Alþýðublaðið - 18.09.1940, Blaðsíða 4

Alþýðublaðið - 18.09.1940, Blaðsíða 4
MIÐVIKUDAG 18. SEPT. 194« Hver var a$ folæja? Kaupið bókina og brosið með! ALÞTÐUBLAÐIÐ Hver var að ftlæja? er bók, sem þér þurfið að eignast. 1. Brezku hernaðaryfírvöldín hér á landi hafa talið nauðsynlegt, að setja strangar reglur um umferð almennings með ströndum fram á nánar tilgreindum svæðum, þar sem hervörður er hafður. Svæðin eru þessi: a) Strandlengjan frá Borgarfirði til Hafnarf jarðar, að þeim fjörðum meðtöldum. b) Strandlengjan frá Skagafirði til Skjálfanda, að þeim fjörðum meðtöldum. e) StranHlengjan frá Seyðisfirði til Reyðarijarðar, að þeim fjörðum meðtöldum, og d) Strandlengjan báðum megin Hrútafjarðar fyrir sunnan Hrútey. Reglna þessara skal gætt á hverjum stað á tímabilinu frá einni J*undu eftir sélsetur til einnar stundar fyrir sólarupprás, og þeir sem vanrækja að fara eftir þeim, geta átt á hættu að yerða fyrir líftjóni. , Myrkurtíminn fyrir hvern mánuð verður auglýstur hinn 1. þess mánaðar, fyrir hvert svæði. ' Reglurnar eru sem hér segir: I. Á landi: Eftir að skuggsýnt er orðið, má engin umferð eiga sér stað nærri flæðarmáli á ofan- greindum svæðum, nema um greinilega vegi eða gangstíga. Fólk, sem býr á svæðunum og sem þarf að fara nauðsynlegra erinda á þessum tíraa, utan greini- legra vega eða gangstíga, getur reynt að fá til þess sérstakt leyfi hervarðanna. In mjög áríðandi er, að sérhver, sem nálgast hefir ströndina utan þessara vega eða stíga, hafi það hugfast, að fái hann kall eða béndingu um að stanza, verður hann að gera það tafarlaust. Ella á hann á hættu að verða skotinn í misgripum fyrir óvin Breta. s ¦ II. Á sjó: Á myrkurtímabilinu er umferð bönnuð samkvæmt því sem hér fer á eftir: a) Á svæðinu frá Borgarfirði til Hafnarfjarðar: Ekkert skip eða bátur má á bessu tímabili koma nær ströndinni en 20Ö metra, að udnanskildu því, að umferð á sjó er heimil til og frá Reykjavík, Hafnarfirði, Akranesi og akkerislegunni á Eið- isvík, samkvæmt því, sem tiltekið er í reglum þeim um eftirlitsskip, sem birtar eru hér á eftir. b) Á svæðinu frá Skagafirði til Skjálfanda: Ekkert skip eða bátur má á þessu tímabili koma nær ströndinni en 200 metra, að undanskildu því að umferð á sjó er heimil til og frá Sauðárkróki, Siglufirði, Ólafsfirði, Dalvík, Hrísey, Flat- ey og Húsavík, og ennfremur til og fra Hjalteyri, meðan verksmiðjan þar starfar að móttöku og vinnslu síldar. i Ekkert skip eða bátur má á þessu tímabili fara suður fyrir línu, sem dregin er í rétt austur frá Hjalteyrarvita. Skip, sem eru komir^suður fyrir þessa línu þegar skuggsýnt er orðið, verða að fara beina leið til reyrar eða Hjalteyrar. Skip **iega fara út Eyjafjörð á hvaða tíma sem er, ef þau halda sig landi en 200 metra. c) Á svæðinu L.a iaeyðisfirði til Reyðarf jarðar: Ekkert skip eðá bátur má á þessu tímabili koma "«** ströndinni en -200 metra að nndanskiidu því, að umferð á sjó er heimil til og frá Eskifirði og Norðfirði. Ekkert skip eða bátur má á þessu tímabili fara vestlir fyrir línu, sem dregin er í rétt suður frá verzlunarhúsunum á Vestdalseyri í Seyðisfirði- Skip, sem komin eru inn fyrir þessa línu, verða að fara beina leið til Seyðisfjarðarkaupstaðar. SkiP mega fara út Séyðisfjörð á kvaða tíma sem er, ef þau halda sig fjær landi en 200 metra. 