Alþýðublaðið - 07.12.1946, Blaðsíða 8

Alþýðublaðið - 07.12.1946, Blaðsíða 8
* Ve&urhorfur í Reykjavík: AIIhvassÉ suffvestan. ÉI öðru- hvoru. 3 Laugardagur, 7. des. 1946. OtvarpiS 20.45 Leikrit: „Rauða þyrnigerðiS" íftir Leck Fisch- er. (Leikstjóri Haraldur *Vjörns ton). Fyrsti skemmtifundur F. U. J. á vetrinum. FÉLAG UNGRA JAFNAÐ- ARMANNA heldur fyrsta skemmtifund sinn, á iþessum vetri næst komandi sunnu- dagskvöld í Breiðfirðingabúð klukkan 9. . Hefst skemmtifundurinn með því, a'ö spiluð verður fé- lagsvist, en hún tíðkast nú rajög í ýmsum félögum og þykir hin bezta skemmtun, Um klukkan 11 verður flutt stutt ræða, en síðan verður stigíím dans til klukkan 2 um nóttina. Er þess vænzt, að F. U. J.- félagar fjölmenni á þ^sa fyrstu skemmtun vetrarins, K og jafnframt skaí það tekið fram, að allt Alþýðuflokks- fólk er velkomið Aðgöngumiðar að skemmt. uninni verða seldir í skrif- stofu félagsins milli klukkan 1 og 6 á sunnudaginn og kosta aðeins 12 kró^r. Enn fremur er hægt að panta að- göngumiða í síma 5020. runarúslirnar á Akranesi Tillaga frá Jóhanni Hablein >æ]anl|órn Myndin sýnir rústir gamla barnaskólahússins á Akranesi, sem brann á miðvikudaginn. Eftir stendur aðeins annar gaflinn og útveggirnir, sem vom úr steini. Þpkf blað þakkar hjálp frá islandl. í BLAÐINU íLubecker Freie Presse, sem gef ið er út á Liibeck, birtist þ. 19. nóv. 'S. 1. grein um hirta viðtæku hjálparstarfsemi, sem Rauði kross fslands hefur haft með höndum i Þýzkaíandi og víð- ar í Mið-Evrópu. í greininni er sagt all-itar- ilega frá fslandi, islenzkum atvinnuháttum og menning- arlífi og farið hinum mestu þakklætis- og yiðurkenning- arorðum um hina miklu hálp, sem Rauði kross ís- lands hefur nú þegar veitt Þýzkalandi með höfðingleg- um lýsisgjöfum til van- nærðra og sjiúkra þýzkra foarna og annarri hjálp til bágstaddra þar í landi. 8 leikvellir í byggingu í Reykjavík og jafnmargir fyrirhugaðir. ----------------r—+--------------_---- Mitfjón krónum varið tifl íeikvaíla og skemmtigarða í bænum til októberloka. ¦-------------------?—---------------- UPPLÝST var á bæjarstjórnarfundi í fyrradag, að um þessar mundk væri unnið að því að byggja átta nýja barna leikvelli í Reykjavík, en að endurbótum á fjórum, en barnaleikvellir, sem fyrirhugað er að byggja, eru átta tals- ins. Kostnaður við nýbyggingu barnaleikvalla nam í nóv- emberlok 257 000 krónum, en til viðhalds og endurbóta 93 000 krónum. Hins vegar nam kostnaður við nýbygging- ar, viðhald og gæzlu leikvalla og skemmtigarða í október- lok 1 024 000 krónum, en til þessara framkvæmda voru áætlaðar í f járhagsáætlun 700 000 krónur. 