Alþýðublaðið - 20.03.1949, Blaðsíða 4

Alþýðublaðið - 20.03.1949, Blaðsíða 4
ALÞÝÐUBliAPIP Sunnudagur 20* marz; 1949. Útgefandi: Alþýðuflokkurinn. Ritstjóri: Stefán Pjetursson. Fréttastjóri: Benedikt Gröndal. Þingfréttir: Helgi Sæmundsson. Ritstjórnarsímar: 4901, 4902. Auglýsingar: Emilía Möller. AuglýsÍRgasími: 4906. Afgreiðslusími: 4900. Aðsetur: Alþýðuhúsið. Alþýðuprentsmiðjan h.f. oovun enn um o- fyrirsjáanlegan líma URSLIT 'alls'herjairatkvæða- greiðslunnar im miðlunartil- lögu sáttawefndar í togara- dei'lunni urðu á þá lund, að báðir deiluaðilar vísuðu henni á bug mieð aniklum atkvæða- mun. Er því ekki annað sýnna en dellan muni balda áfram um ófyirirsjáanlsgan tíma. Það er sannarlieg'a ömurlieg staðreynd, að hin nýju og stór- virku atvinnutæki isfculi vera ónotiuð á þeim itíma, þegar brýna nauðsyn ber til þess, áð þjóðin einbeiti sér að fram- leiöslustörfuinum og öflun er- lends igjaldeyris. Sjávarútveg- urinm hefur um hríð verið grundvallaratvinnuvegur I's- lendinga, en þó aldrei í jafn- rífcum mæ'li og einmitt nú. Þjóðin öll stendur andspænis váfegri hætitu, ef togaratflot- inn á að liggja bundinn í höfn. Afileiðingini verður sú, að gj aldeyristekj urnar bregðast og ekfci verður hægt að flytjá inn í landið þær nauðsynja- vörur, sem þjóðdn getur ekki án verið. Sannaílega var við öðru búizt, þegar ráðizt var í að kaupa nýju togarana, en að til íslíkra vandræða myndi draga í nóinni framtíð. Tog- araflotanum var ætlað annað blutverik en iliggja bundinn við hafnarbakkana á sama tíma og ísfenzfcar sjávarafurðir seiljast á onun hserra verði er- Iendis en nokkru sinni fyrr. Hér er um iað íræða einhverja átafcanlieigiusta öfugþróun í síðari ára sögu íslendinga. MálamiðlunartiMiaga sátta- nefndacrinnar hefur ilítið verið rædd opinberlega, nema hvað m'álgagn Kommúnistaflofcfcsins gerði hana að æsimgamá'li. Hér miuni hún heldur ekki rædd svo að neiniU' niemi, enda er hún< úr sögunni sem grund- vöMur að hugsanlegri sætt með deiluaðiluirn, og enginn veit, hvað við muni taka. En það, að hvorugur deiluaðil- anna gat fallizt á málamiðl- unaritililiöguna, sýnir hvað gleggst, að ekki muni ganga greiðlega 'að ná Bamkomulagi. Það er óveifengjaníegt, að máliamiðiunartMilagani fól í sér nokkra rýmkun á ilaunafcjör- um togaraháseta, sem fiam- kvæmt henni myndu með meðailafla hafa borið úr být- um 'áKitefcjiur á borð við þá embættismienn ríkisins í landi, sesm hæst eru iliaiumaðir. Hinu er aftur á móti ekfci að neita, að 'á miðluiniarti'Högunni voru ýmsiragnúar, Qem fcomu ilila við sjómenn, en stafa frá út- gerðarmönnum og furðulteigt verður að teliast, að þeir Úrsliíin lcomu ekki á óvarí. — Furðuleg stað- hæfing, sem varpar ljósi inn í dimmt hugskot. — Leikrit og og leikfélög. LEIKFÉLAG REYKJAVÍKUR symr STÖÐVUN TOGARANNA er er alvarlegasta áfallið, sem ís-j lenzka þjóðin hefur orðið fyrir í mörg ár, og þjóðin í heild mun ekki bíða þessa áfalls bsetur um langt skeið. Fólkið verður