Alþýðublaðið - 20.11.1942, Blaðsíða 4

Alþýðublaðið - 20.11.1942, Blaðsíða 4
,#*.K*P3$^ ALÞYÐUBLAÐIÐ Úteeíandl: AlþýSwfloklsartaB. Kitstjóii: Steíán F|eiiœ»«ua- Ritstjórn og afgreiðsla í Al- þýOuhúsÍBU vtS Hverfisgötu. Stoar ritstjórnar: 4901 og 48©2. Sira&r afgreiöslu: 4900 og 499«. Verð í lausasölu 30 aura. AlþýðuprenteoaiÖjan h.l 116 félög með 17693 með- limum í Alpýðiisamliandlnti Flokksþingið. FLOKKSMNG ALÞÝÐU- FLOKKSINS verður sett i kvöld og verða þar mættir" fulltrúar víðsvegar að af land- inu, enda þótt margir, sem þar aettu að vera, séu bundnir við störf 02 eigi því ekki heiman- gengt. , • Mairgir þeirra fulltrua, er sitja munu á flokksþinginu, eru jafnframt fulltrúar á Al- þýðusambandsþinginu. Alþýðu- flokkurinn hefir jafnan verið bvo nátengdur verkalýðsfélög- •anum, að mjög víða á landinu eru það einmitt sömu menn- irnir, sem mynda. kjarnann í bæði verkalýðsfélögunum og félagsskap Alþýðuflokksfólks, enda voru Alþýðufl. og Al- þýðusambandið, allsherjarsam- tök verkalýðsfélagaínna, skipu- lagslega eitt og sama þar til fyrir tveimur árum, að flokk- mx og samband voru aðskilia. Hinu gácmla skipulagi fylgdu ibæði kostir og ókostir. Það var ótvíræður kostur, að með þessu fyrirkomulagi gat enginn mun- ur orðið á stefnu flokksins og stefnu verkalýðsfélaganna, það var allt ein heild. Hinsvegar Silaut að fara svo, einkum þeg- ar mjög fjölgaði í verkalýðs- félögunum, og þar söfnuðust eaman fleiri en Aliþýðuflokks- anenn, að hiin félagslega upp- bygging flokksins vseri látin sitja á hakanum, beinir hags- jmnxáir flckksiEis sjSlJU 'látnir þoka, ef ástæða þótti til vegna sérstakra aðstæðma jtnnan verka lýðssamtakanná. Þetta sáu •maargir Alþýðuflokksmenn, og fór flokksfélögum því fjölgandi við hliðina á verkalýðsfélögun- um, síðustu árin áður en að- skilnaðurinin vaa- gerður. En sumstað&r komu flokksfélögin of sent ,þess vegna eru flokks- sanntök Alþýðuflokksins ekki svo sterk sem skyldi, því að víða lögðu Alþýðuflokksmenn meiri rækt við að treysta verkalýðs- félögin, og byggja þau upp. En Alþýðuflokksmenn hafa með réttu alltaf litið á það sem eitt af sínum aðalhlutverkum að treysta verkalýðsfélögin, enda þótt þau geti að sjálfsögðu aldrei oorðið eins öflug tæki til útbreiðslu og aukningar jafnaðr arstefnunnar og eindreginn fé- lagsskapur Alþýðuflokksins sjálís. i Eitt af ver'fcefnuim þess Al- þýðuflokksþin^s, sem nú keiu- ur saman, verður það að 'leggja á ráðin um hvfimig bæta skuli flokksíélögunum upp það, sem þau fcsru langi vel á mis við, af þessura að ýmsu leyti eðlilegu ástæðum. Alþýðuflokksfólk •verður að bindást heitum um þa^ að efla sín. eigin félög með öllí.m ráðum, sam til góðs miða. Á því byggist velferð alþýðunn ar í þéssu landi, að