Alþýðublaðið - 14.08.1942, Blaðsíða 7

Alþýðublaðið - 14.08.1942, Blaðsíða 7
Föstudagur 14. ágúst 1942. ALÞYÐUBLAÐIÐ sBærinn í dag.j Næturlæknir er Kristján Hann- esson, Mímisvegi 6, sími 3836. Næturvörður er í Ingólfs-Apó- teki. ? ÚTVARPIÐ: 12.10 Hádegisútvarp. 15.30 Miðdegisútvarp. 1925. Þingfréttir. 20.00 Fréttir. 20.30 íþróttaþáttur. 20.45 Strokkvartett útvarpsins: Tékknesk .þjóðlög eftir Krassmayer. 21.00 Erindi: Jötunnheimar (Sk. Skúlason ritstj.). 21.25 Hljómplötur: Úr óperUm Wagners (Kirsten Flagstad og Lauritz Melcior). 21.50 Fréttir, Dagskrárlok. Vikan, sem 'út kom í gær flytur m. a. þetta efni: Er íslenzki örninn að deyja út, með forsíðumynd, Kon- an, sem aldrei gafst upp, eftir Jerome Beatty. Talaðu, Eric, smá- saga, eftir Frederick Laing. Þið kallið það stritvinnu, eftir Joye Hoekzema, auk þess framhalds- i sögurnar, myndir og skrítlur o. m. fl. Flótti eiginmannsins , heitir myndin, sem Tjarnarbíó sýnir klukkan' 5 og 7. Aðalhlut- verkin leika Ingrid Bergman ,og Leslie Howard. Drengjaborgin heitir myndin, sem Gamla Bíó sýnir. Er það anieríksk stórmynd með Spencer Tracy og Mickey Roomey í aðalhlutverkunum. Hjúskapur. Nýlega vorU gefin saman í Kaupmannahöfn ungfrú Fríða Ól- afsdóttir (fyrrv. prests í Hraun- gerði) og Karl Pétur Símonar- son, . frá. Vatnskoti i Þingvalla- sveit. Svar Alþýðuflokkslna við bréfi ~ Framséknar. ðlðgmæt prestskosn ing i íssfjiriar- > prestakaDi. IGÆR fór fram í skrifstöfu biskups talning atkvæða tveimur prestkosningum: I ísafjarðarprestakalli í Norður ísafjarðarprófastsdæmi og Sva barðsþingaprestakalli í Norður Þingeyjarsýsluprófastsdæmi. Kosningin í ísafjarðarpresta kalli var ólögmæt. Af 1790 kjós endum greiddu aðeins 844 atkv. Sérá Sigurður Kristjánsson, Hálsi, fékk 306 atkv., Ingólfur Ástmarsson cand. theol. fékk 271 atkv. og séra Björn Björns son, Vatnsleysu 261 atkv. 5 seðlar voru auðir og 1 ó- gildur. ¦¦% Kosningin í Svalbarðsþinga- prestakalli var lögmæt. Á kjör skrá voru 321. Séra Hólmgrím ur Jósefsson á Skeggjastöðum var eini umsækjandinn og hlaut 104 atkv. Auðir seðlar voru 65 — en 1 ógildur. Kaupum hreinar tuskur. Músgagnavinnustofan, Baldurgötu 50. Sími 2292. Frh. af 2. síðu. skýrt í ljós í síðustu alþingis kosningum, að mikill meiri hluti þjóðarinnar er því sam þykkur og ætlast til þess, að kjördæmabreytingin fái fulln aðar afgreiðslu á þessu þingi. Það verður einnig að ganga út frá því, að 29 af 48 þing- mönnum séu málinu fylgj- andi. Vill flokkurinn því taka það skýrt fram, að hann telur sjálfsagt að kjördæma- breytingin verði afgreidd (á þessu þingi, og það sem fyrst Alþýðuflokknum þykir rétt að taka það hér fram, að gefnu tilefni f bréfi Fram- sóknarflokksins, að í þing- ræðis- og lýðræðislandi séu aiþingiskosningar síður en svo nokkur þjóðarvoði, held- ur þvert á móti eðlileg leit eftir vilja og stefnu þjóðar- innarj til újrlausnar vanda- málanna. Hitt er þó