Alþýðublaðið - 29.11.1942, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 29.11.1942, Blaðsíða 2
AU»YmjeuinfD SöJöLöudagtir 28. november 1943L '^r*^*^-*. Wrú Rooserelt talar í útvarp tll íslanðs á f allveldtsdaginn! :------;-------*—---------- l • FRÚ ELEANOR ROOSEVELT, kona Bandaríkjaforset- ans, mun hálda eina af aðalræðunum í sérstakri út- varpssendingu til íslands þann 1. desember, sem fram fer ttt heiðurs fullveldisdegi íslands. Fyrir utan ræðu frú Roosevelt, mun einnig verða út- varpað ræðum Thor Thors sendiherra íslands í Bandaríkj- unum, Vilhjálms Stefánssonar, hins heimsfræga landkönn- vJðar og rithöfundar og Elbert Thomas, öldungadeildarþing- manns frá Vtáh. Dagskránni verður útvarpað á stuttbylgjum frá WBOS stöðinni Boston kl. 19 gmt eða kl. 6 eftir Reykjavíkurtíma. Reynt verður að endurvarpa dagskránni gegnum Útvarp Reykjavík. Rejrkjainknrbær leidir í málaferl- M út af sænsfca frptihusinn. i....................• < ' * Ðeilt um það, hvort hægt sé að gera forkaupsréttmn gildandi. ............. » Hvorir eiga frystihúsið, hinir sænsku eig- endur eða hlutafélagið Frosti? J? VO VIRÐIST, sem all- ¦. hörð deila muni rísa út af Sænska frystihúsinu og mSka. hess. Bæjarráð, eða wetrihluti bæjarráðs (Helgi Hermann er eins og kunnugt «r á móti því, að bærinn ferðor Arctie, sfeip Fískintálanefndar selt? FISBOMÁLANEFND hefir auglýst skip sitt, „Arctic", tíi sölu. Skip þetta var upphaf- lega keypt til þess að annast ílutainga á frystum fiski, sem Fískimálanefnd hefir séð um út- • fiutning á fyrir fxystihusin, en mú mun nefndin telja; að skipið 1 haíi lokið hlutverki .sínu, vél ^þsins nægi ekki til þess að iþað geti annast þessi störf. — Aðrir sjá nú um flutninga á érystum fiski á érlenda markaði. ArOtic er seglskip með lítilli Jhjálparvél. lýr sendiherra Breíi i íslanfli, t H. 6. Sbepherd. J~ ÁB hefir verið tilkynnt, að \r Edward Henry Gerhard Shepherd háfi verið skipaður sendiherra Breta á fslandi. Mr. Shepherd hefir lengi ver- iS í ibrezku utanríkisþjóhustunni .jog hefir starfað í Ameríku, li'akklandi, IJberíu. og Lithau- :-étx; óg í Danzig var hann rétt fyrir stríðið. í Amsterdam var hann frá því að stríðið: brauiðt «t, par til Holland feit Séndáierrann er éélira'gám- kaupi írysíihúsið) samþykkti á fundi sínum í fyrrakvold, eins og skýrt var f rá lausíéga í blaðinu í gær, að skorá á bæjarstjórn og hafnarstjórn að halda til streitu rétti sín- itm í'ú að kaupa fystihúsið. Má því telja alveg víst, einnig vegna f yrri samþykkta bæjarstjórnar og hafnar- stjórnar, að þetta verði gert. Á bæjarráðsfundinum lagði Bjarni Benediktsson borgar- stjóri fram símskeyti sem hánn hafði sent „eigendum" frysti- hússins í Gautaborg og svars- skeyti þeirra. Var ekki hægt að skilja annað af svarskeyti hinna sænsku „eigenda" frystihússins en að h.f. Frosti hefði umboð fyrir þá, enda skilja menn yfir- leitt þetta mál þannig, að kaup Frosta á frystihúsinu hafi verið látin „ganga til baka" af „prakt iskum" ástæðum. Skal þó ekk- ert fullyrt um það efni að þessu sinni. Reykjavíkurbær mun verða annar aðili í málaferlunum en hvort hinir sænsku „eigendur" eða h. f. Frosti verður hinn að- ilinn er enn ekki hægt að sjá með vissu. Með þessum yfirvofandi mála rekstri verður skorið úr um það, hvort hafnarsjóður hafi f orkaupsrétt að frystihúsinU og hvort hægt sé að gera hann gildandi nú, eftir að h.f. Frosti hefir lýst yfir