Alþýðublaðið - 23.12.1942, Blaðsíða 2

Alþýðublaðið - 23.12.1942, Blaðsíða 2
0 t*.*miíi irr-r- .." ¦-'•_¦-.-.-.¦-/-.¦:.. .--.--¦:_____^_i______ >....'.-_¦'; .v- -.' :-¦ ¦-' •¦" ¦-"'-' ms^ ¦ ¦¦,-j:-í*Í-Í>?- ¦¦-*.-:. -¦»:<-* --¦¦---•' ur 23. á ára upp éflnn? . ¦.,. „.¦ 5. ráðherrann: Jöbann Sæmnnds- son tryggingayfir- læknir skipaðor fé lagsmálarððberra. JÓHANN SÆMUNDSSON tryggingayfirlæknir var skipaður félagsmálaráðherra á ríkisráðsfundi kl. 11 íx h. í gær. Er ráðuneyti Björns Þórðarsonar þar með fiall- skipað. Hinn nýi félagsmálaráðherra mun vera yngsti ráðherrann í stjó_ninni og óflokksbundinn í stjórnmálum. Engu að síður er hann þegar þjóðkunnur, ekki aðeins af störfum sínum sem yfirlæknir Jtxjk Tryggingastofnun ríkisins, héldur og af mörgum erindum, sém hann hefir flutt í útvarp- ið um heilbrigðismál og félags mál og ávallt hafa vakið hina mestu athygli. Munu mörgum í f ersku minni erindi þau, sem hann f lutti í út- varpið í haust um mataræði okkar óg slýrtíðina, sem svo mikill styr stóð um vikum saman. » bók eítir Halldór Siljan Laxness. IGÆR Jcom á bókama-kað- iim mý bók eftir Halldór Kiljan Laxness, safn ritgerða s_xt ýmisleg efni: bókmenntir og listir, stjórnmiál og þjóðfélags- anál. Kennir þar margpra grasa, eins og vant er um rátyerk skáldsins. ^Þetta rftgerðasafn heitir „Vettvangur dagsins" og er 494 blaðsíður og myndarlegt að öll- bjb f_ ágangi. á einu ári? Viðskllaaður íhaldslns ¥lð QármAUn Hvaða fé hefir ríkissjóður að standast útgjöld af væiit- anlegum dýrtiðarráðstofunum. — ?----------------- Fyrirsgmrn Maralds fxuðmundS'-' sonar, er stjérnln gast ekkl svaraö VIÐ UMRÆÐURNÁÉ Á' ALÞINGI um dýrtíðarlög nýju ríkisstjórnarinnar á laugardaginn, bar Haraldur Guð- mundsson fram fyrirspurn í efri deild þess efnis, hvernig ríkissjóður væri undir það búinn, að mæta útgjöldum af dýrtíðarráðstöfunum. V, Kom Haraldur í því sambandi með þær stórathygl- isverðu upplýsingair, áð talið væri, að útgjöld ríkissjóðs til uppbótar á útfluttar landbúnaðarafurðir mundu nema allt að 25 milljónum króna aðeinsf á árinu 1942. Og er þá lítt sjáánlegt, hvaða fé ríkissjóður getur haft til dýrtíðarráðstafana, með því að ekki mun láta fjarri, að með slíkum útgjöldum til uppfoótar á útfluttar landbúnaðarafurðir ofan á öll önhur útgjöld og skuld- bindingar sé nokkurn veginn étinn upp hinn mikli tekjuafgangur ríkissjóðs síðustu tvö árin. Er þá svo komið, að sannarlega virðist vera orðið lítið úr þeim stóryrðum Ólafs Thors f yrir kosningarnar í sumar, að hanri ætlaði að skila 40 milljóna tekjuafgangi fyrir árin 1941 og 1942, og fer ekki hjá því, að alvarleg rannsókn verði að fara fram á því hið allra bráðasta, hvernig fjárhagur ríkissjóðs yfirleitt er. Fyrirspurn Haralds Gnðmundssonar. Við umræðurnar benti Har- aldur Guðmundsson á þá mjklu hættu, sem stafaði af því, ef ekki yrði beitt fullkominni festu og öryggi við fram- kvæmd laganna. Ef vorur verða seldar hærra verði en lögin leyfa, en vísitalan miðast við hið lögboðna verð, er það sama og að fálsa vísitöluna og að hafa af launafólki réttmæta hækkun verðlagsuppbótar. „Lögin eru í sjálfu sér ekki Laugaraesskirkja er nfi að mestn fullgerl að utan. - — . * —• En ekki verðnr hægt að taka hana til notkunar fyr én næsta