Alþýðu- flí;líksféiög verði sem víðast og sem öflugust, Hið innra starf flokksins þarf enn að eflast, svo að Alþýðuflokkurinn fái hafið nýtt framfaraskeið og komizt til þess öndvegis, sem honum ber með íslénzkri al- þýðu og henni er fyrir beztu. Mokksþíngsins bíða mörg Það er 1S félSgum n@ Ilelra en lyrir t¥eim &rum9 hanstIð 194(1, SAMKVÆMT skýrslu rit- ara á síðasta sambands- þingi 13. nóv. 1940, voru þá í sambandinu samtals 98 stéttar- félög, með 13683 félagsmönn- um. Þá voru og í sambandinu 20 Alþýðuflokksfélóg með samtals 1826 félagsmönnum, og voru því í Alþýðusambandinu í byrjun síðasta þings samtals 118 félög með 15509 félags- mönnum. Við þá skípulagsbreytingu, er var gerð á Alþýðusaniband- inu á síðasta þingi, hurfu Al- þýðuflokksfélögin úr því. A tímabilinu milli þinga hafa 7 stéttarfélög horfið úr sam- bandinu. Höfðu þau samtals 465 félagsmenn. Af stéttarfé- lögum þeim, sem voru í sam- bandinu 13. nóv. 1940, eru því enn innan þess 91 stéttarfélag, sem höfðu þá 13218 félags- menn. í þessum félögum hef ir fækkað um 308 félagsmenn, þannig, að þau hafa nú sam- tals 12910 félagsmenn. Á tímabilinu milli þinga hafa 16 félög gengið í sambandið, með samtals 3603 félagsmönn- um. Milli þinga hefir því fjölgað um 9 stéttarfélög í Alþýðusam- bandinu, og tala félagsmanna aukist á sama tíma, um 2830, þegar frá eru tekin Alþýðu- flokksfélögin. Ef tirtöld f élög haf a ýmist ver ið lögð niður og saméinazt öðr- um félögum eða horfið á annan hátt úr sambandinu: Elja, fél. prjónakvenna í Rvík. Sendisveinafél. Reykjavíkur, Rvík. Kennarafél. Hafnarfjarðar, Hf. Verkamannafél. Hafnarfj., Hf. Vlf. Sandgerðis, Sandgerði. Bifreiðastjórafélagið Fálkinn, Sauðárkróki. Vlf. Neskaupstaðar, Norðfirði. Eftirtöld félög háfa verið tekin í Alþýðusambandið milli þinga: Vkm.f. Dagsbrún, Rvík. Rafvirkjaf. Réykjavikur, Rvík. Vmf. Skiöldur, Borgarfj.sýslu. Landssamband sfldverkunarm., Siglufirði. Verkakv.f. Brynja, Siglufirði. Sjóm.fél. Akureyrar, Akureyri. Verkalýðsfél. Grýtubakkahr., Suður-Þing. Verkakv.fél. Von, Húsavík. Verkal.fél. Borgarfj., Borgarf. eystra. Vifj Jökull, Höfn í Hornafirði. Verzlunarm.fél. Vestm.eyja, Vé. Vlf. Austur-Eyjafiallahrfepps, Rang. Vmf. Dímon, Rangárv.syslu. Bílstjórafél. Rangæinga, Rang. Bílstjórafél. Mjölnir, ,Arnes- sýslu. . Vmf. Þór, Sandvíkurhr., Ar- nessýslu. Félög í Alþýðusambandi ís- lands 14. nóv. 1942. Meðlima- tala ssmkvæmt síðustu slc/rsl- um: félaganna. Meðlimatala r.ýrra félaga samkvæmt skýrslu við upptöku í sambandið: Vkm.f'él. Dagsbrán, Rv. 2632 Sjómiél. Roykjavíkur, Rv. 1515 Vandasöm verkefni. Þess mun áreiðainlega beðið með óþreyju, hverjar tillögur þingið leggur frani í þeim iþjóðfélagsmálum, sem nú 'bíða fyrst og fremst úrlaiisnar, dýrtíðarmálanna, því að samkvæmt þeim tillög- iim mun staifi f lokksins faágað -.