því að hann hafl keypt frystihúsið — og síðán gefið yfirlýsingu um að kaupin hafi „gengið til baka". Reykvíkingar munu hafa mik inn áhuga fyrir þessum málp rekstri. Hér er um mikið hags^ munamál bæjarfélagsins að ræða, enda hafa verið lögð ýms „plön" um rekstur frystihúss- ins og ýms íyrirtæki í sam- bandi við það. Gera má ráð fyr- ir að forráðaœíínn Reykjavík- urbæjar haldi fram málstað bæjarins og bæjarbúa af fuil- kominni festu. Hér er um mál að ræoasém allir flokkar í bæj- arstf Srn ;má segja að séu sám- mála um, þó að einn, eða týeir menn hafi skorizt úr leik. fullt frelsi fyrir listirnar. ¦ .........» ¥ill gerbreyta sklpnn menntamálaráðs^ A ÐALUMRÆ2)UFUNDUB listamannaþingsins var hald- ** inn í gær. Voru þá ræddar stefnuályktanir listamann- anna, en aðalhlutvetk listaimannaþingsins var frá upphafi það, að marka stefnu íslenákxa listamanna, skýra aðstöðu þeirra fyrir þjóðinni og láta í ljós álit þeirra á þeim deilum, sem úppi hafa verið undanf arna mánuði. Ebíing og mikill áhugi hefir ríkt á þinginu, og munu, að Ioknum mnræðum á fundinum í gær, hafa verið samþykktar ýms » ar mikils varðandi ályktanir, en akveðið var, að gefa þær ekki út til hirtingar fyrr en á þriðjudagsmorgun. Ályktanir þessar munu hafa verið um gerbreytingar á skipun menntamálaráðs, þannig, að ekki sé hægt að beita þessari menningarstbfnun sem kúgunartæki gegn frjálsri list, enda mun listamannaþingið hafa gert ályktun, sem felur í sér skýlatisa kröfu um það, að listirnar og listamenn- irnir njóti fullkomins frelsis, og að þjóðfélagið geri ekkært til þess að hefta fullkomið andlegt frelsi. Þá^mun þingið einnig hafa iýst yfir samúð sinni með öllum þeim þjóðum, sem berjast fyrir andlegu frelsi og lýðræði í heiminum. Aðrar samþykktir þingsins í gær munu haf a snert aliar list- greinarnar: myndlist, bókmennt ir, leiklist, tónlist og sönglist. Allar ályktanirnar munu hafa verið samþykk!tar einróma. Umiræðurnar voru mjög f jör- ugar, og tóku margir þátt í þeim. Meðal ræðumanna á fundinum voru: Guðmundur Gíslason Hagalín, Halldór Kiljan Lax- ness, Magnús Ásgeirsson, Jón Þorleifsson, Jóhannes Sveins- son Kjarval, Freymóður Jó- hannesson, 'Þórunn Magnús- dóttir, Heígi Hjörvar, Theódór Friðrikssoh, Friðrik Ásmunds- son Brekkan og 'fleiri. í dag verður enginn fundur á þinginu. Á morgun, mánudag, verður því sJitig með samsæti að Hótel Borg, og hefir það þá staðið í 8 daga. Mun þessa fyrsta listamannaþings hér á landi verða lengi minnzt. , Það 'hefir vakið nokkra at- hygli, að ríkisstjórnin hefir sýnt •íslenzkum listamönnum og þingi þeirra litla virðingu. Menntamálaráðherra lét að vísu sjá sig við setningu þingsins, en aðrir ráðherrar ekki. Hvað veldur slíkri framkomu? Það hefði mátt ætía, að ríkisstjórnin hefði talið sér skylt að sýna það á einhvern hátt í verki, að hún kynni að meta það merkilega menningarstarf, sem hafið er með þinghaldi listamannanna. En það hefir 'hún ekki sýnt á nokkurn hátt. Sffimnndnr ðiafsson bosinn glaldkeri kh Mðosambandsins. STJÓRN Alþýðusambands íslands hélt fyrsta fund sinn eftir sambandsþingið fyrir nokkrum dögvim. Var þar rætt iim ýins mál, sérmál verkalýðsfélaga og fjleira- Á fundinum var Sæmundur Ó.Utí:'sson kosinn gjaldkeri sam- bandtiins. Skemœtnn Alpýðu- fiokksfélaganna 1. desember. ALÞÝÐUFLOKKSFÉLÖG- IN í Reykjavík efna til fullveldisfagnaðar fyrsta des- ember klukkan hálf níu í Iðnó. Verður vandað