Alþýðublaðið - 11.12.1942, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 11.12.1942, Blaðsíða 2
* ALÞYÐUBLAPIÐ F&tuáagœ- If; desernber-1042. lýst eftlr premor bðtnm í Mdeois- úívarpinu í gær. En íeir komn alllr aö landi í oærkvöldi. J HÁDEGISÚTVARPINU í 'P- gær var lýst eftir þremur bátum frá Súgandafirði, sem farið höfðu í róður síðastliðna miðvikudagsnótt, én voru ekki koMQÍr að uin, hádegi í gær. Vai- 'því farið að óttastum þá. .- Bábarnir heita Svanur, öraupinir og Örn. En Qdukikan ihálf fimm í gær voru tveir þeirra komnir að Æandi og ihafði jheyrzt í þeim þriðja, sem var á leig til lands, ög var ekkert að hjá honum. . Er;búizt við, að vegna veðurs hafi toáftarnir orðið að Mta inn á firði, sem ekfcert símiasaim- iband var við. Hftppdrættlð Iseffr verið óhepplð í ér. En kanpendnrnir hafa orð- ið p¥í heppaari. T GÆS var dregið í 10. flokki ¦*•' Haþpdrættis Háskólans og voíu þá dregin út 2000 númer. Hæstu vinningarnir féllu á þessi númer: Kr. 50 þúsund nr. 18345. Var það númer selt í fjórðungsmiðum í umboðinu í Varðarhúsinu, Kr. 25 þúsund nr. 18673. Þetta er fjórðungs- miðanúmer og vör_u miðarnir í umboðúm Önnu Ásmundsdótt- ur, í Varðarhúsinu og á Rauf- arhöfn, en aðeins 1 fjórðungs- miðinn hafði verið keyptur. Kr. 20 þúsund nr 2.0802. Þetta var é Mlfmdðum hjá Einari Eyjólfs- syni og voru þeir báðir seldir. Kr. 10 þúsund m\ 21454, Háfði jaúmerið verið keypt í umboð- inu á Vífilsstöðum. Kr. 5 þús- •und nr. 12282 og 18796 og kr. 2 þúsund hr. 2178, 11257, 14748, 16728 og 17165. Næstum öll þessi númer höfðu gengið út. Happdrættið hefir verið mjög óheppið með stóru vinningana á þessu ári, en káupendurnir heppnir. Allir hæstu vinning- arnir hafa yerið seldir eða svo gott sení. Hefir og verið meira keypt af miðum en nokkru sinni áður. Á morgun mun verða birt öll skráin yfír vinningana. beðinn að mynda stjórn. ¦ *,"' -— t Hann hefiir tekið sér ffrest par til í dag9 til að athuga mðguleika á myndun vinstri stjérnar. R IKISSTJORI hefir snúið sér til Haralds Guðmunds- sonar og lagt þá spunjkiiigu fyrir hann, hvcírt hann sé reiðubúinn til þess að gera tilraun til stjórnarmyndunar. Óskaði Haraldur að fá frest áður en hann gæfi fulln- aðarsvar, og varð ríkisstjóri við þeirri ósk. En fresturinn mun vera út runninn í dag. Viðta'l við Harald ISuð mundssoiB. í tilefni af þessari frétjfc, sem barst út um bæinn snemmá í gær, sneri Alþýðublaðj,f; s^r strax til Haralds Guðmuaads,- sonar og spurði hann, ;hyaða frekari upplýsingar hann gæti gefið blaðinu í sambandi yið hana. Haraldur svaraði: „Ríkisstjóri sneri sér tilWiín á miðvikudag og spurði, hvort ég vildi taka að mér að gerf til- raun til að mynda ríkisstjórn. Ég kvaðst eigi geta gefið ákveð- ið svar þá þegar; mér væri það áhugamál, að reynt yrði til hins ítrasta að mynda stjórn á þmg" ræðislegum grundvelli, áourléh gripið yrði til annarra .ráða. Bað ég því um nokkurn frest til þess að athuga málið, og ríkis- stjóri veitti mér síðan frest til föstudags. Þennan tíma nota égtil þess að reyna að grennsíast eftir því, óformlega, hverra svara ég myndi mega vænta frá Fram- sóknarflokknum og Kommún- istaflokknum, ef ég tæki að mér að gera tilraun til stjórnar- myndunar og beindi formlegri fyrirspurn til þeirra um, hvort þessir flokkar vildu taka þátt í Þriggja flokka ríkisstjórn með Alþýðuflokknum sem ég.gengist fyrir að niynduð yrði." Þetta sagði Haraldur Guð- mundsson og meira vildi hann ekki segja að sinni, ( Hafa Framsökn og kommún- istar neitað, að gera tilraun til * stjórnarmyndunar? I SAMBANDI við fréttina um að Har. Guðm. hafi verið beð inn að gera tilraun til stjórnar- myndunar, verður varla hjá því komizt, að álykta, að ríkis- stjóri^hljóti áður að hafa verið búinn að snúa sér til einhvers