Alþýðublaðið - 28.02.1942, Blaðsíða 7

Alþýðublaðið - 28.02.1942, Blaðsíða 7
..-¦:,.:..JjU-.^.¦-¦¦:¦ ¦-¦ ¦¦ ¦::.~m:jz^. '..¦-v~.~l:-- -•-. .. ... <V",~i' I í0j^.J^.j^^.MM^J4d&-.^áv ¦•I .y-Bærifin «i i-öag-M íífs ,*.ííi^.'tXri'liJÍ ( *<*•• i:*>íí ,Íí!H,y~3 3„;':,tí;i- a ."ij^i^ö'fður'erl'Laúgayegs- og; íngólfsapóté^.;**''"' "•; .*"** ' 12.15—13.09;,pMegiínitvai^ii(. „•.-•¦,-,:, ^30-^16,00 Miðdegjsútyarp. ÍÍM, .tiöhskufceÍHisljS', '2: flökkur. 19.00 Eiiskukéhnsia; í. flókkuf; 19.25' ¦ Þingfrétitir. ¦'¦ 19.50 Augljýsingar.: 20.00 Frét^inv; ¦3Q.30 Leikrit: ^.Löngu seihna", "J' ;;,éftir ipfaan KÆller;, (Har. " •"' ' BjÖrhssoh íéikstjóri). ;' íliÍS ÚtváípstfíóÍð: Sefenade,!Op. '<¦•¦ 24, fftip Emil Hartmann. ; 21.35 Hljómplötur: Kórsöngvar. 21,50 Fréttir^;; ,22.00 Danslögf — 24.00 Dagskrár- 'iok/;•;''" • ;¦ Alþýðuf lokitsnieim, Munið fundvAlþýðuflokksfélags- ins í Alpýðu^ánu yið Hverfisgötu kl. 2' á morgun, sunnudag. Auk - þeirra ræðumanna sem getið vár um í blaðinu 4ígær tala þeir Felix Guðmundsson; um byggingarmál og Árngfímur ,, Kristjánsson um yiðhprf vegfafáncjíans í Reykja- víkurbæ. Ræðurnaf verða allar stuttar, svo áð tími er til frjálsra umræðna á'éftir, ef fólk mætir stundvíslega. Mótmælið kúgunar- logum ríkisstjórnarinnar með því að styrkja Alþýðuflokkinn í kosn- ingabaráttunni. Mætið félagar og komið með 'nýja innsækjendur á fundinn, Svariff kngunarlögunúm Kjósið lista laúnastéttanna. Spyrðuband ; Jónasar og Ölafs Thors vill fá trátist ykkár Reykvíkinga 15. marz hæstkomandi. Svarið þeim me$ eftirminnilégu vantrausti. Kjósið A-listann. , |haldiff er flokkuf fárra stríðsgróða- manna. Hagsmunir launastéttánna eru bornir fyrir borð. Syarið því vjð kjörborðið 15. marz. Kjósið A-Íistsuin., Ármennmgai, , Farið yerður á skíðj í Jósefsdal og BÍáfjöll frá iþróttahúsinu við Lindargötu á sunnudaginn kl. 9. Fáfmíðáf v'érða séldir á skrifstofu féiágsins eftir kl. 8 í kvöld. Alþýðuflokksfólk! Ef þið vitið um kjósendur héðan iir bæhum, sém nú dvelja úti á iáhdii þá látið vita í skrifstofu Atílistans í Alþýðuhusinu. Vinnið tað sigiTi'Á-liátans. Tf ;•¦. rr,i .-¦;,,-. ,,;,¦»¦' 11 Mnnifrri mi.w Seodisvelnii getur fengið atvinnu nu Laugaviegs Apótekí. HressiDoarskðlá- .HafnaHjárðar vantar stúlku til - - frin|misföð^ tlþpíýs- ingacy.h skálanurn. -%|i'tí!;' liy^ar'^iifiiba^tu^; vær^,.gefí^ur á,,kaupi pess og kjörum, en ,j^y^fc(^|^f,yertft..''jp|BJ[|fiÍf... Er ,þess ,;þó ,,aS .gaeto, ,að f||i"fsfolk,., Sund- ;li§llatiy»»a|;,.he&'^fTi' launa- kjðr en fíestir, ^a ailir, aðrir starfsmenn bæjarins, og'''er' þá langt, ;$il ;|a{na^ SundhöUin var stofnsett á atvinnuleysis- tímum og þá var mikið fram- þoð á ungu fólki. StjórnaryÖld bæjarins notuðu, sér þaö og skömmtuSu hinjí : unga fólki syltarlaun — eða 200 krónur á iaánuði fyrstu ,* 2 árin fyrir pUÍansu. Þrátt fy^ir það gumaði Sjálfstæðisflokkurinn mjög af því, fyrir síðustii bæjarstjórn- arkostiingar, að hann hefði tekið unga íþróttamenn upp á náðararma sína bg skapað þeim öfugga frámtíð í Sund- höllinni(!!) ^ ; Ólafur Þorvarðarson forstjóri Sundhallarinnar, iSágði Álþ.bl. í gær, að mjbg erfiðjega gengi að fá pilta: í staið þeirra, sem farnir eiu eða eru að fara, en betur gengi að fá stúlkur. — Virtist hann hafá .