Alþýðublaðið - 30.05.1946, Blaðsíða 7

Alþýðublaðið - 30.05.1946, Blaðsíða 7
Fimmtudagur, 30. maí 1946. ALÞVÐUBLAÐIÐ aossnin ' Nætnirrilárikwir er í Lælkrnavarð- sixx&iinrná1, símá' 5030. \ Næturrvlarður er í Reyfkjavíkur- aþótieki. \ Heigida^læknir er Friiðrik Ein arpssan, Efstasurnidi 55, sími 6565. Næturakstur arnrnast Hxeyfiflil, fiírmi 1633. ÚTVARPIÐ: (UrppstAgrriitagardaguir). 8,30'—8,45 Morgtunútvarp. 11,00 MorgiœLtónileilkar (plöíur): a) Komsert fytrir þrjú píainió eftir Bach. b) Cellolkionsert í D-dúr eftir Tarrrtiná. c) Klari- nett-konsert í A-dúr eftir j Mozarrrfc. 1Í2,,10—13,15 Hádegisútvarp. 14,00 Messa í Fríkinkjuniná' (séra Ámi Sigrurðsscmj. 1&,15>—16,30 MiSdegistónileikar (plötur): a) Nelsan Eddy synigur. b) 115,50 Wandreer Paintaisie eftir Schuibert. - c) 16.15 Tilbrigði eftir Arenisiky. 19,25 Dansar eftir Grieg (plötur). 19,35 Lesi'n dagskrá næstu vifctf. "20,00 Fréttir. 20,20 ÚtvarpstóljónTisveitiin (Þórar- iran Guðmrurndssom stjómar): a) Miniature suite eftir Erric Goat'es. b) Sehaatzwalzer eft ir Johanni Strauss. 20.50' Dagskrá fcvenna (Kvenrétt- indaf élag Xslands): Erindi: vTillögur kvenna' í stjórnar- skrárrmáiirnu (fr,ú Auðurr Auðurns cand jruriis). 21,15 Tónileiikar: Wanda Land- owska 'leikur íög eftir Coup- erin (pjötur). 21,25 Frá útlönduni (Gísli Ás- ; mundsson). 2Í,45 Frgir ðöngmienn^ (plötrur). 22,00 Fréttir. 22,30 Dágskrárlok. Á MORGUN: . ÚTVARPIÐ': 8,30'—8,45 Morgunútvarp. 12,10—-18,115 Bádegiisútva'rp. 15,30—16,00 Miðdiegisútvarp. igj,25 Harmoniikuiiög (plöítur). 20,00 Fréttir. 20,30 Útvarpssagan: „PMagríms- ' j ferðl ÖI Beethoverns" eftár 1 Riohard Waigner (Edmjar Jómis son magister). 21,00' TJtvarpstriíóið: Einleiikiur og I tríó. , 21'. 15 Erindi: Fruonregl'ur forust- i' itmnar (Grétar Félls rithöf- % urndur). 21,35 Maí-söngvar (plötrur). 22,00 Fréttir. 22v05 Symfóníutónleiikiar (plötur). 23,00 Dagskrárldk. Næturakist'Ur , anrnrast Hreyfillll, simi 1633. Frh. af 2. síðu ist biskúpinri, herra Sigúrgeir Sigurðsson, látinna sjómanna, og verður lagður samtírnis blóm svéigur á leiði' óþekkta sjó- mannsins í Fossvogskirkjugarði. Síðan verður þögn í eina mín- útu, en að henni lokinni leikur lúðrasveitan „Alfaðir ræður." Að því búnu eða kl. 2,20 hefj ast ávörp. Þes^ir menn tala: Emil Jónsson, siglingamálaráð- herra, Halldór Þonsteinsson,' fulltrúi útgerðarmanna og Sveinn Jónsson, fiulltrúi sjó manna. A milli ávarpanna leik- ur verða öll^ hátíðahöld Sjó- að endingu „íslands Hna'fnistu- menn." Verður hátíðahöldunum við Austurvöll útvarpað og ennf rem ur verða Öll hátíðahöld sjó- mannadagsins, bæði á laugar- dag og sunnudag, kvikmynd- uð. , Undanfarna