að neita sér um ýmsar nauðsynj ar, vegna þess, minna verður keypt til landsins og minna verður byggt. títgerðarmenn munu komast að raun um það, að þeim blæðir vegna þessarar stöðvunar og . sjómennirnir munu komast að raun um það, að þeim mun blæða fyrir þeíta. ÞANNIG ER togaraútgerðin líftaug íslenzku þjóðarinnar. Það var vitað, um líkt leyti og allsherjaratkvseðagreiðslan var að hefjast meðal sjómanna, að tillagan mundi verða felld, svo slæmt var hljóðið í sjó mönnum út af miðlunartillög unni og virtust þó flestir einkis óska frekar en að deilan yrði leyst hið fyrsta svo að aftur væri hægt að hefja fiskveiðar. En verkbannið hefur sett illt blóð í menn og auk þess vilja sjómenn ekki breyta til um vinnuhætti á togurunum. ÞAB ÚT AF fyrir sig er vafa söm afstaða hjá togaramönn um, vegna þess að ástand hvers tíma verður að ráða því hvern ig togararnir eru starfræktir. Það getur ekki verið aðalatrið- ið hvar þeir veiða, heldur að þeir veiði, að þeir starfí. Hitt var mönnum og ljóst, að það voru of mörg atriði í samkomu lagstillögunni, sem sjómenn voru óánægðir með, einn hópur inn' var ánægður með það sem annar var óánægður mteð og þannig myndaðist yfirgnæfandi meirihluti gegn tillögunni. ÞAÐ ER FRÁLEITT þegar eitt dagblaðanna heldur því fram, að . ríkisstjórnin skipi samninganefndir til þess að koma í veg fyrir samkomulag, en það getur að líta í Þjóðvilj anum í gær. Hvers vegna ætti ríkisstjórnin að óska eftir því að togararnir liggi sem lengst óstarfræktir? Mundi það styrkja aðstöðu hennar í starf- inu? Er það til að auðvelda f jár málastarf þjóðarinnar? Það getur varla veri£ að þeir sem skrifa Þjóðviljann trúi sjálfir slíkri vitleysu — og er þó vitað að glórulaust ofstæki og hatur getur alveg blindað .menn, og eru þeir þá öllum hættulegir, ekki aðeins umhverfi sínu held ur og sjálfum sér. RIKISSTJORNIN mun ekk- ert fremur vilja en að togara- deilan leysist sem fyrst. Og er það í samræmi við óskir yfir- gnæfandi meirihluta þjóðarinn ar. Það er hins vegar vitað, að kommúnistar hlakka yfir hverj um þeim degi sem bætist við togarastöðvunma. Hún er hern aðaráætlun hjá þeim, einn lið urinn í hernaðaráætluninni, eins og vinnustöðvanir eru ekki annað en tæki hjá komm únistaflokkunum alls staðar. HINS VEGAR ráða þeir engu um þessa stöðvun og réðu engu um úrslit atkvæðagreiðslunn- ar. Þeir höfðu ekki meiri áhrif á afstöðu sjómannanna en þeir höfðu á afstöðu útgerðarmann anna. Og þeir munu engin á- hrif hafa á það hve nær deilan leysist, því að landráðastarf kommúnista á engan hljóm- grunn meðal sjómannastéttar- innar. FJALAKÖTTTURINN hefur nú breytt nokkuð út af hefð- bundinni starfsemi sinni. Það hefur tekið „þungt" leikrit til flutnings í fyrsta sinn. Ég tel að þetta leikfélag hafi færzt mikið í fang. Það er erfitt að glæða þetta leikrit lífi fyrir ís- lenzka leikhúsgesti. Það er al- vörþrungið og það er dimmt yf ir því. Ef þetta leikrit gengur ekki lengi, þá er það ekki