annað mál, að kosningar má reka meS óhæfilegu ofurkappi: illvígum blekkingum og rangfærslum. En Alþýðu- flokkuxúm álítur að kosn- ingar eigi ekki að fara fram með þeim hætti og telur sig fyrir sitt" Ieyti ekki þeirri sök seldán. Alþýðuflokknum er það full komlega ljóst, að mörg og vandasöm verkefni bíða úr- lausnar og að ástand í þjóð- málum er að mörgu leyti ugg- vænlegt. Þanríig teiur flokkur- inn að illa og ógiftusamlega hafi tekizt um úr^ausn ýmissa mestu vandamálanna, og hefir það leitt til önjgþveitis þess, sem niú ríkir. Of seint og rang- lega var tekið á dýrtíðarmál- unum, stríðsgróðanum leyft að flæða yfir landið til fárra manna og fyrirtækja, samtímis þVí, sem ófullnægjandi ráð- stafanir voru gerðar til þess að halda niðri eða komá í veg fyrir vaxandi verðbólgu. Er flokkurinn alveg samdóma Framsóknarmönnum um það, „að enn hafi ekki orðið samtök um það að gera fullnægjandi ráðstafanir til að takmarka striíðsgróða einstaklinga á kostn að almennings, svo sem nauðsyn iber til." "*rlefir Alþýðuflokkur- inn alltaf thaldið jþessu f ram, en ekki fengið nægilega átheyrn, hvorki shjá FramsóknarfJokkn- um né öðrum flokkum, til úr- bóta, iþað telur flokkúrinn ekki sína sök. Ennfremur víll hann taka iþað fram, að með ýms- um aðgjörðum stjórnar og ^>ings, hefir freklega verið gengið á >rétt og samtök verk- lýðsins, og launaátéttanna yfir- leitt. Síðari hluta iþess tímaibils, sem samstarf þriggja ílokka hélst um ríkisstjórnina, gerðu ráðherrar sam&tarfsflokka Al- þýðuflokksins ítrekaðar tilraun ir til Iþess, með löggjöf, og á annan hátt að hindra eðlilegar kjiarabætur launastábtanna, samtímis (því, isem (þeir ekki vildu ganga til samkomulags uan <jtjf fullniæig(janldí. ráðstaf- anir til hindrunar verðbólg- únnar. Hefir hið fyrtalda skýrt komið í ljós með flutningi frum (yiairpi l\u að lögb&nda kaup- gjald, að hindra greiðslu fullr- ar dýrtíðaruppbótar og leggja á sérstakan launaskatt. Meiri hluti Aljþingis vildi jþó ekki fallast á þessar aðgjörðir vor- ið og haustið 1941, en vor- þingið veitti ;í þess stað allvíð- tækar heimildir- til þess að gera ráðstafanir gegn aukningu dýrtíðarinnar, sem ríkisstjórn- in ekki notaði, þó fulltrúi Al- þýðuflokksins v'æri þvá ein- dregið fylgjandi.. Þegar ráðherrar samstarfs- f lokka' Alþýðuf lokksins rufu allt samstarf við flokkinn um síð^astliðin áramót, með Iþví' að gefa út gegn eindregnum mót- mælum harís, bráðabirgðalög um þvingaðan gerðardóm í kaupgjaldsmálum og banna grunnkauphækkun, var sú stefna að fulíu upp tekin í vinnumálum og fjánhagsmál- um, sem ,að áliti -Alþýðuflokks ins, hefir leitt til iþeirrar ó- fremdar, er nú ríkir í Iþessum má.lu,m. í sltað þess að leita vinsamlegra samkomulags við launastéttirnar, völdu Fram- sóknar- og Sjálfstæðisflokkur- inn þá leið^ að setja;!