tvo sjómanna- daga hafa hátíðahöld sjómanna verið kvikmynduð hér í bænum og er það mjög merk mynd. Nú hyggst sjómannadagsráð að bæta enn við þessa kvikmynd, og mun Óskar Gíslason ljós- myndari taka myndina að þessu sinni. Á sunnudagskvöldið verða sjómannahóf bæði að Hótel Borg og í SjáiKstæðishúsinu, og einnig munu verða dansleik ir á vegum Sjómamiadagsins í flestum öðrum samkomuhúsum bæi'arins. j Utvarpað ^erður frá hófinu bæði á Borgrinni og í Sjálfstæð ishúsinu, og. verður dagskrá útvafrpsins 'því helguð Sjómanna deginum að mestu leyti á sunnu dagdnn. Eftir að útvarpi lýkur frá hófinu, mun danshljómsveit Bjarna Böðvarssonar leSka sjó- mannalög úr útvarpssal og dans lög verða leikin í útvarpið til kl. 2 eftir miðnætti. Vérður dagskrá samkomanna að Hótel Borg og í Sjálfstæðis- 'húsinu birt hér í blaðinu fyrir helgina. Dvalarjieimilið. Eins og áður er getið rennur allur ágóðinn af Sjómannadeg- i'num til dvalarheimilis aldr- aðra sjómanna, að iindantékn- um tekjum þeim, sem verða, af veðbankastarfseminni ,í, sam- bandi við kappróðuninn, en þær renna til sjóminjasafnsins. Undirbúningi dvalarheimil- iáins er nú svo langt komið að verið er að ganga frá tilboði um hugmyndasamkeppni um teikn- ingu þess. Þrenn verðláun verða veitt fyrir beztu hugmyndirn- ar, og verður dómnefnd um teiknlingarnar tilnefnd á næst- uhni. Það er eindregin ósk sjó- mannasamtakanna að fá lóð undir dvalarheimilið inni í Laugarnesi og verða tiiiboðin ,miðuð við þann stað. Gert er ráð fyrir að dvalarheimilið verði eitt höfuðbýli, sambæri- legt því bezta, sem tiil þekkist í þessari grein erlendis, búið öllum þeim þægindum, sem nauðsynleg eru talin í slíkri stofnun. Hins vegar verður þátt takendum gefnar mjög frjáls- ar hendur í hugmyndasamkeppn innli. Þá er ákveðið að dvalar- heimilið rúmi 120 vistmenn, og í því verði 60 einstaklings- og 40 tvímenningsherbergi. Loks ér ráðgert að byggt verði sér- stakt útihús, eða verbúð niður undir sjónum, þar sem rúmist vi'nnustofur fyrir þá vistmenn, sem færir eru um eða vilja stunda einhverja vinnu á heim- ilinu. Mibi'l áherzla verður og lögð á að skiipulagt verði, sem hagkvæmast og fegurst umhverf i á lóð þeirri, sem heim ilinu verður valin. Hefur nú aflazt rúm milljón, sem til er í handbæru fé til byggingarinnar, — um 800 þús. krónur, sem boifezt hafa í bein um gjöfum og rúmar 200 þús- und krónur, sem eru tekjur af Sjómannadeginum undanfarin ár. Kvað Henrý Hálfdánarson, iþað vera takmark Sjómanna- dagsráðs, að á 10. sjómarmadeg- inum, sem er á næsta ári verði þessu máli svo langt komið, að búið Verði að ákveða teikningu og fyrirkomulag byggingariinn- ar, svo unnt vérði að hefjast handa um framkvæmdir. teo- ob telpi- regnkipnr (Peastic) Nýkomnar. , H.TOFT Skólavörðust. 