6 ára piíter steiur vm 3000 krónum úr 8 íbúðum. Hver vill fara á verk- fræSfláskólðRH í Þrándlieimi næsía haust? SAMKVÆMT tilbcði verk fræðiháskólans i Trondheim (Ncrges Tekniske Högskole) getur einn íslenzkur stúdent fengið þar inngöngu haustið 1947 samkvæmt tillögum menntamálaráðuneytis Is- • Jands. Stúdentum, sem óska að koma til greina við veitingu námsvistar þessarar, ber að senda umsóknir sinar til Upplýsingaskrifstofu stú- denta. Grundarstíg 2 A, Reykjavík, fyrir 15. jan. n. k. Hinir nýbyggðU barnaleik- vellir eru þessir: Við Fálka- götu hefur verið fullgerður á árinu nýr völlur, malarbor- inn, með grasi i kring, en á- fastur honum er boltavölíur fyrir unglinga, Vesturvöllur við Framnesveg, sem hefur verið þakhm að nokkru, svo að bann megi nota, á meðan unnið er að þvi að fullgera völlinn ,en þvi verki hefur nokkuð miðáð áfram á árinu, Við Háteigsveg hefur verið gerður nýr völlur, sem er vel á veg kominn, malarbor- inn með grasflötum umhverf is. Við Rauðarárstio hefur j verið gerður nýr völlur, mal- | arborinn. Við Sunnutoro i j Langholti hefur verið gerður inýr grasvÖUur. Við Kambs- i veg i Kleppsholti hef ur einn- ! ig verið gerður nýr grasvöll- ur, og unníð hefur verið að framræslu i H'ljómskálagarð- I inum sunnanverðum, en þar, við Njarðargötu, h.efur ver- j ið gert ráð fyrir barnaleik- | velli. Unnið hefur verið að end- urbótum á Verkamannabú- staðavellinum við Hringbraut og Bræðraborgarstíg, Freyju- götuvellinum, Njálsgötuvell- inum og Grettisgötuvellinum. Hinir fyrirhuguðu barna- |leikvellir verða byggðir við 'Faxaskjól, við Reynimel norðanverðanj við Ránar- götu, við Hólavallagötu, við Vitatorg^ við Barónsstig, við Eskihlíð, tveir vellir, og við StakkahMð. Leikvellir hafa ekki ennþá verið staðsettir i Lauganes- hverfinu, en þar eru margir staðir, sem til greina koma, og hefur ekki verið ráðstafað til annarra nota. Sarna máli gegnir um Langholtshverfið og Hlíðahverfið. Á báðum stöðunum er völ á hæfilegum lóðum fýrir barnaleikvelli, auk þeirra, sem fyrr eru taldir. Kvikmyndin Jeykja vík vorra daga" sýndeftiráramóf. ÓSKAR GÍSLASON ljós- myndari hefur nú lokið við að ganga frá kvikmyndinni, „Reykfavjk vorra daga", og var í ráði að hún yrði sýnd opinberlega hér í bænum i þessum mánuði. en úr þvi getur ekki orðið vegna veik- inda Óskars. Hefur Óskar Gíslason beð- ið blaðið að; geta þess, að myndin muni því ekki verða sýnd fyrr en eftir áramótin. Samherjar hans óíu sára önn fyrir þenn- an málsvara bæjarstjórnarmeirihSutans -—.......------. t »-----—----:---------- SÁ ATBURÐUR gerðist á fundi bæjarstjórnar Reykja- víkur í fyrradag, að. dagskrártillaga frá Jóhanni Hafstein, einum af'bæjarfulltrúum Sjálfsíæðisflokksins, fékk ekkí stuðning,- þar eð^fóhann greiddi henni. einn atkvæði; f jórir bæjarfulltrúar kóhúnúnista greiddu. atkvæði gegn henni, en aðrir bæjarfulltrúar sátu hjá við atkvæðagreiðsluna. Dagskrártillaga Jóhanns * Hafsteins var við tillögu Katrínar Pálsdóttur.um fjölg- un leikvalla í bænum, en til- laga þessi var borin fram á næst síðasta bæjarstjórnar- fundi og vísað til bæjarráðs, en ákveðið að hafa um málið tvær umræður í bæjarstjórn. Kom í ljós á bæjarstjórnar- fundinum í fyrradag, að þess