þvingunar-; lög iþvert á móti vilja þessara stétta. og/'í fullri og ákveðinni andstöðu við þær. En allt þetta hefir leitt til hins mesta ranglætis, og vakið eðlilega andúð og mÓtspyrnu þeirra. Verkalýðssamtökin hafa verið svipt rétti Ijil heildar- samninga . fyrir félög . sín, en^ iþað hefir aftur á móti orðið til jþess að gripa hef ir orðið til hins svonefnda smáskæruhern- aðar, en þetta allt saman hefir skapað glundroða og misræmi. En verkalýðsfélögin eru vissu- lega ein af nauðsynlegustu Iþátt um hvers menningarlþjóðfélags, og er ibrýn ástæða til þess, ekki hvað síst á vandbvæða og ör- lagatímum að hafa við þau rétt- lát og góð samskipti. En alveg öifug leið 'hefir verið valin í þessum efnum, og hefir Alþýðu flokkurinn fyr. og síðar varað við þessum háskalegu aðgjörð- um, og r-eynt .*il lengstra laga að hindra iþær, til þrautar með samkomulagi, og þegar Iþað hefir ekki dugað, með öflugri andstöðu. En iþví miður héfir Framsóknarflokkurinn stefnt í öfuga átt til jþessa. Allþýðuflokknum er það gleðiefni ef Framsóknarflokk- urinn vill nú, þó seint sé, skipta um stefnu í þessum málum, og hverfa að öðrum réttlátari og heillavænlegri leiðum. Er Al- Iþýðuflokkurinn eins og jafnan fyr, reiðubúinn til.þess að gera nánari; grein fyrir sjónarmið- um sínum og tillögum, varð- andi jþau vanáamájl, isem nú eru aðkallandi, og rsdða um lausn þeirra við aðra flokka." Innilegt þakklæti fyrir auðsýnda samúð við andlát og jarðarför EINARS BJARNASONAK, járnsmiðs. Guðrún Ásgeirsdóttir, börn, tengdabörn og barnabörn. [arftinanBáfélí lesljafíSisir styðiiF Imrnmm Banila- íap opinberra star|s mmm. | GÆRKVELDI var haldinn I sameiginlegur fundur með stjórn og fuílti)áaíráði Starfs- mannafélags Reykjavíkurbæjar um launamál opinberra starfs- manna. En þau mál hafa nú veriS lögð fyrir alþingi. Á fundinum voru samþkykt- ar tvær tillögur, og er sú fyrri svohljóðandi: „Sameiginlegur fundur stjórnar og fulltrúaráðs Starfs- mannafélags Reykjavíkurbæj- ar, haldinn 13. ág. '42, skorar á hið háa alþingi að hraða af- greiðslu laga um uppbætur á laun til handa opinberum starfs mönnum. Jafnframt yill fund- urinn leggja áherzlu á, að kröf ur Bandalags starfsmanna rík-. is og bæja í þessu efni eru lágmarkskröf ur.'' Síðari tillagan er á þessa leið: „Sameiginlegur fundur stjórnar og fulltrúaráðs Starfs- m.fél. Rvíkurbæjar ályktar, að fela stjórn félagsins að fylgj- ast vel með aðgerðum alþing- is í launamálum opinberra starfsmanna og bera fram kröfur á hendur bæjarstjórnar Reykjavíkur um launabætur til handa starfsmönnum bæjarms í samræmi við samþykktir al- þirígis." í Starfsmannafélagi Reykja- víkurbæjar eru nú um 360 manns. Deildir félagsins eru níu og hefir hver deild 1—3 fulltrúa í fulltrúaráði. Form. er fyrir fulltrúaráðinu Lárus Sigurbjörnsson, sem líka er formaður félagsins. Beyltlavikurniðtið :^ __ E.R. vann Iram nteð 3 mSrknrn gegn 2. NORRÆNA FÉLAGIB Frh. af 2. síðu. mannslaget og Rauða Klrossin- um ,sendi Hákoni konungi heillasóskaskeyti á 70 ára af- mæll