^--^-.^-•^•^^•^•^•. HÉR birtist þáttur úr hinni löngu skýrslu, sem fram- ) kvæmdastjóri Alþýðusambandsins, Jón Sigurðsson, { ) flutti um starfsemi og skipulagsmál sambandsins á þingi > þess í fyrrakvöld. Fjallar þessi þáttur skýrslunnar um fjölgun félaga i Alþýðusambandinu á undanförnum tveimur árum og með~ lima í þeim. S Vkf. Framsókn, Rv. .... Hið ísl. prentarafélag, Rv. Bakarasv.fél. íslands, Rv. Matsv. og veit.þjf. ísl, Rv. Stýrimannafél. Isl., Rv. .. Félag járniðnaðarm., Rv. Bókb.fél. Reykjav., Rv... Bifreiðastj.f. Hreyfill, Rv. Iðja, fél. verks.fólks, Rv. Starfsstiél. Sókn, Rv. .. Félag blikksmiða, Rv. .. . Félag ísi. hljóðfæral., Rv. Sveinafél. húsg.smiða, Rv. Starfsm.fél. Þór," Rv..... Sveinafél. skipasmiða, Rv. Lyffræðingaf. íslands, Rv. Sveinafél. húsg.b.str., Rv. Klæðsk.f. Skjaldborg, Rv. Félag bifvélavirkja, Rv. . Nót, félag netav.fólks, Rv. Sveinafélag hárgr.kv.j Rv. Sjöfn, f. starfs. á veit. Rv. Rakarasviél. Rvíkur, Rv. Rafvirkjafél. Rvíkur, Rv. Verkakvi. Framtíðin, Hf. Sjómiélag Hafnarfj., Hf. Bakarasviél. Hafnarf. Hf. Verkaliél. Grihdavíkur . Verkaí.- og sjóm.f. Kefiav. Vlf. og sjómf. G. og Mið. Verkaliél. Esja, Kjósars. Verkali. Akraness, Akr. ( Verkami. Skjöldur, Bf. . Verkalýðsfél. Borgarness | Vlf. og smábi. Hnappdæl. I Vl.fél. Afturelding, Sandi í Verkali. Jökull, Olafsvík Verkalýðsfélag St;/kkish. Verkami. Valur, Búðard. Verkalýðsfél. Flateyjar . Verkaliél. Patreksfjarðar Sjómiél. Paíreksfjarðar1. Verkaliél. Tálknafjarðar Vörn, Bíldudal......... Verkali. Brynja, Þingeyri Vlf. Skjöldur, Flateyri .. Vlf. Súgandi, Súgandaf. . Verkaliél. Bolungavíkur Verkaliél. Hnífsdælinga. Verkal.f. Baldur, ísafirði Sjómannafél. ísafjarðar . Vélstjórafél. ísafjarðar^. . Verzlunarmiél., ísafirði . Vlf. Alftfirðinga, Súðavík Vlf. Sléttuhr., Hesteyri .. Vlf. Árneshr., Reykjarf. . Vlf. Kaldr.n.hr. Drangsn, *Vlf. Hólmavíkur -----... Vmf. Víðdæl. Þork.h.hr. . Vlf. -'A.-Húnv. Blönduósi . Vlf. Skagastrandar ..... Vmf. Fram, Sauðárkróki Vmf. Þróttur, Siglufirði . SLandss.b. síld:m., Sigluf. 3 Vkx. Brynja, Síglufirði .. I VI.- og sjómiél. Ólafsf j. . Vif. Hríseyjar.......... 1 Verkalirl. Dalyíkur----- ! Vi kamiél. Arnrtrn.hr. .. Ve kaini. Glæsibæjarhr. yerkaliél'. Akuréyjar .. Bilstjórafél. Akureyfar .. föiá.fél verksm. fólks A. Stt'ísst.fél. Sókn, Ak. .. 747 i 176 i 70 39 l 77 1 140 í 51 285 762 124 14 32 55 32 55 ,27 21 »102 50 28 33 74 26 54 395 240 9 57 320 110 53 507 34 7.46 27 43 90 182 40 26 161 55 61 136 154 187 130 252 27 555 334 58 33 87 40 70 80 120 28 90 106 134 456 46 328 121 80- 116 41 144 182 1^3 -57 41 Vélstjórafél. Akureyrar . 