mjög vel til þessarar skemmtunar. Haraldur Guðmundss. alþm. setur sfcemim/t unina, Kling Klang kvintettinn syngur, Einar Magnússon menntaskólakennari heldur ræðu og Guðrniundur Gíslason Hagaiín rithöfundxn* skemmtir, Þess er fastlega vænzt, að fé- Jtagar f jölmenni á skemmtunina. Kvikmpdin nin mku Edisons. KVIKMYNDIN, Æska Edi- sons, sem nú er sýnd í Gamla Bíó er athyglisverð frá- sögn af æsku hins kunna hug- vitsmanns, sem valdið hefir meiri tæknibreytingu en nokk- ur maður annar. Þó að frásögn- in sé „frjáls" er í meginatrið- um stuðst við hina raunveru- legu . æsku hugvitsmannsins, baráttu hans fyrir hugðarmál- um sínum og andstöðuna, sem mætti hinum sérstæða mis- skilda dreng. Þó áð margir þeklú sögu Edi- sons í aðalatriðum, mun þéssi kvikmynd seint gleymast —- og foreldrar ættu ekki að neita drengnUm sínum um aðgöngu- eyri — í þetta skifti. Mickey Rooney leikur aðal- Hlutverkið og verður að álíta að þar hafi réttur leikari orðið fyrir valinu. Myndín er vel tek- in bg atburðirnir hraðir og sk~/rir. Xr-y.ofon, I-iýlega hafa opinberað trúlofun sína ungfrú Guðrún Halldórsclótt- ir hárgreiðslumær og Gísli 1». Stefánsson veitingabiónn. Leikfélarið "hefir í kvöld frumsýningu á DansinUm í Hnma' eftir IndriBa Einarsson. ' ' -: Í Málverkasýning - hinnar ungu, fjölhæfu listakonu, Nínu Tryggvadóttur, er opin dag- lega kL 1 til 10 e. h. í Garðastrætt 17. 7—-,i Sýnir hún par fjölda mál- verka nýrra, hvert öðru fegurra. Listamannahóf ið. Þátttakendur í hófi Bandaíags íslenzkra listamanna að Hótel Borg annað kvöld eru beðnir að vitja aðgöngumiðanna að því í Odí'eUowhúsinu uppi, á málverka sjruifmnni, mllli kl. loif 6 í dag. StAlkan, sem hefir nö fengið beimina Þessi mynd er af ungfrú Elsu Michelsen, tvítugu stúlukunni, sem tapaði heyrninni tveggja ára gömul, en hefir 'nú fengið hana aftur með hjálp furðulegs heyrnartækis, sem félagíð „Heyrnarhjálp" hefir útvegað. Enginn, nema sá sem reyrúr^ getur skilið hve stórkostlegum umskiftum slíkt getur vahiið. Dra starfseii Blindra vinafélagsins. Slýfsla félagsstjémar á aö- alfnndi félagsins. AÖALFUNDUE Blindrávma félags íslands vár haldiiut- í Kaupþingssalnum föstudagui» 27. þ. m. Varaformaður féíags* ins, Helgi Elíasson, setti fundh11* vegna forfalla Þorstéins Bjátna sonar, formanns bg firám- kvæmdastjóra félagsins. Samkvæmt lagabreytingUj, sem samþykkt var á aðalfundi félagsins á síðastliðnum Vetri, miðast reikingsár félagsiris nú við 1. sept. Skýrsla stjórnarinn- ar og reikingar félagsins náðu því að þessu sinni frá 1. jan- úar til 31. ágúst þ. á. Starfstilhögun var öll mjög svipuð og á síðastliðnu ári. BUndraiðn starfar sem verzlun- ar- og iðnfyrirtæki. A vegum vinnustofunnar í Ingólfsstræti 16 unnu 9 þlindir menn. Þenn- an tíma voru þessum mönnum greiddar rúml. kr. 7000,00 f vinnulaun. Þá hefir félágið lát- ið 4 blinda menn Utan Rvíkur fá efni til þess að viriha úr. Eitt 10 ára barri hýtur nú kennslu í lestri og skrif t blindra léturs og öðrum gréinúm. Fjór- ir nemendur hafa nptið tilsagn- ar í prgelleik með mjög góðum árangri. Auk þess - fér' alltaf fram verkleg kennsla í vinriu- stofum fjélagsjiris. r;:'í?: í bókasafni féiagsins eru nú> rúmlega S-) bindi með blindra-. letri. Parpírsekia hefir tafið aukningu bókanna, éri riú verð- ur inri?in skamms hægt að báeta úr þvi ' ' i-:';.,' t" .'Ftík\&'[1.',-^Sia.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.