Tíminn - 17.04.1964, Blaðsíða 23

Tíminn - 17.04.1964, Blaðsíða 23
AÐALFUNDUR FlS (Framhaid af 14. sfðu». sem stefnu sinni árið 1960, að gildandi verðlagshömlur bæri að afnema. Fundurinn vill þo taka fram, að nú fyrr f þessum mánuði fékk verzlunin nokkr- ar bætur, sem fundurinn telur vera skref í rétta átt, en efcM lokamark. Fyrir því beinir fund urinn þeirri eindregnu áskorun til ríkisstjórnarinnar, að hún láti ekM hjá líða að afnema all ar verðlagshömlur eins fljótt og kostur er. 3. Afnám á emkasSlum Aðalfundur FÍS 1964 leyfir sér að ítreka fyrri ályktanir um að leggja beri niður einka- sölu á tóbaksvörum, viðtækjum eldspýtum, bökunardropum, hárvötnum, ilnwötnum, o. fl., sem telja verður, að einkafyrir tæki miuni geta annazt innflutn . ing á og dreifingu með mun lægri kostnaði til hagsbóta fyr ir neytendur. Þá teiur fundurinn, að at- huga beri sérstaklega, fáist of- angreindar einkasölur eigi felldar niður, að ríkisfyrirtæki þessi verði reMn á jafnréttis- grundvelli við einstaklinga og félög, á sama hátt og. gert hefir verið yið einkarétt Ferðaskrif- stofu rikisins. FLUGBJÖRGUNARSVEITIN (Framhald af 15. síðu). Sögu. Hinn síðari var afhentur þann 27. janúar ásamt tveim nýj- um beltum á bílana. Aflað hefur verið ágætra leitar- ljósa. Magnús Þórarinsson gjaldkeri gaf skýrslu um hag s\'eitarinnar og útskýrði reikninga. Niðurstöður þeirra voru, að á árinu voru tekjur kr. 128.053,91, gjöld kr. 91,306,18 og peningar í sjóði kr. 220,311,48. Sigurður M. Þorsteinsson var end- urkjörinn formaður sveitarinnár. ÆT.TU AÐ LÍTA SÉR NÆR Framh. af 17. síðu umtalsvert, þótt meðalárstekjur fullvinnandi manns dugi ektó fyrir húsaleigu sæmilegrar íbúðar fyrir 2 - 4 manneskjur. Eitt sinn var haft eftir Jónasi frá Hriflu: „Þeir ættu að skammast sín, og ég veit ekki nema þeir menn, sem þess- um málum ráða nú og gera það ekki betur en svona, ættu að gera slíkt hið sama. Jens í Kaldalóni. FÖSTUDAGURINN HENNAR Framhald af bls. 19. . menntun og verknámsmenntun kvenna. 10. Við mælum.með því, að starfs- fræðslan sé skipulögð og fram- kvæmd af sérmenntuðum kennur- um og vel þjálfuðum ráðgjöfum. 11. Við mælum með því, að starfs- fræðsla stúlkna jmiði að því áð kynna fyrir þeim öll hin marg- háttuðu störf, sem þær geta tekið að sér. Nauðsynlegt er, að starfs- kynningin nái ekki aðeins til stúlknanna heldur einnig til for- eldra og vinnuveitenda. 12. Við mælum með því, ef stúlk- ur ljúki ekki nánii áður en þær gifta sig, að þá sé reynt að búa &vo .í haginn, að þær geti lokið námi eftir giftinguna. FULBRIGHT Framhald af 13. síðu. efnahagslegt vald að baki sér og ólíklegt er því, að þeir geti ráðið eða haft veruleg áhrif á, hvaða stefnu þeir atburðir taka, sem kunna að fylgja í kjölfar þeirra. LJÓST virðist, að við eigum ekki um nema tvo raunverulega möguleika að ræða í Vietnam í náinni framtíð. Annar er aukn ing hernaðarátakanna í einni eða annarri mvnd, en hinn er að gera nýja tilraun til að efla Suður-Vietnam svo, að þeim verði verulega ágengt í hern- aotntrm, ehré Œhaim er nft rek fjm. Ábyrgir aðilar af hálfu fram kvæmdavaldsins verða að kanna þetta mál vendilega. En þar tíl þeir eru búnir að meta og vega möguleika þeirra leiða, sem okkur eru opnar, erum við að mínu viti knúðir til