5. Sími 1035. Sýningu Lifhoprenls lýkur í kvold. GOTT ÚR ER GÓÐ EIGN 0u0L Gíslason ^RSSOÐVB LAVGAV. 91 Jarðarför M lngibfargar Rögnváldsdóttur, Kárastíg 5, fer fram frá Dómkirkjimni laugardaginn 1. júní og h'efst með húskveðju að heimili himiar látnu fcl. 1 e.h. Vandamenn. Nokkrir unypiónar geta komizt að á Hótel Borg. Yfirþjónninn. ' IDAG er síðasti dagur sýningar Lithoprents í Listamannaskál- anum og hefur sýningin þá staðið yfdir í 10 daga. Á sýning- unnji hafa 40 myndir selzt og rúmlega 600 manns hef ir sótt sýn- inguna. Myndin hér að ofan er ein af 20 skopteiknd'ngum Jóhanns Bernhards semfHann sýnir í Iistamannaskálanum. láttuvélar Nokkur stykki af nrjög vönduðum garð- sláttuvélum nýkomnar. 'Vélarnar safna saman heyinu um teið og þær síá, auk þess, sem þær valta völlinn. SPOB Ajusturstræti 4. Sími 6538. Reiðhjél. Ensku karlmannareiðhjól- ín eru komin. Lægri gerðin. Sérlega vönduð og falleg, tneð fótbremsum. Verksmiðjan FÁFNIR, Sími' 2631. Laugavegi 17 B. Eimskipafélag Islands E.s. „Lublin" fer héðan laugardaginn 1. júní tii HULL, og hleður þar 10.— 15. júní. H.f. Eimskipafélag íslands. S **. i 9*í\Mjr€Z m SSÐ RIMLI.SE.I.MLS" Samkvæmt tilkynningu í dag tíi útvarps og blaða mun Esja að forfallalausu fara 3 ferð ir til Kaupmannahafnar í sum- ar. 1. ferð: Frá Reykjavík 26. júní Frá Kaupmannahöfn 4. júlí. / 2. ferð: Frá Reykjavík 24. júlí. Frá Kaupmannahöfn 1. ágúst 3. ferð: Frá Reykjavík 17. ágúst , Frá Kaupmannahöfn 25. ág. Byrjað að veita farpöntun- um móttöku næstkomandi föstu dag. Áætlun um strandferðir Esju og Súðarinnar fram til næst- komandi áramóta er í prentun., „Fagranes" Vörumóttaka til Súgandafjarð- ar, Bolungarvikur, Súðavíkur og ísafjarðar árdegis á morgun. ÞINGSTÚKA REYKJAVlKUR Fundur annað kvöld kl. 8,30 að Frikirkjuvegi 11. DAGSKRÁ: Stigveiting. Kosning fulltrúa til Stórstúkunnar. Erindi frá þjóðhátiðarnefnd. Húsreikn- ingarnir. Önnur mál. Þingtemplar. FERÐAFÉLAG ÍSLANDS ráðgerir að fara gönguför um Heiðmörk næstkom. sunnudag. Lagt af stað kl.' 10 árdegis frá Austurvelli. Ekið að Silunga- polli en gengið þaðan um Mörk- ina. Búrfellsgjá skpðuð. Gengið ítil Vífilsstaða eða til Hafnar- f jarðar. Fólk hafi með sér nesti. Farmiðar seldir hjá Kr. Ö. Skag f jörð til kl. 12 á laugardag. ÍÞRÓTTARÁÐ REYKJAVÍK- UR. Dómaranámskeiðið hefst á föstudaginn.kl. 8Y2 í Háskól- anum. Þeir, sem ekki hafa látið skrá sig, en hafa hugsað sér að vera með, geta látið skrá sig pm. Hafið likreglurnar með. f

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.