Alþýðublaðið - 24.10.1942, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 24.10.1942, Blaðsíða 2
ALÞYÐUBLAPIÐ Laugardagur 24, ofetóber r-1,942^- Verðnr alþinoi keliað saman til fandar 10. nóv? Oppbótarsætin reiknnð fit eftjr helgina, FUULNA0ABÚÍBSIJT f KOSNINGUNUM munu ekki verða kunn fyr en í kvöld; enn er eftir að telja í Suð- ur-Þingeyjarsýslu og Norður-Múlasýslu. — En þó að úrslitin í kjördæmunum verði kunn í' kvöld, þá verður enn eftir að reikna út uppbótarþingsætin og hvernig'þau skiptast á flokk- ana. Mun það taka nokkra daga, vegna þess að landskjör- stjórn þarf að fá til sín öll gögn. Mun þetta þó ganga greiðar en við unHfhfarnar kosningar, þáWRn nú er kosið um lista i tvímenningskjördæmtun og atkvæði skiptast því ekki milli manna út tvéimur flokkum, en það hefir komið fyrir í öllum tvímenningskjördæmunum áðúr. Umboð þingmanna féll niður á kjördegi, og spyrja menn nú mjög að því, hvenær alþingi verði kallað saman. Enn mun engin fullnaðarákvörðun hafa verið tekin um það, en sagt er að talað hafi verið um að hægt yrði að kalla það saman til fundar 10. nóvember. Mun þetta þó ekki verða fyllilega ákveðið fyrr en eftir helgina. Herkileaar breyflnnar á mnferðarreglnm í bænum. » Sérstakar aðaiumferðagötur og bifreiðar burt frá Lækjartorgi. '............. »..........¦¦' ¥lðtal vlð Eriing Pálsson, yfirlögregiutöón. ----------- » ......... . j^f ÝJAR UMFERÐAREGLUR hér í bænum voru ræddar •*• * á bæjarráðsfundi í gærkveldi. Eru þetta allvíðtækar breytingartillögur við umferðareglur þær, sem nú gilda og hefir Erlingur Pálsson ýfirlögregluþjónn samið þær. Ennfremur var rætt um tillögu nefndar, sem starfaði í sumar að því að finna ný bifreiðastæði í bænum og flytja bifreiðastæðin írá Lækjartorgi. En bæjarráð tók enga afstöðu til tillagnanna í gærkveidi. Virðist þetta mál þó ekki þola neina bið. Hitaveilneföið feoBið vestra. II lántaka ræðd I bæiar- ráði. , Abæjarráðsfundi í gær var rætt um nýja lán- tóku til hitaveitunnar, en engin fullnaðarákvörðun var tekin. Muh nú A'era fengin full vissa fyrir því að við getum fengið alít feað efni, sem vant ar til hitaveitunnar, í Banda- ríkjunum en ekki mun full vissa fengin fyrir því, hvenær hægt yerður að. fá efnið hingáð. Hámarki póstávísana ,hcfir verið breytt, þannig, að það nækkar úr kr. 5.000,00 í kr. 10;000,00 til kaupstaða, og úr kr. 1,000 í kr. 2.000 til annarra post- afgreiðslustaða. Hámark póstkrafa hefir verið íhækkað úr kr. 1.000 í kr.. 10.000, ef póstkröfuávísunin á að útbórgast í kauþstáð, anná'rs kr. 2.000. Kaupstaðir eru: Rvík, Akranes, ísafjörður, Siglufj. Ak- uxeyri, Seyðisfj., Neskaupstaður, Vestm.eyjar og Hafnarfjörður. Umferðin hér í Reykjavík og raunar á öllum vegum, sem Kggja að borginni er að verða æ meira vandamál, sem ekki er hægt að láta dragast lengur að leysa á yiðunandi hátt. Síðan 1938 að núverandi um- ferðareglur voru ákveðnar í aðalatriðum, að vísu hafa ^ær breytzt nokkuð, hefir umferðin þrefaldast eða jafnvel fjórfald- ast. Hér inni í borginni stafa vandræði af þeirri bifreiðum, sem standa jafnvel daglangt á aðalgötúnum. Veldur þetta gíf- urlegum umferðaörðugleikum og stórfelldum töfum. Alþýðu- blaðið hafði í