Alþýðublaðið - 23.01.1942, Blaðsíða 1

Alþýðublaðið - 23.01.1942, Blaðsíða 1
*.immmm\, míi, *, n i ¦ ~ * j mmM RITSTJÓBI: STEFÁN PÉTURSSON ÚTGEFANDI; ALÞÝÐUFLOKKUiUNN XXHL ABQAMOUB FöflrTDDA0UB 23. MSi. IM& 22. TöLUHLASl Fundur Alþýðuflokksfélaganna i gærkvöldi: Stefna ríkisstjórnarinnar stefnir beint til einræðis. j,- _------------1—?............... Aðeins Þjóðin sjálf getnr nú afstjnrt því með einhuga andstððu. STEFNA sú, sem app' hefir verið tekin af stjórn Fram- sólmarflokksins og Sjálfstæðisflokksins, leiðir beint út í anknar frráigaiiarráðstafanir og einraeði. Eæða forsætisráðherra á gamlárskvöld kom í veg fyrir a ðsamkomulag næðist milli iðnaðarrrianna og atvinnurek- enda. Þegar svo var komið, voru gef in út bráðabirgðalögin um lögbindingu kaupsins með þéirri afsökun að vinnuf rið- urinn væri í hættu. oú &U há'ð. — Steindór Jónsson íýsti fundium óðins og smjaðri í- hafldsisis fyTiir vetrkamönr&iin. — Magnus H. Jónssonv fonœte PretotaTafélagsins, lýsti delu þehri, sem i'önstéttirnar eiga % og sýndi Srata á, að ofsóknuim í- hajlds og Framsóknar væri ekkí aðeins sitefnt gegn þeiim, heldur og fffium mönnusn í jBMdihU, 'sem )Mat á vinnu sánni einmi saman. Var alnm ræðumönnuim tekið með dynjahdi lófataki í fkmdairfok var eftíxfairandi á- lyKtun samþykkt í ©1010 bijóði: .Almennur fundur stjórn- málafélaga Alþýðuflokksins í Reykjavík, haldinn 22. janóar 1942, ályktar að lýsa yfir eftir- farandh 1. Fundurinn mótmælir ein- 1 dregið bráðabtrgðalögum frá 8. þ. m., þar sem kom- ið er á þvinguðum gerð- ardómi í kaupgjaldsmál- uni, kjarabætur launa- I stéttanna yfirleitt bann- aðar og frjálsir samningar verkalýðsfélagárma og verkföll bönnuð. fciög þessi eru gefin út af ríkisstjórn- inni gegn teindregnum vilja launastéttanna og verkalýðssamtakanna og svifta þau áður lögvernd- uðum rétti og hafa bein- Iínis leitt til vinnustöðv- unar og margs konar vand- ræða. Skorar fundurinn á allar launastéttir Iands- ins að fylkja sér til ein- dreginhar baráttu fyrír afnámi þessara þvingun- arlaga. 2. Fundurinn mótmælir bráðabirgðalögum frá 1.7. þ. m. um frestun bæjar- stjórnarkosninga í Reykja vík sem ástæðulausri og ' óréttmætri - einræðisráð- stöfun. 3. Fundurinn vítir harðlega misnotkun Framsóknar- og SjáMstæðisflokksins á rikisútvarpinu,. þar seni Þaraug btef&r hvert ofbeldisí- verkið faertt aflnrað ftfH sér. É^ varaoi e^mstarfemenn nmha í' TMsstJWnlösji við að ieggja út á þessa brölut, en. þeir skeyttu þvi engw — og þeir menn halds á&iam á þessarl Jeið. A3dm&i heSör lýðræði og frelsi ís'imzklii þjóðarinnar vertið í jhfev- jnSdltí haBtto ag nú. Hjóiinta er snuið í eiteæðisiátt', aðeins sam-- 'taika hendtir liatinastétíainna' geta' b^ergaið firelfii f6!fesfeis. í>ær verða að gííipa um íenmrr hjókins — og snuai stefntt' þess — og |»tta verðwr að geras* tafarlaust, EKin- ars heMiuir þvingiunarlögium og kúgiimar%rinnæltem, másnotkUn iríkjsúfrvaT'psSkis og oEbe'Ldisráið- stöSunmin éfraim ' að rigna yfir 1 - ¦ þjóðina. Þetta' vasr aðalínnáftaldæð í næðtot Stefáns Johansns Stefánissonar á fiunoi Alþýðuflak!kjsfé'.agairma í