63 Sjómiél. Akureyrar .... 83 Verkaiél. Grýtubakkahr. 32 Verkmiél. Húsavíkur ... 227 Vkfél. Von, Húsavík----- 74 Vlf. Öxarfj.h, JKópaskeri 20 Verkamiél. Raufarhafnar 76 Verkaliél. Þórshafnar . . 101 Verkamiéí. Vopnafjarðar 81 Vlf. Rorgarfj. eystra .. 50 Vmf. Fram, Seyðisfirði . . 89 Vmf. Brynja, Seyðisfirði 89 Vmf. Árvakur, Eskifirði 34 Föstudagur 20. nóvember 19436, Vmf. Reyðarfj.hrepps .. 8& Vlf. Fáskrúðsfjarðar .... 114 Vlf. Djúpavogi-----...... 55 Vlf. Jökull, Höf n í Hornaf 53 Vlf. Víkinguí, Vík í Mýrd. 37 Verkaliél. Vestm.eyja .. 85 Sjómiél. Jötunn, V.m.eyj. 200 Vkf. Snót, Vestm.eyium . 117 Verzlunarm.f. Vestm.eyja 51 Vlf. Austur-Eyjafjallahr. 53 Verkamiél. Dímon, Rang. 45 Bílstjórafélag Rangæinga 16 Bílstjiél. Mjölnir, Arness. 28 VI.- og sjf. Bjarmi, St.eyri 105 Vmf. Báran, Eyrarbakka. 121 Vmf. Þór, Sandvíkurhr. . 24 VI.- og smábiél. Ölveshr. 36 Samtals 16513 Þá má geta þess að á þessa þingi hafa verið tekin í Al» þýðusambandið 9 fél. með sam- tals 1180 meðlimum. Eru það þessi: - ú Verkamiél. Hlíf, Hafnarf. 446 Verkaliél. Norðfirðinga . 270 Vélstjórafél. Vestm.eyja . 111 Vélstjiél. Geysir, Nesk. . 25 Verkaliél. Stjarnan ----- 22 V.kviél. Framtíðin, Eskif. 22 Verkaliél. Svalbarðshr. . 23 Verkakviél. Eining, Ak... 140 Þvottakviél. Freyja, Rv. 121 Samtals 1180 Samkvæmt þessu eru þvi n& í Alþýðusambandinu 116 félög með samtals 17693 meðlimum og er það 18 félögum og 4010 nieSlimum fleira en þegar AL þýðusambandsþing var síðast haidið haustið 1940. á albingi og íámaBsstaðsa á.opin beritm vettvangi.' Alþýöix'flokks þingin hafa jafnan gerfc gerhu?s aðar og framsýnar tillögur um vandamál yfirstandándi tíma, og það er ekki að efa, að svo mun enn verða. LÖÐIN hafa undanfarna daga skrifað mikið um kosningamútur og annan óheið- arlegan áróður í sambandi við kosningarnar 18. október. Hafa þau blaðaskrif aðallega spunn- izt út aiv ákærum þeim, sem fram hafa komið á albingi út af kosningumii á Snæfeilsnesi. En víðar viiðist pottur hafa verið brotinn í hinni nýafstöðnu kosningabaráttú. Tíminn birti á þriðjudaginn bréf frá Páli V. Koika héraðslækni á Blöndu- ósi, sem sent á að hafa verið inn á mikinn meirihluta heim- ila í Austur-Öúnavatnssýslu fyrir kosningarnar í því skyni að spílla fyrir frambjóðanda Framsóknarflokksins, Hannesi Pálssyni, og styðja að kosningu S j ál f stæðisf lokksf ra mb j óoand- j ans. Þar segir meðal annars: „Hannesi Pálsgyni hefir ' ekki najgt aO rægja mannorð mitt, held ur hefir hann einnig rægt starf mift. Heima í héraði segir hann Ðfi vísu stundum. að ég sé víst að sumu leyti sæmilegur læknir, en meðal ókunnugra hefir hann lýst mér þannig sem lækni. í Tímanum, að ýmsir Húnvetningar hafi misst limi fyrir klaufaskap minn og auk þeíís svíki ég inn á menn algerlega gagnslausum lyfjum og lækniaað- gerðum, sem 'ég telji mcanum trú um að séu óbrigðular. En betta pr ekki heldur nóg. Eg á konu, sem hefir verið mér ómetanltg'.n- lífs- förunautur. í xúman aldarfjoríSinig., Her'm yar lýst í- kosningasnepl! 