áhyggjur út af þessum máliun. Það þarf ekki að taka það fram, að for- stjórinn á hér enga sök á. Sök- in liggur hjá þeiín, sem^ skamta starfsfólkinu sultarlaun, það er ekki hægt að státa af menn- ingarstofnun, efns og Sund- höllinni, þegar bað er raun- verulega fólkið,; sem vinnur við hana, sem verðúr að bera uppi að sínu léyti tapið á henni. Alptigr. Menntaskólinn I áflfist. laos STJÓRN brezka setuliðsins skfifaði ríkisstjórninni í gær bféf, þar sem hún tilkynti stjórninni, að hún myndi rýma úr Menntaskólanum í ágúst n. k., svo að kehnsla gæti hafizt í skólanum á tilsettum tíma á hausti komanda. < ] Setuliðsstjórnin hafði áður munnlega lofað að sleppa skól- anúm um þetta leyti ,en bréfið er staðfésting á því. Aiþýðufiokksmehn! Munið að kjósa áður enþið farið úr bænum. • . Kjósið A-Iistarin. Alpýðnblaðill. Aðalfondiir Árnesingafélagsins í Reykjavík yerður hald- 'inn í Oddfellowhúsinu, sunnudaginn. 1. marz kl. 2.30 evh., ,v,,v -Jr ¦,..-.- .Árnesingar! JPjölmenn- ,.W,^- •,,,:;,,,•,,•..;;,- STJÓRNIN*, BARNASTÚKAN ÆSKAN heldur fúnd ""%. " morgun, sunhúdag, kl, 3$Ö é. b, '-r- Mjog gkemmtilefur fræðstu- ^"'¦fuhdur'^; Tekíð;" á mðti félagá- 'gjöldjím kH 2. ' Yxh. af 2. siðu s^^nv og ,: bandamönnum og | frestaði henni, sennilega fór- ' nauðuguíWfe ,.,.,' :f.../,-;, :',, Jofcoö Möltér fjármálaráðh. viðuríeenridi það á þ^ngjfttndi <¦¦' fyrrad. að SjáIst.jfío/fcfciír- inn hefðl átt pess kost að ge.fa út blöð• M jafns við Atþyðu- flokkinn meðan á pféntoro- t>erfc/oZIinu stóð. Hins vegar kvað Möller Sjáífstæðisflokkinn ekki hafa haft færi á því að gefa út bloð á venjúiegan 'hátt, en ánnáð hefði flokkurínn ekki getað unað við, ef kosningar héfðu átt'að fara fram. í hinni alræmdu „greinar- gerð" fyrir kosningafrestuhar- lögunum segir svo, að það sé „eitt af grundvallaratriðunum í stjórnarfari landsins," að al- menningur eigi þess kost, „að fylgjast með þeim atburðum, er gerast, og kynnast frjálsri túlkun þeirra." Nú hefir fjármálafáðherrann viðurkennt, að Sjálfstæðis- flokkurinn átti þess kost að halda uppi þessari „frjálsu túlkun," þar sem honum var fært að halda úti blöðUm til jafns við Alþýðuflokkinn. En Um leið kom hitt berlega í ljós, að þetta var þeim.ekki nóg. Þeir bönnuðu kosningarnar vegna þess, að þeir gátu ekki haldið úti margföldum blaða- áróðri á við Alþýðuflokkinn. — eins og vant er, Ber það nú vott um trú á málstað sinn að þora ekki að berjast tvið and- stæðinginn með „jafnlöngu sverði" og hann hefir? Hermann forsætisráðherra hefir gert sig allbreiðan út af því síðustu dagana, að ríkis- stjórnin hafi, sýnt mikla karl- mennsku í útgáfu bráðabirgða- laga um gerðardóm og kaup- gjaldsbindingu, af því að það var líklegt til að vekja, óá- nægju meðal vissra kjósenda. Hins vegar hefði Alþýðufíokk- urinn valið hinn breiða veg og ekki haft hugrekki til að styðja stjórnina í þesstr afreks- yerki hennar, af ótta við kjós- endur! Alþýðuflokkurinn tæki þessa afstöðu til þess eins ,að veiða atkvæði launastéttanna af því að hún væri vinsæl hjá þeim. Haraldur Guðmundsson vís- aði þessum ummælum til föð- urhúsanna. Enda væri hæpið fyrir ráðherrann að tala gleitt um þetta efni. „Ef nokkur stjómmálamað- ur hefir hagað afskiptum sín- um af dýrtíðarmálunum í samræmi við það, sem hann taldi sér og flokki sínum öf- uggast til fylgis, þá er það for- sætisráðh." H. G. benti á það, að. fprsætisraðh. hefði "'jafhan ljóst' og leýnt gert