Iðnó í gærfcveLidi. Hairm var á- kaflega vel sóttur og husið fdil- diinað. TO máis íðtou aiuk femim- mælan-da': Jón' Axel Péturasoin, Soífía Ingvarsidóttiir, Hatraltíur QaðtmtuRd'sson, Ma'ttitóats GnÖ- mluo.'dsson, Steindóir Jðnsson og Magnús H. Jónsson. J. A. P. og SrÆffei lýstu ástand- inu í bæjattnájefiraum .Reykjavik- ar, hirðuleysflíl!u, og sofandahætt- íwuim, skosrtátrrMm á haísnæði:, skðl- ittm, sjúterahúsium og götum, fjar- hag hæjarins og skJíningsleysi Sjálf stæðisf loikksáins á naiaðsyn þess, að búa bæánn og bæjarbúa undir eröðíeiikana, sem koma, þegar Bretavinnfunni íyfcur'. Hair- aidiuor Quðmlundsison' rafcti gerðir Framsóknarfiltokksans iog Sjálf- stæðisftokiksÉns i dýrtí^ðairmáiliun- um. og'sýndi fraan á, hvemig þeiir óJaffiur Tfeors og Hermann Jónasson bæru ábyrgð á dyrtíð- inni — og að kaup verkaáyðsáns ætti engan þátt í hensii. — Þá rakti hann í stónrm dráttum vorðlagseMírliit Eysteáns Jónssön- ar — og ræddi að loifoum um kúg- unarlögirt. ~ Matfhias Guð<- rmmdason talaði , um aðstöðu lunga fólikains í þeikn átökium, sem fuUtrúar þéssara flokksr hafa fhitt einhliða áróð- ursræður og ósarmar frá- sagnir nm afstoðu Alþýðtt flokksins, en meinað full- tráum hans að gera þar greirt fyrir máli sínu. Ttel- inr fundurinn þessar áðfar- ir vera stórhættulegt spor í áttina til einræðis og kúgunar og! stórkostlegt brot á drengilegum leik- reglum lýðræðisins." WMWm Msvar kvatt Mi aétt. SLÖKKVILIBIB vár tvisvar kvatt út í nótt. í fyrra skiptið, kl. 12,15, vár það fcvatt upp á Norðurársííg. Haf ði kvifcnað í bjflj, sem nolsk- ic setiuiliðsmenn áttu Dg var fijót- Sega 'slökkt í honuim. rC'Mckatt rúmlega tvö var j>aÖ kaaiað að Grettisgöta 46, m er þangað 'kom, reyndist kvaonángin gabb. Er það vamla' etnleifcrð, hversn margir gera sér leik að þvi að gabba álokkviliðið og ættíu að Higgja við þungaí refsængar. JL Kosningabaráttan í Hafnarfirði: Eindregið fylgi Alppnfiokksins á klösendafundi i gærkvoidi. ........... ? 111 ..... ¦ *^*& Sjálfstæðismenn ivildu sem jminst tala ^um^kúgunarlogin og Bæjarutgerðina! FRAMBOÐSLISTARNIR í Hafnarfirði boðuðu til ahnenns * kjósendafundar í Hafnarfirði í gærkveldi í leikfúnihúsi bæjarins, Var fanduiinn ákaflega vel sóttuT og voru fylgismemi A- listans í algerum meinhltitá á fundinum. \ \ t Hapaxfirði 'er, eins^og founnr ugtr' 'eT,'' f. sp^rengiOfe^,^ sern' -" sumic kaCÍla' „Pútáihaf*, eh aðralr .Jírist^ ing", eins og ísfirðingiar kaíla sams konasr fyrjrtaigöi I ktosnang- unum þaa*. Vonu frambjöðendur þessa Oiista þæg vertoJæifii íhaildis- marfna á fundinum i gaírfcvelidi', enda gerðir út aif þeten að öilu leyti. Er það og saramála álist þeirra, semi fundálnin sóttu, aið þessi verkfæri' maðdsins liefðu diagilegat hrist af sér það Jíffla fylgi ,er þau hðfðu fyriir fusnd- inn. Fyrir Aí'þýðuftokfcinn töluðu efstu menn \A-distans, Kjartan ól- aifsson, Björn Johanihesson, Guð- mundur GissuTarsou og Emffl: Jóns- son, ,ern ræðuanemn Sjádfstæðis- fflokksins voíu þeiT HennannGuð muudsson verftaniannaförkóMur í- haMsáns í Hafharfj'r&i1, BjaírniSnæ bjömsson:, Stef&n Jósnssotn og Þor- ieifuir Jónsson. Nu voru þeir ekki á móti bæj- aTútgeTðinni(!!) og þeir viildui,sern mimnst tala um kúgunaolögiln.!! FUndur þessi Iór mjög vel fram Skýringar ihaldsins í Mogganum í dag. ............ ? Betra hefði verið fyrir flokkinn að þetta blað hefði ekki komið út. M3EGDKBLAÐIB kom út um hádegisþilið í dag. tyeiraur dögum áður en kosn- ingarnar áttu að fara fram í Reykjavík. en þeiiii var, eins og kunnugt er, frtestað vegna þess, að því er sagt var, að Morgunblaðið gat ekki komið út! 1 þessu Waði eiga menn að geta séð skýri'ngair Sjáifstæðds- flokksins á framkoniu helstuleið togai siama unidanfarnar vikur, setningu k-águnaTteganina, banda- laginu viið Franiisióklniairhöf ðing]"- ana og frestan fco^aiögawnft í JReyk$avls,... Skýrjngairnair má m. a. sjá á . fy.rjrsögnum . Maðsitns;''i dag, en þæt eru á þessa leið: : 1. „Kosningabrélia Alþýðu- fílofcksins, sem m>istókst." 2. „Laittnastéttirnatr saineilnast gegn fyigiamonnum dýTtiðarihn- ar" (p. e. Allþýðúílokfcnum!!). 3- „MuniÖ, að fraanfasraaná'Iuni ykfcar er bezt borgið í höndum Sjá'lfstæðismanna''. Þetta eTMs nú skýringarnar, Reykvikingar! Betra hefði venLð fyrir Sjáif- stæðisítokkinn, að þetta blað hefði ékkii komið lit! LeiSrétting'. í grein Jóns Blöndals í blaðinu í gær varð prentvilla. Stóð þar ,",'... . meistara og sveina ...." en átti að vera ,,.... meistara og nema . . , ." og sýndi eiindregið fyagi Aiþýð»- fEtofcksins — «og A-lfetans. Er BlBmiikSia biti í fcosníngabar- attunni í HaSrarÖröi, nu etos og oft áítaf. ' ðlðglega framfœrsln ~!' .*¦¦?*%$£; ¦ IGÆR vár dæmdur í aiakla- rétti Beykjavífcar JúIusJöus- sofit fyrÍP ólðglegw frsaimfærslíi &g, ýmjsleg^ fJslrja. Hafðí hanii; ÍS s!nwam verið dæntdur. áftur. Haf bi hann' verlð tókfmni fastur seirirtilpartintni í seplemher síðast- liðnum, grunaður um þ]"ófnað, en sá grunur sannaðist ekki. Hins vegar gat hatan ekM gert grein fyrár því, á hver|u haan hefði lilfað, og gat ekki belidur gert grein fyráir þeim fjáffmunMan^ sem hjá honum fundust. Var lmnn því dæimdur samfcværnt 181- gr. atmermra hegningarlaga, sem fjaillar uro ólo^glega framfasrsáu. Fékk hann 20 mánaða' fangeJsi og 2000 fcrónia eekjt. Enn fremur varhenum' dæmt að sæta gæzlte eftir að hann hefði aiþlánað refs- ínguna. Erlenðar fréttir. TÁUGAVEIKI geisar xax með- afl! þýzfca heTsinB i Ufamine, i P^líandi, Þýzkalandi! og breið- ist ört út yfijr meginilandið. Vfð- tækar ráðstafanir eru hafnar í Bretilandr tíil vamar, ef veikin berst þangaÖ. R OMMEL, heTsh^fðiiigi roönar eldanna í Libyu, hefir haíið skynidlsökn á hendur banda- möfflnulm, og tekið Jedabala. Hefií haran fengið aukilnn flugvélastyTk. ROSSAR sækja fram fráKa- linin, og er nyrðri afl^rnurinn af her Þjöðverjai, sem flýr fré Moshaisk, sagðoí í -rnifcil.lí. hæsttu. Russar sæR^a einnig fram á suð- urvígstöðvunUm. * Tfo JÓÐARATKVÆÐI á að fara *^ 'fham í Ranada urn altmenna herskyidu. JAPANIR settu í gær ber é íand í Ný|u Quineu og á SaSlomooseyjum. I^'etta vekur ugg í Ástralliíu og er mifcLlíi' ^ðbúnaður hafður þar. m

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.