hans. Hefir felaginu nú borizt þakkarskeyti frá kon- unginum. — þó vitanlega aðrir ættu þar drýgstan þátt, Yfirleitt var KR liðið mjög gott og nokkuð samstillt, en á það vill oft bresta. Með þess- ari niðurstöðu og sama áhuga hefir það talsverða sigurmögu leika, ég tala ekki um, ef Skúli kæmi í vörnina, eftir\gó&a æf- ingu. Þó mundi unnendum KLR þykja það framför, frá því sem nú er, ef Doddi breytti eitt- hvað til, annað hvort í þá átt að gera gagn —- eða, ef það er ekkS hægt, að gera heldur ekk- ert. Þessi ummæli ber þó að taka aftur, ef eitthvað hefir verið að manninum í gær, sem líklegast er. Anton stóð sig mjög vel í markinu og er mönn um nú ekki farið að koma það á óvart. Framliðið var ágætt og verð- ur ekki annað sagt, en að hver einstakur hafi staðið sig prýði lega. Kantmennirnir, Haukur og Þórhallur gerðu mörkin og , voru bæði þrýðilega gerð. Vel byggð • upphlaup voru á báða bóga með talsverðum hraða og góðu samspili sitt á hvað. Náði KR að gera fyrsta markið eftir. 20 mín.,'en Hauk- ur kvittaði, með fallegu skoti úr þvögu skörrímu síðar. Á, fyrstu .mínútu síðari hálfleiks skoraði Þórhallur mark, KR- ingum á óvart ,eftir snöggt upp hlaup. Jukust nú sigurvoríir Fram-manna og spenningur á- horfenda óx. Þegar 15 mínút- ur voru af hálfleiknum kvitt- aði Bonni og skoraði nokkru síðar sigurmarkið með skalla, en þann knött fékk hann af löngu færi frá Har.'Guðm., úr frísparki. Er það tvímælalaust bezta einstaklingsafrek móts- ins, enn sem komið er. KR og Fram standa nú jöfn :— með 2 stig hvortz Víkingur með 1 og Valur 3. Tyeir síð- ustu leikirnir. haf a sýnt, aS "engu móti er hægt að segja fyr ir um úrslit 'þess. Áh. "C» JÓRÐI LEIKUR Reykja- * víkurmótsins fór jram. í gærkveldi milli Fram og K.R. og vann hijí sí&arnefnda með 3 mörkum gegn 2. Þetta var góður leikur. Bæði félögin léku vél og var leikur- inn spennandi og skemmtileg- ur frá upphafi til enda. KR kom nú með nokkúð aðra nið- urröðun en áður, og nú lék Halli Gísla á sínum stað. — Bonni var miðfamherji óg þó mikið vantaði í vörnina með f jarveru hans, verður ekki ann» að sagt, en að hans hafi verið þörf á hinum nýja stað. Stóð hann sig með afbrigðum vel. Gerði hann öll mörkin fyrir KR RAFVEITA ISAFJARÐAR Frh. af 2. síðu. landslán fyrir ' ísaf jarðarkaup- stað og Eyrarhrepp 'til aukning ar rafveitu þéirra við Fossa. Ábyrgð þessi má þó ekki na til hærri fjárhæðar en 80% af stofnkostnaði hinna auknu f ramkvæmda.'' í greinargerð, sem fylgir til- lögunni segir:. ,>Efni þessarar þáltill. var skv. ósk flm. tekið upp í frv. f járhagsríefndar Nd. alþingis á s.l. þingi á þskj. 322, og vísast til þeirrar greinargerðar, er því fylgdi. Búið er nú þegar að festa kaup á ýrnsu efni og vél- um, er þarf til virkjunar þess- arar, og byrjað á verkinu. Ber því nauðsyn til að fá ábyrgð- arheimild þessa nú á þessu þingi."

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.