gærkveldi með- an á bæjarráðsfundinúm stóð tal af Erlingi Pálssyni um til- lögur þær, sem hann hefir gert um breytingar á umferðaregl- unum og tillögur, sem nefnd, sem hanh átti sæti í, hefir gert um ný bifreiðastæði í bænum. „Aðalefni tillagna minna, sagði Erlingur Pálsson, „er að gera vissar gótur að svokölluð- um aðalbrautum ,og skipa. þeim ákveðinn sess í umferða- reglunum. Þessar götur'eru: Laugavegur, Bankastræti, Austurstræti, (Frb. á 7. sfða.) Kosnipgaúrslitin; Sj álfstæði sflokknilnn féfek annað sætið í Ejiafiröi. ........... m "" ' ¦ Talning atkvæða fer fram i tveimur siðustu kjördæmunum síðdegis í dag. ;—j--------------------------•----------------------------------------- KOSNINGAÚRSLIT bárust úr þremur kjördæmum í gær, þar á meðal úr fimmta tvímenningskjördæminu, Eyjaf jarðarsýslu, þar sem tvísýnt hafði verið talið, hvernig fara myndi — hvort Sjálfstæðisflokkurinn næði öðru þing- sætinú, eða Framsókn héldi báðum, eins og í Suður-Múla- sýslu. í Úrslitin urðu þau, að Sjálfstæðisflokkurinn fékk annað þingsætið. Hér fara á eftir atkvæðatöl- •urnair í þeim þrem kjördæm- um, sem kosningaúrslit bárust úx í gær: Eyjafjarðarsýsla. Úrslitin í Eyjaf jarðarsýslu urðu 'þessi: Kosnir voru Bernharð Stefáns son af lista Framsóknarflokks- ins, B-lista, og Garðar Þorsteins son af lista Sjálfstæðisflokksins, D-lista. Atkvæði féllu þannig á list- ana: B-listi, Framsóknarflbkksins, fékk samtals 1373; D-listi, Sjálf stæðisflokksins, .796; .C-listí. kommúnistar samíais 294; og A-listi, Alþýðuflokksins sam- tals 73. STordur"I»iii||eyjar<' sýsla. Úrslitin í iNorður-Mngeyjar- sýslu urðu þessi: Kosinn var Gísli Guðmunds- son frambjóðandi Framsóknar- flokksins, með 566 atkæðum og 24 á Iandslista, samtals 590 (608 í sumar). Benedikt Gíslason, frambjóð- andi Sjálfstæðisflokksins, fékk 93 atkvæði .og 13 á landslista, samtals 106 (133 í sumar). Kiristján Júlíusson, framibjóð- andi kommúnista, fékk 48 at- kvæði og 13 á landlista, samtals 61 (49 í suimar). Landsliti Alþýðuflokksins fékk 18 atkvæði (Benjamín Sigvalda son fékk 23 í sumax). Morlliir-'Ísaf|arclar« sýsla. Úrsiitin í Norður-ísafjarðar- sýslu urðu þessi: Kosinn var Sigurður Bjarna- sön, franibjóðahdi Sjálfstæðis- flokksins, með 668 atkvæðum og 4 á landslista, samtals 672 (611 í sumar). Barði Guðmundsson, fram- bjóðandi Alþýðuflokksins, fékk 378 atkvæði og 14 á landslista, samtals 392 (432 ísumar). Kriistján Jónsson, fraanbjóð- andi'Framsóknairflokksins, fékk; 113 atkvæði og 14 á landlista, samtals 127 (148 í sumar). Aðalbjorn Pétursson, fram- bjóðandi kommúnistafiokksins, fékk 39 atkvæði og 2 á landlista, samtals 41. í dag verður talið í tveimur síðustu kjördæmunum: Suður- Þingeyjarsýslu og Norður-Múla- sýslu. Kestaði logeodi sfsaretto frð sér Var nýbúinn að stela ðrí o« 600 króDBín úr herbergi á Barónsstig- BYRJUNARYFIR- HEYRSLUM er nú lok- ið yfir manni þeim, sem sást klifra yfir vegg út úr pofti hússins nr. 6A við Lækjar- götu, rétt eftir að kviknaði 1 þvi. Maður þessi er fæddur 1915 og heitir Leifur Helgi Hannesson Jónsson Aust- mann og kom hann frá Sigíu- firði síðastliðinn laugardag, peningalaus og allslaus. Við yfirheyrslurnar játaði maðurinn að