Alþýðublaðið - 22.01.1942, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 22.01.1942, Blaðsíða 1
KITSTJÓRI: STEFÁN PÉTURSSON ÚTGEFANPI: ALÞÝÐUFLOKKURINN 3PSHI. ASGANGUS FIMMTUDA©UK 22. JAN. 1342. ZL TOLUBLAI* Bæjarútgerð Hafnarfjarðar á 3 miljónir, skuldlausar! Þetta fyrirtæki viídi Siálfstæðisflokk- urinn afnema vio siðustu kosningar! SAMKVÆMT bráðabiígðauppgjöri, sem gert hefir verið á Bæjarútgerð Hafnarfjarðar, á hún nú skuldlausar éignir upp á prjár milljónir krona. Nemur"það 4—5 þásund krónum á hverja meðalfjölskyldu í bænum. Um Bæjarútgerð Hafnarfjarðar hefir verið deilt mjög allt frá stofnun hennar. Hefir Sjálfstæðisflokkurinn alltaf foarizt gegn henni og talið hana til skaða fyrir bæjarfélagið. Víð bæjar^jórnarkosningarnar 1938 heimtaði Sjálfstæðis- ílokkurinn að Bæjarútgerðin yrði afnun|in, en Alþýðuflokk- xirinn vánn kosningarnar -*- og þess vegna er nú Hafnar- f jarðarbær í dag' a. m. k. þessum þremur milljónum ríkari. Fjfrsín árin. ,' jBaejalútgerðin í Hafnár- firði tók til starfa fyrir 11 árarn, 1931. Öllum, sem við sjávarútveg fóst, er enn í fersku minni jþað ár. Afurða- yerðað hrapaði þá (í stœrri stil en dæmi voru til áður, og árin, sem á eftir fóru, voru ein þau erfiðustu, sem yfir íslenska út- gerð hafa komið. Þetta var því ekki glæsilegt útlit fyrir ungt bg fjárvana fyrirtæki og sem jþar að auki var stofnað í ó- jþökk flesjtra beíirra^ sem við ptgerð fengust.a þeim tíma. En ástandið í átvmnumálum Hafnarfiarðar var þá svo, að eitthvað varð til bragðs að taka -— eitthvað , stórt — eitthvað, sem um munaði. Einkaiútgerð- larfyrirtækin drógu saman seglixt, eins og þau gera alltaf á krepputímum, þegar gróða- vonin minnkar. Útlendlngarnir, sem gerðu út í Hafnarfirði. fluttu burt. Innlendu fyrirtæk- in, fóru annaðhvort á hausinn eða drógu saman reksturinn, og fólkið var skilið eftir,-atvinnu- laust á götunni. Fyrst" ¦war togarinn ;,Maí" keyptur og rekinn einn. 1934 var togarinn „Júní" keyptur og síðan hafa jþeir verið reknir báðir og eru enn. Á þessu árabili tapaði Bæj- arútgerðin nokkru fé. —, Þáð gerðu allir, og hún var engin undantekníng frá þeirri reglu. Voru þá óspart gerð hróp að henni úr herbúðum andstæðing- anna og talið, að hún væri að setja bæjarfélagið á höfuiðið. •Skuldirnar voru þó ávalt litlar samanborið við þá geysimiklu vinnu, sem fyrirtækið veitti bæði á sjó og landi.; En alla þessa erfiðleika stóð Bæjarútgerðin af sér. sem bet-, ur fór. Hún var ekki gerð upp, og hun hætti ekkr störfum *— dró ekkert úr — þó að illa gengi, heldur þvert á móti. Með fiskkaupum, fískverkun f yrir aðra ög stuðningi víð önn- ur útgerðarfyrirtæki gat hún á Einn stærsti samfcomnsalur bœj- arins leigðnr eriendnm mðnnum. ¦?-----------------¦ Islendingum bannað að koma þangað, nema sem gestir útlendinganna. JP INN stærsti veitinga- og ¦?