3. Ekkert skip má á þessu tímabili fara vestur fyrir línu, sem dregin «r í rétj; suður frá Mjóeyri í 1 Reyðarfirði norðanverðum. Skip, sem komin eru inn fyrir þessa línu, verða áð Jara beina leið til Búðareyrar. Skip mega fara út Reyðarfjörð á hvaða tíma sem er, ef þau halda sig fjær landi en 200 metra. d) Á Hrútafirði innanverðum: Ekkert skip eða bátur má á þessu tímabili fara sufíur fyrir Hrútey á Hrútafirði. Skip eða bát- ar, sem komin eru inn fyrir þessi takmörk, verða að fara beina leið til Borðeyrar. Skip mega fara út Hrútafjörð á hvaða tíma sem er, ef þau halda sig fjær en 200 metra frá landi. Reglur þessar ganga í gildi í kvöld, aðfaranótt þess 18., en verða framkvæmdar með sérstakri varfærni fyrsta sólarhringinn. Sú undanþága er gerð frá þessum reglum, að allsstaðar á «væðunum b og c, þ. e. Akureyrar og Seyðisfjarðarumdæmi, mega trillubátar og aðrar smáfleytur koma að og fara frá landi þó skugg- sýnt sé orðið, nema fyrir innan línur þær, sem samkvæmt framansögðu eru dregnar yfir Eyjafjörð, Seyðisf jörð og Reyðarf jörð. Til frekara öryggis er lagt ríkt á við öll skip og báta — þar. með taldir árabátar — sem eru á ferð hér við land, að hafa uppi lögboðin siglingaljós eftir að skuggsýnt er orðið. Á opnum bátum sé ljósið ávalt haft sýnilegt. Myrkurtíminn fyrir september er sem hér segin Fyrir svæði a) þ. e. Faxaflói, frá (kl. 20.50 — 06.00, það er kl. 8.50 síðd. til kl. 6 árd.). Fyrir svæði b) þ. e. Skagafj. — Skjálfandi, frá (k.l 20.30—05.40, það er kl. 8.30 síðd. til kl. 5.40 árd.). Fyrir svæði c) þ. e. Seyðisfj. — Reyðarfj. frá (kl. 20.15 — 05.30, það er kl. 8.15 síðd. til kl. 5.30 árd,). Fyrir svæði d) þ. e. Hrútafjörður frá kl. (20.45 — 05.50, það er kl. 8.45 síðd. til kl. 5.50 árd.). Reglur um eftirlit með siglingum til hafna við Faxaflóa. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Siglingaeftirliti hefir verið komið á í Reykjavík. Eftirlitsskip er stöðugt á -sveimi úti af Gróttu, fyrir vestan línu úr Gróttuvita í Krossvíkurvita á Akranesi. Eftirlitsskipið sýnir að degi til: stórt flagg, sem í eru tveir láréttir reitir, annar hvítur og hinn rauður, en jaðrar flaggsins eru bláir. Að nóttu til sýnir skipið auk siglingaljósanna: 3 hvít ljós, sýnileg á alla vegu. Þegar Reykjavíkurhöfn er lokuð, mun skipið að degi til hafa uppi: 3 rauðar kúlur, hverja upp af annari, með 6 feta millibili, en að nóttu til: 3 rauð Ijós, í stað þeirra þriggja hvítu, sem getið er hér að framan. Ófriðármerkastöðin á Valhúshæð mun einnig sýna sömu merki, þegar höfnin er lokuð. ""^, Öll skip, sem ætla til Akraness, Hafnarfjarðar, Hvalfjarðar eða Reykjavíkur, verða áður að koma við hjá eftirlitsskipinu og fá þar leyfi til þess. Minni vélbátar geta þó farið leiðar sinnar óhindr- að til þessara hafna, en verða að vera við því búnir að nema staðar og gera grein fyrir sér, ef eft- irlitsskipið krefst þess, og að hlýða skipunum þess. Hvert það skip, sem reynir að sigla til hafna þeirí'a, sem getur í 5. lið, án þess að hafa fengið til þess leyfi eftirlitsskipsins, gerir það á eigin ábyrgð. Faldi Ijársiéðurinfl Keep Your Seats Please. Sprenghlægileg gaman- mynd, með söngvum eftir Gifford og Cliff. — Aðal- hlutverkin leika: Fíorence Desmond og George Formby, frægasti gamanvísnasöngv ari og banjólikari Breta. Aukamynd: Fréttamynd frá Englandi. Sýnd klukkan 7 og 9. FlðrmenniDoarnir. Sprellfjörug ameríksk skemmtimynd frá Warner Bros, sem fyrir óvenjulega hnittna fyndni og fjörugt efni mun alla setja í sól- skinsskap. — Aðalhlut- verkin leika: Errol Flynn, Olivia de Haviland, Rosalind Russel og Patrick Knowles. Sýnd í kvöld kjí. 7 og 9. MIÐVIKUDAGUR Næturlæknir er Gísli Pálsson, Laugavegi 15, aimi 2472. Næturvöröur er í Reykjavikur- og IðunBar-Apóteki. ÚTVARPIÐ: 19.38 Hljómplötur: Lög eftir látin íslenzk tóaskáld. 