hafa klifrað yfir vegginn. Kvaðst hann hafa far- ið upp tröppurnar inn í skotinu, þar sem kassarnir stóðu hjá: Kvaðst hann hafa barið að dyr- um, en bæði voru dyrnar læstar og enginn svaraði. Hann segist hafa ætlað að hitta stúlku, sem hann hélt að byggi þar, en það hefir komið í ljós, að stúlka með því nafni bjó alls ekki í húsinu. Maður þessi segist mtma, að hann hafi verið með sígarettu er hann stóð á tröpp- unum og hafa kastað henni frá sér, en hann man ekki 'hvar hún lenti. Neitar hann algerlega að hann hafi kveikt í viljandi eða komið þarna til að vinna tjón. Hins vegar viðurkennir hann að hafa verið undir áhrifuim áfengis. Maður þessi hef ir viður- kennt, að nokkru áður en hann kom þarna hafi hann farið inn í herbergi inn á Baronsstíg, þar sem maður svaf og stolið af náttborði hans 600 krónum og úri. Var, sagt frá þessu í blaðinu 'í gær.' " Maðurinn situr nú í gæslu- varðbaldi. Fprirheiína landið, eftir Stoarí Gloete. |Iý framheldssaoaj \ byrjar f blaðino \ - NÝ frwmhaldssaga byrjar 6, áttundu síðu blaðsins i dag. Heitir hún Fyrirheitna landið, og er eftir Stuart Cloete, ungan rithöfund af breskum- ættum, sem hefir árum saman dvalizt í Suður-Afríku, þar sem sagan gerist. Segir hún frá hinni ævintýra- \ legu för Búa frá Höfðanýlend- unni inn í landið á árunum 1830 —1840 í leit að nýjum heim- kynnum ,áður en þeir settust að í hinum sögufrægu Búalýðveld- um, Oranje og Transwaal. Gerist margt ævintýralegt í þeirri för, bæði meðal leiðang- ursfólksins sjálfs og í baráttu þess við 'villimenn og villidýr f hinu óþekkta landi. En ógleym- anlegust verður mönnum sagani fyrir hinar ástríðufullu aðal- persónur hennar, sem samtímis berjast sinni innri baráttu, unn ast og hatast, í hópi útflytjend- anna sjálfra. Hér verður ekki farið fleirl orðum um söguna að sinni. Hún mælir með sér sjálf, enda hefir hún á þeim stutta tíma, sem lið- inn er frá því að hún kom út> verið þýdd á flest Evrópumál, óg náð meiri útbreiðlsu og við- urkenningu en flestar aðrar skáldsögur síðustu ára. Hlutavelta!" Knattspymufélagið Víkingur heldur hlutaveltu í í. B.-húsinu á morgun. Mun þetta verða síðasta hlutavelta ársins í þeim húsakynn- um, því að íþróttafélögin eru nú óðum að hefja vetrarstarf sitt. Hafa félagarnir í Víking unriið kappsamlega að söfnuh muna á hlutaveltu þessa, enda verður hún, að dómi þeirri, er séð hafa, hvað á boðstólnum er, mjög margbreyti- leg og margt gyrnilegt g^fur þar. að líta. Má t. d. nefna: Farseðil til New York, ferð frá Reykjavík tii Mývat'ns, vikudvöl í Skíðáskálan- um í Hveradplum, o. £1. o- fl. Mat- 'ur, klæði, innanstokksmunir, hrein lætisvörur og svo ^flóð rauðra seðla og allavega litra. Fríkirkjan í HafnarfirSi. Barnaguðaþjónusta á morgun kl. 2, séra Jón Auðuns. I kvðld eigið p seMö klokk-; : aOD{. AÐ er í kvóld, sem þið eigíð að seinka klukk- unni, samkvæmt fyrirmæl- unum að hverfa frá sumar- tímanum í nótt klukkan tvö og taka upp vetrartíma. Á þá að flytja klidtkuna aftur um eina stund, svo að bún verði 1. En ráðlegast mun að gera þetta; í kvölá %iegar maður fér að sofa, svo að maður rjuki ekki upp fyrir allar aldir í fyrramáíið.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.