Alþýðublaðið - 11.12.1942, Blaðsíða 6

Alþýðublaðið - 11.12.1942, Blaðsíða 6
-AIJÞYÐUS'LA&iS) Likan af HaHgrimskirkjii með fyrirhuguðu urnhverf i, einnig ljósmynd eftir Vig- fús Sigurgeirsson (kirkjan séð af Skólavörðustíg) og máluð mynd eftir Freymóð Jóhannsson (kirkjan og Skólavörðuhæðin eins og hún er hugsuð í framtíðinni), verða sýnd bæjarbúum í Varðarhúsinu, efri hæð, geng- ið um norðurdyr, í dag og á morgun, frá kl. 1—10 e. h. og sunnudag frá kl. 3—10 e. h. Enginn aðgangseyrir. — AUir velkomnir. 0 l \ s s V s s V s s \ Dómnefnd í verðlagsmálum hefir ákveðið eftirfarandi hámarksverð: 1. Á kolum kr. 200,00 pr. smálest heimkeyrt, ef seld eru 250 kg. eða meira' í einu. Ef selt er minna í einu má verðið vera kr. 8,00 hærri hver smálest. 2. Á eplum kr. 52,60 hver kassi í heildsölu og kr. 4,25 pr. kg. í smásölu. Reykjavík, 10- des. 1942. I ¦ *¦.-¦¦ Dómnefnd í verðlagsmálúm. 2 deildarhjiíkrunar- konar vantar í Kleppsspítalann 1. jan- n. k. — Umsóknir sendist til skrifstofu ríkisspítalanna fyrir 20. des. %ANNES Á HORNINU \ Frh. af 5. síðu. léikið dásamlegar kúnstir á þver- slá lífsíns! :, OG JONAS og kúnstirnar hans! Ekki hefir jþað verið minna „in- tressant". Eg fyrirgef öllum allt af því áð ég hef gaman af því! — Það er þó undantekning: Mér þyk- ir ekki gaman að þeim, sem ég veit að af ráðnum hug vinna að því að skapa eitraða sundrung og hatur meðal íslenzku þjóðarinn- ar. Én þeir eru til. ÞESSI SKOÐUN á umburðar- lyndi. Þessi uppþot — og þessi misskilningur hjá mestu mönn- unum. Það er alveg óþolandi. Það eru margir, sem „leggja kapal" ög þeir undrast stundum hvað upp getur komið. Það eru margir sem nota kunna menn fyrir spil þegar þeir „leggja kapal". — Vita þeir það Kiljan og Jónas að þeir, sem alltaf eru áhorfendur og áheyr- endur að leik lífsins hafa sömu afstöðu til þeirra og leiks þeirra og " i Hannes á horninu. '••^¦'^¦'¦^'¦^•^••^¦•^••¦^¦•^•^^¦•^•t. | HVAÐ SEGJA HIN BLÖÐIN? Ffh. Ú 4. síðu. ekki farið saman. Flokksforystan er þorir sig hvergi að hreifa".'.-,', Þetta er dómúr Akureyrar- blaðsins um þau vinnubrögð, sem nú tíðkast á alþingi og í þingflokkunum. Ekki virðist heldur þessum flokkum vera að fara fram núna, a. m. k. ekki kommúnistum, sem nú finna upp á því að brigzla Alþýðu- flokknum með samstarfsvilja við íhaldið, — vegna þess, að þeir vilja dylja sín eigin óheily indi fyrir almenningi. í leyniþjónustu heitir myndin, sem Nýja Bíó sýnir núna. Aðalhlutverkin leika: Elizabet Bergner, Randolph Scott og Basil Roth-Cone. Myndin er ágætlega leikin, enda er Elizabet Bergner ein af allra fremstu skap- gerðarleikkonum í heimi og er orð ið langt síðan hún hefir sést hér í bíó. Stofnan blindra- heimilis f Reykjawík Ávarp til almennings frá og lýsa þeim sem ljósið þrá en lifa í skugga. k SÍÐASTLIÐNU ári var ¦**¦ lagður grundvöllur að stof nun dvalarheimilis f yrir blint fólk, með kr. 10,000,00 gjöf frá ónefndum kaupsýslu- manni og konu hans. Fyrir nokkru gaf „ungur Keykvíkingur" einnig 10,000,00 kr. í sjóð þennan, og með merkjasölu og smærri gjöfum, hefir sjóðurinn. vaxið svo, að hann er nú um 36 000,00 kr. Yfirstandandi tímar eru að vísu ekki sem heppilegastir til þess að ráðast í stórbyggingar, og Blindravinafélagið hefir heldur ekki hugsað sér það. En hinsvegar verður að telja mjög líklegt, að