— danssalur, bæjarins, stóri salurinn á Hótel ísland,. hefir verið leigður ut. Leigu- takinn er félagsskapur yfir- foringja á erl. skipum. Hafa þeir eigin þjóna og eru að öllu leyti út af fyrir sig með gesti sína. íslendingum, sem ekki eru í boði leigutakanna, er bannaður aðgangur. Alþýðtiblaðið spurði eiganda Hótel fslands. Alfred Rosen- berg, að þessu í gærkveldi og staðfesti hann að hann hefði „i og með". leigt þessum mönnum þennan stóra hluta af hóteli síhu. Kvað hann salinn hafa verið leigðan fyrst og fremst til miðs sumars og væri hann fyrir leigutakana eina — og gesti þeirra. Þessi leiga á einum stærsta samkomusal bæjarins hefir vakið allmikla gremju. Hótel , ,' . Sficn, a 2. siðu. , þessum erfiðustu- tímtmi út- gérðarinnar komið af stað naiklu meiri atvinnu fýrir bæjarbua en sem svaraði rekstri togar- anna tveggja og þannig bætt úr atvinnuvandræðuhuni. BráðaiíirgðaiippgPfíö. Nú hefír skipt um^T— tímt arnir breytast — og; afkoman batnað. Síðustu tvö árin hafa hafa verið ennþá miklu hag- stæðari tiltölulega en hin mögru árin voru óhagstæð. Á þessum tveim árum hafa út- gerðarfyrirtækin ekki aðeins getað greitt upp allar sínar skuldir -—heldur éinnig safnað stórum sjóðum. Við bráðabitgðauppgjör, sem farið hefir fram hjá Bæjarút- gerðinni nú um áramótin, hefir komið í ljós, að hagur fyrirtæk- isins er nú í stórum dráttum þannig: 1. Féningar í sjóðum. er allar skuldir hafa verið greidd- ar.......... 1,3 millj. fcr. 2. Öirgðir ...... 0,4 millj. kr. 3. Skipin með öll- um útbúnaði 1,3 millj'. kr. Samtals 3,0 millj. kr. i Hið bókfærða verð skiparma er að_vfeu.miklu lægra, en eins og stendur má fullyrða. að hér sé sízt of hátt reiknað verð iþeirra eftir því sem sambærileg skip hafa gengið kaupum og sölum upp á síðkastið, og sér- staklega þegar tekjð.er tillit til, að annað skipið er nýviðgert og sú búningsibót, sem þaðþá fékk, kostaði rúmar Va. millj. kr. Þessi útkoma, sem sýnir, að Bæjarútgerðin á skuldlausar eignir, sem nenia 4—:5000.00 kr. á hverja meðalf jölsk'yldu í bæn- um, er glöggt vitni um það, hvort rétt hefir verið stefnt hjá bæjarstjórnarmeirihlutanum í Hafnarfirði, þegar hann í full- kominni ands'töðu við Sjálf- stæðisflokkinn barðist fyrir að halda þessu fyrirtæki gangandi. Útkoman hefir verið: 1) Stórkostíflg atvinnubót á erfiðu árunum og 2) Gífurlegur fjárhagslegur ávinningur þegar.aðstaðan batnaði. Hafnfirðingar kjósa nú á sunnudaginn um það, hvort þfeir vilja að þessári stefnu verði haldið í framtíðinni. " e*+*+*rr*++*+*****>rf**-f**»*+t**+****r+t*~r*+*r+>r+++.ns&+*+4-t.»»rjf+»0nw+* Fjðlmennið ð Innd Alpýðn- flokksins í Iðnó í kvðldí P UNDUR ALÞ^UBÍOKKSKÉLAGANNA fyrir stuðn- * ingsmenn A-Iistans hefst í kvöld í Iðnó Ú. 8%. Bætt verður um kúgunarlögin gtegn Iaunastéttunum> frestun bæjarstjórnarkosninganna hér í Reykjavík, einoku» útvarpsins, dýrtíðina og launakjörin. Stefán Jóh. Stefánson. formaður Alþýðuflokksins, hefw umræður, en auk hans munu tala efstu menn A-Ustans og fulítrúar iðnstéttanna. Fjölmennið á þénnan móttnælafund gegn einræðis- og kúgunaröflum auðstéttanna og rikisstjórnar þeirra. ' Mætið stundvíslega. ^<y%»^^<ff^#^^^#^.»