20.00 Fréttir. 20.30 Útvarpstsagan: Þættir w: íerðasögum (V.Þ.G.). 21.00 Strokkvartett útvarpsins: Kvartett eftir Haydn (Op. 33, nr. 3). 21.20 Hljómplötur: Harmóniku- lög. 21.45 Fréttir. Daggkrárlok. Lúðrasveit Reykjavíknr spilar á Austurvelli í kvöld kl. 9. Stjórnandi Albert Klafen. Bæjarstjórnarfiuidur verður á morgun kl. 5 í Kaup- þingssalnum. 7 mál eru á dagskrá. Póstmanuafélag Noi-Surlands. Sl.l sunnudag var stofnað á Ak- ureyri póstmannafélag Norður- lands með 19 stofnendum. Félags- svæðið er á milli Horns og Langa- ness. Stjórn félagsins skipa: Óli P. Kristjánsson póstmeistari á Akur- eyri, formaður og meðstjórnendur Karl Helgason póstafgreiðslumaður á Blönduósi, og Valgarð Blöndal póstafgreiðslumaður á Sauðárkrók. Kveðjuhljdmleika heldu þeir Árni Kristjánsson og Björn Ólafsson í Samkomuhúsinu á Akureyri í fyrrakvöld. Viðfangs- efni voru eftir Grieg, Beethoven, Debussy og fleiri. íslenzk vínber. Undanfarið hafa íslenzk vínber verið seld hér í Reykjavík. Vín- berin eru yfirleitt ræktuð á hvera- svæðum þar sem ódýrt er að hita upp gróðurhúsin. T. d. eru ber þau er þarna voru ræktuð að Fagra- hvammi í Ölfusi, hjá Ingimar Sig- urðssyni garðyrkjumanni, en hann hefir undanfarin ár stundað vín- berjarækt. Vínber munu fáanleg í búðum eitthvað fram í október. Hallbjörg Bjarnadóttir heldur söngskemmtun í kvöld kl. 7.15 í Gamla Bíó. Syngur hún í míkrófón. TrúIofEn. Nýlega hafa opinberað trúlofun sína ungfrú Gúðrún Kr. Sigurjóns- dóttir, starfsstúlka að Nýja Kleppi, og Þórarinn Jónsson, Njarðargötu 27. BÁTU8 FERST Á BREIÐA- FIRÐI ! Frh. af 1. síðu. Er þetta í fyrsta sinn, sem Slysavarnafélagið hefir látið leita að bát í flugvél, og er það álitið ótvírætt bezta aðferðin til leitar, ef skyggni er gott. Á bátnum voru fjórir menn, Hjálmtýr Árnas., Kvíabryggju, formaður, Ólafur Bjarnason, Kvíabryggju, Kjartan Ólafsson, ættaður frá Patreksfirði, ®g unglingspiltur, sonur Stefáns á Hrísum. .i ' ' i- MARKMI© OQ LEfBHt Frh. af 3. síðw. „Markmið og leiðir" er bók, s«m allir þurfa að lesa meo athy^i oftar en. einu sinni, Mig bnestur aðstöðu til þes* að dæma um hvernig þýðingÍH er af hendi leyst. En það er víst að til þess að þýða slíka bók sem þessa, iog færa hana í [þann ísJénzka búning, sem dr. Gu-5- múndur Finnbiogason- 'hefir gefl# henni, gerir eniginn annar en sé, sem ræðiur yfir yfirgripsmikil'H þekkingWiog^er leikinn í að fasa með islenzkt mál. Sum nýyrðÍH í bókinni ersi í Jyrstu fremiaT óvl*- kunnaríleg, en maður venst þensa fleswm vel. Slík bók sem þessi er ekki les- in af alþýðu manna með stér- þjóÖMm, en vafalaust er enn svo' mikia eftir af bókahneigð og lestr ariöngun í íslenzkri alþýðu, »ð maiigir alþýðumenn til sjávar og sveita munu taka sér bókina í ihönd í vetur og reyna að kryfja til meigjar þau merkilegu við- fangsefni, sem hún fjallar am. Jónas Qiuðmundssioo. PRESTSKOSNINGARNAR Frh. af 1. síðu. mannaeyjum, séra Sígurbjörn Binarssion, B e'Öabóisstað á Skóg- arströnd, séra Jón AíUiðuinsyí Hafnarfirði, séra Ragnar Bene- diktsson, Stað á Reykjanesi, >3g Stefán Snævar cand. theol. Unt Nesprestakall er talið að muni sækja: séra Halldór Kolbeins iog: séra Magnús Guðmundsson í 0.1- afsvík. Líklegt er, að umsækjendur verði enn fleiri en hér hafa ver- ið taldir. Sving - Ja©k ^piiief með 7 manna hljómsveit aðstoðar. 7.15 í GAMLA BÍÓ. Aðgöngumiðar í Hljóð- færahúsinu, sími 3656 og eftir kl. 6, ef eitthvað verður óselt.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.