leik félaginu að kenna heldur leikrit inu. Skátamyndin sýnd í Tjarriarbfó í dag KVIKMYNDIN frá landsmóti skáta á Þingvöllum 1948 hefur nú undanfarið verið sýnt í Reykjavík og nágrenni og hlot ið óskipt lof allra þeirra, sem hana hafa séð. Óskar Gíslason ljósmyndari tók myndina og hefur takan tekizt prýðilega. Myndin er í eðlilegum litum og lýsir undirbúningi mótsins, mótinu sjálfu og störfum skát- anna á mótinu. Helgi S. Jóns son, skátaforingi í Keflavík hefur talað skýringar við mynd ina. Vegna þess að senda þarf myndina út til að taka af henni eftirmyndir, verður sýningum nú hætt að sinni. Þó verður ein barnasýning í Tjarnarbíó í dag kl. 1,15 með lækkuðu verði, eða 5 krónur. sfcyldu gem að ágreininigsefni, þar sem svo mikið var í húfi. E3n í idag istanda máldn sem sé þannig, að sj ómenn hafa fellt fram komna m'álamiðlunartiil- lögu af því 'að þeir telja hana efciki hafa boðið þeim nógu góð kjör, og útgerðarmenn hafa fellt bana af þvi að þeir telja' þau kjör, sem 'hún bauð sjómönnum, vera úitveiginum um megn. , Almienningi mun því þykja vandfundinn grund- völlur til ísátta og litlar horfuir á, að togaraflotinn láti úr höfn í bráð. ' , En sann'arfíega er ila komið hag Islendinga, ef ekfci tefcst að ráða fram :úr þessuim vanda á faæsælan hátt fyrr en siðaar. Sjómenn og útgerðarmenn geta ekki haft nema tjón af því, að deilan dragist á iang- inin. En tilfinnianlegasit verður þó tjónið fyrir þjóðina í heild, sem á á'lía lafkomu BÍna undir sjávairútveginum, en þó sér í lagi itogaraútgefrðinni. Þess veigna er togaradeilan ekfci að- eins mál Bjómannia og útvegs- manna. Hún^ er mál alilrar þjóðarinnar. oipone i kvöld kluikkan 8. Miðasala í dag frá kl. 2. Sími 3191. fíl allra samvinnoskólanemenda. Vegna niemienda-annáls í fyrirhuguðu afmælisriti í til- efni 'af.30 ára afmæli Samvinnusikólans', eru allir nem_ endur skól'ans frá upphafi beðnir að tilkynna sem fyrst nöfn sín, heimilisfang, skólaár — og símanúmer, sem það hafa — annað hvort með því að hringja í síma númer 3987 eða skrifa í pósthólf númer 101, Reykjavík. Þeir nemiendur, sem búa í Reykjavík eða nágrenni, igefli iumbeði^ar |upplýsingar fyrir íl. apríl n.k., én aðrir svo fljótt sem þeir geta, og eigi síðar en 1. maí nk. AFMÆLISNEFNDIN. N"ýju og gömlu dansarnir í G.T.- húsinu í kvöld kl. 9. ALðgöngum. seldir frá kl. 6,30 e. h. Húsinu lokað kl. 10.30. íJbHsI 2 að Röðli í kvöld klukkan 9. Aðgöngumiðasala frá kl. 8. Sími 5327. Öll neyzla og meðferð áfengis stranglega bönnuð. MALVERKASYNING GUNNARS MAGNÚSSONAR •í sýningarsal Ásmundar Sveinssonar, Freyju- götu 41. — Opin daglega klukkan 2—10. SÍÐASTA SINN. Alþýðublaðið vantar ungling til blaðburðar á Seltjarnarnesi. Talið við afgreiðsluna. — Sími 4900. Alþýðublaðið. Kaupum tuskur. ypýSuprenfsmiSjan h.f.

x

Alþýðublaðið

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Alþýðublaðið
https://timarit.is/publication/2

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.