að efla stjórn Suður-Vietnama og her með hverjum þeim hætti, sem í okkar valdi stendur og áhrifa ríkastur virðist Gera verður dll um aðilum ljóst, að hvaða stefnuákvarðanir, setn kunna að verða teknar, þá halda Bandaríkjamenn áfram að standa við skuldbindingar sín- ar gagnvart Vietnam. Þetta, sem ég hefi rekið hér á undan, eru nokkrir, en hvergi nærri allir þeir þættir í jitan- ríkisstefnu okkar, þar sem okk ur er nauðsynlegt að endur- meta gamlar hugmyndir og skuldbindingar í Ijósi nýrra pg breyttra staðreynda. Á öllum þeim sviðum, sem ég hefi hér tetóð til meðferðar, hefir stefna Bandaríkjanna á einn eða ann an hátt reynzt áhrifaminni en hún hefði getað orðið. Ástæðan er hneigð okkar til þess að rugla saman meðulutn og íil- gangi og sveipa af þeim sökum ímynduðum helgihjúpi um stefnur og framkvæmdaaðferð- ir/sem í sjálfu sér hafa ekkert siðferðilegt innihald eða gildi annað en það, að þær stefna að einhverju, viðurkenndu mark- miði þjóðarinnar. Eg held að við ættum að reyna að losa okkur við þá sið ferðilegu viðkvæmni, sem bind ur okkur gömlucn goðsögnum en blindar okkur gagnvart nýj um sannindum og veldur enn- fremur því, sem er þó enn verra, að við lítum á allar nýjar hugmyndir með ótta og tor- tryggni. VIÐ"~verðuih' áð "þorá að hugsa það, sem talið hefir ver- ið „óhugsandi". Við verðum að læra að kanna alla möguleika og kosti, sem við kunnum að eiga völ á í þessum flókna og síbreytilega heimi. Við verð- uim að læra að fagna þeim rödd um, sem ósamþykkar eru, í stað þess að hræðast þær. Við verð- um að hætta að hrðkkva frá með hryllingi hvenær sem ein- hverjum „villutrúarmanni" dett ur í hug að stinga upp á því, að Castro kunni nú að halda velli, eða að Krustjoff sé ekki eins afleitur og Stalín hafi ver ið. Við verðum að vinna bug á næmleika okkar fyrir .hneykslun', en það er orð, setn ég vildi helzt útrýma úr blöðum og tímaritum, og þó sérstaklega úr þingskjölum. Sé þingi og almenningsáliti allt of hætt við „hneykslun", hlýtur framkvæmdavaldið og þá alveg sérstaklega utanríkis ráðuneytið að þjást af ævarandi og ólæknandi varfærni. Áhrifa- mikil utanrítósstefna hlýtur að taka meira tillit til breytileik ans erlendis en almennings hylli heima. SKAPANDI utanrítósstefna, eins og Truman forseti aðhyllt ist til dæmis, þarf alls ekki allt af að ávinna sér hylli almenn ings þegar í stað. Stundum verða leiðtogarnir að gera óskemtntileg og óvinsæl verk, vegna þess, eins og Burke benti á, að skylda stjórnmála- manna í lýðræðisríki við um- bjóðendur sína er ekki að fylgja öllum óskum þeirra eða vilja, heldur að beita sinni eig in dómgreind í þeirra þágu eftir beztu getu og standa ábyrg ur fyrir. Við verðum að þora að hugsa um það, sem er „óhugsandi" vegna þess, að þegar eitthvað Statfsemi Flugfélagsins HF-Reykjavík, 16. aprfl Mannaskipti hafa nú orðið í mikilvægum störfum hjá Flug- félagi íslands. Eins og kunnugt er hættu þeir, Birgir Þórhallsson, yfirmaður millilandaflugs, og Hilmar Sigurðs son, yfirmaður utanlandsflugs, störfum hjá félaginu nýlega. Birg ir Þorgilsson hefur nú tekið við störfum Birgis, en Einar Helga- son við störfum Hilmars. Jafn- framt þessu hefur starfssvið þess ara tveggja manna verið samein- að að miklu leyti. Flugfélagið hefur lengi haldið