1 Hannesar síðastliðið vor ssrr, Itvenskassij ex hefði ráðizt á syrgj- ahdi ekkr; og dregio hana frá leiði mánn's hennar inn í skrifstofu til þess að kjósa. Þetta er sagt um konu, sem á. íáa sína líka að sam- úð og hjálpfýsi við þá, sem eítt- hvað eiga bágt. En við ©ígum líka börn, og um þau ságSi Hann- 1 es á þingmálafundi við Auðkúlu- rétt síðastliðið vor, að ekki væri nema eðlilegt að þau yrðu glæpa- menn, því að eplið félli sjaldnast langt frá eikinni. Eg'kýs að lifa í friði og sam- lyndi við héraðsbúa mína, enda flutti ég hingað norður með þeini ásetningi. En þeir verða að taka afleiðingunum af því að vera a& reyna að troða honum upp á Hún- vetninga sem þingmanni, eins og skipshöfn, sem cíglir milli skers og báru, verður að taka afleiðingun- um af því að setja glámskyggnan glanna við stýrið Eg hefi hingað til aðeins notað lítinn hluta af á- hrifamætti mínum í flokksþágu. Eg hefi talað á nokkrum fundum og rítað fáeinar greinar í and- svarsskyni. Eg kýs helzt að stunda slarf mitt í friði og blanda «kki inn í það óskyldum efnum. Eg hefi hlífst við að nota aðstöSú mína sem* heimilislæknir allra þeirra, er til mín leita, til að forða héraði mínu frá þeim vansa að fá þennan mann sem íuíltrúa, en þeg ar ráðizt er á mig sem tekni og jafnvel notað sem rógburoarefni og til ályga það, að ég fæ mér farartæki til þess a3 þurfa ekki að láta sjúklinga mína bíða eftir mér tímum saman, hvað sem við 'ligg- ur, þá mun ég einnig nota þá að- stöðu mér til varnar og mínu fólkU ef í það fer." Því næst heldur bréírifcarimij, 'héraðslæknirinn, áfram: „Við ykkur, sem berið þakk- læti til mín sem læknis, vil ég segja þetta: Það væri daprara á heimilum sumra ykkar, ef mín hefði.ektó notið við. ÞaS veit ég að þið viðurkennið. Einn af þeim rr.önnum, sem nú fer fram.á fyigi ykkar við þingkosningar, hefir ó- virt heirrrili nútt og ofsótt það. Svo ólíkt höfuing; við að. Þið hafið lýst því yfir, að þið óskið eftir að halda mér sem lækni íranweg- is. Hann hefir borið róg á mig sem lækní og mann út um allar landsins byggðir. Með því að yéljá hann sem fulltrúa ykkar og unt- boðsmarm á Alþingi, vottiS þið honum trausl og sýnið ölhi bndfi lýð það, að H;inv'*-Í"gum e ekki svo sárt um lækn; slm, i'ö þeir taki sér þaS riaéiri, þott hann sé svívirtur. MeS því að gefa öðrum atkvæðl ykkar eða skila auðum seðli mót- mælia þið athæfi Hannesar gagn- Frh. 4 6. síðu.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.