haust. LAUGARNESSKIRKJA er nú komin undir þak, og var tíðindamönnum blaða og útvarps boðið að líta á faúsið í gær. Enn er auðvitáð mörgu hálflokið, þvi að ékki er gert ráð fyrir, að kirkjan vérði fullbuin til notkunar fyrr en næsta haust, ef vel gengur; En þó er það þegar auðséð, að þetta yerður hið veglegasta guðshús. Kirkjan er 25 m. á lengd, en 11 __. á breidd. Hæð á mæni er 10 m., hæð turhs 20 m. og kemur þar á ofan 5 m. hár kross. i Þegar komið er inn um aðal- dyrnar eru hliðarherbergi til beggja handa og verða þar fata geymslur og snyrtiherbergi handa söfnuðinum. Þar er líka gengið niður í kjallara, þar sem verður líkhús. Ennfremur er þár salur fyrir vélar þær, sem dæla heitu lofti um alla kirkj- una, en hún verður hituð upp á þann hátt. Sjálfur aðalsalurinn verður mjög vistlegur og hátt er þar til lofts. Meðfram báðum hlið- um éru gangar, sem aðskildir Frh. á 7. síðu. mikils virði," sagði Haraldur, „allt veltur á framkvæmd þeirra. Fari hún vel og röggsam- lega úr hendi, þannig að engar hækkanir verði, gef st tími til að snúa sér að því að gera raun- verulegar dýrtíðarráðstafanir. En þær verða ekki gerðar án fórna, ekki án fjárframlaga af fé ríkissjóðs. Og hvernig er rík- issjóður við því búinn að leggja fram fé til dýrtíðarráðstafana? Hve mikið fé hefir hann hand- bært, og hversu miklar skuld- bindingar hvíla á honum nú þegar?" í þessu sambandi kvaðst H. G. vilja benda ríkisstjórninni á þingsályktun, sem samþykkt var á sumarþinginu um verð- uppbætur á útfluttar landbún- aðarafurðir: kjót, ull og gærur. Benti H. G. á, að samkvæmt þingsályktuninni bæri ríkis- sjóði að greiða verðuppbætur á ull og gærur framleiddar á yfir- standandi ári svo háar, að fram- leiðendur fái ekki lægra verð hlutfallslega fyrir þessar afurð- ir en þeir fengu fyrir þær árið 1940 (að meðtalinnj Bretaupp- bótinni), miðað við verðlags- vísitölu beggja áranna og að viðbættri uppbót, sem svarar til grunnkaupshækkunar hjá láuna fólki á árinu 1942. Kvaðst H. G. háfa heyrt, að ýmsir héldu því fram, að sam- kyæmt henni bæri ríkissjóði að tryggja bændum kr. 17,50:— 18,00 fyrir hvert kíló af ull og milli 7,50 og 8,00 krónur fyrir hvert kíló af gærum, en það . myndi vera nálægt 12 krónum* hærra fyrir ullarkílóið og 4—5 krónum hærra fyrir gærukílóið en þessar vörur seldust fyrir ár- ið.1940. Miðað við meðalfram- leiðslu gæti þéssi verðmunur numið 14—15 millj. króna aðeins á ull og gærur ársins 1942. Væri þá ótalin ullin frá 1941, og énn fremur allt út- flutningskjöt ársins 1942, sem ýmsir áætluðu að myndi þurfa að bæta upp með állt að 10 millj. króna samkvæmt sömu þingsályktun, ef setu- liðið ekki eykur kjötkaup mjög verulega frá þvi, sem nú er. Spurðist H. G. fyrir um, hvort ríkisstjórnin hefði" gert nokkrar áætlahir u'm', hve miklu ætla mætti að þessar skuldbind- ingar ríkissjóðs myndu nema, og hvernig hún hefði hugsað sér að mæta þeim. Tölur þær, sem hann hefði nefnt, gæti hann ekki fullyrt að gæfu rétta mynd af ástandinu, en svo mik- ið væri víst að hér væri um geysiháar upphæðir að ræða. Fjármálaráðherra kvaðst eigi viðbúinn að svara fyrirspurn H. G. að svo stöddu. Kvaðst mundu kynna sér. málið. fefrirbjálplntii bifi fearlzí 4É tjálpðrbeitalr. I.Si wjl TAKiF&EMÍ VEHÍAB- VJ HJÁ1_PARXNNAB