ekki sé betra að bíða að því er snertir getu almenn- ings, til þess að styrkja ríflega almenna mannúðarstarfsemi íslendingar almennt, og þó sérstaklega Reykvíkingar, eru viðurkenndir fyrir hjálpsemi. Það mun aldrei líða svo mán- uður, að ekki sé leitað á náðir þirra með einhver almenn sam- skot, stundum eru fleiri slík málefni á döfinni samtímis. Og samt mega undirtektir jafnan teljast mjög sæmilegar og oft prýðilegar, þegar tillit er tekið til fólksfjölda. Þrátt fyrir þessar stöðugu á- rásir á pyngjur bæjarbúa, er nú enn leitað til þeirra, og farið fram á að þeir leggi nokkurn skerf, hver eftir sinni getu, í of annef ndan byggingarsjóð blindraheimilis. Sjálft nafn sjóðsins talar sínu máli og er vitalega með öllu ó- þarft að orðlengja um þörfin?: á slíkri stofnun. Vitað er um nokkra tugi blindra manna sem hafa hinar brýnustu þörf fyrir varanlegan samastað, þar sem allur aðbúnaður og aðhlynning væri við þeirra hæfi. Aldrei mun nokkur andlega heilbrigður maður sjá svo blind an meðbróður sinn, ungan eða gamlan, að hann hrærist ekki til innilegrar meðaumkvunar með honum. Þegar blindur maður eða sjóndapur þreifar sig áfram meðfram húsaröðum og kemur að götubrún, þá eru ávallt allir viðstaddir boðnir og búnir til þess að leiða hann yfir götu, sem svo sjálfsagt er. Nú er tækifæri fyrir alla — hvern einasta mann sem ein- hvef fjáráð hefir — og það eru sem betur fer flestir sem stend- ur, að létta hinum blindu hina erfiðu göngu þeirra. Blindraheimilið verður um alla framtíð hinn ákjósanlegasti dvalarstaður blindra manna hér á landi, þar sem allt verður gjört sem í mannlegu . valdi stendur, til þess. að létta' þeim hinar þungu raunir þeirra. Er nokkur sá maður til, að hann vilji ekki leggja af mörk- um sinn skerf til þess að slík bygging komi sem fyrst upp? Sámkvæmt ósk stjórnar Blindravinafélags íslands, hafa undirritaðir Ipkið sæti í nefnd til þess að gangast fyrir fjár- söfnun í fyrraefndum tilgangi. Takmarkið er, að safna nú þegar svo stórri fjárupphæð að vel nægi til þess aðkoraa upp hæfilega stóru blindraheimili af fullkomnustu gerð, þegar um hægizt með byggingar fram- kvæmdir. Ekki þarf að efa að hið opin- bera, ríki og bær, muni styrkja þetta mjög ríflega, einkum ef hægt er að benda þessum aðil- um á, að framlög borgaranna hafi verið bæði mikil og al- menn. Vér heitum á alla góða menn að bregðast nú fljótt og vel við og tryggja þar með, í eitt skifti ,fyrir öll, öruggan framgang þessa nauðsynjamáls. Á næstunni mUnum við und- irritaðar leita til bæjarbúa um fjárframlög í þessu skyni. Magnús Sch. Thorsteinsson. framkvæmdarstjóri. Tómas Tómasson, f ramkvæmdarst j óri. Þórður Ólafsson, framkvæmdarstjóri. Eggert Kristjánsson, stórkaupmaður. Ólafur H. Jónsson, framkvæmdastjóri, cand. jur. Hallarímur Benediktsson, stórkaupmaður. Þorsteinn Sch. Thorsteinsson, lyfsali. Kristján Einarsson, framkvæmdarstjóri. Bjarni Jónsson, framkvæmdarstjóri. Gunnar Guðjónsson, skipamiðlari. Kátur piltur kominn ut í annað sinn. KÁTUR PILTUR, eftir moriska skáídjöfurinn Björnstjerne Björnson, hefir verið norsku þjóðlífi jafnmikils virði og Círasaf erðin ihans Jón- asar Hallgrímssonar ökkar. Hefiir varkið Jþvií á stutndum meðal íslendinga, verið kallað „norska Grasaferðin." Verkið er innbl.