^#^.#-*>*^>#»#^>^^»#^^>#^#^^^^^^^^^#^^^^^#^^^^^^^<^s^^»^ :í -t 'i.:. Japanir að undirbúa árásir á Astralíu? Loftvarnaráðherra Ástralíu !býst við landgðngutilraun á Nýju Guineu i dag "...........»........................... FHEGN PRÁ LONDON hermir, að Bríekwood, loft- varnaráðherra Ástralíu, haf i flutt ræðu í morgun, þar sem haim sagði, að sér kæmi það ekki á óvart, þótt Jap- anir réðust til landgöngu á eynni Nýju Guineu norður af Ástraiíu í dag, og vitanlega væri árás á þá ey ekkert annað en úndirbúningur árásar á meginland Ástralíu, yfir Tör- ressundið, milli eyjarinnar og meginlandsins. 'i /Hingað til hafa Japanir engax loftárásir getað gert á megín- land Astralíu, en takist þeim að ná fótfestu á Nýju Guineu, hefðus þeir skapað sér aðstöðu til þess. Undanfarna daga hafa þeir* hvað eftir annað gert loftárásir é Nýju Guineu og á ýmsar smærri eýjar norður af henni. firifflmilegar loftárásir á Siogapore í gær^ogldag. Fregnir frá Singapore í morg- un herma, að Japanir hafi gert heiftarlegar loftárásir á borg- ina bæði seinnipartinn í gær og í morgun. Hefir orðið töluvert manntjón í þtessmn árásum. Voru 287 drepnir í' gær og 204 í morgun. Og enn þá f Ieiri særst í bæði skiptin. Hmsvegar' hafa Japamiir orðíð fyrir töluverðu 'flugvéllaíjónr. — Vonu 13 fliugvéJar skotnar niður fj'írir peitti í gær og 5 í mjoirgun. Fregnlr frá Singapore í mio^g- un bénda ekki ti'l þesg, að nein- ar stórvægilegar breytingaT hafi oíðio í baírdogtunjum á Maíakkar sfcaga, þó að sagt sé, að hatrðar arustwr Iialdi áfram þar. Innrásin í Bnrma. En í gaarkvöldi var frá því skýrt í fréttum þaðan, að Japan' ir hefðu nú brotizt inn yfir landa mæri Burma nyrst á MaMkkar sfcaga og berðust hersveitir Breta «vib þá iim 30 km. innan við ' . Frti. á 2. siou. Pétnr Benediktsson skipaðnr sendihernt í London. R ÍKISSTJÓRI, íslands sfcjpaðc þann 13. ^desember 1941* Pétlur Benediktsson, áður sendif íulltrúa, ísTiands í Lowdton tii aö vePa1 sendiiherra: Islands og ráb- herra með umboði j Stðrak-Bœt- laindi. , Sendiíherrs aöienti í gasr, miíh' H v&iudagiinn 21.. janúár, ko^ungi. Bretlafnds' embættissikiilriki sSn. ðll Ameríkulýð¥eld- in slíta stjórnmðla- sambandi við mond- AMERÍKURÁÐSTEFNAN í Kio de Janeiro hefir nú ákveðið að lýsa því yfír, að á- rás á eitt Ameríkuríki sé árás. á þau öll og að öll Ameríkurík- in muni samkvæmt því slítas stjórnmálasambandi við mönd- ulveldin. Það fylgir þessu samkoinuílagiv Frh, á 2. si$u.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.