uppi umfangsmikilli landkynning- arstarfsemi og gefið út bæklinga í sambandi við hana. Þar hafa þjóðkunnir vísindamenn ritað um ýmis náttúrufyrirbrigði landsins, Rit þessi hafa verið gefin út á fjórum tungum, sum á fimm og eru prentuð í 10.000 eintaka upp Arnesingar Framhald af 24. síðu. afur Jóhannesson, varaformaður Framsóknarflokksins, flytur ræða. Þá skemmtir hinn vinsæli gaman leikari, Jón Gunnlaugsson. Bland aður kór syngur og að lokum verð ur dansað. Hljómsveit Óskars Guð. mundssonar leikur og söngvarar eru Berta Biering og Arnór Þor- valdsson. ¥sttvanprinn félagið), en ekki samvinnu- menn sjálfir. Með ásökunnm sínum um spillingu innan Sam vinnuhreyfingarinnar hitta íhaldskratar því sjálfan sig og bandamenn sína eina, en ekki íslenzka samvinnumenn. Fjármálaspillingin í land- inu Blomgást uhclir Báiidar- iaðri núverándi ríkisstjórnar. f rannsókn mun eití umfangs- mesta fjárglæframál, sem um getur í sögu landsins, en þatS skeði á Keflavíkurfhigvelli, ástkærasta stað íhaldskrata- ráðherranna. Eru þar ýmsir framámenn stiórnarflokkanna í siktinu. BlaS eitt hér í borg hefur í fjölda greina ákært fyrrverandi forseta hæstarétt- ar fyrir fjárglæfra, og mun því máli einnig ólokið. Nefna mætti mörg önnur mál. Það er því Ijfet, að fhaldskrat- ar telja þá menn eina „siðaða menn", sem fylgja niðurrifs- og fjármálaspillingu, en telja aftur á móti þá, sem við þessum óþverra vilja sporna, menn, sem „dvelja í ormagryfju". Og svo klykkja þeir út með því að vilja kasta „bjarghring" til þeirra, sem berj- ast vilja gegn spillingu og niður- rifi „bjðrgunarmannanna".' íhaldskratar kunna sannarlega vel að Ieika hlutverk nöðrunnar, enda hafa þeir fengið næga æf- ingu síðustu áratugina. En þeir fslendingar, sem á móti. nöðrunni og hinni óhugnanlegu starfsemi hennar vilja sporna, munu sýna íhaldskrðtum fyrirlitningu sína. verður „óhugsandi" nemur hugsunin staðar og framkvæmd in verður hugsunarlaus. Ef okkur á að takast að losna við gamlar skröksögur og bregðast skynsamlega við nýj- uim staðreyndum samtímans, verðum við að hugsa og tala um vandamál okkar af full- komun frjálsræði. Minnumst þess, sem Woodrow Wilson sagði, að „mesta málfrelsið er mesta öryggið, vegna þess, að sé maður heimskingi er öllum fyrir beztu að hann sé örvaður til að kynna þá staðreynd með því að tala". lagi, en mðrg eru endurprentuð. Einnig er nú að hefjast útgáfa á bæklingum fyrir íslenzka ferða- menn um ýmsa vinsæla viðkomu- staði. í undirbúningi eru nú bækl- ingar um Grænland, Mývatn, Laug arvatn og skíðaslóðir í nágrenni Akureyrar. Nýlega hefur Flugfélagið látið prenta stóra litmynd af Surtsey Viavangshiaup HAFNARFJARÐAR Víðavangshlaup Hafnarfjarðar, 1964, • verður háð' sumardaginn fyrsta, 23. aprfl n.k. og hefst við Barnaskóla Hafnarfjarðar, Skóla- braut, M. 4 e.h. Hlaupin verður sama vegalengd og undanfarin ár. Keppt verður í þremur aldurs- flokkum — l. flokkur, keppendur' 17 ára og eldri. 