bæði í Framsóknarflokknum og Kommúnistaflokknum með sömu tilmælum, enda þótt ekk- ert hafi verið látið opinberlega uppi um það enn. Því að eins og vitað er, eru báðir þessir flokkar fjölmennari á þingi en Alþyðuflokkurinn, og því ekki nema eðlilegt, að hann hafi fyrst snúið sér til þeirra. En þá er líka augljóst af til- mælum hans til Haralds Guð- mundssonar, að Framsóknarflokkurinn og Kommúnistaflokkurinn hafa verið búnir að neita því, að gera tilraun til stjórnar- \ myndunar án þess að leita nokkuð fyrir sór um mögu- leikana á myndun þiriggja flokka vinstri stjórnar, sem þó almennt hef ir verið trúað, að þeir vildu beita sér fyrir. Því að til Alþýðuflokksins hafa þeir ekki snúið sér-'f'því skyni, Mun það ekki vekja litla undrun, ef Framsóknarflokkur- inn og Kommúnistaflokkurinn hafa þannig í kyrrþey reynt að skjóta sér undan því að beita sér fyrir myndun vinstri stjórn- ár eftir allt það, sem um nauð- syn hennar hefir verið skrifað í blöð þeirra, og verður ekki Úthlutun árið 1943 var ellilauna lokið fyrir Alls var 157B umsækjendum úthlutað kr. 1,915,241 UTHLUTUNARNEFND elli- og örorkulauna lagði til- lögur sínar fyrir framfærslunefnd í gærmorgun, er saimþykkti þær til bæjarstjórnarinnar. Alls var 1573 umsækjendum úthlutað 1915 241,00 kr. Þeir, sem náð hafa 67 ára aldri, hafa rétt til þess að sækja um ellilaun, en rétt til örorku- bóta hafa allir, án tillits til ald- urs, er misst hafa samkvæmt mati tryggingaiyfirlæknis yfir 50% af orku. tJthlutunarnefnd ber að flokka umsækjendur í tvo Jiokka: I I. flokki eru þeir, sem sam- kvæmt • mati úthlutunarnefndar geta ekki hlotið hærri styrk en kr. 400,00 (þar með talið gjald til Sjúkrasamlags Reykjavíkur) og er sá styrkur greiddur fyrir jól. I þessum flokki eru um- sækjendur, sem annaðhvort eiga verulegar eignir eða eiga efnalega sterká skylduframfær- endur. Þessi styrkur hefir verið nefndur jólaglaðningur 'og er ekki ætlaður til lífsframfærslu. í II. flokki eru þeir umsækj- endur, er þarfnast lífeyris að nokkru eða öllu leyti, og er sá styrkur greiddur mánaðarlega. Að þessu sinni hlutu 593 um- sækjendur ellistyrk í I. fl. kr. 146 230,00 (glaðning). í fyrra hlutu 709 menn í þessum sama flokki kr. 91 945,00. ' Ellilaun í II. fl. (mánaðar- Frb, á 7. síöu. sagt, að það spái neinu góðu um árangurinn af þeim athugunum, sem Haraldur Guðmundsson er nú að gera á möguleikum slíkr- ar stjórnarmyndunar. Furðuleg skrif iBféð- viljans í gær. 'Það virðist líka Óneittanlega dálítið emkennilegt, að blað kommúnista, Þjóðviljinn, 'hefir einmitt valið sér daginn í gær þegar Haraldur Guðmundsson er byrjaðúr að leita fyrir sér um möguleikana á myndun vinstri stjórnar, til 'þess að ráðast með hinum örgustu tolekkingum og fú'kyrðusm á Alþýðuflotokinn og safca ihann um það, að ætla sér að mynda stjórn með íhaldinu!! í langri grein á fyrstu og fjórðu sáðu Þjóðviljains í gsér ee þessi spurning borin fram í feitri fyrirsögn: „Ætlar Alþýðu flokkurinn að mynda stjórn með íhaldinu?"!! En undir þessari fyrirsögn stendur: „Alþýðublað- ið og hægri klíka flokksins vinna a.ð því, að eyðileggja myndun róttækrar stjórnar"!! Og þetta leyfir Þjóðviljinn sér að birta vitandi það, að Kommúnistaflokkurinn hefir beinlínis beitt sér fyrir því, að embættismannastjórn verði skipuð, utan þings og án á- byrgðar fyrir því, til þess að reyna að koma sér hjá viðræð um um vinstri .stjórn,,því næst neitað, að gera nokkra tilraun til að mynda vinstri stjórh, eins og ilú virðist hafið yfir allan efa, eftir að Alþýðuflokkurinn hefir verið beðinn að reyna að mynda stjórn! Þetta kallar Þjóðviljinn ekki „að vinha að því, að eyðileggja myndun róttækrar stjórnar." Nei, það er Alþýðuflokkurinn, sem hann segir að sé að vinná að því, Alþýðuflokkurinn, sem