það í dýftíð- armálunum, sem líklegast var tá þess að afla, Pramsóknarfl. fylgis 'meðal bændá, jáiá- yel þott það heiði[ orðið að gerast . á kostnað annáfra stétta.' ' !;" ¦ , "',,/ ......IM'11 ............. «.....,W„l„'.!,i„.i...............,..,1|W llllli 11 Hjónáefni; ^* ":";'': Á láugárdajgihn: 'opínbeíúðu tfú- ilofunisína Anna .Báta Lovisa Æ?yj- ,ólfsd,óttir:;pg Sigurður, Hann-as.son þifrejðas^óri, ti.], heiniilis i Ketía- ,^ík;.'r'-' •>-.. -,•-., ;/ . ,<•>'¦•;¦'•'<;.. Maðurinn minn ;:v'!i5tfii ííl^M^fc mim wf. •', ¦:•¦,,,;""',"¦:.; .-'¦',•¦•¦,:¦; fe'«,S.I .0,~> M íl«. Ú%V4 '^ andaðist £ sþítala 26. þ. mán. ,-^-r -¦, ;¦ Torfh£l$vr $W4ff. "V JarSarför ömmu minnar, HELGV HELGADÓTTVR frá SjónarhæS á fsafirSi, fer fram mánudaginn 2. marz frá dómf kirkjunni, og hefst meS bæti á heimtli mfnu, Bjarkargötu 2, klj IVi sd. . ,/' . ¦-"¦-« Ágnes Tdmasscm. mmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmm\ Jarðarför bróður okkar GfSLA KRISTJÁNSSONAR fer fram, mánudaginn 2. marz kl. 1% e. m. og hefst með hus- kveðju frá heimili hins láfna, Hellugötu 7, HafnarfirSi. Guðrún Kristjánsdóttir, Maria Kristjánsdóttir, Herdfs Kristlánsdðttir, Shnon Kristjánsson. HÖFUM PENGIÐ MARGAR TEGUNDIR AF ensku sólaleðri LeðurverzlDD Maqnúsar VíolnDdstsonar, Garðastræti 37. -— Sími 5668 Umbúðateygjur fyrlrliggjandi. W&mmiSmMÆ5æ(!MA.C.(2i Austurstræti 12. —Reykjavík. -~ Sími 5904. Útvarpsfjfrirlestrarnir. Frh. af 5. síðu Vaar Skilmisselovgivning. Den gamle norske Fylkes- skipnaden. Social ípsykologi og Masse psykologi. Förerstat og parlamentarisk Republik. • Arkeologi og Historie. Statsmenn í Oldtiden. Af erindum í síðari flokknum má nefna: Arbejdsfredens Problemer. Edruelighedsarbejdet ( ög Alkohollovgivningen. Ríiastoffproblemer Barnevern. 1 íVore Kommuner I—II. Söcial iForsorg og Trygd. Árbejdsöpgaver .for Hngdom. Fjölda annarra bóka hafði útvarpið igefið út. en þessar og hökkrár fléh'í keypti ég og er þar mikinn fróðleik að fá. * 'Nu, vil ég þera fram þá '„ a- skorun til Tjityarpsráðs,, áð það táki uþp • þann síð, að láta fíytja í útvarpinu erindaflokka ög gefa síðan ut i, smáritum. Brfundi þetta . verða til hins mésta mehnmgárauká og mjpg vinsælt. Sem dæmi ^pess hve fíknir mehneru í að lesa góð útvarpserindi, er þau koma á préht, má behda á útvarpser- indi próf. Sigurðar Nordals, -4- „Líf og dauði," — sem gefin vorU út í fyrra og seMust upp á svipstundu, þó bókin væri ó- heyrilega dýr. Fjölda mörg erindi sem síðasta ár voru flutt; í útvarp- inu voru þess verð, að vera gefin út, og nú síðast hin fróð- legu erindi þeirra fjögra hag- fræðinga, sem töluðu um dýr- tíðarmálin. Mætti þetta verða með þeim hætti, að útvarpið setti það að skgyrði;, hyfrjum þeim, sem slík efindi fiytja, að það féngi útgáfurétt erindanna gegnþví it^idBEahiSi. •• á^?ígreiða;í;éitthvs.S, lítilsháttar hærra gjald fyrh; , þau:,en, •nú;ertfgreittf^ A ; , jj Væri að þessu ráði horfið, mtindi á fáum árum yerða ta. í Iandin(^:n^iS;iSaf^;.uryals,.er- inda uni hin margvíslegustu feftíi óg utvárþið þannig verða brautiyðjandi, £ þyi^^syið^, ,^ð auka'.; 'raunhæfa ..þékkipgii.;,,-at- •'ih'enriings og;;'er po^,j-|SÍst,.yj8J%- !'þorf''á;.þeini'.' Ids,aratimum, -ssta. 1 hu •^'anga. yfíf lapd-.'yort,,,,,.., ^***f ! '5,^'f%.; G:;"'

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.