2. flokkur 14—16 ára — og 3. flokkur 13 ára og yngri. Keppt verður um farand- grip í hverjum flokki. Þátttaka í Víðavangshlaupi Hafnarfjarðar hefur verið mikil og má búast við, að eins verði nú. Væntanlegir keppendur ern beðnir að tilkynna þátttöku sem fyrst í Bókabúð Olivers Steins — og ekki sfðar en n.k. þriðjudag. Egill rakst á Ægisg. KJ-Reykjavfk, 16. apríl. í dag vildi það óhapp til, að tog- arinn Egill Skallagrímsson bakk- aði á Ægisgarð og skemmdist bryggjan mikið. Egill Skallagrímsson var að leggja af.stað.ivei3ifer3...umjþrjú- leytið, og hafði loks tekizt að fá nægan mannskap til að ieggja af stað á veiðarnar. Togarinn var að bakka er óhappið henti, og skemmdist bryggjan fyrir líklega 3—500 þúsund. Togarinn skemmd- ist að aftan, en eftir að skoðun hafði.verið framkvæmd á skipinu, var því leyft að halda á veiðar. sem tetón er af Birgi Þórhalls syni. Mynd þessari mun verða dreift um alla Evrópu. STUNDA NÁM Framh. at 24 síðu. MA-manna: — Hvar fréttir þú um skól- ann? — Eg sá auglýsingu frá hon- um í amerísku blaði. Eg byrj- aði um áramótin í fyrra og kláraði í haust. Það, sem við lærðum þarna, er almenn und- irstaða í teikningu, sem miðast aðallega við auglýsingateikning ar. — Er dýrt að stunda þetta nám? — Nei, alls ektó. Eg geri ráð fyrir að það kosti um 5500 krónur, þar með talið efnið, sem þeir senda okkur. Þetta er mjög þekktur bréfaskóli, sá elzti sinnar tegundar í Banda- ríkjunum, stofnaður árið 1897. — Hvernig er með einkunn- ir, og hvernig stóðst þú þig? — Þetta gekk bara sæmilega. Það eru gefin 4 stig, og mér tókst að ná í það næst bezta. — Hvað ætlarðu svo að gera að loknu stúdentsprófi, fara út í auglýsingateikningar? — Ætli ég byrji ekki með að koma í myndlistarskólann, þarna hjá ykkur fyrir sunnan. Stálvík fékk hafnsögubátinn HF-Reykjavík, 16. apríl Hafnarstjórn hefur nú samþykkt að taka tilboði Stálvflcur li.f. um smíði á nýjum hafnsögubátL Þrjú tilboð bárust í smíði nýs hafnsðgubátar, frá Stál- smiðjunni í Reykjavik, Stál sMpasmiðjunni í Kópavogi, og Stálvík h.f. í Arnarvogi. Tilboðið frá Stálvík hljóð- aði npp á 1,960 krónor. AKKARÁVÖRP Mínar hjartans beztu þakkir vil ég nú færa ykkur öllum, sem með vinsemd og kærleik glöddu mig á 100 ára afmælinu. Þakka viðtöl, blóm, skeyti og aðrar gjafir. — Guð blessi ykkur ðll. Guðríður Jónsdóttir frá Guðnabæ, Akranesi Hjartanlega þakka ég qllum þeim, sem glöddu mig á einn eða annan hátt á áttræðisafmæli mínu. Guð blessi ykkur öll. Jónína Schiöth Sysflr okkar Guðfinna Ólafsdóttir andaðist að morg<n! 16. apríl. Guðrún Ólaísdóttir, Arnlaugur Ólafsson. Móðlr mín og amma, Guðný Samúelsdóttir frá HjálmsstoSum, andaðlst þriðjudaginn 14. apríl. Jarðarförin fer fram frá Fossvogs- kirkju, mánudaginn 20. april kl. 1.30. Elsa Olsen, Pálmi Eiríkur Pálmason. Hjarfkær eiginmaður minn, Þóróífur Þorvaldsson andaðist að helmill okkar t Borgarnesl, þrlðiudagtnn 14. aprfl. Jarðarförln fer fram frá Borgarnesklrkju, mlðvlkudaglnn 22. apríl kl. 14. — Blóm vinsamlegast afþökkuð, en þelm sem vlldu mlnnast hins látna er benf á Borgarneskirkju eða Ifknarstofnanlr. Marfa Tómasdóttlr. T f M I N N, föstudagur 17. npríl 1964. — 2S

x

Tíminn

Beinir tenglar

Ef þú vilt tengja á þennan titil, vinsamlegast notaðu þessa tengla:

Tengja á þennan titil: Tíminn
https://timarit.is/publication/50

Tengja á þetta tölublað:

Tengja á þessa síðu:

Tengja á þessa grein:

Vinsamlegast ekki tengja beint á myndir eða PDF skjöl á Tímarit.is þar sem slíkar slóðir geta breyst án fyrirvara. Notið slóðirnar hér fyrir ofan til að tengja á vefinn.