er einmitt að leita fyrir sér um möguleikana á myndun vinstri stjórnar, af því, að Kommún- istaflokkurinn hefir hliðrað sér hjá því, þrátt fyrir allt fjasið í Þjóðviljanum mánuðum og árum saman um nauðsyn henn- ar! Það verður að segja herrun- um við Þjóðviljann það, að það er ekki nóg að tala um vinstri stjórn. Það verður að sýna það í verki, hvort viljinn til að taka þátt í henni er fyrir hendi. Og það verður að sýna það nú, — strax á þessari stundu. Það tekur enginn alvarlega, þótt Þjóðyiljinn tali um það í umræddri grein sinni í gær, — „að það ætti að vera möguíegt að koma slíkri stjórn á t. d. í' byrjun næsta þings," eins og hann orðar það, og eftir allan þann margbrotna undirbúning, sem bar er lýst, og aðallega á að vera falinn í hvers konar fjandskap og áróðri gegn þeim flokkum, sem að slíkri stjórn eiga að standa. Ef nokkuð verður af slíkum undanbrögðum og vífilengjum ráðið, pá. er það það eitt, að kommúnistar vilja alls ekki taka iþátt í neinatii vinstri stjórn, að þeir vilja ekkert til þess gera. að stöðva dýrtíðarflóðið og tryggja :þær (kjaraibætur, sem verkalýðurinn ag allft hið vinn- andi fólk heíir nú fengið — að þeir vilja aðeins halda áfram að vera ábyrgðarlausir og iifa í hinuim gömlu draumum sínum um 'hernistbyltinguna, Prh, á 7. síðu. Bmferðiri: Lðgíeálan „skrifáí*' 255 bíla, sém síóðn upp á gaogstéíta. ! |D *N^ og kunngt er, er lög^ ¦%* reglan um þessar mundir að reyna að konia betra skipia- lagi á umferðina í bænum og kenna vegfarendum, bæði fót» gangandi og akandi, umferðar^ menningu. í fyrrakvöld var byrjað að reyna að venja bílstjóra af því að láta bíla sína standa uppi á gangstéttunum. Fóru lögreglumenn um lítirm hluta Austurbæjarins og fundu * 255 bíla, sem stóðu uppi á gang- stéttum og tepptu margir þeirra gersamlega umferð um gang- stéttirnar. Skrifuðu lögregluþjónarnir upp númer þessara bíla og gáfii bílstjórunum áminningu að- þessu sinni,, en verði bílstjórar þessir staðnir að ,sömu yfirsjón aftur, verða þeirt sektaðir. Bifreiðastjórar eru áminntir um, að fara nákvæmlega eftir auglýsingunni, sem | birt var í blöðunum fyrir þremur dögum? viðvíkjandi umferðinni. Þá eru bifreiðastjprar, bæði uti á þjóðvegum og'eins inni £ bænum, alvarléga'.varaðir við því að hafa ljósin>of „há", en þeim hefir mjög; hætt við því- Það blindar vegfarendur og eykur slysahættuna að miklum mun. Sé ljósaútbunaður bifreið- arinnar á ólagi, er bifreiðarstjóri beðinn að fara til næsta verk- stæðis og láta „stilla" ljósin. Bifreiðaverkstæðin í bænum hafa fyrir skemstu féngíð tækí til slíkra aðgerða. . ðlafnr ÞorvartHson forstjðri Sondhallar- snner OLAFUR ÞORVARDSSON, forstjóri Sundhallarinnar, lézt í gærkveldi á Landsspítal- anum. Haf ði hann legið iþar undanT farna daga þungt haldinn. Vetraridðlpln tekin til starfa. \í ETRARHJÁLPIN hefir nú ¦ hafið starfsemi sína, og er skrifstofa hennar i Bankastræti 7. Tilgangur þessarar starfsemi er fyrst og fremst sá. að hjálpa gamalmennum og örvasa fólki, enda kemur dýrtí^in langharð- ast niður á því. Ekki er búizt við, að vinnandi fólk þurfi á slíkri hjálp að halda eins og nú árar. 1 Vetrárh.iálpin hjálpaði í fyrra 329 einstaklingum og 213 heim- ilum, einkum einslæðingsmæðr- um og börnum þeirra, en fólkið í Elliheimilinu og Farsóttahús- inu fékk jólaglaðning. Þeir, sem vilja gera garnla fólkinu og þeim, sem á einhvern hátt geta ekki séð sér farborða, glatt í geði um jólin, þurfa ekki annað en segja til sín í síma 4966. Eins og undanfarin ár hefif Stefán A. Pálsson á hendi fram- kvæmdastjórn Vetrarhjálpar- innar. Starfsfólkið hjá Matusehek & C» heitir, mynd, sem Gamla BI6 sýnir. Aðalhlutverkin leika James Stuart, Margaret Sullivan pg VtA Morgan.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.