þeir — hinir innlendu nazistar í Nor- egi — sem hafa svikiÖ land og þjóð í hendur erlendu stórveldi. * Af atburðunum, sein gerzt hafa í Finnlandi og Noregi, ag kunnir eru nú með fullri vissu, er það sýnilegt orðið, að einn þátturinn I starfsemi kommúnista og nazista er sá, að kaupa til fylgis við sig flokka manna í hlutlausum löndum til þess að. hafa það hlutverk með höndum, að svíkja þjóbir sínar, þegar mérkið er gefið. Hefir slik aðferð hingað til veriö álitin hin fyrir- litlegasta, af þeim, sem henni beita, og allar aldir hafa for- dæmt að eilífu svikarana, sem keyptir hafa verið og sviku land sitt og pjóð. Þegar menn hugsa um það, hve norski nazistaflokkurinn var fyrirlitinh og lítils megandi í Noregi og virtist ,þar í sífeldri hnignun, verður manni á að minnast þessa flokks hér á landi. Hann var hér til um skeið, en var forsmábur og fyrirlitinn af öllum ab kalla, og lagbist síban með öllu niður sem opinber stiórnmálaflokkur hér. — En er nú víst, að þab hafi verið nema kænskubragð? Eru ekki til hér, eins og-í Nor- egi, föðurlandssvikarar, sem bíða eftir tækifærinu til þess ab svikja Island undir erlend yfirráb? Öll- um er kunn afstaba kommúnista. Þeir eru alls stabar föðurlands- svikarar og hafa föburlandssvik beinlínis á stefnuskrá sinni. Menn muna lika afstöbu þeirra hér í Finnlandsstyrjöldinni. Nu er þab upplýst, að síban Rússar og Þ)óbverjar gerbu „griðasáttmála" sin á milli hafa kommúnistar og nazistar flestra landa unnið saman, og sú sam- vinna hefir verið mjög náin undir niðri, baibi á Norburlöndum og utan þéirra. Landráðastarfsemin er rekin í leyni og með lygum, svikum og undirferli, og þab er hægurinn hjá ab fá allan þorra manna til hess að láta sér fátt um finnast, ef opinberlega er varað vib slík- um mönnum, því menn vilja ekki trúa því, ab mitt á mebal þeirra séu föburlandssvikarar og land- ráðamenn. Við höfum nú séð, hvernig Norðmönnum reyndis't öll linkind vib þessa menn. Nú bætir norska þjóðin fyrir þab með blóði sínu og eígnum, ab ekki var gengið hógu langt í þvi, ab útrýma þeim úr öllum trúnabarstöbum og gera þá óskaðlega. Það er vitaÖ mál, að hér á landi eru menn með slíkan hugs- unarhátt bæði á sjálfu alþingi og í fjölmörgum opinberum trúnað- arstöðum, sem meiri og minni þýðingu hafa fyrir öryggi lands og þjóðar. i Pappírssamþykktir á alþingi eru að vísu góð byrjun í 'því efni, að afstýra hættunni, en þær eru ekki nógar. Við höfUm séð ,hvað gerzt hef- (ir í Noregi nú síðustu dagana, og við eigum að láta okkur það að kenningu verða. Það er skylda allra sannra íslendinga, að vera á verði gegn því, að svipaðir at- burðir geti gerzt hér. ilína Þorfinitsdótt- ir fintiii í l2§. PÁLINA ÞORFINNSDÖTTIR FR0 PALÍNA ÞORFINNS- DÓTTIR, Urðarstíg 10, er fimmtug í dag. Pálíha Þorffhnsdottír héfir um margra ára skeib tekið virkan þátt í starfsemi Alþýbuflokksins, og hefir hún lagt fram krafta sina bæbi í flokksfélaginu hér í Reyikjavík, í VerkakvennafélaginH Framsókn, og á sinum tíma í Þvottakvennafélaginu Freyja. — Þegar déilurnar urbu sem mestar innan samtakanna og hib síðar- talda félag eyðilagbist í hörtdum kommúnista, hvarf Pálma úr þeim félagsskap, enda er hann nú orðið ekki orðinn annab en nafnið tómt. Pálína Þorfinnsdóttir hefir starfað sem fulltrúi á sambands- þingum og í Fulltrúarábi verka- lýðsféJaganna. Hún hefir átt sætl í fjöldamörgum nefndum innan samtakanna; þannig átti hún sæti í hinni kunnu „25 manna nefnd", sem stofnuð var daginn, sem Héðinn Valdimarsson ' afhenti kommúnistum Jafnaðarmannafé- lagið; en það var þessi nefnd, sem stofnaði AlþýðuflokksfélagiÖ éins glæsilega og raun varb á. Pálína er skapmikil og föst fyrir. Hún segir meiningu sína umbúðalaust, hver sem í hlut á. olikir menn eru oftast öruggir og tryggir, þar sem þeir taka því. Þannig er um Pálínu. Félagar hennar í alþýðusam- tökununi munu í tiag senda henni hamingjuóskir sinar. Hún hefir unnið vel, það sem af er, og það er áreiðanlegt, að hún á eftir að bæta við starf sitt í þágu hinna vinnandi stétta, fyrir þá, sem heyja baráttu við skort og allsleysi. Hún hefir skipað sér (þar-í sveit, sém barizt er fyrir réttlæti og mannúb, og þar er starf hennar vottur vifjafestu hennar og ósérplægni. Frh. af 1. síbu. NJÓSNARAR NAZISTA í Rotterdam í Hollandi hefir Hollendingur af þýzkum ættum verið dæmdur í 5 ára fangelsi fyrir að gefa érlendu ríki upp- lýsingar um herflutninga í Hol- landi og siglingar hollenzkra skipa. Lögreglan í Basel í Sviss hefir handtekið mann, sem var að setja í póst fullan poka af naz- istiskum áróbursritum. Maðurinn kyaðst gera þetta samkvæmt fyr- irskipunum, sem gefnar voru á ræðismannsskrifstofunni þýzku í Basel. I Tyrklandi hafa yfirvöldin gripið til þess ráðs, ab vísa úr landi öllum útlendingum, sem grunsamlegir þykja, og bitna þessar ráðstafanir sérstaklega á mönnum, sem komið hafa í kaup- sýsJueriri.dúm.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.