ásið slíkum töfrum,' að það hefir, um langt skeið verið eftirsóttasta við- fahgsefni þeirra, seím' léngst hafa komizt í list Hins talaða orðs, leikara og frægra upples- ara. Jó,n Ólafsson, ritstjóri og skáld, leysti þýðingu verksins af hendi um aldamótin síðustu og er hún svo vel gjörð, að meistaraverk er talið, ófallvalt- ur minniisvarði um snilli þesS ágæta skálds. Um 20 ára skeið hefir .bókin verið ófáanleg og allir þeir, sem áttu, vildu sízt láta frá .sér" fara. En atiú er Kát- u,r piltur að íkoma út á ný, úr forlagi Víkingsútgáftunnar, í hinni gömlu góðu þýðingu. Verkið byrjar, eins ó,g kunnugt er, 'á þessari igiullfögru setningu: „Eyvindur hét hann og 'hann grét, þegar ^hann fæddist." Enginn, sem hlýddi á frú Gerd Grieg segja fram þetta ódauðlega verk, hér í bænum fyrir nokkru, mun gleyma á- hrifunum, þegar frúin hóf framsöguna: Fcsiudag-rir 13-.;.' u<öcinÍ!.c.r:42»:3; H e r m a n n a- nðningar s SDÚKKUR \ „Victory" stafakubbar N og Pusle-spil. Íborðskraut ^ Takmarkaðar birgðir. ^ Komið tímanlega. ) Amatðruerzlnnin Austurstræti 6. S s s s s s s s s ^ s s s s s s V Avarp til f élapa Háls og menniDgar í Ryík og nðgrenni. ISLENZK MENNING, eftir SIG. NORDAL, I. bindi, kemur út laugardaginn 12. des- ember, og er fyrsta bindið af ARFI ÍSLENDINGA, sem full- gert er. Öllum er kunnugt, hver vand- kvæði eru á að f á bækur prent- aðar og bundnar í tæka tíð á þessum dögum og hve gífurlega allur kostnaður hefir aukizt. Fé- laginu er brýn nauðsyn að geta nú fyrir jólin selt í lausasölu þau tiltölulega fáu eintök, sem þegar eru til í bandi. Annars mundi það ekki standast að láta gamla áskrifendur Arfsins og ( gamla félaga Máls og menning- ar fá bókina með þeim vildar- kjörum, sem heitið hefir verið. Félagsstjórnin hefir því neyðzt til að ákveða, að bókin verði ekki afgreidd bundin til félagsmanna fyrir v j ól,; enda verður ekki hægt að afgreiða hana út um land fyrir þann tíma. Félagar geta fengið bók- iria hefta, ef þeir óska þess, eða pantað band. En biðin^ eftir; bundnum eintökum verður, stutt, því unnið verður að bók- bandinu jafnt og þétt. Þá skal athygli félagsmanna vakin á því, að vilji þeir kaupa bókina til gjafa, fá þeir; háha með 15(/r afslætti frá venjulegu lausasöluverði í Bókabúð fé- lagsins, Laugavegi 19. Vér þykjumst þekkja félaga Máls oa m^^inqFar að svö miklf- um drengskap og tryggð við fé* lag það, sem þeir eiga einir Ðg hafa einir eflt til framkvæmda án þess að þiggja nokkurn styrk — að þeir muni skilja þessa ráð- stöfun og una hinni litlu bið án þess að kvarta. . ,1 .¦;.;.. ; I stjórn Máls og menningar, Kristinn E. Andrésson. Ragnar Ólafsson., Si ^hnrladus. Halldór Kiljan Laxness. Sigurður Nordal. jEyvind het hanl og grát da han blev födt ... v og Eyvindur litli og geithafur- inn urðu lífi gæddar verur mieð sorg sína og gleði, eins og við hin manniannía iböjrai. — Svo nærtækt er stundum hið ódauð- lega verk snillingsins. G. S. Ekki neitt, er nýjasta smábarnabókin, sem flýgur út þessa dagana. Falleg. — Ódýr. — Skemmtileg. ^'^¦'^¦•^•'^¦•^¦•^•^¦'^¦•^••^•^¦'^¦•^¦'j:. Elnfr i dagar eftir, svo kemor — LADY HAMILTON ¦'^'^'^'^•^'^•^'^'^•^'^'^'^•^¦•¦'¦'^¦'^¦'^¦'^¦•^'^••^'^••^•'^•'^¦'*r-t*-'^-i<r'^''-ij*-*^-,^,ir-,^-,. ¦•^••^¦'^'^••^¦•^'•^¦•^¦•^¦•^¦•^¦•^•^"^¦'^¦'jrw^-tj^'^M

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.