stendur¦¦ nú «em hæst, og hafa henni bw~. izt um f jögur hundruð og f imm- ; tíu hjálparbeiðnir, og hefir hÚE örðið að simia þeim f lestum _S» öllum. I dag klukkan 12,55 verðnr útvarpið helgað þessari starí- \ semi stundarkorn og flytur þá Guðbrandur prófessor JónssoK erindi á vegum Vetrarhjálpar- innar. StofnfQDdnr laiip- plnis Landsbank- m% i gðsr. Q TOFNFUNDUE Kaupþingp , Landsbankans var haldinn í af greiðslusal bankans í gær kl. 5 síðd. Voru þar viðstaddir f jármálaráðherra , og atvinnu- málaráðherra,' bankastjórar Frh. á 7. síöu. lithofundur oregss Fríðrik Ásmundsson Brekkan: „Níu systuru, sem komu út í gær. ur GÆR kom á bókamark- aðinn bókin „Níu syst- ý, safn smásagna eftir Friðrik Ásmundsson Brekk- an — og gaf hann Noregs- söfhuninni handritið að bók- inni. Er þetta mjög höfðing- leg gjöf — og sú stærsta, sein Noregssöfnuninn; hefir bor- izt frá nokkrum éinstaklingi. Það eru nú liðin möxg ár síð- an síðasta sikáldveorkið kom út frá þessum vinsæla rithöfundi. Kom Iþað út 1929. Síðan hefir ¦hann unniið þreytandi s*örf við kennslu og iþvi ekki getað ein- 'beitt sér við rithöfundarstöríin, eri þessar smésögur hans hafa orðiið til á hinum fáu frjálsu stundum hans. „Sögur þessar eru allar skemmtilegar," sagði bókafróð- ur maður í gær við þann, sem iþetta ritar — „og sumar eru af- búrða vel skrif aðar. Það er langt síðan ég befi ilesið bók af jafn- mikilli ónægju." Um þessa veglegu gjöf sína til Noregssöfnunaninnar sagði F. Á. B. í gærkveldi: „Ég hefði bvo feginn viljað gefa stærri gjöf og veglegri til hjiálpar og stuðnings vinum vor- -um og frændum, er iþjást undir oká og harðsitjórn. Ég hefi átt 'marga noTska vini, og ég dáist að Norðmönnum og Noregi. í iþeim ógnum, sem dunið hafa yíir .þessa fræn^ur okkar, hefi ég fengið staðfestingu á sjkoð- unum miínum og trú á þreki þeirra, hetjuskap og menningu. Hér er öndvegisþjóð að berjast — öll jþjóðin er einn her, hver maður herforingi óg hermaður hver kona og páitur, hvert bam. ~ 'Það er ibróðurleg — siðf erði- Jeg elky_ia oikkar íslendinga að gera allt sem 'við megnujm til stuðnin^ og hjálpar þessuxn stríðandi hetjum." ALþýðublaðið vill taka undix þessi orð. Það er skylda okkar» Margtir hafa iagt fram sinn skerf til stuðnings Norðmönn- um, en fleári eiga eftir að ger» jþað. Kaupum góða og 'skemmti- lega bók — og styðjum jafn- framt hina stríðandi Norðm^nn,. sem nú 'berjast einnig fyrir framtíð okkar íslendiinga! fil anslýsend Allar auglýsingar í blaðið^ Sá morgun, síðasta blaðið fyrirV bjól, verða að vera komnar tiÚ rafgreiðslu blaðsins fyrir kl. 7c \í kvöld. V Hjónaband. Á aðfangadag verða gefin sam- an í hjónaband af lögmanni ung- . frú Auðtajörg Ingimarsdóttir óg Ingibtí;rgur Kristjánsson. Heimili' ungu hjónanna verður að Laugar- . ási. Sundfélagið Ægir hélt aðalfund sinn fyrir nokkr- um dögum. í stjórn félagsins vom kosnir: Þórður Guðmundsson form., Jón Ingimarsson, Magnús B. Pálsson, Hjörtur Sigurðsson, fyrir í stjórninni voru Jón D. Jónsson, Theodór Guðmundssón, Ingiberg- ur. Sveinsson, Úlfar Þórðarsoii læknir og Ingi Sveinsson, báðust undan endurkosningu vegna ann- ríkis. Kennari félagsins verður sá sami, eins og síðastliðið ár, Jón Eh Jóngon.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.