ar tillögur Katrínar ganga um sum atriði skemur en þær íramkvæmdir á þessu sviði, sem verið er að vinna , að í bænúm um þessar mund- ir, óg taldi einn ræðumaður á bæjarstjórnarfundinum, að þetta myndi stafá af því, að Katrín Pálsdóttir hefði dval- izt of lengi erlendis i sumar og haust og ekki átt þess kost, að fylgjast með þessum framkvæmdum sem skyldi! Jóhann gerði grein fyrir afstöðu sinni til málsins, sem var í meira lagi einkennileg, en þó kastaði fyrst tólfunum, þegar hann las upp dagskrár- tillögu sína, sem var þannig úr garði gerð að hu^sun og orðfæri, að enginn af sam- herjum hans í bæjarstjórn- inni fékk sig til þess að greiða henni atkvæði. Reyndi forseti bæjarstjórnar, Gíá§- mundur Asbjörnsson, að bjarga Jóhanni út úr ógöng- unum með því að úrskurða, að fyrst kæmi til atkvæða tií laga um að fresta málinu, en hún var felld með jöfnum atkvæðum, og kom þá dag- skrártiliaga Jóhanns til at- kvæða, en úrslit hennar urðu þau, að Jóhann greiddi henni einn atkvæði, fjórir bæjar- fulltrúar kommúnista greiddu atkvæði gegn henni, en aðrir bæjarfulltrúar sátu hjá við atkvæðagreiðsluna. Varð Jóhann sneyptur við þessi úrslit og duldist ekki, að samherjar hans ólu sára önn fyrir hann. Þessi atburður mun sér í lagi vekja atbygli vegna þess, að Jóhann Hafstein mun líta á sig sem málsvara bæjar- stjiórnarmeirihlutans i fjar- veru Bjarna Benediktssonar borgarstióra. Hefur hann lát- ið mjög á sér bera í umræðum og mun líta stórt á sig og hlutverk sitt, jafnvel yenju fremur. En það er að sjálf- sögðu í meira lagi hjákátlegt, að tillaga, sem borin er fram af málsvara meirihlutans, fái ekki stuðning á bæjarstjórn- arfundi. NÝLEGA hefur rannsókn- arlögreglan upplýst peninga þjófnaði í átta íbúðum hér í bænum og er 16 ára pilt- Ur valdur að þeim öllum. Hefur hann stolið nálega 3000 krónum í þessum íbúð- um samtsls,... Nokkuð hefur borið á því að undanförnu að brotizt væri inn í ibúðir fólks, þeg- ar það er ekki heima, og í flestum ti'lfellum hefur fólk- ið annað hvort gengið frá i- búðunum opnijm, eða skilið lyklana eftir á svo ótrygg- um stöðum^ að auðvelt hef- ur verið að finna þá. Félag vefnaSarvöru- kaupmanna stendur ekki aS stofnun Inn flulningssambands vefnaðarvörukaup manna. Frá Félagi vefnaðarvöru kauþmanna hefur blað- inu borizt eftirfarandi yfirlýsing: VEGNA GREINARINN- AR „Vefnaðarvörukaupmenn stofna með sér inn'flutnings- samband", er birtist í Al-¦". þýðublaðinu í gær viljum vér biðja yður að birta eftir- farandi athugasemd i blaði yðar; „Vegna ummæla í Alþýðu blaðinu i gær um, stofnun innflutningssambands vefn- aðarvörukaupmanna, vill stjórn félagsins taka fram, að máii þessu hefur aldrei ver- ið hreyft á fundum félags- ins og stendur félagið þvi ekki að stofnun nefnds inn- flutningssambands." Virðingarfyllst, f. h. Félags vefnaðarvöru- kaupmanna Árni Árnason. Jón Helgason,

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.